Бензен як представник ароматичних вуглеводнівСкачати 86.89 Kb.
Дата конвертації26.12.2016
Розмір86.89 Kb.
Лиманська загальноосвітня школа І – ІІ ступенів

Зміївської районної ради

Харківської області
Розробка уроку на тему


Бензен як представник ароматичних вуглеводнів.

Хімічні властивості бензену, застосування та добування

( урок - шкільна лекція)

Вчитель хімії Горобцова Людмила Федорівна
2014
Хімія. Клас 11 академічний рівен. Урок- лекція № 19 Дата ____

Бензен як представник ароматичних вуглеводнів. Хімічні властивості бензену, застосування та добування
Урок- лекція передбачає загальне вивчення матеріалу з подальшим відпрацюванням на уроці – семінарі.
Мета: формувати знання учнів про гомологічні ряди ароматичних вуглеводнів на прикладі бензену та толуену, ознайомити з новими видами ізомерії, удосконалювати навички й уміння складати структурні формули й давати назву цим речовинам, ознайомити з фізичними властивостями. Розкрити хімічні властивості та способи добування і галузі застосування.

Заплановані результати вивчення:

 • Учні повинні оволодіти основним поняттями про ароматичні вуглеводні;

 • Вміти використовувати теоретичні знання під час запису формул;

 • Формувати риси соціально – орієнтованої людини;

 • Формувати вміння досліджувати, аналізувати, робити висновки;

 • Розвивати пам'ять, хімічне мовлення;

 • Виховувати, культуру спілкування;

 • Розвивати самостійність у добуванні знань;

 • Толерантність, дружелюбність,

Принципи навчання:

Обладнання: моделі атомі,мультимедійна дошка
Елементи нових педагогічних технологій:

Робота у парі;робота груп
І. Організаційний етап

Налаштування учнів на робочий лад.


ІІ. Актуалізація опорних знань

Питання для повторення:

1.Назвіть загальні формули вивчених вуглеводнів.

2. Які фізичні властивості характерні?

3. Запишіть біля дошки формули речовин запропоновані вчителем.


ІІІ. Етап орієнтації і цілепокладання

Вчитель:


Сьогодні ми з вами продовжуємо вивчати органічні речовини. Розглянемо ще один клас ароматичні. Назва арени. З’ясувати подібність та відмінність цих речовин/

ІV. Мотивація навчальної діяльності.

Як на вашу думку чому називають ароматичними вуглеводнями?

V. Вивчення нового матеріалуСлайд 1

Формули СпН2п-6, СпН2п, СпН2п+2, СпН2п-2,

Зверніть увагу на формули, яку із них ми ще не розглядали?

Учні називають формулу.

Дана формула є загальною для нового класу ароматичних вуглеводнів, що називають арени.


Загальна формулаСпН2п-6

Ознайомлює з метою вивчення нового матеріалу.

Надає слово Допитливим хімікам з питання історії відкриття ароматичних.
Слайд 2 Історичні відомості.

До найпоширеніших ароматичних відноситься бензен.

С6Н6 – формула. Тривіальна назва бензол.

Вперше бензен описав німецький хімік Іоннан Глаубер у 1649

Році. Він отримав бензен в результаті перегонки кам’яно –

вугільної смоли. Але вчений не дав назви, бо не міг пояснити

будову.

Друге своє народження бензен отримав завдяки працям англійського вченого Майкла.Фарадея у 1825 році, який добув бензен із рідкого конденсату світильного газу, що використовували у вуличних ліхтарях.У 1833 – 1835рр. німецький хімік Е.Митчерлик досліджував цю речовину, визначив його формулу і назвав бензином( від арабського слова «ті що приємно пахнуть»).

Пізніше його співвітчизник Ю.Лібіх запропонував нове ім’я – бензол ( бензен), що прижилося в українській номенклатурі.

Довгий час між хіміками були уточнення, щодо властивостей і будови. В 1865 році А.Кекуле довів, що подвійні зв’язки не закріплені у молекулі, а постійно переміщуються від одного атома Карбону до іншого. Подальше дослідження підтвердило наявність бензенового кільця.
Розповідь учня:
Одного разу Кекуле довелося брати участь як свідку у судовому процесі по справі вбивства графині Герліц. На цьому процесі демонструвалося як доказ кільце графині у вигляді двох переплетених змійок, що вкрав злочинець. Ці змійки врізалися у пам'ять вченому. Якось після довгої роботи над підручником, Кекуле заснув, і йому приснилися атоми Карбону та Гідрогену зчеплені у нитки, які зближалися і згорталися у трубку, нагадуючи двох змійок. Одна із змій вчепилася у власний хвіст, продовжуючи крутитися. Кекуле зчепив всі атоми Карбону у шестикутник з чергуванням подвійних та одинарних зв’язків.
Вчитель: Як можна записати дану формулу записати структурною?

Слайд 2


Записують в зошити. Обговорюють, з’ясовують. Співпраця учнів з учителем

Висновки:

За сучасним уявленням, молекула бензену правильний шестикутник. Усі шість атомів перебувають в sp2 гібридизації. Кожен атом утворює сігма зв'язок., а також пі зв'язок.. Кут становить 1200 Довжина всіх зв’язків однакова 0,14нм.. Утворюють бензенове кільце.


Вчитель: Бензенове кільце має високу міцність, чим і пояснюється схильність ароматичних вуглеводнів до реакцій заміщення. На відміну від алканів, які також схильні до реакцій заміщення, ароматичні вуглеводні характеризуються більшою рухливістю атомів Гідрогену в кільці, тому реакції галогенування, нітрування, сульфірування та інші відбуваються у значно більш м’яких умовах, ніж в алканів.


Слайд 3

Знову слово Допитливим хімікамФізичні властивості

За стандарт бензен рідина зі специфічним запахом, температура кипіння 800, температура плавлення 5,50, пара його з повітрям утворює вибухову суміш, у воді практично не розчиняється, добре розчиняється у розчинниках. Він легший за воду (густина 0,88 г/см3.


Бензен отруйна речовина. Вдихання його парів викликає запаморочення, головний біль. Рідкий бензен проникає крізь шкіру, що спричинює отруєння. Подразнює слизові оболонки.

З’ясовується питання: Які види ізомерії характерні? Робота груп

Користуються Джерелом інформаціїСлайд 4

Ізомерія

Номенклатура: учні записують формули дають назви. З’ясовують, що за наявності кількох замісників їх записують за алфавітом, а положення в бензеновому кільці вказують цифрами. Атоми Карбону нумеруються так, щоб замісники мали найменші номери.

Слайд 5


Хімічні властивості
Проводимо під гаслом: ”Практика – критерій пізнання”.
На підставі знань про ненасичені вуглеводні передбачте, які хімічні властивості проявлятимуть бензен та його гомологи?

(Пропозиції учнів) 1. Бензен горить на повітрі кіптявим полум’ям.

Вчитель пропонує учням записати рівняння реакції
 1. С6Н6 +15 О2 = 12СО2 + 6Н2О

З’ясовуємо: чому полум’я кіптяве?

Слайд 6

 1. Реакція заміщення

Незважаючи на те що бензен за складом є ненасиченою сполукою, для нього не характерні реакції приєднання. Типовими реакціями ензинового кільця є реакції заміщення атомів Гідрогену — реакції електрофільного заміщення.


А) з хлором

Реакція хлорування.


Слайд 7
Б) реакція нітрування разі дії на бензен нітрувальної суміші атом Гідрогену заміщається нітрогрупою - NO2 (нітрувальна суміш — це суміш концентрованих нітратної та сульфатної кислот у співвідношенні 1:2 відповідно). Сульфатна кислота в цій реакції відіграє роль каталізатора й засобу, що відщеплює воду. 1. Реакції приєднання: робота у групіМаючи теоретичні знання з попереднього матеріалу спроможіться дослідити протікання реакцій приєднання.
І група
А) Гідрування
Приєднання водню здійснюється виключно у присутності каталізаторів і за підвищеної температури. Бензен гідрується з утворенням циклогексану, а похідні бензену дають похідні циклогексану.

Слайд 8

ІІ група хлорування
На сонячному світлі під впливом ультрафіолетового випромінювання бензен приєднує хлор і бром з утворенням гексагалогенідів, які внаслідок нагрівання втрачають три молекули галогеноводню й утворюють тригалогенбензени.
Слайд 9


Групи звітуються.


Слайд 10

Хімічна лабораторія

Реакція окиснення

Демонстрація:. Взаємодія бензену з розчином калій перманганату

За наявності в бензеновому кільці кількох замісників можна окислити послідовно всі наявні ланцюги. Ця реакція застосовується для визначення будови ароматичних вуглеводнів.


Слайд 11

Добування бензену
у промисловості у лабораторії


 1. З кам’яного вугілля 1.з ацетилену

 2. З нафти 3 С2Н2 ------------ С6Н6Слайд 12

Робота учнів з підручником та опорною таблицею


Застосування

 1. Отрутохімікати

С6СІ6 гексахлорбензен – протруюють насіння проти сажки.

Узагальнення та систематизація знань

Мозковий штурм


 1. Наведіть загальну формулу бензену?

 2. Чим зумовлена ізомерія гомологів бензену?

 3. Чому дорівнює довжина зв’язку?

 4. Назвіть енергію зв’язку?

 5. Назвіть тип гібридизації?

Тест на столах учнів на листочках робота у парі

1. Хімічний зв’язок у бензені називають:

1) одинарний;

2) подвійний;

3) потрійний;

4) ароматичний.
2. Ароматичні вуглеводні інакше називають:

1) бензоловими;

2) пахучими;

3) аренами;

4) цикловуглеводнями.
3. Бензен горить:

1) яскравим полум’ям;

2) жовтуватим полум’ям;

3) виділяючи мало кіптяви;

4) виділяючи багато кіптяви.
Задача: Обчисліть об’єм ацетилену (н. у.), необхідний для одержання бензену

об’ємом 22,16 мл (густина 0,88 г/см3)

Задача: Масова частка Карбону у молекулі вуглеводню становить 85,7%. Густина речовини за повітрям 1,45. Визначити молекулярну формулу сполуки.

Слайд 13

Вчитель: про досягнення мети уроку


 • Я знаю …..

 • Я вмію …..

 • Я використовую ……

 • Мені це буде необхідно для …..

 • Я навчився ……

 • Я набув вміння ……


Завдання для самопідготовки.

Підручник П.П.Попеля, Л.С.Крикля §12,13. Вправа 103,106 стр.92Міні – презентація Застосування вуглеводнів, Фреони шкодять здоров’ю чи ні?


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка