Аудит у зарубіжних країнах Опис курсу: Предметом курсу є: фінансова звітність суб'єктів господарювання. Мета курсуСкачати 65.81 Kb.
Дата конвертації09.04.2017
Розмір65.81 Kb.
аудит у зарубіжних країнах

Опис курсу:

Предметом курсу є: фінансова звітність суб'єктів господарювання.

Мета курсу: формування системи теоретичних знань та набуття практичних навичок з аудиту зарубіжних країн із розумінням ролі професії аудитора в сучасному суспільстві.

Навчальний процес включає: лекції, семінари, ситуаційні вправи, роботу в малих групах.

Форми контролю: залік.

Викладач: доцент, Пономарьова Т.В

Курс складається з 7 тем, а саме:

Суть та предмет аудиту, його сфера дії в зарубіжних країнах.

Організація і структура аудиторської діяльності.

Методи аудиторської перевірки, ознаки та критерії оцінки фінансової звітності.

Аудиторський ризик та аудиторські докази. Суттєвість помилок.

Планування, стадії та процедури аудиту.

Робочі документи аудитора.

Аудиторський звіт та висновок.
Валютні операції

Опис курсу:

Предметом курсу є: відносини між суб'єктами економічної діяльності, пов'язані з переходом права власності на валютні цінності.

Мета курсу: засвоєння знань і формування практичних навичок із проведення валютних операцій.

Навчальний процес включає: лекції, семінари, ситуаційні вправи, роботу в малих групах.

Форми контролю: залік.

Викладач: доцент, Дорошенко Г.О.

Курс складається з 8 тем, а саме:

Валютні системи та їх елементи.

Валютний ринок и валютні цінності.

Валютний курс и конвертування валюти.

Організація валютного контролю и регулювання в Україні.

Порядок відкриття і функціонування в уповноважених банках рахунків юридичних і фізичних осіб в іноземній валюті.

Неторговельні операції з іноземною валютою.

Порядок здійснення експортних/імпортних операцій, їх контроль.

Розуміння і види валютних операцій.
економіка зарубіжних країн

Опис курсу:

Предметом курсу є: економічні системи та моделі розвитку різних країн.

Мета курсу: формування системи теоретичних знань у галузі аналізу соціально-економічних систем і моделей розвитку різних країн.

Навчальний процес включає: лекції, семінари, ситуаційні вправи, роботу в малих групах.

Форми контролю: залік.

Викладач: доцент, Овсієнко О.В.

Курс складається з 7 тем, а саме:

Загальна характеристика сучасного світового господарства.

Економіка країн Західної Європи.

Економіка країн Центральної й Східної Європи.

Економіка країн Північної Америки.

Економіка країн Латинської Америки.

Економіка країн Африки.

Економіка країн Азії.
митна справа

Опис курсу:

Предметом курсу є: діяльність суб’єктів господарювання.

Мета курсу: формування системи теоретичних знань щодо проведення незалежної аудиторської перевірки фінансової звітності організацій та інших видів аудиторських послуг.

Навчальний процес включає: лекції, семінари, ситуаційні вправи, роботу в малих групах.

Форми контролю: залік.

Викладач: доцент, Пєнська І.О.

Курс складається з 9 тем, а саме:

Державне регулювання митної справи в України .

Здійснення митного контролю.

Митне оформлення.

Мито та його види.

Переміщення та пропуск через митний кордон товарів та інших предметів.

Порядок обкладання митом предметів, які вивозяться (пересилаються) громадянами за митний кордон України, а також ввозяться (пересилаються) ними в Україну.

Митні збори, їх види та порядок справляння .

Звільнення від сплати мита, тарифні пільги та преференції.

Порушення митних правил та відповідальність службових осіб митних органів.


облік у зарубіжних країнах

Опис курсу:

Предметом курсу є: активи, джерела їх формування і процеси господарської діяльності в країнах з високо розвинутою ринковою економікою.

Мета курсу: формування системи теоретичних знань і набуття практичних навичок з обліку в зарубіжних країнах.

Навчальний процес включає: лекції, семінари, ситуаційні вправи, роботу в малих групах.

Форми контролю: іспит.

Викладач: доцент, Пономарьова Т.В

Курс складається з 9 тем, а саме:

Міжнародна система обліку, етапи її становлення та принципи побудови .

Фінансова звітність, її зміст й інтерпретація .

Облік грошових коштів.

Облік розрахунків з дебіторами.

Облік товарно-матеріальних запасів.

Облік довгострокових активів.

Облік короткострокових зобов’язань.

Облік довгострокових зобов’язань.

Облік власного капіталу та розподілу прибутку в товариствах і корпораціях .

Інфраструктура ринку фінансових послуг.

Державне регулювання ринку фінансових послуг.розвиток малого бізнесу в україні

Опис курсу:

Предметом курсу є: поведінка на ринку економічних суб'єктів, які прагнуть вигоди, оптимально використовуючи обмежені ресурси альтернативного застосування.

Мета курсу: формування системи знань з теорії поведінки споживача, теорії підприємства та ринкових структур, ринку факторів виробництва.

Навчальний процес включає: лекції, семінари, контрольні роботи, ситуаційні вправи, роботу в малих групах.

Форми контролю: залік.

Викладач: доцент, Крупська Л.П.

Курс складається з 9 тем, а саме:

Критерії малих підприємств як суб'єктів підприємницької діяльності в різних країнах світу.

Вплив малих підприємств на розвиток економіки країн з ринкової та перехідною економікою.

Стан розвитку малих підприємств в Україні.

Проблеми розвитку малого підприємства в Україні.

Політика розвитку малого підприємництва в Україні.

Єдина державна регуляторна політика у сфері підприємництва щодо малого бізнесу.

Кредитно-фінансова підтримка малого підприємництва.

Інфраструктура розвитку малого підприємництва.

Самоорганізація малого підприємництва в Україні.
техніка пошуку роботи

Опис курсу:

Предметом курсу є: поведінка на ринку економічних суб'єктів, які прагнуть вигоди, оптимально використовуючи обмежені ресурси альтернативного застосування.

Мета курсу: формування системи знань з теорії поведінки споживача, теорії підприємства та ринкових структур, ринку факторів виробництва.

Навчальний процес включає: лекції, семінари, контрольні роботи, ситуаційні вправи, роботу в малих групах.

Форми контролю: залік.

Викладач: проф. Крупська Л.П.

Курс складається з 6 тем, а саме:

Специфічні риси комунікативного процесу при підборі персоналу.

Комунікативні навички претендента на робоче місце.

Складові частини ефективного резюме й структура супровідного листа.

Рекомендації при працевлаштуванні на роботу.

Як домогтися запрошення на інтерв'ю.

Інтерв'ю при працевлаштуванні.

транснаціональні корпорації

Опис курсу:

Предметом курсу є: система взаємовідносин мікро- і макроекономічного рівня, опосередкованих діяльністю транснаціональних корпорацій.

Мета курсу: формування системи теоретичних знань і набуття практичних навичок у галузі аналізу діяльності сучасних транснаціональних корпорацій (ТНК), економічного механізму їх функціонування, пріоритетів і проблеми розвитку в умовах глобалізації.

Навчальний процес включає: лекції, семінари, ситуаційні вправи, роботу в малих групах.

Форми контролю: залік.

Викладач: доцент, Овсієнко О.В.

Курс складається з 8 тем, а саме:

ТНК як суб'єкт міжнародного бізнесу.

Еволюція організаційних структур ТНК.

Формування й реалізація стратегії діяльності ТНК.

Фінансово-економічні механізми функціонування ТНК.

Внутріфірмове планування, технічна й кадрова політика ТНК.

Взаємодія ТНК і національних економік. Державне регулювання діяльності ТНК.

Наддержавне регулювання діяльності ТНК.

Проблеми транснаціоналізаціі української економіки.

ціноутворення

Опис курсу:

Предметом курсу є: методи і прийоми аналізу фінансового стану та фінансових результатів діяльності підприємства.

Мета курсу: формування системи теоретичних знань з основ і методології проведення фінансового аналізу підприємства.

Навчальний процес включає: лекції, семінари, контрольні роботи, ситуаційні вправи, роботу в малих групах.

Форми контролю: іспит.

Викладач: доцент, Удодова В.І.

Курс складається з 8 тем, а саме:

Економічна сутність категорій ціни, ціноутворення, цінової політики.

Методи ціноутворення, що базуються на витратах.

Методи ціноутворення, що базуються на попиті.

Формування цін з урахуванням конкуренції.

Вибір цінової стратегії фірми.

Ціноутворення з урахуванням життєвого циклу товару.

Використання знижок з цін.Державне регулювання цін.


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка