Аналітичний звітСкачати 325.99 Kb.
Дата конвертації01.05.2017
Розмір325.99 Kb.
ОПИТУВАННЯ ГРОМАДЯН ЩОДО ЇХ ЗАДОВОЛЕНОСТІ ЯКІСТЮ ФУНКЦІОНУВАННЯ СУДІВ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ


АНАЛІТИЧНИЙ ЗВІТ


Луцьк – 2016
УДК 316.334.4:346.91

ББК 67.9 (4 Укр) 71

О - 93 «Оцінка рівня задоволеності громадян якістю окремих аспектів функціонування судів Волинської області – Луцьк, 2016.-54с.

У виданні представлено результати опитування з використанням методики карток громадянського звітування щодо задоволеності відвідувачів судів Волинської області.


Видання призначене для голів судів, суддів, керівників апарату судів, інших працівників судів, громадських організацій та всіх інших осіб, зацікавлених у побудові діалогу між судами та суспільством задля покращення доступу до правосуддя, підвищення ефективності, прозорості та підзвітності судової системи, побудови довіри громадян до суду.
Ця публікація була здійснена за підтримки американського народу, наданої через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) в рамках Проекту «Справедливе правосуддя». Погляди авторів, викладені у цьому виданні, не обов’язково відображають погляди Агентства США з міжнародного розвитку або уряду Сполучених Штатів Америки.
© USAID, 2016

© Громадська організація «Громадсько-консалтингова група «Партнер»­­­­­­­­­­­­­­­­­­, 2016

© Проект USAID «Cправедливе правосуддя», 2016
ВСТУП

Вдосконалення судової системи належить до пріоритетних завдань в становленні демократії в українському суспільстві. Лише покращуючи розуміння реальної ситуації в судах, стану відносин судової системи та суспільства, можна досягти суттєвого покращення ефективності судочинства, зміцнення довіри до суду в українському суспільстві. Власне цим пояснюється необхідність використання у адмініструванні судової діяльності методів оцінювання якості роботи суду.

Оцінювання якості дозволяє керівництву суду вирішувати наступні завдання:

• отримання інформації про поточну ситуацію у суді за ключовими параметрами його діяльності;

• обґрунтування поточних та стратегічних рішень;

• визначення пріоритетів для змін;

• моніторинг інновацій, оцінка їх результативності та ефективності;

• оцінювання відповідності конкретних параметрів роботи суду до існуючих стандартів та нормативів.

Якість роботи суду можна визначити як ступінь відповідності суду певним встановленим стандартам продуктивності, ефективності та якості. Основою таких стандартів є суспільні очікування щодо якості судових послуг (наприклад, повноти інформації, зручності та комфортності судових приміщень тощо), а також встановлені законом нормативи роботи суду (наприклад, тривалість судових проваджень, тощо).

Світовий досвід дає приклади різних підходів до формулювання таких стандартів. Наприклад, в США ще з початку 80-х років на різних рівнях судової системи проводиться активна діяльність з розробки та впровадження стандартів надання судових послуг. Майже два десятиріччя аналогічні розробки здійснюються в Європі, як на рівні міжурядових органів (перш за все, Ради Європи) так і на національному рівні. На сьогодні, створений та існує Міжнародний Консорціум з Досконалості Суду, метою якого є об’єднання міжнародних зусиль задля розробки системи цінностей, концепцій та інструментів, яку суди по всьому світові можуть використовувати для оцінки та покращення якості здійснення судочинства та адміністрування судів. Створено Міжнародні засади досконалості суду, які є модельною методологією оцінки та покращень діяльності, спеціально сконструйованою для використання самими судами.

Для отримання цілісного уявлення про стан справ у суді важливим стає використання методологій, які дозволяють визначати якість діяльності суду не лише на основі об'єктивної інформації (наприклад, судової статистики) але й через показники суб’єктивних оцінок судового розгляду особами, що є його безпосередніми учасниками. Методика карток громадського звітування є саме таким інструментом. Крім того, вона фактично є формою громадського контролю за якістю функціонування судової системи. Методика здійснення зовнішньої оцінки суду на основі карток громадянського звітування (КГЗ) була запропонована Проектом USAID «Україна: верховенство права» у 2008 році і апробована громадськими організаціями у співпраці з пілотними судами, починаючи з жовтня 2011 року Проект USAID «Справедливе правосуддя» продовжив підтримку застосування методології громадськими організаціями, таким чином на період 1 березня 2016 року опитування було проведено у 313 судах 20 регіонів України. За методикою КГЗ оцінка роботи суду з точки зору користувача його послуг здійснюється за такими критеріями, як доступність суду, зручність та комфортність перебування у суді, повнота та ясність інформації, дотримання термінів судового розгляду, якість роботи працівників апарату суду, якість роботи судді.

Рада суддів України 2 квітня 2015 року рішенням №28 затвердила рамкову систему оцінювання роботи суду «Система оцінювання роботи суду: стандарти, критерії, показники та методи», а також Додаток 1, в п. 6 якого рекомендувала проводити раз на три роки опитування громадян відвідувачів суду в тому числі і за методикою карток громадянського звітування (http://court.gov.ua/rsu/rishennya/risksjdfh).

В 2015 році Проект USAID «Справедливе правосуддя» підтримав ініціативи дванадцяти громадських організацій провести опитування громадян щодо їх задоволеності якістю функціонування судів з використанням методології КГЗ в усіх судах, розташованих в дванадцяти областях України (Івано-Франківська, Львівська, Черкаська, Чернівецька, Харківська, Сумська, Одеська, Хмельницька, Чернігівська, Волинська, Херсонська, Тернопільська області).

Методологія. Відповідно до методології карток громадянського звітування, якість роботи суду оцінюється з позиції його відвідувача. Досліджуючи думку відвідувача, ми виходили з того, що навіть якщо робота суду є ефективною за певними показниками, надана у суді послуга є бездоганною за своїм стандартом, якість процесу її надання залишиться низькою, доки відвідувач, як зовнішній оцінювач, є незадоволеним, а послуга не відповідає його потребам (очікуванням). Тому врахування думки відвідувачів є необхідною умовою отримання цілісного та несуперечливого уявлення про фактичні результати діяльності суду.

У даному дослідженні при оцінюванні рівня якості роботи суду застосовувався комплексний підхід, суть якого полягала в розкладанні поняття «якість» на такі шість основних вимірів: • доступність суду;

 • зручність та комфортність перебування у суді;

 • повнота та ясність інформації;

 • дотримання термінів судового розгляду;

 • якість роботи працівників апарату суду;

 • якість роботи судді.

На підготовчому етапі дослідження налагоджено зв’язки з представниками судів та проведено з ними робочі зустрічі, на яких представлена методологія опитування карток громадянського звітування, визначено нагальні проблеми судових послуг, обговорено практику взаємодії між громадянами, які беруть участь у судових слуханнях та персоналом судів.

У листопаді 2015 - січні 2016 року групою спеціально підготовлених інтерв’юерів здійснено опитування в середньому по 70 респондентів – відвідувачів (мінімальний обсяг вибірки) 19 судів Волинської області. Загалом в яких опитано 1330 респондентів. Опитування проводилися безпосередньо в приміщеннях судів шляхом індивідуального особистого інтерв’ю. У ході опитування інтерв’юерами було зафіксовано близько 23% відмов від інтерв’ю. Серед головних причин: небажання висловлювати незнайомцю-інтерв’юеру свою думку: через те, що респондент не був відвідувачем суду; раніше цих респондентів уже опитували; відсутність часу на інтерв’ю; побоювання впливу результатів інтерв’ю на проходження судової справи. Разом із тим, більшість респондентів поставилися до опитування толерантно, з великим інтересом і відповідальністю.

Звіт містить результати дослідження громадського сприйняття роботи судів Волинської області, яке було проведене громадською організацією «Громадсько-консалтингова група «Партнер» у листопаді 2015 - лютому 2016 р. на основі методології карток громадянського звітування (надалі - «КГЗ»), що є інструментом зовнішньої оцінки якості роботи суду.

АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ ОПИТУВАННЯ В РАТНІВСЬКОМУ РАЙОННОМУ СУДІ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ


Ратнівський районний суд знаходиться в центральній частині селища по вул. Центральній, 17. Суд розташований в 2-поверховій будівлі, без підвальних приміщень, загальною площею 659 м2. В приміщенні суду розташовані архіви, 3 камери для підсудних, які утримуються під вартою та конвойне приміщення.

Станом на березень 2016 року штат суду становить 4 суддів та 19 фактично працюючих працівники апарату суду. Середня кількість розглянутих справ на одного суддю становить 415 справ на рік.

Більше половини опитаних - чоловіки (51,4%). Найбільш представлені респонденти з повною вищою освітою (42,9%), з яких 20% мають вищу юридичну освіту.

82,9% респондентів представляють в суді особисто себе, ще 17,1% - інтереси інших осіб.

Для 48,6% - це був перший судовий процес, 48,6% опитаних - були учасниками судового процесу 2-5 разів, ще 12,9% - брали участь у судовому процесі 6 разів і більше.

Переважна частка відвідувачів (50%) учасники справ про адміністративні правопорушення, (38,6%) - учасники цивільного процесу, 10,0% - учасники кримінального процесу, і лише 1,4 % - адміністративного процесу.

У 47,1% респондентів справа знаходиться на стадії розгляду, 45,7% опитаних зазначили, що справи ще не розпочато, для 7,1% респондентів розгляд справи завершено.

46,4% опитаних є загалом обізнаними з роботою суду, ще 15,9% опитаних цілком обізнані, 36,2% - майже не обізнані, а 1,4% - зовсім не обізнані з роботою суду та суддів.

Переважна більшість респондентів 48,5% оцінили роботу, як «скоріше відмінно», ще 35,3% опитаних якість роботи Ратнівського районного суду оцінили на «відмінно», і лише 13,2% - відповіли, що робота суду є «більш-менш» задовільною, 2,9% оцінили роботу суду, як незадовільну. За 5-бальною шкалою середня оцінка якості роботи суду становить 4,16 бали.

Середні оцінки роботи суду за вимірами (складовими) якості представлено в табл.1.1.Таблиця 1.13. – Оцінки якості роботи Ратнівського районного суду за основними вимірами

Виміри якості

Ратнівський районний суд Волинської області

Найвищі оцінки по Волинській області

Доступність суду

4,15

4,82

Зручність та комфортність

4,29

4,97

Повнота та ясність інформації

4,54

4,96

Сприйняття роботи працівників апарату

4,45

4,98

Дотримання термінів судового розгляду

4,30

4,97

Сприйняття роботи суддів

4,50

5,00

Таким чином, у Ратнівському районному суді найкраще забезпечуються показники повноти та якості інформації: у суді зручно розташовані інформаційні стенди, відвідувачів суду повною мірою задовольняє наявна в суді інформація щодо розташування кабінетів, залів судових засідань, інших приміщень, правил допуску в суд та перебування в ньому, справ, що призначені до розгляду, зразків документів, порядку сплати судових зборів та мита, повною мірою задовольняє повнота інформації на сторінці суду в інтернет-мережі.
Найгірше в суді забезпечується доступність до суду, що пов’язано з тим, що: люди з обмеженими можливостями не можуть безперешкодно потрапити до приміщення суду і користуватися послугами суду, до будівлі суду важко діставатися громадським транспортом, біля будівлі суду недостатньо місць для паркування авто, лише 30% респондентів можуть собі дозволити витрати на послуги адвоката (юрист-консультанта) у разі необхідності.
На рис. 1.13. проілюстровано, в яких напрямках має Ратнівський районний суд удосконалювати свою роботу, аби мати найвищі в області оцінки якості за основними вимірами.Рис.1.13. Якість роботи Ратнівського районного суду Волинської області за основними вимірами

(середнє значення за 5-бальною шкалою)

Серед зауважень щодо доступності до суду, зручності та комфортності перебування в суді відвідувачі Ратнівського районного зазначили зокрема такі: «збільшити кількість місць для очікування»; «покращити освітлення в суді»; «необхідно поставити смітники»; «зробити пандуси для людей з обмеженими можливостями»; «передбачити наявність побутових приміщень на першому поверсі»; «забезпечити суд належною охороною».

Серед інших зауважень та пропозицій щодо покращення роботи Ратнівського районного суду, на які вказали відвідувачі: впорядкувати архіви, збільшити кількість суддів, підвищити кваліфікацію працівників суду, збільшити кількість інформаційних стендів.

Аналіз результатів опитування та їх обговорення з суддями та працівниками апарату суду дозволив розробити такі рекомендації, які можуть бути реалізовані найближчим часом: • Обстежити приміщення на предмет освітлення та забезпечити покращення освітлення зон роботи з інформаційними стендами та документами;

 • З метою уникнення ускладнень для відвідувачів в отриманні інформації про порядок платежів та здійснення таких платежів встановити спеціально обладнаний платіжний електронний термінал;

 • Забезпечити відвідувачів столами та стільцями, спеціально відведеними зонами для можливості ознайомлення з матеріалами справ;

 • Відновити роботу громадських вбиралень, які знаходяться на першому поверсі, та дозволити вільний доступ відвідувачів суду до них, при цьому забезпечити розмежування вбиралень окремо для чоловіків та жінок;

 • На кожному поверсі перед входом у коридор облаштувати таблички-схеми розташування кабінетів, залів судових засідань, побутових приміщень.


УЗАГАЛЬНЮЮЧІ ВИСНОВКИ ПО СУДАХ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ


Узагальнюючи результати опитувань відвідувачів судів, слід відмітити, що учасники судових процесів, які розглядаються судами Волинської області, позитивно оцінюють якість їх функціонування. Середня оцінка якості роботи судів в цілому по 19 судах області коливається в межах 4,06-4,98 балів.

В той же час, аналіз якості роботи суду за основними вимірами свідчить про певну диференціацію судів (рис.2.1)

Рис. 2.1. Розподіл вимірів якості за діапазоном їх зміни по судах Волинської області
Отже, найменш варіативним виміром якості роботи суду є «сприйняття роботи судді», по якому середня оцінка по судах коливається в межах від 4,38 до 5,00 бали. Фактично, це означає, що в даному аспекті суди працюють на приблизно однаковому рівні, а зауваження до роботи суддів є типовими. Це: надавати можливостей сторонам обґрунтовувати свою позицію, дотримуватись процедури розгляду, виявляти належну підготовку до справи та знання справи, виявляти коректності, доброзичливості, ввічливості, неупередженості та незалежності у своїй роботі.

Найбільш висока якість, якої досягли суди Волинської області виявлена за виміром «сприйняття роботи суддів». Тут середня оцінка виміру сягала 5,00 балів. Отже, це означає, що в окремих судах питанням якості роботи суддів приділяється значна увага і такі суди можуть поділитися своїм практичним досвідом організації ефективної роботи з іншими судами.

Найбільш варіативною є середня оцінка зручності та комфортності перебування в судах. Це може бути обумовлено тим, що кожен суд має свої індивідуальні умови, такі як: місце розташування, побутові умови приміщення, наявність достатньої кількості кабінетів, залів судових засідань, по-різному забезпечений матеріально-технічними засобами, зручними місцями для очікування, оформлення документів, підготовки до засідання, освітленням тощо. Відповідно, оцінки цього критерію відвідувачами судів Волинської області значно різняться.

Найнижчу оцінку отримав показник доступності до суду. Це пов’язано в першу чергу з тим, що працівники суду не можуть змінити будівлю суду, а також не можуть вплинути на те, чи є можливість розмістити зупинку для громадського транспорту поряд з судом.

Аналіз якості функціонування судів в ґендерному аспекті показав, що в цілому чоловіки більшою мірою задоволені якістю роботи судів (рис. 2.2). Це може бути пов’язано з тим, що жінки є більш сприйнятливі та звертають більше уваги на деталі, зокрема, це відслідковується за показниками, які характеризують зручність та комфортність перебування в суді.Рис. 2.2. Оцінки якості роботи судів Волинської області за статтю

Таким чином, ґендерні відмінності у якості роботи суду практично відсутні у Господарському суді Волинської області, де чоловіки та жінки оцінили діяльність суду на однаковому рівні.

Найбільш відмінними оцінки якості роботи суду між чоловіками та жінками виявлено в Любешівському районному суді Волинської області.

Одним із основних завдань дослідження було визначення пріоритетних напрямків покращення якості роботи конкретного суду, базуючись на запропонованій системі вимірів якості. Так, для більшості судів області відвідувачі зазначили, що в першу чергу слід покращувати показники які стосуються покращення роботи суддів (9 судів). Ще для 5 судів пріоритетним напрямком є покращення повноти та ясності інформації, для ще 2 судів на першому місці забезпечення зручності та комфортності перебування в суді, ще для 2 – доступності до суду, і для 1 суду пріоритетним є покращення якості роботи працівників апарату суду. Найменше претензій у судах до виміру якості щодо дотримання термінів судового розгляду.

Аналіз зауважень та пропозиції до покращення роботи судів, які надали відвідувачі, дозволив визначити такі типові проблеми для судів Волинської області: погані побутові умови в судах, в судах необхідно встановити спеціально обладнаний платіжний електронний термінал тощо.

ЗАГАЛЬНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ТА ПРОПОЗИЦІЇ, які можуть бути використані кожним судом у своїй роботі для покращення якості функціонування суду.
Для покращення доступності до суду пропонуємо:
Звернутись до органів місцевого самоврядування та органів внутрішніх справ з клопотанням у випадку відсутності про:


 • підтримки та оновлення наявних інформаційних знаків та схем розміщення будівлі суду;

 • встановлення дорожніх знаків з назвою суду та його адресою на під’їздах до міста або на ключових поворотах, які дали б можливість дістатись до приміщення суду власним транспортом;

 • встановлення зупинки поблизу суду;

 • організацію курсування громадського транспорту зручними для відвідувачів суду маршрутами;

 • відновлення та врегулювання освітлення вулиці, на якій розташовано будівлю суду;

 • облаштування місць для паркування автотранспорту біля приміщення суду таким чином, щоб він не заважав загальноміським транспортним потокам.

Направити інформаційну довідку в органи місцевого самоврядування Волинської області із інформацією про суд, його компетенцію, місце розташування суду з метою поширення даної інформації серед громадян, зокрема через сайти органів державної влади та місцевого самоврядування.

Розмістити на сторінці суду в мережі Інтернет та у приміщенні суду схему під’їзду до кожної з будівель (якщо їх більше одної) із вказанням номерів маршрутів громадського транспорту.

Проаналізувати під час внутрішніх нарад рівень фізичної доступності людей з обмеженими можливостями до приміщення суду. Встановити пандус для можливості доступу інвалідів – візочників до будівлі суду.

Залучити профільні організації осіб із обмеженими можливостями для дискусії щодо можливостей удосконалення доступності будівлі суду.

Проаналізувати технічну можливість безперебійного прийому телефонних дзвінків протягом робочого дня (наприклад, виділити окрему «гарячу» телефонну лінію суду, забезпечити чергування персоналу в обідню пору). Це дасть можливість зробити більш зручним і гнучким графік подачі позовних заяв та інших документів.

З метою подолання соціальних нерівностей у доступності судів залучати НГО до створення при судах безкоштовних консультаційних центрів, де найбідніші прошарки населення можуть отримати якісну адвокатську консультацію.

Рекомендувати місцевим адвокатам ознайомитися з принципами надання безкоштовної правової допомоги «probono» та консультувати бідні та уразливі верстви населення на безоплатній основі.
Для покращення зручності та комфортності перебування у суді рекомендуємо:
Розмістити у суді інформаційні вказівники про місце розташування кабінетів. Розробити систему вказівників в приміщенні суду для полегшення орієнтування відвідувачів в суді. На кожному поверсі перед входом у коридор облаштувати таблички-схеми розташування кабінетів, залів судових засідань, побутових приміщень (якщо такі відсутні).

Проаналізувати можливість збільшення зручних місць для очікування, оформлення документів, ознайомлення з матеріалами та підготовки до слухання (наприклад, забезпечити відвідувачів додатковими столами та стільцями,виділити кімнату для роботи з документами тощо).

Звернутися до ТУ ДСА України у Волинській області з клопотанням виділити кошти для проведення ремонтних робіт, покрашення матеріально-технічної бази (зокрема, закупити столи та стільці для відвідувачів, встановити прилади кондиціонування повітря у залах судових засідань тощо).

Розглянути можливість укласти угоду на конкурсній основі на оренду місця в приміщенні суду під кавовий автомат.

При можливості встановити прилади з питною водою.

Встановити вільний доступ до безпровідної мережі Інтернет (Wi-Fi).

Обстежити приміщення на предмет освітлення та забезпечити його покращення, зокрема зони роботи з інформаційними стендами та документами.

Звернути увагу технічного персоналу на постійний контроль за чистотою в приміщенні суду.

З метою уникнення ускладнень для відвідувачів в отриманні інформації про порядок платежів та здійснення таких платежів встановити спеціально обладнаний платіжний електронний термінал.

Постійно провітрювати зали судових засідань.


Для покращення повноти та ясності інформації рекомендуємо:
Розробити стратегію інформування громадськості щодо ролі та функцій суду, спрямовану на зміну стереотипів сприйняття суду з карально-адміністративного органу на орган становлення правосуддя, визначити відповідального за цей напрямок. Реалізовувати політику популяризації роботи суду (сторінки в соцмережах, інформативні буклети, публікації в ЗМІ, роздаткові матеріали, дні відкритих дверей, лекції в старших класах тощо). Розробити систему ефективного інформування громадськості з допомогою сучасних інформаційних технологій (зокрема, звернути увагу в цьому сегменті на молодіжну аудиторію).

Проаналізувати можливості використання веб-сайту та його недоліки, намагатися покращити його технічну підтримку та інформативну й функціональну наповненість (зокрема, оперативно здійснювати оновлення інформації щодо судових засідань, оновлень законодавства,внесення судових вироків до Єдиного реєстру судових рішень).

Розмістити на інформаційних стендах інформацію про веб-адреси корисних для громадян інтернет - ресурсів, на яких можна віднайти цікаву та корисну правову чи процесуальну інформацію.

Постійно здійснювати моніторинг потреб відвідувачів суду в інформації. Розробити систему налагодження зворотного зв’язку з користувачами судових послуг через встановлення біля інформаційних стендів суду скриньок для повідомлень, відгуків, скарг на недобросовісну поведінку працівників суду та суддів, пропозицій щодо покращення роботи суду, листів вдячності за ефективну роботу та допомогу.

Слідкувати за постійним оновлення та наповненням інформаційних стендів. При потребі, розглянути можливість збільшення кількості інформаційних стендів.

Намагатися оперативно розміщувати на інформаційних стендах суду інформацію щодо графіку справ, призначених до розгляду, витяги з законодавства України та документів міжнародного права, які регулюють питання звернення до суду, та зразки процесуальних документів.

Поряд з інформацією щодо порядку сплати судових зборів та мита, розмістити роз'яснення щодо цілей платежів та різницю між ними і оплатою адвокатських послуг.

По-можливості у співпраці з ТУ ДСА у Волинській області або громадськими чи міжнародними організаціями поряд з інформаційними стендами (дошками оголошень) розмістити інформаційні монітори.

Створити інформаційно-консультаційний кабінет (службу, центр) з метою надання відвідувачам суду інформаційно-консультативної інформації, стандартизованих бланків заяв, скарг, клопотань до суду. Проаналізувати можливість використання в цій роботі волонтерської праці студентів юридичних факультетів в рамках їх практики під час навчання.

Проаналізувати ситуацію щодо надання консультацій відвідувачам суду в телефонному режимі. Визначити типові питання відвідувачів суду, які зазвичай задають в телефонному режимі, та розробити на них стандартні консультації. По можливості відкрити «гарячу» телефонну лінію для консультування громадськості.

Постійно працювати над вдосконаленням методів інформування громадськості щодо процедури звернення до суду. Наприклад, використовувати матеріали проекту «Справедливе правосуддя» та розміщувати його в місцевій газеті.
Для кращого дотримання термінів судового розгляду рекомендуємо:
Постійно здійснювати аналіз дотримання суддями процесуальних термінів судового розгляду та причин затримки/перенесення судових засідань, розробляти та використовувати в роботі стандартні процедури їх уникнення.

Звернути увагу суддів на необхідність більш чітко обґрунтовувати ухвали про перенесення розгляду справ.

Більш ретельно планувати порядок засідань та завчасно інформувати сторони про час початку та можливі затримки. По-можливості намагатися враховувати позиції сторін щодо часу засідання.

При формуванні графіків розгляду справ закладати люфт часу, який можливо буде використати для виключення затримок при початку розгляду справи.

У своїй роботі з громадськістю звертати увагу на додаткове роз'яснення впливу процесуальних норм на недотримання графіку судових засідань.

Запровадити практику попереднього інформування учасників судових справ щодо всіх аспектів їх перебігу. Вчасно та в повному обсязі інформувати сторони процесу про його хід.

Толерантно пояснювати учасникам засідань причини затримок засідань та по-можливості вчасно та доступною мовою попереджати їх про перенесення розгляду їх справи.

Провести аудит процесу видачі судових рішень з тим, щоб встановити найбільш проблемні місця, які спричиняють порушення термінів видачі таких документів відвідувачам.


Для покращення якості роботи працівників апарату суду пропонуємо:
Розглянути можливість введення в постійну практику внутрішнього оцінювання працівників суду. На його основі формувати базу потреб персоналу в саморозвитку та покращенні навичок, зокрема з управління конфліктами, комунікацій з клієнтами, лідерства, а також сприяти їх задоволенню.

Для підвищення та вдосконалення професіоналізму працівників апарату суду сприяти їх участі в різного роду навчальних заходах, тренінгах, спрямованих на їх розвиток.

Передбачити в програмах підвищення кваліфікації суддів спеціальні заняття щодо етичних стандартів поведінки та методів ефективного спілкування із клієнтами (в тому числі з так званими «важкими»),.

Працівникам канцелярії суду - за можливості надавати відвідувачам суду інформацію щодо загальних процесуальних питань роботи суду.

Помічникам суддів та секретарям - за можливості надавати інформацію по телефону щодо дати та години призначення справ. Провести додаткове навчання (інструктаж) на предмет інформування клієнтів суду щодо загальних питань та стану їхньої справи в телефонному режимі.

Постійно наголошувати під час робочих нарад про потребу дотримуватись принципу рівності до усіх відвідувачів суду, незалежно від їхнього соціального статусу та виявляти коректність і ввічливість, бажання допомогти при спілкуванні з користувачами судових послуг, більш толерантно ставитись до людей похилого віку та людей з особливими потребами.

Звернути увагу персоналу канцелярії суду щодо необхідності своєчасного скерування сторонам повісток та повідомлень, а також рішень по справі в межах строків, як цього вимагає чинне процесуальне законодавство.
Для покращення якості роботи суддів пропонуємо:
Постійно контролювати завантаженість суддів з метою оптимізації їх робочого графіку. Зменшити навантаження суддів шляхом збільшення їх штату.

Звернути увагу суддів на необхідність неухильного дотримання принципів об’єктивності при розгляді справ та неупередженого ставлення до учасників судового процесу, чіткого обґрунтовування ухвал про перенесення розгляду справ, а також потреби постійного удосконалення своїх професійних знань.

Суддям постійно дбати про вчасність та пунктуальність початку судового засідання відповідно до часу, зазначеного у графіку слухання справи.

Намагатися брати участь в різного роду навчально-тренувальних заходах щодо покращення навиків спілкування з клієнтами.

Гарантувати контроль об’єктивності розгляду судових справ шляхом співпраці з громадськістю, ЗМІ.

Дотримуватись діючого законодавства України.ПРО ПРОЕКТ USAID “СПРАВЕДЛИВЕ ПРАВОСУДДЯ”
Проект Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) «Справедливе правосуддя» працює в Україні з жовтня 2011 року на підтримку судової реформи. Мета проекту – сприяти утвердженню верховенства права в Україні через зміцнення суддівської незалежності, підвищення рівня прозорості та підзвітності судової системи, підвищення рівня обізнаності громадян із діяльністю судової влади задля зростання довіри суспільства до неї. Діяльність проекту ґрунтується на досягненнях попереднього Проекту USAID «Україна: верховенство права», який реалізовувався з 2006 по вересень 2011 року в рамках Угоди про співробітництво між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів. У вересні 2013 року Проект USAID «Справедливе правосуддя» було продовжено на три роки (з 1 жовтня 2013 року по 30 вересня 2016 року). У грудні 2014 року USAID розширило обсяг діяльності проекту, додавши низку завдань, пов’язаних із впровадженням Законів України «Про очищення влади» та «Про відновлення довіри до судової влади».

Місія проекту: сприяти демократичному та економічному розвитку України, надаючи допомогу в становленні справедливої, незалежної, прозорої та відповідальної судової системи.

Бачення проекту: ми працюємо заради утвердження в Україні незалежної судової влади на чолі з ефективними лідерами, якій довіряє українське суспільство.

Завданнями проекту є сприяння:

 • гармонізації національної нормативно-правової бази по впровадженню судової реформи з європейськими та міжнародними стандартами у сфері підзвітності та незалежності судової влади;

 • проведенню конституційної реформи;

 • підвищенню рівня прозорості та підзвітності в діяльності ключових судових установ;

 • вдосконаленню професіоналізму та ефективності в діяльності судової системи України;

 • модернізації юридичної освіти;

 • посиленню ролі громадських організацій у здійсненні моніторингу та підтримці судової реформи;

 • запровадженню Законів «Про очищення влади» та «Про відновлення довіри до судової влади».

Проект активно співпрацює з Адміністрацією Президента України, Верховною Радою України, Верховним Судом України, Вищою кваліфікаційною комісією суддів України, Вищою радою юстиції, Вищим адміністративним судом України, Вищим спеціалізованим судом України з розгляду цивільних і кримінальних справ, Вищим господарським судом України, Державною судовою адміністрацією України, Конституційною комісією, Міністерством освіти і науки України, Міністерством юстиції України, Національною школою суддів України, Радою суддів України, неурядовими організаціями, вищими навчальними закладами, засобами масової інформації та іншими організаціями.
СФЕРИ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОЕКТУ
Вдосконалення нормативно-правової бази функціонування судової системи України

 • Забезпечення експертного супроводу в процесі перегляду з метою вдосконалення законів України «Про судоустрій і статус суддів», «Про вищу раду юстиції» та у проведенні конституційної реформи;

 • Допомога партнерам у виробленні й ухваленні якісних законодавчих змін, сприятливих для реформування та модернізації судівництва;

 • Залучення національних та іноземних експертів до неупередженого аналізу законодавчих ініціатив на предмет оцінки їх відповідності міжнародним і європейським стандартам щодо незалежності судової влади, реформування адвокатури та юридичної освіти;

 • Сприяння у налагодженні суспільного діалогу через підтримку, організацію та проведення публічних заходів з широким залученням представників громадськості, медіа та експертного середовища до обговорення питань судово-правової реформи.


Добір суддів, етика та дисциплінарна відповідальність суддів

 • Сприяння якісній та повній реалізації повноважними органами законодавчих вимог щодо конкурсного добору кандидатів для призначення на посаду судді з урахуванням їх професійних досягнень та особистих характеристик;

 • Сприяння Вищій кваліфікаційній комісії суддів України у впровадженні системи оцінювання суддів в Україні з урахуванням вимог міжнародних та європейських стандартів;

 • Експертна допомога партнерам у вдосконаленні процесу тестування та добору кандидатів на посаду судді;

 • Посилення спроможності судової системи плекати засвоєння та дотримання суддями етичних стандартів;

 • Підтримка органів суддівського самоврядування в реалізації положень нового Кодексу суддівської етики;

 • Сприяння Вищій кваліфікаційній комісії суддів України у вдосконаленні внутрішніх процедур та дисциплінарної практики стосовно суддів через запозичення кращого досвіду аналогічних іноземних структур та застосування європейських стандартів у процесі опрацювання звернень (заяв) щодо неналежної поведінки суддів. Співпраця з Вищою радою юстиції по вдосконаленню її внутрішніх процедур та практики з повагою до гарантій незалежності суддів.


Підвищення професіоналізму суддів та працівників апарату суду

 • Експертна підтримка Національної школи суддів України в її інституційному становленні;

 • Допомога Національній школі суддів України в розробці та впровадженні ключових навчальних програм як для аудиторного, так і дистанційного навчання для підвищення кваліфікації суддів і працівників апарату судів з питань професійної етики, написання судових рішень, верховенства права і прав людини, управління людськими ресурсами, комунікацій тощо;

 • Налагодження процесу та формування програм для спеціальної підготовки кандидатів на посаду судді;

 • Сприяння у формуванні корпусу викладачів з числа суддів та в підготовці й публікації навчальних матеріалів і посібників;

 • Співпраця з галузевими міністерствами, українськими вузами та іншими донорами задля модернізації юридичної освіти.


Зміцнення інституційної спроможності установ судової влади

 • Підтримка органів суддівського самоврядування в їх інституційному становленні;

 • Експертна допомога Раді суддів України та Державній судовій адміністрації України у розробці та практичному застосуванні системи показників для оцінки діяльності суду;

 • Підтримка процесу реалізації довгострокового стратегічного плану розвитку судової системи;

 • Сприяння вдосконаленню судового адміністрування;

 • Сприяння в реалізації комунікаційної політики органами судової влади;

 • Експертна допомога у виробленні та просуванні законодавчих змін щодо необхідності приведення бюджетного процесу судової влади у відповідність із принципами розподілу влад та незалежності судової гілки влади;

 • Експертна та фінансова підтримка автоматизації робочих процесів в установах судової влади України.


Сприяння партнерам у втіленні на практиці Закону «Про очищення влади»

 • Вдосконалення положень Закону «Про очищення влади» та відповідного законодавчого поля;

 • Зміцнення інституційної спроможності відповідальних за проведення люстрації установ в процесі перевірки державних службовців та суддів, покращення процедур люстрації та перевірки, вдосконалення формату функціонування Єдиного державного реєстру осіб, щодо яких застосовано положення Закону України «Про очищення влади»;

 • Підвищення знань, удосконалення навичок та здібностей працівників відповідальних за проведення люстрації установ/органів в процесі перевірки державних службовців та суддів, що дозволить їм більш професійно та неупереджено здійснювати свою діяльність;

 • Сприяння у підвищенні рівня поінформованості громадян про хід і стан процесу очищення влади;

 • Залучення представників громадянського суспільства до моніторингу люстраційного процесу з метою формування довіри громадськості до нього.


Залучення громадянського суспільства до процесу реформування судової системи

 • Заохочення та підтримка інститутів громадянського суспільства у налагодженні діалогу з питань судової реформи з Урядом та Парламентом;

 • Заохочення представників громадянського суспільства до діяльності в програмах громадянської освіти по просуванню новел та здобутків судової реформи;

 • Підтримка участі неурядових організацій у проведенні незалежного моніторингу діяльності установ судової системи, якості й темпів впровадження судової реформи.


Американський народ, через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) надає економічну та гуманітарну допомогу по всьому світу понад 50 років. В Україні допомога USAID надається у таких сферах, як: економічний розвиток, демократія та управління, охорона здоров’я і соціальний сектор. Додаткові відомості про програми USAID можна отримати у Відділі інформації та зв’язків з громадськістю USAID за телефоном (044) 521-57-41, на Інтернет-сторінці http://ukraine.usaid.govhttp://ukraine.usaid.gov/або у соціальній мережі Facebook http://www.facebook.com/USAIDUkraine.
Проект USAID

«Справедливе правосуддя»

вул. Івана Франка, 36, 3 поверх Київ, Україна, 01030

тел./факс +38(044) 581-3303

office@fair.org.ua www.fair.org.uahttp://www.fair.org.ua/
Г
ПАРТНЕР
РОМАДСЬКО-КОНСАЛТИНГОВА ГРУПА


«ПАРТНЕР»

43016, Україна, м. Луцьк, вул. Ковельська, 2, 4 пов.,

оф. 10-3, конт. тел. +380 50 3788198

ccg.partner@gmail.com

line 2

Громадська організація «Громадсько-консалтингова група «ПАРТНЕР» заснована в червні 2007 року (офіційна реєстрація 27 лютого 2008 р.) є некомерційною, недержавною організацією, що об’єднала успішних молодих людей Волині з метою захисту та реалізації своїх законних прав та інтересів через громадську діяльність скеровану на сприяння та підтримку економічного розвитку регіону шляхом реалізації громадських ініціатив.

Місія організації полягає у формуванні довготривалих стратегій розвитку ефективних комунікацій між владою, громадою та бізнесом шляхом впровадження в їх діалог новітніх технологій та публічних інструментів.

Серед основних видів нашої діяльності:   • аналітично-дослідний: проведення незалежних економічних, політичних, соціомаркетингових досліджень, аналіз стану та перспектив розвитку господарського комплексу міста і регіону; вивчення громадської думки стосовно актуальних соціально-економічних, екологічних та політичних питань тощо;

   • сприяння розвитку місцевого та регіонального самоврядування: вивчення проблем місцевого та регіонального врядування, економіки, політики, екології, права, освіти та інших сфер суспільного життя міста та регіону; спільна реалізація програм розвитку самоврядування;

   • маркетингова неприбуткова діяльність: організація соціального маркетингу, менеджменту, аудиту, реклама, промоція, пропаганда, спрямовані на створення привабливого іміджу регіону, міста, організацій та особистостей;

   • освітньо-просвітницька діяльність: організація неформального та альтернативного навчання, оцінка якості освітніх послуг, реалізація програм розширення потенціалу народної дипломатії;

   • природоохоронна та рекреаційна діяльність: сприяння розвитку курортно-рекреаційного і туристично-рекреаційного комплексу краю, проведення природоохоронних та природо відновлювальних акцій.

Наші основні проекти:

   • Опитування громадян щодо їх задоволеності якістю функціонування судів з використанням карток громадського звітування (КГЗ) (Апеляційний, Глибоцький районний, Першотравневий та Шевченківський районні у місті Чернівці суди Чернівецької області, 16 травня 2012 р. – 15 січня 2013 р.),

http://www.fair.org.ua/content/library_doc/CRC_Report_CCG_PARTNER.pdf

   • Покращення якості роботи суду через вивчення думки громадян (Нововолинський міський, Локачинський та Старовижівський районні суди Волинської області, 20 жовтня 2010 р. – 19 липня 2011 р.,

http://www.fair.org.ua/content/library_doc/CRC_Report_2011_Partner.pdf);

   • Покращення якості роботи суду через вивчення думки громадян (Опитування відвідувачів щодо якості функціонування судів з використанням карток громадянського звітування, Волинська область: Апеляційний, Луцький міськрайонний, Нововолинський міський, Локачинський та Старовижівський районні суди Волинської області, 31 липня 2009 р. – 31 березня 2010 р.,

http://www.fair.org.ua/content/library_doc/CRC_Report_2010_Volyn_Partner.pdf);

   • Молодіжна школа соціології (соціологічне дослідження «Молодіжна політика очима молоді», 2007 р.);

   • Мобілізація місцевих громад для лобіювання рішень по контролю за тютюном в місті Луцьку (01 липня 2006 р. - 31 березня 2009 р.).

   • Опитування громадян щодо їх задоволеності якістю функціонування судів Чернівецької області з допомогою карток громадського звітування (КГЗ). В опитуванні взяли участь всі суди Чернівецької області (березень – жовтень 2015 року).

Наші основні партнери: Центр соціальних експертиз Інституту соціології НАН України, проекти Агентства США з міжнародного розвитку USAID «Україна: верховенство права» та «Правова країна», Всеукраїнська благодійна організація «Асоціація благодійників України», Благодійний Фонд «СТОПРАК».

З червня 2012 року організація співпрацює з територіальним управлінням Державної судової адміністрації України в Чернівецькій області, Апеляційним та рядом судів загальної юрисдикції Чернівецької області.Команда організації включає досвідчених управлінців, організаторів, аналітиків, соціологів та інтерв’юерів. Широка партнерська мережа дозволяє якісно та оперативно досягати поставлених цілей у всіх регіонах України.
База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка