«безпліддя та репродуктивне здоров`Я» Надходження до донмв за2009-2010 ррСкачати 420.9 Kb.
Сторінка1/4
Дата конвертації05.03.2017
Розмір420.9 Kb.
  1   2   3   4
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЯ
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ`Я
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСНА

НАУКОВО-МЕДИЧНА БІБЛІОТЕКА


БІБЛІОГРАФІЧНИЙ СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
за темою
«БЕЗПЛІДДЯ ТА РЕПРОДУКТИВНЕ ЗДОРОВ`Я»
Надходження до ДОНМВ за2009-2010 рр.

Список складено зав.відділом бібліографії та краєзнавства ДОНМБ Корнійчук Т.І.
До уваги читачів: всі вказані у бібліографічному списку видання можна отримати у відділі обслуговування Дніпропетровської обласної науково-медичної бібліотеки за адресою:

м.Дніпропетровськ, вул. Дзержинського, 8.

Також Ви маєте можливість скористатися новою послугою нашої бібліотеки -Віртуальною Довідковою Службою, надіславши запит на підбір літератури за темою за адресою DONMB@ua.fm. Детальніше про умови користування ВДС можна дізнатися на сайті ДОНМБ medlib.dp. gov.ua.Зауваження та пропозиції просимо надсилати за адресою:

49044, м.Дніпропетровськ,

вул.. Дзержинського, 8

ДОНМБ

Відділ бібліографії та краєзнавства.

Тел. для довідок 713-45-90

744-15-51

Веб-сайт ДОНМБ medlib.dp. gov.ua

Безпліддя та репродуктивне здоров`я
618

М 24


Манухин, Игорь Борисович.

Гинекологическая эндокринология: Клинические лекции : Руководство / Игорь Борисович Манухин, Лидия Григорьевна Тумилович, Марианна Арамовна Геворкян. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа. , 2010. - 280 с. : табл. - (Библиотека врача-специалиста: Гинекология.Эндокринология). - Библиогр. в конце ст.

Экземпляры: всего:1 - ХР.(1)
618.39

Р 15


Радзинский, Виктор Евсеевич.

Неразвивающаяся беременность: руководство / Викор Евсеевич Радзинский, Валентина Ивановна Димитрова, Ирина Юрьевна Майскова. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 200 с. - (Библиотека врача-специалиста: Акушерство и гинекология)

Экземпляры: всего:1 - ХР.(1)
618.3

С 34


Сидельникова, Вера Михайловна.

Эндокринология беременности в норме и при патологии : руководство / Вера Михайловна Сидельникова. - 2-е изд. - М. : МЕДпресс-информ, 2009. - 352 с. - Библиогр.: с. 314-351

Экземпляры: всего:1 - ХР.(1)
618.14

У 18


Уварова Е.В.

Пособие по обследованию состояния репродуктивной системы детей и подростков: С алгоритмом методов исследования : руководство / Е. В. Уварова, Д. И. Тарусин. - М. : ТРИАДА-Х, 2009. - 232 с

Экземпляры: всего:1 - ХР.(1)


HLA-маркери у хворих на крипторхізм та проблеми репродуктивної системи у родичів / А. Й. Наконечний [та ін.] // Практична медицина : Науково-практичний журнал. - 2009. - Том 15, N 5. - С.6-10


Авраменко Н.В.

Аспекты репродуктивного здоровья населения Украины / Н. В. Авраменко, Д. Е. Барковский // Запорожский медицинский журнал. - 2010. - Том 12, N 3. - С.71-73. - Библиогр.: с. 72-73. - Библиогр.: с. 72-73
Авраменко Н.В.

Досвід організації надання медичної допомоги населенню екологічно небезпечного регіону з питань охорони репродуктивного здоров'я та планування сум'ї / Н. В. Авраменко, О. М. Завгородня, О. В. Стрелко // Запорожский медицинский журнал. - 2010. - Том 12, N 2. - С.156-159. - Библиогр.: с. 159. - Библиогр.: с. 159
Айрапетов Д.Ю.

Значение недифференцированной дисплазии соединительной ткани в формировании женского бесплодия / Д.Ю. Айрапетов // Акушерство и гинекология. - 2008. - N2. - С.47-50
Алексина И.Л.

Роль консультирования в работе служб охраны репродуктивного здоровья семьи / И. Л. Алексина, Е. В. Уварова // Репродуктивное здоровье детей и подростков. - 2009. - N 4. - С.23-29
Анатомия и физиология репродуктивной системы женщин / Т. Ф. Татарчук [и др.] // З турботою про Жінку. - 2010. - N 1. - С.30-33. - Библиогр.: с. 33. - Библиогр.: с. 33


Анатомия и физиология репродуктивной системы женщины / Т. Ф. Татарчук [и др.] // З турботою про Жінку. - 2010. - N 2. - С.31-34. - Библиогр.: с. 34. - Библиогр.: с. 34


Антагонист гонадотропин-рилизинг гормона ганиреликс (Оргалутран®) в программах вспомогательной репродукции (обзор литературы) / Е. А. Осина [и др.] // Здоровье женщины. - 2010. - N 4. - С.43-50


Антиспермальные и антиовариальные антитела в сыворотке крови и фолликулярной жидкости женщин с хроническими воспалительными заболеваниями органов малого таза при использовании вспомогательных репродуктивных технологий / Н. Г. Грищенко, А. Г. Геродес, М. Й. Крамар и др. // Здоровье женщины : Всеукраинский научно-практический журнал. - 2009. - N 8. - С.187-190


Антонов С.

Юридические аспекты вспомогательных репродуктивных технологий / С. Антонов // З турботою про Дитину. - 2010. - N 3. - С. 32
Багатоплідна вагітність після застосування допоміжних репродуктивних технологій. Особливості перебігу вагітностей із самовільною та штучною редукцією ембріонів / В. В. Камінський, А. А. Суханова, Л. І. Воробей та ін. // Здоровье женщины : Всеукраинский научно-практический журнал. - 2009. - N 6. - С.34-40


Банников В.

Беременность и роды после ЭКО / В. Банников // З турботою про Жінку. - 2010. - N 6. - С.8-11
Башмакова Н.В.

Прогнозирование репродуктивного здоровья девочек-подростков, перенесших внутриутробную гипотрофию / Н. В. Башмакова, С. В. Гончарова, О. Ю. Кучумова // Репродуктивное здоровье детей и подростков. - 2009. - N 5. - С.8-14. - Библиогр.: с. 14. - Библиогр.: с. 14
Беляева Н.В.

Клинико-иммунологические особенности беременности в 18-20 и 21-22 недели и периода после ее прерывания у женщин различных возрастных групп / Н. В. Беляева, И. К. Богатова, Н. Ю. Сотникова // Репродуктивное здоровье детей и подростков. - 2009. - N 1. - С.75-80. - Библиогр.: с. 79-80. - Библиогр.: с. 79-80
Бенюк В.А.

Перспективы использования коллагенового биоимплантата Коллост в репродуктивной медицине / В. А. Бенюк, А. Е. Нагорный, И. А. Усевич // Здоровье женщины : Всеукраинский научно-практический журнал. - 2009. - N 2. - С.67-68
Берестовой О.А.

О роли агонистов гонадотропин-рилизинг-гормонов в контролируемой гиперстимуляции яичников: диферелин - верный соратник в лечении бесплодия / О. А. Берестовой // Здоровье женщины : Всеукраинский научно-практический журнал. - 2009. - N 3. - С.152-154
Берестовой О.А.

Роль аналогов гонадотропин-релизинг-гормона в современной репродуктивной медицине и гинекологии / О. А. Берестовой // Здоровье женщины. - 2010. - N 2. - С.126-128
Блинов А.Ю.

Два случая безуспешного завершения сочетания внематочной и маточной беременности после процедуры экстракорпорального оплодотворения / А. Ю. Блинов, Е. В. Брюхина, Е. И. Кадочникова // Пренатальная диагностика : Ежеквартальний научно-практический журнал. - 2009. - Том 8, N 3. - С.265-268
Бойчук О.Г.

Проблема безплідності в Україні: роль допоміжних репродуктивних технологій (ДРТ) та перебіг вагітності у жінок з тривало лікованим непліддям / О. Г. Бойчук, О. М. Макарчук // Архів клінічної медицини. - 2010. - N 1. - С.4-8. - Библиогр.: с. 8. - Библиогр.: с. 8
Брагина М.

"Вспомогательные репродуктивные технологии. Вчера, сегодня,завтра" / М. Брагина // З турботою про Жінку. - 2010. - N 3. - С.18-19
Брагина М.

№97.0 или о женском бесплодии, связанном с отсутствием овуляции / М. Брагина // З турботою про Жінку. - 2010. - N 6. - С.12-15
Брагина М.

"Вспомогательные репродуктивные технологии. Вчера, сегодня,завтра" / М. Брагина // З турботою про Жінку. - 2010. - N 3. - С.18-19

Буралкина Н.А.

Параметры овариального резерва девочек 15-17 лет с гармоничным половым и физическим развитием / Н. А. Буралкина, Е. В. Уварова // Репродуктивное здоровье детей и подростков. - 2010. - N 3. - С.20-28. - Библиогр.: с. 28. - Библиогр.: с. 28
Буралкина Н.А.

Современные представления о репродуктивном здоровье девочек (обзор литературы) / Н. А. Буралкина, Е. В. Уварова // Репродуктивное здоровье детей и подростков. - 2010. - N 2. - С.12-31. - Библиогр.: с. 26-31. - Библиогр.: с. 26-31
Бурлака О.В.

Програма психофізичної корекції в реабілітації пацієнток зі стрес-індукованими розладами репродуктивного здоров'я / О. В. Бурлака, М. П. Жданова, В. В. Стеблюк // Здоровье женщины. - 2009. - N 9. - С.141-143
Валиуллина М.Р.

Ультразвуковое исследование гениталий как самостоятельный метод выявления причин женского бесплодия органического характера / М. Р. Валиуллина // Ультразвуковая и функциональная диагностика : официальный журнал Российской ассоциации специалистов ультразвуковой диагностики в медицине. - 2009. - N 4. - С.62
Вдовиченко Ю.П.

Лечение нарушений репродуктивного здоровья у женщин на фоне воспалительных процессов при разных методах контрацепции / Ю. П. Вдовиченко, Т. В. Лещева // Здоровье женщины : Всеукраинский научно-практический журнал. - 2009. - N 7. - С.102-104
Влияние антиандрогенной терапии на гормональный статус репродуктивной системы и параметры фертилизации ооцитов в циклах экстракорпорального оплодотворения / А. М. Феськов, Е. В. Сомова, И. А. Феськова и др. // Здоровье женщины : Всеукраинский научно-практический журнал. - 2009. - N 4. - С.163-165


Влияние бессимптомной формы герпес-вирусной инфекции на эффективность лечения бесплодия методами вспомогательных репродуктивных технологий / А. Г. Абдулмеджидова, И. Г. Торганова, И. И. Витязева // Акушерство и гинекология : Науч. - практ. журн. - 2009. - N 1. - С.45-48


Вовк І.Б.

Репродуктивне здоров'я жінки і герпесвірусна інфекція / І. Б. Вовк, Н. Є. Горбань // Педіатрія, акушерство та гінекологія. - 2010. - Том 72, N 1. - С.93-99. - Библиогр.: с. 98-99. - ISSN 0031-4048. - Библиогр.: с. 98-99
Воробій В.Д.

Особливості активності й вмісту протеаз та їхніх інгібіторів у пацієнток із зовнішнім генітальним ендометріозом і безплідністю / В. Д. Воробій // Педіатрія, акушерство та гінекологія. - 2009. - Том 71, N 5. - С.101-103. - Библиогр.: с. 103. - ISSN 0031-4048. - Библиогр.: с. 103
Вплив лікування дівчат із пубертатними матковими кровотечами на стан їх репродуктивного здоров'я, якість життя та шляхи вирішення медико-соціального значення цих технологій / В. В. Подольський [та ін.] // Здоровье женщины : Всеукраинский научно-практический журнал. - 2009. - N 3. - С.149-151


Гаврилюк А.М.

Роль HLA-антигенів у порушеннях репродуктивної функції жінки / А. М. Гаврилюк // Мед. аспекты здоровья женщины. - 2010. - N 2. - С.42-49
Галайко О.П.

Діагностична ендоскопія для оцінки репродуктивної функції жінки / О. П. Галайко // Здоровье женщины : Всеукраинский научно-практический журнал. - 2009. - N 3. - С.206
Ганжий И.Ю.

Перспективные решения индивидуального подхода в лечении сочетанных дисгормональных нарушений у женщин репродуктивного возраста (с применением современного микродозированного контрацептива с дроспиреноном) / И. Ю. Ганжий, С. А. Ласачко, Е. Г. Яшина // Здоровье женщины : Всеукраинский научно-практический журнал. - 2009. - N 8. - С.75-78
Геворкян М.А.

Репродуктивное здоровье у женщин с метаболическим синдромом / М. А. Геворкян, Е. И. Манухина // Лечащий врач : Журнал практикующего врача. - 2009. - N 11. - С.11-14. - ISSN 1560-5175
Гипокситерапия при бесплодии, обусловленном гиперандрогенией смешанного генеза / Л. Ковалевская, А. Смолягин, В. Сапрыкин // Врач : Ежемес. науч.-практ. и публицист. журн. - 2009. - N 2. - С.59-61


Глинкина Ж.И.

Врожденная дисфункция коры надпочечников, обусловленная недостаточностью 21-гидроксилазы у пациентов программы вспомогательных репродуктивных технологий / Ж. И. Глинкина, Л. Н. Кузьмичев, В. А. Бахарев // Акушерство и гинекология : Науч. - практ. журн. - 2010. - N 1. - С.31-33
Гнатко О.П.

Оцінка факторів ризику порушень репродуктивної функції в жінок з урогенітальною інфекцією / О. П. Гнатко, Н. Г. Скурятіна, С. П. Корецький // Сімейна медицина. - 2010. - N 2. - С.24-26.
Гончарова Я.

Ектопічна та гетеротопічна вагітність після ДРТ. Використання ендоскопічних технологій для їх лікування / Я. Гончарова // Здоровье женщины. - 2010. - N 4. - С.177
Горпинченко И.И.

Бесплодный брак в Украине. Новые реальности / И. И. Горпинченко, О. Д. Никитин // Здоровье мужчины. - 2010. - N 3. - С.184-190. - Библиогр.: с. 190. - Библиогр.: с. 190
Гречаніна О.Я.

Порушення обміну метионіну та репродуктивні втрати (І частина) / О. Я. Гречаніна, Ю. Б. Гречаніна, Р. Маталон // Педіатрія, акушерство та гінекологія. - 2009. - Том 71, N 4. - С.69-74. - Библиогр.: с. 74. - ISSN 0031-4048. - Библиогр.: с. 74
Гречаніна О.Я.

Порушення обміну метионіну та репродуктивні втрати (II частина) / О. Я. Гречаніна, Ю. Б. Гречаніна, В. А. Гусар // Педіатрія, акушерство та гінекологія. - 2009. - Том 71, N 5. - С.73-83. - Библиогр.: с. 73-84. - ISSN 0031-4048. - Библиогр.: с. 73-84
Григоренко А.М.

Лапароскопія в лікуванні оваріоварікоцеле в жінок з ідіопатичними формами безпліддя / А. М. Григоренко, С. М. Кириченко // Здоровье женщины : Всеукраинский научно-практический журнал. - 2009. - N 3. - С.206-207
Грищенко М.Г.

Показники системного клітинного імунітету як предиктори ефективності допоміжних репродуктивних технологій у жінок з безплідністю, зумовленою хронічними запальними захворюваннями органів малого таза / М. Г. Грищенко // Педіатрія, акушерство та гінекологія. - 2010. - Том 72, N 4. - С.189-192. - Библиогр.: с. 192. - ISSN 0031-4048. - Библиогр.: с. 192
Грищенко Н.Г.

Иммунокорригирующая терапия препаратами плаценты на подготовительном этапе перед проведением программы ЭКО у пациенток с хроническими воспалительными заболеваниями органов малого таза / Н. Г. Грищенко, А. Г. Геродес, Л. И. Луцкая // Здоровье женщины. - 2010. - N 4. - С.177-178
Двуліт М.П.

Можливості терапії ендометріозу в жінок із безплідністю за допомогою агоніста гонадотропін-релізинг-гормону - Бусерину® / М. П. Двуліт, С. А. Кнопик, С. В. Лупіч // Здоровье женщины : Всеукраинский научно-практический журнал. - 2009. - N 6. - С.184-186
Деджо В.Д.

Трансвагинальная эхография в диагностике эндокринного бесплодия / В. Д. Деджо // Международный медицинский журнал : ежеквартальный научно-практический журнал. - 2009. - Том 15, N 4. - С.95-99
Деякі генетичні чинники безпліддя в жінок, включених у програму допоміжних репродуктивних технологій / І. Є. Ільїн [та ін.] // Здоровье женщины. - 2010. - N 4. - С.171-172


Діагностичний алгоритм внутрішньоматкової патології із застосуванням гістероскопії в жінок репродуктивного віку / В. О. Бенюк, Я. М. Винярський, В. М. Гончаренко та ін. // Здоровье женщины : Всеукраинский научно-практический журнал. - 2009. - N 6. - С.54-56


Допоміжні репродуктивні технології в лікування безпліддя в Україні / О. М. Юзько [та ін.] // Здоровье женщины : Всеукраинский научно-практический журнал. - 2009. - N 3. - С.201-204


Дубенко О.Д.

Оптимізація діагностичних підходів у жінок із безплідністю в разі поєднання тиреоїдної та мамологічної патології / О. Д. Дубенко // Здоровье женщины : Всеукраинский научно-практический журнал. - 2009. - N 3. - С.155-158
Дубенко О.Д.

Профілактика і лікування опортуністичних та трансмісивних інфекцій у жінок після хірургічного відновлення репродуктивної функції / О. Д. Дубенко // Здоровье женщины : Всеукраинский научно-практический журнал. - 2009. - N 5. - С.144-148
Дубоссарская З.М.

Проблемы репродуктивного здоровья с позиций перинатальной психологии / З. М. Дубоссарская // Медицинские аспекты здоровья женщины. - 2010. - N 1. - С.21-29
Дубчак А.Е.

Магвит B6 в комплексном лечении нарушений психоэмоционального состояния у беременных женщин с бесплодием в анамнезе / А. Е. Дубчак, А. В. Милевский // Здоровье женщины : Всеукраинский научно-практический журнал. - 2009. - N 6. - С.100-103  1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка