Анотація власного досвіду роботи у сфері позашкільної освітиСкачати 56.72 Kb.
Дата конвертації26.12.2016
Розмір56.72 Kb.


Анотація

власного досвіду роботи у сфері позашкільної освіти

Основна мета української освіти – створити умови для становлення й самореалізації кожної особистості учня, розвитку її обдарувань. Провідна роль у цьому належить і позашкільному навчальному закладу.

З огляду на це, згадана ідея знайшла відображення у досвіді моєї роботи, тема якої «Формування компетентностей особистості засобами гри на скрипці».

Актуальність її зумовлена новою стратегією освіти в умовах ринкових відносин, що викликає потребу у підготовці конкурентно спроможних творчих особистостей. Музичне мистецтво має ґрунтуватися на ідеях особистісного розвитку учня, збагачення його емоційно-естетичного досвіду, а також формування ціннісних орієнтацій, потреби в творчому самоствердженні та духовно-естетичному самовдосконаленні.

Суть практичної значущості досвіду полягає у розширенні пізнавального діапазону учнів, оволодінні знаннями, вміннями, навичками гри на скрипці у спосіб індивідуалізації, диференціації навчального процесу на засадах особистісно зорієнтованої педагогіки.

Моє педагогічне кредо: «Відкрити в кожній дитині душу творця, дати їй змогу пробудитися і розквітнути, вкласти в неї те прекрасне і чарівне, що несе в собі скрипка».

Над проблемою працюю протягом двох років.

Упродовж своєї педагогічної діяльності намагалася створити власну методику навчання й виховання в контексті ключових положень педагогів-класиків та новаторів: В.О.Сухомлинського, Т.І. Сущенка, О.Пометун, Л.Пироженко, Л.Ауера, В. Стеценка, С.Євдокімова.

Увагу акцентую на провідних структурних компонентах, що сприяють вихованню в учнів інтересу до творчої діяльності, серед яких:


 • пізнавальна спрямованість, яка виявляється у прагненні учня проникнути в сутність творчої діяльності, оволодіти її прийомами й методами;

 • активно-вольові дії, зорієнтовані на здобуття знань, умінь та навичок у процесі музичної діяльності, досягнення позитивних результатів у творчих пошуках;

 • емоційна забарвленість (радість від досягнутої мети, задоволення наслідками діяльності).

Моя мета полягає у формуванні життєтворчої особистості з домінуючими пріоритетними компетентностями:

  • пізнавальної, що забезпечує оволодіння основними поняттями теорії та музичної грамоти, знаннями музичної культури;

  • практичнної, - спрямованої на оволодіння учнем основами гри на скрипці, прилученням до кращих зразків вітчизняної та світової музики;

  • творчої, - в контексті розвитку музичних і ритмічних здібностей; формування художньо-естетичного смаку; розуміння і сприймання музики залежно від стилю, жанру та характеру творів; підвищення індивідуальної майстерності та колективної гри в ансамблі;

  • соціальної, - зорієнтованої на формування загального світогляду, музичних і ритмічних здібностей, навичок професійного й соціального партнерства; виховання громадянської свідомості, національної цінності через виконання кращих творів вітчизняної музики; професійної взаємодопомоги в колективі; прагнення до створення комфортного, доброзичливого клімату.

У навчально-виховній діяльності віддаю перевагу особистісно зорієнтованій педагогіці, складовою якої є діагностика на виявлення потенційних можливостей учня. У її контексті веду спостереження за динамікою творчого розвитку вихованця, що враховую у відборі методів, форм та прийомів організації навчально-виховної роботи на заняттях.

Формулою успіху моєї педагогічної діяльності вважаю навчання й виховання учня в колективі й через колектив. А тому спрямовую діяльність на переконання кожного, що «ансамбль – це союз заради однієї колективної мети». Реалізую цю ідею у спосіб поєднання традиційних й інноваційних форм роботи.

Першорядним завданням вважаю навчання з використанням загально- дидактичних методів: проблемне, пошуково-дослідницьке, проектне, ігрова діяльність тощо. Перевагу віддаю індивідуальному та диференційованому підходу щодо опанування учнями знань, оволодіння навичками та вміннями гри на скрипці.

Навчаю творчості через творчість. Створюю проблемні ситуації на кшталт запитань: «У чому успіх скрипаля?», «Як вдалося Баху стати музикантом із світовим ім’ям?» До розв’язання проблеми учнів спонукають спеціальні методичні засоби, часто - випереджуючі домашні завдання.

Інтерактивні технології – складова моєї методики. Практикую проектування. Учні індивідуально, в групах або колективно працюють над творчими проектами, реалізація яких ґрунтується на вивченому матеріалі, пошуку нового, наприклад: створити образ щасливої людини за допомогою скрипки.

Практикую навчання в партнерстві з метою не лише опанування мистецтвом гри на інструменті, але й оволодіння учнями комунікаційними навичками.

Спонукаю до активної колективної діяльності через дидактичну гру як метод навчання. Учні відгадують мелодію, виконують фрагмент музичного твору на пропозицію вчителя або товариша.

Не просто знайомлю гуртківців із новим твором, а створюю ситуацію поліфонічного спілкування: композитор-педагог-учень.

Намагаюсь забезпечити умови для реалізації творчого потенціалу вихованця, сприяти усвідомленню ним рівня як музиканта-виконавця. Даю можливість самостійно добирати музичний репертуар, здійснювати самоаналіз власної інтерпретації під час виконання музичного твору за навчальною програмою.

Стимулюю образне мислення й інтенсивну творчу діяльність учнів, урізноманітнюючи форми роботи: теоретичні і практичні заняття, творчі бесіди-роздуми, «круглі столи», тематичні дискусії, літературно-мистецькі години, робота з науково-популярною літературою, підготовка рефератів, вікторини, конкурси, участь у концертних програмах, інтерактивні ігри та заняття, мозаїка думки тощо.

У моєму методичному арсеналі важливе місце посідають оптимальні форми роботи, що сприяють саморозвитку особистості школяра: самоконтроль і самозвіт, самопідбадьорювання, підтримка товаришів і старших.

Мобілізую колектив гуртка на творче вирішення будь-якого практичного завдання у спосіб і невербальних засобів взаємодії – міміки, мікроміміки, контакту очима.

Важливим етапом у роботі є створення емоційно-чуттєвої сфери, психологічного комфорту. У такий спосіб поступово формую ціннісне ставлення школяра до себе та світу.

Перебуваю у постійному пошуку інноваційних ідей. Намагаюсь трансформувати в практиці перспективний педагогічний досвід. Ділюся творчими надбаннями на рівні міста й області.

У 2011 році стала переможцем міського конкурсу професійної майстерності та педагогічних досягнень у номінації «Педагогічний олімп». Беру активну участь у концертах міського й обласного рівнів. Є учасником народного самодіяльного камерного оркестру «Елегія».

На обласному конкурсі троїстих музик, ансамблів та оркестрів народної музики «Золоті зернинки Волинського краю» в номінації «Інструментальні ансамблі» мої вихованці здобули І місце.

Вони незмінні учасники концертних програм, міських оглядів дитячої художньої самодіяльності. Неодноразові лауреати й призери міського етапу Всеукраїнського конкурсу-фестивалю «Таланти багатодітної родини».

На засадах партнерства з учнями підготували й провели мистецькі години: «Скрипка – королева музичних інструментів», «Життєвий та творчий шлях Й.С.Баха», «Стиль барокко», «У світі вальсу», «Немає щастя більшого для мами, як в дивосвіт вести своє дитя». Долучилися до участі лекцій-концертів у школі мистецтв: “Наша пісня, наша дума в звуках скрипки», «Малює звуками скрипаль», «Вверх по сходинках», «Скрипкові візерунки». Змоделювали творчі проекти: «Різдвяні зірочки», «Іду з дитинства до Тараса», «Ми щасливі діти» тощо.

Юні скрипалі – учасники святкових концертних програм і виховних заходів у школі ранньої творчої орієнтації дошкільнят «Пізнай себе».

За високу виконавську майстерність, пропаганду кращих зразків музичного мистецтва ансамбль скрипалів нагороджений грамотою управління освіти виконавчого комітету Нововолинської міської ради (наказ № 119 від 25.05.2009р.), грамотою управління освіти і науки Волинської обласної державної адміністрації (22.05.2011 р.)

Я удостоєна нагород: подяки міського голови (02.10.2011 р.), грамоти управління освіти виконавчого комітету Нововолинської міської ради (наказ №100-К від 06.06.2012 р.), грамоти управління освіти і науки Волинської обласної державної адміністрації ( наказ № 111-К від 15.07.2014 р.)

Беру активну участь у громадському житті міста та Нововолинського центру дитячо-юнацької творчості.
База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка