Бібліотек а здоров ‘Скачати 275.08 Kb.
Дата конвертації22.02.2017
Розмір275.08 Kb.
ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ім. М. ГОРЬКОГОБ І Б Л І О Т Е К А

З Д О Р О В Я Л Ю Д И Н И –
В И Б І Р Д Е Р Ж А В И
Рекомендаційний бібліографічний покажчик літератури.

Донецьк, 2012
Рекомендаційний бібліографічний покажчик складено з нагоди необхідності формування у молоді здорового способу життя : це все в людській діяльності, що стосується збереження і зміцнення здоров`я, все, що сприяє виконанню людиною своїх людських функцій через діяльність з оздоровлення умов життя - праці, відпочинку, побуту.

Необхідність прийняття Загальнодержавної програми "Здоров'я 2020: український вимір" на 2012-2020 роки спрямована на реалізацію в Україні державної політики у сфері охорони здоров'я стосовно збереження та зміцнення здоров'я населення, профілактики неінфекційних захворювань, мінімізації факторів (чинників) ризику захворювань та створення сприятливого для здоров'я середовища, створення системи охорони здоров'я, яка відповідає реальним потребам населення. Формування здоров’я на 50% залежить від способу життя, на 20% – від спадкової інформації, на 10% – від медичного обслуговування і на 20% – від сумарної дії чинників середовища.

У передмові до рекомендаційного бібліографічного покажчика висвітлена необхідність прийняття цієї програми в Україні.

В покажчику зібрана література, яка надрукована з 1975 по 2011 рр. та знаходиться у фондах бібліотеки ДонНМУ.

Покажчик складається з 3 частин. В першу частину увійшла література о валеологiчних аспектах здоров'я населення. У другій частині зібрана література що стосується формування здорового способу життя. Третя частина присвячена охороні здоров'я студентської молоді.

Матеріал у покажчику розташований у алфавітному порядку, за алфавітом прізвищ авторів та назв робіт.

Бібліографічний опис складений згідно діючих стандартів.

Покажчик призначен для використання студентами, викладачами університету та усіма зацікавленими особами. Рекомендаційний бібліографічний покажчик не претендує на вичерпну інформацію.

Зауваження та побажання просимо повідомляти по телефонах:

344-41-46 - директор бібліотеки

344-40-65 – інформаційно-бібліографічний відділ,

або електронною поштою boss_lib@dsmu.edu.uabiblio@dsmu.edu.ua

„Здоров"я - це нічого, але все без здоров"я - ніщо". Такий афоризм дійшов до нас ще з давніх часів, і він не потребує коментарів.

Світова статистика свідчить, що кожен рік від неінфекційних захворювань вмирає 60 млн. людей, що складає 63% усіх смертей, і, перш за все, це стосується серцево-судинних, онкологічних, респіраторних захворювань та цукрового діабету. З огляду на це, основні заходи Загальнодержавної програми "Здоров'я 2020: український вимір" мають бути спрямовані на профілактику неінфекційних захворювань та формування відповідального відношення громадян до свого здоров'я та особистої безпеки, проведення заходів, спрямованих на зниження основного тягаря хвороб, зміцнення потенціалу системи охорони здоров'я

Складові здорового способу життя містять різноманітні елементи, що стосуються усіх сфер здоров`я - фізичної, психічної, соціальної і духовної. Найважливіші з них - харчування (в тому числи споживання якісної питної води, необхідної кількості вітамінів, мікроелементів, протеїнів, жирів, вуглеводів, спеціальних продуктів і харчових добавок), побут (якість житла, умови для пасивного і активного відпочинку, рівень психічної і фізичної безпеки на території життєдіяльності), умови праці (безпека не тільки у фізичному, а й психічному аспекті, наявність стимулів і умов професійного розвитку), рухова активність (фізична культура і спорт, використання засобів різноманітних систем оздоровлення, спрямованих на підвищення рівня фізичного розвитку, його підтримку, відновлення сил після фізичних і психічних навантажень).

Для усвідомлення здорового способу життя важливі поінформованість і можливість доступу до спеціальних профілактичних процедур, що мають уповільнювати природний процес старіння, наявність належних екологічних умов, інших складових здорового способу життя, що стосуються переважно не тільки фізичного і психічного, а також соціального і духовного здоров`я. Здорова людина - це така людина, яка життєрадісно й охоче виконує обов’язки, покладені на неї життям, і повністю реалізує свої фізичні й розумові здібності.

Спосіб життя - це той чинник здоров’я, який майже цілком залежить від нашої поведінки. Так що половина здоров’я залежить від тебе, тому своє здоров"я можна поліпшувати або псувати.


I. ФІЛОСОФІЯ ЗДОРОВ’Я.

1. 614.2(477)

З-19 Закони Украiни про охорону здоров'я. - Тернопiль : Укрмедкнига, 2000. - 464 с.
2. Україна. Донецька обласна державна адміністрація. Про робочу групу з розробки обласної цільової програми «Здоров’я людини – вибір Донбасу» : розпорядження голови обласної державної адміністрації від 17.02.2012 за № 88. – [Донецьк, 2012]. – [2 арк.].  
3. Україна. Донецька обласна державна адміністрація. Про заходи з підготовки та проведення у 2012 році в Донецькій області Року спорту та здорового способу життя : Розпорядження голови обласної державної адміністрації від 09.11.2011 за № 614. – [Донецьк, 2011]. – [8 арк.].
4. Авчинникова С. О. Формирование здорового образа жизни как направление социальной работы / С. О. Авчинникова // Проблемы социальной гигиены, здравоохранения и истории медицины. - 2006. - № 6. - С. 25-28.
5. 613.4(06)

А43 Актуальні питання формування здорового способу життя та використання оздоровчих технологій : матеріали науково-практ. конф., 26 -27 травня 2011 р. - Херсон, 2011. - 160 с.


6. 613.4

А62 Амосов Н. М. Энциклопедия Амосова. Алгоритм здоровья. Человек и общество / Н. М. Амосов. - Донецк : Сталкер, 2002. - 464 с.


7. 613.4

А62 Амосов Н. М. Раздумья о здоровье / Н. М. Амосов. - М., 1987. - 64 с.

8. Аніщенко О. В. Концепція загальножержавної програми "Здоров'я 2020: український вимір" на 2012-2020 рр. / О. В. Аніщенко // Главный врач. - 2011. - № 7. - С. 44-47.
9. 613.4

А76 Апанасенко Г. Л. Медицинская валеология : учеб. пособие / Г. Л. Апанасенко, Л. А. Попова. - К. : Здоров'я, 1998. - 248 с.


10. Безродная Л. В. Роль рекламы в процессе управления здоровьем / Л. В. Безродная // Философия образования. - 2011. - № 2. - С. 240-246.
11. 613.4(075.8)

Б61 Билич Г. Л. Основы валеологии / Г. Л. Билич, Л. В. Назарова. – [2-е изд.]. – СПб. : Фолиант, 2000. - 560 с.


12. Борисенко С. Здоров'я нації - у руках самої нації? / С. Борисенко // Главный врач. - 2009. - № 8. - С. 32-34.
13. 613.4

Б89 Брэгг П. Здоровье и долголетие / П. Брэгг ; пер. с англ. - М., 1995. - 416 с.


14. 613.4

Б87 Брехман И. И. Валеология - наука о здоровье / И. И. Брехман. - М., 1990. - 208 с.


15. 613.4(075.8)

В14 Вайнер Э. Н. Валеология : учебник / Э. Н. Вайнер. – [2-е изд., испр.]. - М. : Флинта, 2002. - 416 с.


16. 613.4(075.8)

В15 Валеологiя. Ч. 1 : навч. посiбник / за ред. В. I. Бобрицькоi. - Полтава : Скайтек, 2000. - 146 с.


17. Гладощук О. Ідеологія здоров'я: осягнення проблеми / О. Гладощук // Вища освіта України. - 2006. - № 3. - С. 99-103.
18. Гончаренко И. Б. Валеологiчнi аспекти соцiального здоров'я / И. Б. Гончаренко // Дерматологiя та венерологiя. - 2001. - N 2. - С. 58-62.
19. Горащук В. П. Валеологiя / В. П. Горащук. - К. : Генеза, 1998. - 144 с.
20. Гоч В. Валеологія як творчість / В. Гоч, В. Кулініченко // Науковий світ. - 2008. - № 9. - С. 26-27.
21. Давиденко В. Валеологiчна освiта в Украiнi / В. Давиденко // Укр. журн. мед. технiки i технологii. - 1998. - N 1-2. - С. 98-104.
22. Денисенко Н. Рідна етнопедагогика - виховання здорової нації / Н. Денисенко // Науковий світ. - 2010. - № 8. - С. 16-17.
23. Дрешер Ю. Просвещать во благо здоровья / Ю. Дрешер // Библиотека. - 2009. - № 6. - С. 58-61.
24. 613.4(075.8)

Д79 Дубровский В. И. Валеология. Здоровый образ жизни / В. И. Дубровский. - М. : Флинта, 1999. - 560 с.


25. 613.98

Ж71 Жизнь, здоровье, долголетие. - Минск : Беларуская навука, 1998. - 622 с.


26. 613.4

З-15 Задачи по достижению здоровья для всех. Политика здравоохранения для Европы. - Копенгаген, 1991. - 322 с.


27. 616.1/.4

З-46 Здоровье и болезни (книга для пациентов). - М. : Медпрактика, 1999. - 256 с.


28. Здоровье человека - выбор Донбасса-2020 // Донецкие новости. – 2012. – 9 февраля. – С. 1-2.


29. Исследование качества жизни, связанного со здоровьем - современный взгляд на проблему ( обзор литературы) / И. А. Зайцев, В. Т. Кириенко, А. А. Заплотная [и др.] // Вестник неотложной и восстановительной медицины. - 2010. - Т. 11, № 2. - С. 237 - 241.
30. 613.4(075.8)

К14 Казин Э. М. Основы индивидуального здоровья человека. Введение в общую и прикладную валеологию : учебник / Казин Э. М., Блинова Н. Г., Литвинова Н. А. - М. : Владос, 2000. - 192 с.


31. Ч48

П78 Кананихіна О. М. Метричні виміри здоров'я та здорового способу життя / О. М. Кананихіна // Проблеми освіти. - К., 2007. - Вип. 53. - С. 115-118.


32. Корнацький В. М. Проблеми здоров'я та подовження тривалості життя населення України / В.М. Корнацький // Український медичний часопис. - 2008. - № 5. - С.83-87.
33. Кочін I. В. Наукове обгрунтування механізму впливу способу життя на формування здоров'я украінської нації на фундаментальних основах теорії систем, системного аналізу та концепції стану системи / I. В. Кочін // Запорожский медицинский журнал. - 2008. - № 5. - С. 152-155.
34. 61

К71 Коссман Р. Здоровье, его сохранение, расстройства и восстановление : Настольная книга для семьи / [Р. Коссман, Ю. Вейсс ; пер. с нем. ; ред. Л.Я. Якобзон Т.1(первая половина)]. – СПб. : Брокгауз-Ефрон , 1907. - 440 с.


35. Куценко В. Здоров'я - феномен глобального значення: виміри та шляхи зміцнення / В. Куценко // Науковий світ. - 2010. - № 4. - С. 9-10.
36. Ю7

Р68 Литвиненко О. О. Аксиология здоровья человека / О. О. Литвиненко // Роль науки, релігії та суспільства у формуванні моральної особистості. - Донецьк, 2007. - С. 264-267.


37. 613.8(075.8)

Л71 Ложкин Г. В. Психология здоровья человека : учеб. пособие / Ложкин Г. В., Носкова О. В., Толкунова И. В. – Севастополь; Донецк : Вебер, 2003. - 257 с.


38. Медведовська Н. В. Сучасний стан здоров'я населення працездатного віку в Україні / Н. В. Медведовська // Україна. Здоров'я нації. - 2010. - № 2. - С. 24 - 33.
39. Мендрік О. Перспективи розширення застосування оцінки технологій охорони здоров'я ( Health technology assessment) в Україні / О. Мендрік, О. Заглада // Україна. Здоров'я нації. - 2010. - № 2. - С. 128 - 131
40. Міщенко Н. Претензії валеології / Н. Міщенко // Науковий світ. - 2006. - № 8. - С. 26-27.
41. 613.4

М89 Мудрость здоровой жизни. Афоризмы, пословицы, поговорки. - М., 1986. - 112 с.


42. Найти силы, чтобы обрести себя : в Донецкой области разрабатывается целевая программа «Здоров'я людини - вибір Донбассу» // Мир здоровья. – 2012. - № 7. – С. 1.


43. Новая Европейская политика здравоохранения - здоровье-2020: видение, ценности, основные направления и подходы : 61-я сессия Европейского регион. Комитета // Главный врач. - 2011. - № 11. - С. 57-66
44. Полозова О. В. К вопросу о заинтересованности населения в своем здоровье / О. В. Полозова // Проблемы социальной гигиены, здравоохранения и истории медицины. - 2008. - № 5. - С. 5-6.
45. Попова И. П. Позитивная динамика здоровья населения: поведенческие модели (по данным лонгитюдного опроса) / И. П. Попова // Социология медицины. - 2006. - № 1. - С. 22-29.
46. 614.2(477)(06)

В74 Проблемы здоровья населения и здорового образа жизни, принципы их решения на протяжении обозримого периода антропогенеза / А. В. Самсонов, А. Т. Дорохова, В. Д. Ванханен [та ін.] // Вопросы здравоохранения Донбасса / [ред. Г.А. Слабкий]. - Донецк, 2007. - Вып. 16. - С. 26-37.


47. 613.4

Р17 Разумов А. Н. Здоровье здорового человека: (Основы восстановительной медицины) / Разумов А. Н., Пономаренко В. А., Пискунов В. А. - М. : Медицина, 1996. - 413 с


48. Слабкий Г. О. Характеристика загальних закономірностей здоров'я населення України / Г.О. Слабкий, Г.Я. Пархоменко, Н.П. Кризина // Україна. Здоров'я нації. - 2010. - № 3. - С. 39 - 47.
49. 614.2(09)(477)

К14 Что такое здоровье? // Казаков В. Н. Будущее медицины (что нас ждет завтра) / В. Н. Казаков. - Донецк, 2011. – Кн. 2. - С. 52-54.


50. 613.4

Ш28 Шаталова Г. С. Философия здоровья / Г. С. Шаталова. - М. : Елен и Ко, 1997. - 224 с.II. ЗДОРОВИЙ СПОСІБ ЖИТТЯ.

1.613.4


А65 Андреев Ю. А. Три кита здоровья / Ю. А. Андреев. - М., 1991. - 336 с.
2. 61(075.8)

А86 Артюнина Г. П. Основы медицинских знаний: Здоровье, болезнь и образ жизни : учеб. пособие / Г. П. Артюнина, С. А. Игнатькова. – [2-е изд., перераб.]. - М. : Академический проект , 2005. - 560 с.


3. Астафьева Н. Г. Качество жизни в оценке эффективности оздоровительных мероприятий / Н. Г. Астафьева, В. В. Храмов, Ю. А. Кобзев // Социология медицины. - 2006. - № 1. - С. 38-40.
4. 616.7

Б89 Брэгг П. Здоровый позвоночник : сборник / П. Брэгг. - СПб. : Вектор, 2007. - 189 с.


5. 613.4

В19 Васильев В. Н. Здоровье и стресс / В. Н. Васильев. - М., 1991. - 160 с.


6. 613.4

В19 Васильева З. А. Резервы здоровья / З. А. Васильева, С. М. Любинская. - М., 1984. - 320 с.


7. Ч48

П78 Воскобойнікова Г. Л. Валеологічні тренінги та оздоровчі технології з використанням інформаційних інновацій у освіті / Г. Л. Воскобойнікова // Проблеми освіти. - 2006. - Вип. 49. - С. 106-110.


8. 22. Ч48

П78 Воскобойнікова Г. Л. Валеологічні тренінги та оздоровчі технології з використанням інформаційних інновацій у освіті / Г. Л. Воскобойнікова // Проблеми освіти. - 2006. - Вип.49. - С. 106-110.


9. 613.4

Г15 Галицкий А. Баня парит - здоровье дарит / А. Галицкий. - М., 1991. - 64 с.


10. Гирин С. В. Индекс массы тела - важный показатель состояния здоровья / С. В. Гирин // Биологическая Терапия. - 2010. - № 2. - С. 6-8.
11. 613.4

Г75 Граевская Н. Д. Бодрость и здоровье / Н. Д. Граевская. - М., 1979. - 76 с.


12. 61(03)

Д66 Домашняя медицинская энциклопедия. Здоровье от А до Я / [ред. В. И. Бородулин]. - Харьков : Клуб семейного досуга, 2009. - 512 с


13. 615.89

Е78 Ерофеев В. Тайное лечение: Уникальные методы оздоровления / В. Ерофеев. - Донецк : Сталкер, 1998. - 320 с.


14. 615.81

З-46 Здоровье своими руками: Обезболивание без лекарств. Массаж рефлекторных зон. Самопомощь при бессонницах, стрессах и неврозах. - Минск : Полымя, 1996. - 409 с.


15. 613.4(075.8)

К14 Казин Э. М. Основы индивидуального здоровья человека. Введение в общую и прикладную валеологию : учебник / Казин Э. М., Блинова Н. Г., Литвинова Н. А. - М. : Владос, 2000. - 192 с.
16. 613.4

К30 Кафаров К. А. Бани и здоровье / К. А. Кафаров, А. А. Бирюков. - М., 1982. - 64 с.

17. 613.4

К59 Козин А. П. Если хочешь быть здоров / А. П. Козин. - К., 1984. - 96 с.


18. 613.4

Л24 Лаптев А. П. Закаливайтесь на здоровье / А. П. Лаптев. - М., 1991. - 160 с.


19. Ч48

П78 Ліпський П. Ю. Формування здорового способу життя в світлі концепції сталого розвитку територіальної громади / П. Ю. Ліпський // Проблеми освіти. - 2006. – Вип. 49. - С. 39-48.


20. 615.89

М18 Малахов Г. П. (Генеша). Оздоровительные советы на каждый день 1999 года / Г. П. Малахов. - СПб. : Генеша, 1999. - 379 с.


21. 613.4

М76 Моль Х. Семь программ здоровья / Х. Моль; пер. с нем. - М., 1983. - 64 с.


22. 615.89(03)

Н72 Новейшая энциклопедия очищения организма. 250 испытанных методов восстановления здоровья. - СПб. : Весь, 2006. - 288 с.23. 615.83

П37 Платен М. Новый способ лечения. Лечение целебными силами природы. Руководство для жизни согласно законам природы для сохранения здоровья и лечения без помощи лекарств : Настольная книга для здоровых и больных / М. Платен ; пер. с англ. Т.1. - СПб : Просвещение, 1902. - 657 с.


24. 615.32

П85 Прутский Ю. Н. Рецепты здоровья / Ю. Н. Прутский. - Минск : Ураджай, 1995. - 200 с.


25. 612.6

С20 Саркизов-Серазини И. М. Путь к здоровью, силе и долгой жизни / И. М. Саркизов-Серазини. - М., 1987. - 193 с.


26. 613.7

С38 Синяков А.Ф. Рецепты здоровья / А.Ф. Синяков. - М., 1988. - 239 с.


27. 615.35

Т76 Трофанова Т.Г. Радость здоровой жизни с "Тяньши". Кн. 2 / Т. Г. Трофанова. - Кривий Рiг : Видавничий дiм, 2008. - 60 с.


28. 613.99

Т80 Трча С. Искусство вести здоровый образ жизни / С. Трча ; пер. с чеш. - М., 1984. - 232 с.


29. Ч48

П78 Хорьяков В. А. Формирование мотивации здорового образа жизни / В. А. Хорьяков, Л. И. Безуглая, В. А. Мосенз // Проблеми освіти. - 2006. - Вип. 49. - С. 192-197.


30. 613.7

Щ63 Щербачев В. В. Секреты здоровья и силы / В. В. Щербачев, В. В. Смирнов. - К., 1990. - 80 с.2.1. ЗДОРОВЕ ХАРЧУВАННЯ.

1.613.2

Б63 Биосфера, питание, здоровье / [ред. А.И. Столмакова]. - Львов, 1982. - 136 с.


2. 613.2

В17 Ванханен В. В. Учение о питании. Т. 1. Питание здорового и больного человека / В. В. Ванханен, В. Д. Ванханен. - Донецк : Донеччина, 2000. - 352 с.


3.613.2

В17 Ванханен В. Д. Грибы и здоровье / В. Д. Ванханен, С. В. Капранов. - Донецк, 1997. - 95 с.


4. 613.2

В46 Вильямс Т. Питание, окружающая среда и здоровье : рук-во для учителей начальных классов / Т. Вильямс, Э. Мун, М. Вильямс ; пер. с англ. - Женева, 1994. - 137 с.

5. 613.2

В75 Воробьев Р. И. Питание и здоровье : научно-популярная мед. литература / Р. И. Воробьев. - М., 1990. - 160 с.


6. Гиндич О. В. Фейхоа (Feijoa Selloviana)-винна ягода: перспективи застосування в оздоровчому харчуванні / О. В. Гиндич // Фітотерапія. - 2008. - № 2. - С. 57-58
7. 613.2

Г95 Гурвич М. М. Как быть здоровым или семь правил домашней диеты / М. М. Гурвич. - М., 1991. - 64 с.


8. 613.2

Д83 Дунаевский Г. А. Овощи и фрукты в питании здорового и больного человека / Г. А. Дунаевский, С. Я. Попик. - К., 1990. - 160 с.


9. 613.22(06)

З-46 Здорове харчування, дизбiози та iх алiментарна профiлактика iз застосуванням продуктiв нового поколiння з пребiотиками. - К. : Nutricia, 2003. - 75 с.


10. 613.2

И24 Иващенко М.И. Режим питания здорового человека / М. И. Иващенко, М. В. Кривоносов. - К., 1982. - 72 с.


11. 615.874

И46 Ильина С. И. Здоровье на вашем столе / С. И. Ильина. – [2-е изд., перераб. и доп.]. - К. : Здоров'я, 2000. - 352 с.


12. 613.2

К17 Калинский М.И. Питание. Здоровье. Двигательная активность / М. И. Калинский. - К., 1990. - 174 с.


13. 613.2

М69 Михайлов В. С. Культура питания и здоровье семьи / Михайлов В. С., Трушкина Л. А., Могильный Н. П. - М., 1987. - 208 с.


14. 613.2

М80 Морозкина Т. С. Питание для здоровья и во вред / Т. С. Морозкина, И. И. Шкребнева. - Минск, 1991. - 80 с.


15. 613.2

П31 Петровский К. С. Азбука здоровья. О рациональном питании человека / К. С. Петровский. - М., 1982. - 112 с.


16. 613.2

С50 Смоляр В. И. Оздоровительное питание с рецептами натуропатической кухни / В. И. Смоляр. - К. : Здоров'я, 1999. - 184 с.


17. 613.2

Э15 Эвенштейн З. М. Здоровье и питание / З. М. Эвенштейн. - М., 1987. - 256 с.


18. Кленова А.Г. Значение биологически активных добавок к пище в коррекции питания и здоровья / А. Г. Кленова, И. В. Устинова // Здоровье Донбасса. - 2007. - № 2. - С. 117-120.
19. Чай для здоровья и настроения // Здоровье. - 2008. - № 3. - С. 20-21.
20. Швець О.В. Здорове харчування населення - мета і задачі держави, суспільства та науки / О. В. Швець, Ю. В. Єрмолова // Журнал практичного лікаря. - 2008. - № 5/6. - С.2-3


2.2. ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА ТА СПОРТ.


1.613.7

Б24 Баранов В. А. Занятие в группах здоровья / В. А. Баранов. - К., 1983. - 120 с.


2. 613.7

Б24 Баранов В. М. В мире оздоровительной физкультуры / В. М. Баранов. - К., 1991. - 136 с.


3. 613.7

Б61 Білокопитова Ж. А. Гімнастика: краса і здоров'я / Білокопитова Ж. А., Мовчан Л. М., Щербакова Н. А. - К., 1991. - 104 с.


4. 613.7

Б90 Булатова М. М. Плавание для здоровья / М. М. Булатова, К. П. Сахновский. - К., 1988. - 136 с.


5. 613.7

Г55 Глухов В. И. Физическая культура в формировании здорового образа жизни / В. И. Глухов. - К., 1989. - 72 с.


6. 613.7

Г85 Гриненко М. Ф. Путь к здоровью / М. Ф. Гриненко. - М., 1978. - 144 с.


7. 613.7

Г96 Гусалов А.Х. Физкультурно-оздоровительная группа / А. Х. Гусалов. - М., 1987. - 109 с.


8. 61(06)

М42 Добровольська Н. О. Популяризація спорту та здорового способу життя в Україні / Н. О. Добровольська, О. І. Сотніков // Медицина в художніх образах / [ред. К.В. Заблоцька]. – Донецьк, 2009. – Вип. 7. - С. 333-340.


9. 613.7

Ж91 Журавлев Е. П. Секреты здоровья. Ежедневные физические упражнения для пожилых людей / Е. П. Журавлев. - М., 1977. - 144 с.


10. 613.7

И88 Использование тренажеров в оздоровительных целях / [А. А. Шелюженко, С. А. Душанин, Е. А. Пирогова, Л. Я. Иващенко]. - К., 1984. - 136 с.


11. 613.7(07)

И88 Использование тренажерных устройств в системе оздоровительной и лечебной физической тренировки : метод. рекомендации. - К., 1983. - 28 с.


12. 613.71

К27 Карташов Ю. М. Сюрпризы оздоровительного бега / Ю. М. Карташов. - Ташкент, 1984. - 103 с.


13. 613.7

К82 Куколевский Г. М. Здоровье и физическая культура / Г. М. Куколевский. - М., 1979. - 192 с.


14. 613.7

М91 Муравов И. В. Оздоровительные эффекты физической культуры и спорта / И. В. Муравов. - К., 1989. - 272 с.

15. 613.7

Н20 Найдин В. Л. Девять тысяч шагов к здоровью / В. Л. Найдин. - М., 1978. - 128 с.


16. 613.7

Н62 Никшин Л. Ф. Туризм и здоровье / Л. Ф. Никшин, А. А. Коструб. - К., 1991. - 222 с.


17. 613.7

О-65 Орешкин Ю. А. К здоровью через физкультуру / Ю. А. Орешкин. - М., 1990. - 176 с.


18. 613.7

П33 Порогова Е. А. Влияние физических упражнений на работоспособность и здоровье человека / Е. А. Порогова, Л. Я. Иващенко, Н. П. Страпко. - К., 1986. - 152 с.


19. 612.7

П75 Привычная физическая активность и здоровье; пер. с англ. - Копенгаген, 1982. - 197 с.


20. Ч48

П78 Мартыненко В. В. Формирование здорового образа жизни на начальном этапе непрерывного физкультурного образования / В. В. Мартыненко // Проблеми освіти. - 2006. - Вип. 49. - С. 207-210.


21. 616.7

С38 Синило М. И. Позвоночник - зеркало нашего здоровья / М. И. Синило. - К. : Здоров'я, 1998. - 104 с.


22. Соціальна роль фізичної культури і спорту в зміцненні і підтримці здоров'я населення України / В.П. Корж, В.О. Сорокін, І.М. Башкін [та ін.] // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України. - 2009. - № 3. - С. 16-20.
23. 613.7

С77 Старовєров С. С. Основи китайскої оздоровчої гімнастики / С. С. Старовєров, В. П. Меньшіков. - К., 1992. - 176 с.


24. 613.7

С91 Сухарев А. Г. Здоровье и физическое воспитание детей и подростков / А. Г. Сухарев. - М., 1991. - 272 с.


25. 612.7

С91 Сухарев А. Г. Двигательная активность и здоровье подрастающего поколения / А. Г. Сухарев. - М., 1976. - 62 с.
26. 612.2

Т67 Триняк Н. Г. Управление дыханием и здоровье / Н. Г. Триняк. - К., 1991. - 160 с.2.3. ШКІДЛИВІ ЗВИЧКИ.

1. 613.81

А67 Анисимов Л. Н. Профилактика пьянства, алкоголизма и наркомании среди молодежи / Л. Н. Анисимов. - М., 1988. - 175 с.
2. 613.81

Б39 Бездна. Бич ХХ века: пьянство, наркомания, СПИД. - М., 1988. - 318 с.


3. 613.81

Б77 Бойко А. Ф. Не ждите первого звонка (об алкоголизме и наркомании) / А. Ф. Бойко. - М., 1990. - 208 с.


4. 614.8(075.8)

Ж51 Соціальні небезпеки: алкоголізм, тютюнокуріння // Желібо Є. П. Безпека життєдіяльності / Желібо Є. П., Заверуха Н. М., Зацарний В. В. - К., 2009. - С. 204-209.


5. 613.4

З-33 Запорожченко В. Г. Образ жизни и вредные привычки / В. Г. Запорожченко. - М., 1984. - 32 с.


6. 613.0

Л26 Ластков О. О. За здоровий побут / О. О. Ластков. - К., 1979. - 70 с.


7. 613.81(075.8)

М17 Максимова Н. Ю. Психологическая профилактика алкоголизма и наркомании несовершеннолетних / Н. Ю. Максимова. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2000. - 384 с


8. 616.31

О-52 Окушко В. П. Аномалии зубо-челюстной системы, связанные с вредными привычками и их лечение / В. П. Окушко. - М., 1975. - 158 с.


9. Ч48

П78 Биковська Л. Б. Фізична культура - засіб формування мотивацій до підвищення рівня здоров'я та відмови від шкідливих звичок / Л. Б. Биковська, О. О. Бабінець // Проблеми освіти. - 2006. – Вип. 49. - С. 182-187.


10. Ч48

П78 Розвиток психоемоційної сталості молоді як запорука профілактики СНІДу, наркоманії, шкідливих звичок // Проблеми освіти. - 2006. - Вип. 48. - С. 65-69.


11. 613.8

П84 Профилактика, клиника, лечение алкоголизма и наркомании, организация наркологической помощи. - М., 1977. - 346 с.


12. Смiян I. С. Особливостi поширеностi тютюнопалiння,вживання алкоголю та наркотикiв серед пiдлiткiв // Педiатр., акушер. та гiнеколог. - 2002. - N 1. - С.40-42.
13. Х76 Хоменко В. Н. Аддиктивні розлади здоров'я внаслідок зловживання та нераціонального застосування психоактивних речовин різних класифікаційно-правових груп. Наркоманія, алкоголізм і тютюнопаління як медико-фармацевтична, кримінально-правова і соціально-економічна проблем [Електронний ресурс] : лекція №3 з "Фармацевтичного законодавства" / В. Н. Хоменко ; Донецький мед. ун-т. Каф. управління та економіки фармації. - Донецьк, 2009. - 1 електрон. опт. диск (CD-ROM) : кольор. 12 см. - Презентація Microsoft Office PowerPoint. - Систем. вимоги : ПК 486 та вище ; Windows 98
14. Шульц О. Є. Психотерапія у клініці алкоголізму, наркоманії і токсикоманії [Електронний ресурс] : лекція з циклу спеціалізації "Наркологія" / О. Є. Шульц ; Донецький мед. ун-т. Каф. психіатрії, психотерапії, медпсихології та наркології ФІПО. - Донецьк, 2009. - 1 електрон. опт. диск (CD-ROM) : кольор. 12 см. - Презентація Microsoft Office PowerPoint. - Систем. вимоги : ПК 486 та вище ; Windows 98


Паління.

1 Україна. Верховна Рада. Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення окремих положень про обмеження місць куріння тютюнових виробів : закон України № 4844-VI від 24 травня 2012 року // Голос України  офіційне видання. – 2012. - № № 110.
2. Україна. Міністерство освіти і науки. Про затвердження заходів щодо виконання Державної цільової соціальної програми зменшення шкідливого впливу тютюну на здоров'я населення на період до 2012 року : наказ № 58 від 01.02.2010 // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України. - 2010. - № 7/8. - С. 50-54.
3. Україна. Міністерство освіти і науки. Про виконання Закону України від 22 вересня 2005 року № 2899-ІV "Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров'я населення": Наказ № 639 04.11.05//Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України. - 2005. - № 33. - ISSN 0130-8890. - С. 31-32.
4. Андреева Т. И. Воздействие пассивного курения на здоровье детей / Т. И. Андреева // Главный врач. - 2009. - № 9. - С.86-95.
5. 613.8

Б44 Беляев И. И. Табак - враг здоровья / И. И. Беляев. - М., 1979. - 56 с.


6. Горяна Л. Г. Методичні рекомендації до викладання теми "Шкідливий вплив тютюнокуріння на організм людини" : 31 травня - Міжнародний день боротьби з тютюнокурінням // Безпека життєдіяльності. - 2005. - № 5. - С.34-41.
7. Грузєва О. В. Новий навчальний курс "Контроль над тютюном" / О. В. Грузєва // Главный врач. - 2009. - № 11. - С.82-83.

8. 613.8


Д33 Денисов В. Г. Курение. Здоровье. Работоспособность / Денисов В. Г. , Онищенко В. Ф., Скрипец А. В. - К., 1985. - 128 с.


9. 613.8

З-69 Змановский Ю. Ф. Здоровье - без сигареты / Ю. Ф. Змановский, Ю. Е. Лукоянов. - М., 1979. - 64 с.


10. Ізотова Л. Правова протидія тютюнопалінню: міжнародний досвід і Україна / Л. Ізотова // Право України. - 2005. - № 6. - С. 87-89.
11. 613.84

К93 Курение и здоровье : матер. МАИР ; пер. с англ. - М., 1989. - 384 с.


12. 613.8

М54 Методика надання допомоги пацієнтам у припиненні тютюнокуріння на основі сучасних профілактичних технологій в системі здоров'я України : метод. рекомендації. - К., 2004. - 20 с.


13. Москаленко В. Ф. Наукове обгрунтування освітніх програм з проблеми тютюнопаління для працівників охорони здоров'я / В. Ф. Москаленко, О. В Грузєва // Главный врач. - 2010. - № 4. – С. 21.
14. Оцінка динаміки поширеності тютюнокуріння в Україні / К. С. Красовський, Т. І. Андреєва, А. А. Григоренко [та ін.] // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України. - 2009. - № 2. - С.91-99.
15. П563 Пономарьов, В. І. Тютюнопаління у осіб молодого віку (клінічне та експериментально-фізіологічне дослідження) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук: спец. 14.01.17 «Наркологія» / В.І. Пономарьов. - К., 2005. - 20 с.
16. Ч48

П78 Маценко Л. М. Виховання несприйнятливості до тютюнокуріння / Л. М. Маценко, М. М. Костюк, М. А. Бондаренко // Проблеми освіти. - К.,2007. – Вип. 53. - С. 111-115.

17. 613.8

Р83 Рудик Б. І. Куріння шкодить здоров'ю / Б. І. Рудик. - К., 1981. - 40 с.


18. Смiрнова I. П. Боротьба з тютюнопалiнням як складова оздоровлення нацii (науковий огляд) / І. П. Смірнова // Охорона здоров'я Украiни. - 2001. - N 3. - С. 48-51.
19. Ч-435 Ченська А. В. Профілактика та психотерапевтична корекція тютюнопаління і тютюнової залежності в учнів старших класів середніх шкіл : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук: спец. 14.01.17 «Наркологія» / А.В. Ченська. - К., 2003. - 21 с.
20. Чоп’як В. В. Ризик розвитку патологічних станів у студентської молоді під впливом тютюнопаління / В. В. Чоп’як, С. О. Зубченко // Укр. мед. часопис. – 2011. - № 1 (81). – С. 90-94.
21. Шаповалова В. О. Доказова фармація: вивчення поширеності тютюнопаління серед студентів / В. О. Шаповалова, В. В. Шаповалов, В. О. Петренко // Фармацевтичний журнал. - 2009. - № 4. - С. 56-59.
22. Шаповалова В. А. Стан серцево-судинноi системи студентiв-медикiв з рiзним рiвнем руховоi активностi, якi мають звичку курити тютюн / В. А. Шаповалова // Буковинський мед. вicник. - 2002. - N3. - C. 130-133.

Алкоголізм.


1. 613.81

А79 Аратовский Ю. М. Вернисаж здоровья (об алкоголизме) / Ю. М. Аратовский. - М., 1988. - 80 с.

2. 613.81

Б83 Бородий Н. К. Алкоголь и здоровье / Н. К. Бородий. - К., 1983. - 48 с.


3. Газизов Р. М. Влияние алкоголя на женское здоровье / Р. М. Газизов, Н. С. Волчкова, С. Ф. Субханкулова // Кардиология. - 2010. - Т. 50, № 6. - С. 83-87.
4. 613.8

К20 Капустин А. В. Алкоголь - враг здоровья / А. В. Капустин. - М., 1978. - 48 с.


5. Лінський І. В. Основні проблеми, пов'язані з поширенням алкогольної залежності та наркоманії в Україні, та шляхи їх розв'язання / І. В. Лінський, О. І. Мінко // Український вісник психоневрології. - 2005. - Т. 13, вип. 4. - С. 8-10.
6. Необходимы усилия для уменьшения воздействия на здоровье вредного употребления алкоголя : информация ВОЗ // Главный врач. - 2011. - № 2. - С. 12-13.
7. 613.81

Н63 Николаев Ю. С. Удовольствие или здоровье? / Ю. С. Николаев. - Ташкент, 1987. - 72 с.


8. 613.81

П96 Пьянство и алкоголизм: морали, здоровью и закону вопреки / [под ред. А.Д. Урсул]. - Кишинев, 1988. - 254 с.


9. 613.8

У68 Ураков И. Г. Алкоголь: личность и здоровье / И. Г. Ураков. - М., 1986. - 80 с.Наркоманія.

1. 613.83

Б84 Борьба с наркоманией: проблемы и перспективы / [под ред. Е.Г. Мартынчик] - Кишинев, 1990. - 221 с.

2. 613.83

Г12 Габиани А. А. На краю пропасти: наркомания и наркоманы / А. А. Габиани. - М., 1990. - 220 с.


3. Горбачева А. Наркоманы есть везде / А. Горбачева // Врач. - 1998. - N 9. - С. 38.
4. 613.83

Г95 Гурский С. Внимание, наркомания / С. Гурский ; пер. с пол. - М., 1989. - 144 с.


5. 613.83

Г95 Гурски С. Внимание, родители: наркомания / С. Гурски ; пер. с пол. - М., 1989. - 128 с.


6. 26 июня - Всемирный день борьбы с наркоманией и распространением наркотиков // "С". - 2002. - N 4. - C. 6-8.
7. Котвіцька А.А. Дослідження соціальних чинників, що впливають на поширення наркоманії на регіональному рівні / А. А. Котвіцька // Клінічна фармація. - 2007. - Т.11, № 4. - С. 30-35.
8. Мурашкевич О. А. Деякі аспекти низької ефективності програм профілактики вживання психоактивних речовин серед підлітків / О. А. Мурашкевич // Вісник Житомирського державного університету. - 2010. - Випуск 50. Педагогічні науки. – С. 159 – 166.
9. 615.2

С32 Сердюкова Н.Б. Наркотики и наркомания / Н. Б. Сердюкова. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2000. - 256 с.


10. 613.83

Ш12 Шабанов П. Д. Наркомании: психология, клиника, реабилитация / П. Д. Шабанов, О. Ю. Штакельберг. – [2-е изд., перераб. и доп.]. - СПб. : Лань, 2001. - 464 с.


11. Як розпiзнати наркомана // Безпека життедiяльностi. - 2003. - N 11. - С.32-34.
Статеве виховання. ВІЛ/СНІД.
1. Ч48

П78 Видюк А. П. Педагогические проблемы валеологии семейной жизни / А. П. Видюк, Е. А. Демьяненко // Проблеми освіти. - 2006. – Вип. 48. - С. 38-42.


2. Ч48

П78 Кійко Т. Б. Аналіз обізнаності дітей та молоді с проблем ВІЛ/ СНІДу та шляхи мотивації здорового способу життя / Т. Б. Кійко, Г. Ю. Куртова // Проблеми освіти. - 2006. - Вип. 48. - С. 217-222.

3. 613.8

Ю50 Юнда И.Ю. Половая жизнь и здоровье человека / И. Ю. Юнда. - К., 1985. - 184 с.


4. Ч48

П78 Яворська Г. Л. Творче використання американського досвіду формування у молоді мотивації здорового способу життя та профілактика ВІЛ/СНІД / Г. Л. Яворська // Проблеми освіти. - 2006. - Вип.48. - С. 157-161.


III. ВИХОВАННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ.

1. 613.86

А43 Активный образ жизни и здоровье студентов / [под. ред. Г. Ф. Коротько, Н. В. Данилова]. - Ташкент, 1985. - 307 с.


2. Б12 Бабаліч В. А. Формування у студентів медичного коледжу готовності до пропаганди і реалізації ідей здорового способу життя у майбутній професійній діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. педагогич. наук : спец. 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» / В.А. Бабаліч. - Кіровоград, 2006. - 20 с.
3. Валеолого - дидактическая оптимизация учебно - воспитательного процесса в медицинских вузах / Н. П. Гребняк, А. Б. Ермаченко, В. В. Машинистов [та ін.] // Україна. Здоров'я нації. - 2009. - № 4. - С. 87 – 91.
4. Васильєва Р. Ю. Формування здорового способу життя студентів при вивчені дисципліни "Безпека життєдіяльності" у ВНЗ / Р. Ю. Васильєва // Вісник Житомирського державного університету. - 2010. - Випуск 50. Педагогічні науки. – С. 151-154.
5. Гончаренко М. Педагогіка здоров'я / М. Гончаренко // Науковий світ. - 2006. - № 4. - С. 10-11.
6. Гребняк Н. П. Здоровье и образ жизни студентов / Н. П. Гребняк, В. П. Гребняк, В. В. Машинистов // Проблемы социальной гигиены, здравоохранения и истории медицины. - 2007. - № 4. - С. 33-37.

7. Ч48


П78 Гречишкина О. Д. Социально-психологические исследования формирования мотивации здорового образа жизни у учащейся молодежи / О. Д. Гречишкина // Проблеми освіти. – К., 2006. - Вип. 48. - С. 116-121
8. Дробноход М. Проблема валеологii в освiтi / М. Дробноход //Освiта i управлiння. - 1999. - Т. 3, N 3. - С. 172-180.
9. 613.4(07)

З-32 Заплатников Л. Т. Проблемы валеологии и гигиены в педагогике: прошлое, настоящее, будущее / Л. Т. Заплатников. - Донецк : КИТИС, 1998. - 228 с.


10. Журавлева И. В. Основные мотивы заботы о здоровье в студенческой среде / И. В. Журавлева // Социология медицины. - 2011. - № 1. - С. 32-41.
11. Ибрагимли Х. И. Пути совершенствования охраны здоровья студента / Х. И. Ибрагимли, Г. Г. Садыхова, Я .Г. Гаджиева // Международный медицинский журнал. - 2010. - Т. 16, № 2. - С. 93-96.
12. 613.4

К16 Как быть здоровым (из зарубежного опыта обучения принципами здорового образа жизни) ; пер. с англ. - М., 1990. - 240 с.


13. Ч48

П78 Канишевский С. М. Здоровый образ жизни студенческой молодежи и его формирование в условиях ВУЗа / С. М. Канишевский, Р. Т. Раевский // Проблеми освіти. – К., 2006. - Вип. 48. - С. 62-65.


14. 613.86

К38 Киколов А. И. Обучение и здоровье / А. И. Киколов. - М., 1985. - 104 с.


15. Ковалевська Т. П. Валеологiчна та фiзкультурна освiта студентiв / Т. П. Ковалевська // Новi технологii навчання. - К., 2003. - С. 181-185.
16. Ч48

П78 Кочарян А. Б. Проблема формування мотивації здорового способу життя серед студентської молоді ВНЗ / А. Б. Кочарян // Проблеми освіти. – К., 2006. - Вип. 48. - С. 199-205.


17. Лакшин А. М. Питание как фактор формирования здоровья и работоспособности студентов / А. М. Лакшин, Н .Г. Кожесникова // Вопросы питания. - 2008. - Т. 77, № 1. - С.43-45.
18. 613.4

Л78 Лоранский Д. Н. Азбука здоровья: книга для молодежи / Д. Н. Лоранский, В. С. Лукьянов. - М., 1990. - 176 с.


19. Маджуга А. Здоровьесберегающие образовательные технологии и формирование валеологической культуры личности / А. Маджуга, З. Арысланова // Alma mater (Вестник высшей школы). - 2005. - № 2. - С. 59-60.
20. 613.96

Н84 Носков В. И. Студент в оздоровительно-воспитательном комплексе ВУЗА / В. И. Носков. - Донецк : ДИУ, 2001. - 150 с.


21. Отношение студентов к здоровью и здоровому образу жизни / Н. И. Белова, С. П. Бурцев, Е. А. Воробцова [и др.] // Проблемы социальной гигиены, здравоохранения и истории медицины. - 2006. - № 1. – С. 14-16.
22. Ч48

П78 Оцінка чинників здорового способу життя молоді / Н. В. Наливайко, Л. О. Баклицька, Н. Д. Крижановська [та ін.] // Проблеми освіти. - К., 2008. – Вип. 56. - С. 58-65.


23. Проскурякова Л. А. Гигиеническая оценка питания и здоровья студентов / Л. А. Проскурякова // Гигиена и санитария. - 2008. - № 3. - С.49-52.
24. Рухова активність - невід'ємний важливий компонент здоров'я під час навчання у вищому навчальному закладі / І. Р. Мисула, В. Б. Коваль, О. А. Голяченко [та ін.] // Медична освіта. - 2008. - № 4. - С. 13-15.
25. Ч48

П78 Сало В. М. Роль навчальних закладів у формуванні здорового способу життя молоді / В. М. Сало // Проблеми освіти. – К., 2006. - Вип. 49. - С. 217-222.


26. Скобiн О. Т. Необхiднiсть пiдготовки студентiв в Украiнi з валеологii у зв'язку з погiршенням екологiчних умов проживання / О. Т. Скобін // Вiсн. Схiдноукраiн. Держ. Ун-ту. - 2000. - N 4, ч. I. - С. 202-203.

27. Ч48


П78 Скороход В. М. Формування культури здоров'я молоді через освіту / В. М. Скороход // Проблеми освіти. – К., 2006. - Вип. 48. - С. 42-45.
28. Соболь С. П. Медико-соціальні аспекти організації дозвілля студентів-медиків в контексті їхнього способу життя / С. П. Соболь // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України. - 2011. - № 4. - С. 85-89.
29. Ч48

П78 Соколенко Л. С. Формування культури здорового способу життя студентської молоді як актуальна проблема сьогодення / Л. С. Соколенко // Проблеми освіти. - К., 2006. - Вип. 48. - С. 108-213.


30. Стеблянко Т. В. Физкультурно-массовая работа со студентами специальных медицинских групп в оздоровительно-спортивном лагере / Т. В. Стеблянко, А. Н. Перехрест, С. Д. Иванова // Наука. Релігія. Суспільство. - 2006. - № 3. - С. 257-261.
31. 61(06)

М42 Тащилова М. А. Представления современной студенческой молодежи о здоровом образе жизни / М. А. Тащилова // Медицина в художніх образах / [под ред. К.В. Заблоцька]. - Донецьк, 2009. – Вип. 7. - С. 341-343


32. Турова И. Учим быть здоровыми / И. Турова // Библиотека. - 2011. - № 9. - С. 35-37.
33. 613.4

Ф79 Формирование здорового образа жизни молодежи: медико-социальные аспекты. - М., 1988. - 192 с.


34. 613.95

Ч-16 Чаклин А. В. Сохранить здоровье смолоду / А. В. Чаклин, И. Л. Милиевская. - М., 1987. - 144 с.


З М І С Т.

I. ФІЛОСОФІЯ ЗДОРОВ’Я.

II. ЗДОРОВИЙ СПОСІБ ЖИТТЯ.

2.1. ЗДОРОВЕ ХАРЧУВАННЯ.

2.2. ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА ТА СПОРТ.

2.3. ШКІДЛИВІ ЗВИЧКИ.

III. ВИХОВАННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ.

Відповідальний за випуск –

директор бібліотеки ДонНМУ Кабардіна Г.К.


344-41-11

kabardina@dsmu.edu.ua


Укладач – зав. інформаційно-бібліографічним відділом

Котелевська Г.М.

344-40-65

biblio@dsmu.edu.uaБаза даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка