Архітектурні теоретичні концепції останньої чверті ХХ – початку ХХІ столітьСторінка1/6
Дата конвертації05.03.2017
Розмір0.57 Mb.
  1   2   3   4   5   6
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Харківська національна академія міського господарства
АРХІТЕКТУРНІ ТЕОРЕТИЧНІ КОНЦЕПЦІЇ

ОСТАННЬОЇ ЧВЕРТІ ХХ – ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТЬ
МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ


з курсу

Теорія й критика архітектури ХХ ст.”


(для студентів 5 курсу напряму 1201 “Архітектура”

спеціальності 8. 120102 “Містобудування”)ХАРКІВ – ХНАМГ – 2006
Методичні матеріали з курсу «Теорія і критика архітектури ХХ ст.» (для студентів 5 курсу напряму 1201 «Архітектура» спеціальності 8.120102 «Містобудування»). Укл.: М. Л. Мухортов. – Харків: ХНАМГ, 2006. – с. 36

З англійської переклав

та упорядкував

М. Л. Мухортов

Рецензент Конопльова О. В.

Рекомендовано кафедрою архітектурного і ландшафтного проектування,


протокол № 6 від 08.12. 2006 р.

© переклад, упорядкування Мухортов М. Л., 2006

© ХНАМГ, 2006
Вступ
Метою упорядкування й видання поданих методичних матеріалів є надання студентам можливості вивчення основоположних текстів, що експонують розвиток архітектурної думки останньої чверті ХХ – початку ХХІ століть.

До збірки включено вибрані тексти ідеологів постмодернізму, деконструкції та «нової архітектурної парадигми». Вони поєднані полемікою з доктринами модернізму й усвідомленням необхідності постійного оновлення й розширення архітектурного різноманіття. Усі тексти в перекладах українською видаються вперше.

Легко помітити протилежність концепцій, що містяться в теоретичних творах Б. Чумі та Х. Норберг-Шульца. Якщо один з провідних ідеологів деконструкції продовжує тенденцію створення нових (авангардних) традицій, - Х. Норберг-Шульц відстоює глибинні традиційні гуманістичні цінності архітектури постмодернізму.

Проте спільним для всіх текстів є стійке устремління до віднайдення нового змісту архітектурних творів, що пояснюється стрімкими і далеко не завжди благодійними змінами у постіндустріальних технологіях і соціумі. Багато потрясінь й руйнівних викликів сучасного світу пов’язані з проблемою збереження національної, конфесійної та особистісної ідентичності на тлі торжества й панування глобальної системи товарно-грошових відносин й процвітання у світовій масовій культурі культу зірок і знаменитостей, що іноді замінює собою справжні вірування. загальнозрозумілими. Але чи призведуть заклики неоглобалістів до формування нової дієвої інтернаціональної мови архітектури, або ж спроби її створення залишаться приналежністю швидкоплинної моди й реклами, здатна визначити лише Історія. Втім, теорія завжди слугуватиме віднайденню архітектурою нового місця в світовому культурному різноманітті.


1 - терміном “парадигма” користувалися вже давньогрецькі філософи за часів античної традиції, - саме його розгорнув і розвинув в особливе конструктивне поняття відомий американський історик науки Т. Кун у книзі “Структура наукових революцій” (1962), - див. переклади: М.: “Прогресс” 1975, 1977; М.: АСТ, 2003. “Нова парадигма” позначає радикальну зміну способу наукового мислення і отримання продуктивних наукових результатів. Потрібно було чотири десятиліття, щоб це поняття було перенесено до архітектурної теорії і практики відомим британським критиком і теоретиком архітектури Ч. Дженксом.

I. ДЕКОНСТРУКЦІЯ

(Decоnstruction)
Деконструкцією названо метод (відомий, перш за все, з творів Жака Деріда) прочитання текстів з метою вивести на поверхню конфлікти, умовчання і розколи. (Як текст у найширшому структуралістському розумінні можна розглядати будь-який твір мистецтва й архітектури).

Спочатку зосереджена на філософії та літературній теорії, деконструкція нині знаходить застосування в багатьох галузях, - від архітектури та містобудування до теології. Конфліктність та розриви у сучасній культурі й суспільстві відповідають поетиці деконструкції. Саме цей напрям піддає переглядові найстабільніші, здавалося б, уявлення в царині архітектурної теорії.


Чумі [Tschumi] Бернар (нар. 1944)

- відомий французький архітектор-теоретик і письменник-академік; в останні десятиліття ХХ ст. автор кількох відомих концептуальних проектів, серед яких вирізняється паризький парк ла Вілетт (Вільєт); творам цього суспільного діяча притаманне заперечення традиційних архітектурних композиційних методів, із закликом користувачеві наново творити себе як культурного суб’єкта.


Бернар Чумі.

Парк де ла Вілетт, Париж
Повинен зробити заяву: першим твором деконструктивізму-суперімпозиції виявились мої “Манхетенські копії” (1976 – 1981). Тут було оголошено як архітектурні, так і програмні визначення та розподіли, - у сполученні абстрактних і фігуративних елементів. В “Джойсівським саду“ (1976-77) за програму було обрано літературний текст, а як посередника між архітектурою та літературою використано точкову сітку. Парк де ла Вілетт (1982 - ) є ”найбільшою в світі переривчастою будівлею” і першим вибудованим твором, що спеціально досліджує саме концепції суперімпозиції (накладання – переносу) та дисоціації (розкладу – розділення –відокремлення).

Диз’юнкція і культура

Парадигма архітектора, яка дійшла до нас крізь увесь сучасний період, полягає в тому, що для оформлювача – творця ієрархічних структур характерні, з одного боку, єдність частин, а, з іншого, - прозорість форми для сенсу й значення. (Наведений тут предмет сучасної архітектури – на відміну від модернізму – згадано, аби довести: ця узагальнена перспектива виходить далеко за межі нашого недавнього минулого). Чимала кількість добре відомих корелятів (парних слів – термінів) розвивають наступні поняття та уявлення: взаємопроникнення форми й функції, програму і контекст, структуру й значення. Їх поєднує віра в єдиного й зосередженого, скупченого й концентрованого суб’єкта, чию відокремленість та незалежність відбито у формальній автономії твору. Та все ж, з певної точки зору, вся ця давня й стала практика, що підкреслює синтез, гармонію, композицію елементів та злиття потенційно неспівставних частин, починає віддалятися від власної внутрішньої культури та сучасних культурних умов.  1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка