Анотація дисципліни «Соціологія особистості» Спеціальність «Соціологія»Скачати 43.45 Kb.
Дата конвертації06.04.2017
Розмір43.45 Kb.
АНОТАЦІЯ ДИСЦИПЛІНИ

«Соціологія особистості»

Спеціальність «Соціологія»


1

Назва курсу

“ Соціологія особистості ”

2

Опис змісту курсу, його складових тем

Курс присвячено теоретичному вивченню проблем особистості у соціологічному контексті, а саме специфіці соціологічного розуміння феномену особистості, її структури, типології, соціалізації, ідентифікації та ідентичності.

3

Рівень

Нормативний
Попередні умови вивчання курсу

Попередньою умовою вивчення курсу "Соціологія особистості" є курси "Історія соціології", "Сучасні соціологічні теорії".
Цілі та завдання курсу

Метою курсу є надати загальне уявлення про специфіку соціологічного погляду на проблеми сучасної особистості, окреслити можливі перспективи дослідження цих проблем у контексті соціокомунікативного та соціокультурного підходів.

Завданнями курсу є: • уточнити сукупність ознак, що характеризують людину як соціальну істоту;

 • дати уявлення про основні соціальні типи особистості;

 • викласти соціологічні теорії особи;

 • виокремити можливості соціокомунікативного та соціокультурного підходів для дослідження проблем особистості.
Бібліографія

(до 10 пунктів)

 1. Хьелл Л., Зиглер Д. Теории личности (Основные положения, исследования и применение). - СПб.: Питер Пресс, 1997.

 2. Кон И.С. Социология личности. - М., 1967.

 3. Франкл В. Человек в поисках смысла. - М.: Прогресс, 1990.

 4. Хейзинга Й. Homo Ludens (Человек играющий). - М., 1986.

 5. Современная социальная теория: Бурдье, Гидденс, Хабермас. - Новосибирск, 1995.

 6. Головаха Е.И., Крокик А.А. Психологическое время личности. Киев, 1984;

 7. Берн Э. Игры, в которые играют люди. Психология человеческих взаимоотношений. Люди, которые играют в игры. Психология человеческой судьбы. Петербург,1992 .

 8. Бернс Р. Развитие Я-концепции и воспитание.- М., Прогресс, 1986.

4

Обов’язкові та вибіркові теми курсу

Обов’язкові теми:

 1. Особистість в філософії, психології і соціології. Аналіз близьких понять.

 2. Особистість та суспільство.

 3. Соціальна взаємодія та соціальні особистісні типи

 4. Соціалізація особистості.

 5. Ролева теорія особистості Дж.Г. Міда

 6. Аналіз особистості в теорії практики П. Бурдье

Вибіркові теми:

1.Теорії особистості в психології2. Проблема гармонічного розвитку особистості

5

Викладацький склад

Викладач Кравченкова Галина Миколаївна

6

Тривалість вивчення курсу

10 академічних годин

7

Форми та методи навчання

Лекції, контрольна робота

8

Система оцінювання

Залік: підсумкова контрольна робота

9

Мова

Українська, російська


Теми контрольних робіт

для студентів заочного відділення

по курсу «Соціологія особистості»

 1. Особистість як об'єкт соціологічного аналізу.

 2. Ідентичність і ідентифікація.

 3. Екстравертний і інтровертний типи особистості.

 4. Поняття ролі в соціології особистості

 5. Мотивація і ціннісні орієнтації особистості.

 6. Соціалізація особистості: основні підходи до визначення.

 7. Формування особистості в процесі соціалізації.

 8. Соціально-психологічні механізми соціалізації (ідентифікація, спадкоємство, навіювання, соціальна фасилітация, конформність).

 9. Марксистська теорія особистості.

 10. Аналіз особистості в теорії практики П. Бурдье

 11. Ролева концепція особистості Дж. Міда

 12. Структура особистості в психоаналізі З. Фрейда.

 13. Авторитарна особистість в теоріях Фромма і Хоркхаймера.

 14. Диспозиційна теорія особистості Томаса і Знанецкого.

 15. Міжособова комунікація і моделі комунікативної особистості.

 16. Соціальна активність особистості.

 17. Соціальна регуляція поведінки особистості.

 18. Статусний набір особистості.

 19. Система соціальних ролей по Т. Парсонсу.

 20. Шість “драматургічних принципів” в теорії особистості І. Гофмана.

 21. Особові типи в ринковій цивілізації.

 22. Харизматичний тип особистості

 23. Поняття соціальної ролі в трактуванні І.С.Кона

 24. Всесторонньо розвинена гармонійна особистість.

 25. Методи оцінки особистості

 26. Індивідуальна теорія особистості

 27. Аналітична теорія особистості

 28. Теорія особистості М. Фуко.

 29. Соціологічні методи дослідження проблем актуалізованих в соціології особистості.

 30. Соціокультурна теорія особистості.

 31. Гендер та особистість.

 32. Есе на тему «Для чого студенту соціологічного факультету потрібен курс «Соціології особистості»»


Корисні посилання:

http://window.edu.ru/window/catalog?p_rubr=2.2.73.10.10

http://voluntary.ru/

http://www.sociology.kharkov.ua/

http://psylib.kiev.ua/

http://lib.socio.msu.ru/l/libraryОформлення роботи:

Об'єм: не більш 10 сторінок (не включаючи титул і план роботи), шрифт 14 пт Times New Roman, формат абзацу 1.5 інтервал. Разом 12 сторінок. Головне:

1. Розкрити тему, задану в назві повідомлення.2. Вказати джерело (не соромтеся, вказуйте посилання і на сторінки в Інтернеті), яким Ви користувалися при підготовці роботи.

3. Витримати вимоги до оформлення тексту (не більш 10 сторінок).


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка