Аналітична хімія Модуль ІІІ до фізичних причин відхилення від основного закону світлопоглинання належатьСкачати 319.04 Kb.
Дата конвертації30.04.2017
Розмір319.04 Kb.
Аналітична хімія

Модуль ІІІ

1. До фізичних причин відхилення від основного закону світлопоглинання належать:

 1. реакція комплексоутворення

 2. немонохроматичність світла

 3. реакція окиснення

 4. реакція відновлення

 5. реакція осадження

ANSWER: B

2. Коефіцієнт пропускання це:

 1. оптична густина розчину

 2. відношення інтенсивності падаючого світла до інтенсивності світла, яке пройшло через розчин

 3. відношення інтенсивності світла, яке пройшло через розчин до інтенсивності падаючого світла

 4. відношення інтенсивності абсорбованого світла до інтенсивності падаючого світла

 5. відношення інтенсивності відбитого світла до інтенсивності абсорбованого світла.

ANSWER: C

3. Екстинція це оптична густина розчину при:

 1. l = 1 см і W = 1 %

 2. l = 5 см і См = 1 моль/л

 3. l = 1 см і Т = 1 г/мл

 4. l = 1 см і См = 1 моль/л

 5. l = 1 см і Сн = 1 моль/л

ANSWER: D

4. Джерелом світла у фотометричних визначеннях є:

 1. іскра

 2. полум’я

 3. електрична дуга

 4. дейтерієва лампа або лампа розжарювання

 5. лампа із порожнистим катодом.

ANSWER: D

5. До хімічних причин відхилення від основного закону світлопоглинання належать:

 1. перебіг конкуруючих реакцій

 2. температура

 3. немонохроматичність світла

 4. нелінійна залежність інтенсивності світла і сили струму

 5. немає хімічних причин відхилення від основного закону світлопоглинання.

ANSWER: A

6. Товщина світлопоглинання шару при проведенні фотометричного аналізу повинна бути:

 1. не більше 10 см

 2. не менше 1 см

 3. не більше 5 дм

 4. не більше 5 см

 5. не менше 0,5 см

ANSWER: D

7. Питомий показник поглинання це оптична густина розчину при:

 1. l = 5 см і См = 1 моль/л

 2. l = 1 см і См = 1 моль/л

 3. l = 1 см і Т = 1 г/мл

 4. l = 1 см і Сн = 1 моль/л

 5. l = 1 см і W = 1 %

ANSWER: E

8. З метою зменшення інструментальної похибки спектрофотометричних вимірювань підбирають діапазон концентрацій так, щоб оптична густина мала певні значення. Оптимальне значення оптичної густини становить:

 1. 0,435

 2. 0,01

 3. 1

 4. 1,6

 5. 0,9

ANSWER: A

9. Абсорбційні оптичні методи аналізу використовуються для аналізу деяких фармацевтичних препаратів. На використанні якого закону засноване застосування абсорбційних оптичних методів аналізу? 1. закономірностей проходження поляризованого світла через розчин оптично активної речовини.

 2. закону розсіювання світла середовищем.

 3. закономірностей, що характерні для асиметричних атомів Карбону.

 4. об’єднаного закону світлопоглинанняБугера – Ламберта – Бера.

 5. закономірностей заломлення світла.

ANSWER: D

10. Оптичну густину досліджуваного розчину вимірюють по відношенню до ще одного розчину, який називається: 1. контрольним;

 2. порівняння;

 3. холостим;

 4. другим досліджуваним;

 5. контрольним або холостим.

ANSWER: B

11. У рефрактометричному методі аналізу величина показника заломлення залежить: 1. від всіх чинників;

 2. природи речовини;

 3. густини розчину;

 4. довжини падаючого світла;

 5. температури і тиску.

ANSWER: A

12. Рефрактометричний метод використовується а аптеках для: 1. якісного визначення катіонів;

 2. кількісного визначення лікарських речовин;

 3. якісного визначення аніонів;

 4. визначення домішок у речовинах;

 5. визначення дуже малих концентрацій речовин.

ANSWER: B

13. На основі результатів фотометричного титрування будують криву фотометричного титрування в координатах:

 1. Е, В – Vтитранту

 2. І, мкА – Vтитранту

 3. А – Vтитранту

 4. Івідн – Vтитранту

 5. Е – Vтитранту

ANSWER: C

14. В методі фотометричного титрування застосовують реакції:

 1. кислотно-основні, комплексоутворення, окисно-відновні, осадження;

 2. кислотно-основні, комплексоутворення, окисно-відновні;

 3. комплексоутворення, протолізу;

 4. окисно-відновні, гідролізу;

 5. осадження, автопротолізу.

ANSWER: B

15. Одною з вимог фотометричного титрування є:

 1. протікання реакції до кінця;

 2. наявність необхідного індикатора;

 3. високі концентрації визначуваних речовин;

 4. наявність хоча б однієї забарвленої сполуки або відповідного індикатора;

 5. висока концентрація титранту.

ANSWER: D

16. Фізико-хімічні методи аналізу лікарських речовин ... 1. хроматографічний, рефрактометричний;

 2. нітритометричний, меркуриметричний;

 3. комплесонометричний, комплексиметричний;

 4. аргентометричний, меркурометричний;

 5. тіоціанатометричний, ацидиметричний.

ANSWER: A

17. Вміст магнію сульфату в лікарській формі: Розчин магнію сульфату 25% можна визначити методом ... 1. рефрактометрії;

 2. ацидиметрії;

 3. броматометрії;

 4. титанометрії;

 5. аскорбінометрії.

ANSWER: A

18. Який фізико-хімічний метод базується на вимірюванні оптичних властивостей досліджуваної системи? 1. ІЧ-спектроскопія;

 2. Кулонометричний;

 3. Іонообмінна хроматографія;

 4. Мас-спектрометричний;

 5. Активаційний аналіз.

ANSWER: A

19. Який фізико-хімічний метод базується на вимірюванні оптичних властивостей досліджуваної системи? 1. Іонна хроматографія;

 2. Кондуктометрія;

 3. Електрогравіметрія;

 4. Полуменевий емісійний аналіз;

 5. Кулонометрія.

ANSWER: D

20. Який з методів аналізу базується на вимірюванні поглинання випромінювання УФ ділянки спектру? 1. Поляриметрія;

 2. Рефрактометрія;

 3. Нефелометрія;

 4. Спектрофотометрія;

 5. Полуменевий емісійний аналіз;

ANSWER: D

21. Інфрачервоні спектри ще називають: 1. Емісійними;

 2. Електронними;

 3. Мас-спектрами;

 4. Коливальними;

 5. Випромінювальними.

ANSWER: D

22. В інфрачервоній спектроскопії типово використовуваною є ділянка спектру: 1. 200 – 400 нм;

 2. 400 – 780 нм;

 3. 4000 – 700 см-1;

 4. 700 – 4000 нм;

 5. 200 – 800 нм.

ANSWER: C

23. Теоретичною базою кількісного аналізу в ІЧ-спектроскопії є закон: 1. Ломоносова

 2. Менделєєва

 3. Ома

 4. Нернста

 5. Бугера-Ламберта-Бера

ANSWER: E

24. Виберіть формулу, яка правильно пов’язує оптичну густину і коефіцієнт пропускання: 1. А=Т/100

 2. А=-lg T

 3. T=-lg A

 4. T=

 5. T=

ANSWER: B

25. Молярний показник поглинання позначається:ANSWER: C

26. Питомий показник посилання позначається: 1. А.

 2. В.

 3. С. 4. Е.

ANSWER: D

27. Молярний і питомий показники поглинання звязані між собою залежністю: 1. = М Е 10

 2. Е=

ANSWER: E

28. Спектри поглинання калій перманганату і калій біхромату перекриваються. Для кількісного визначення обох речовин слід використати:

 1. двохвильову спектрофотометрію;

 2. диференціальну спектрофотометрію;

 3. екстракцію;

 4. колориметрію;

 5. фотоколориметрію.

ANSWER: A

29. Речовини, які можуть змінювати площину поляризації, називають: 1. ізомерами

 2. гомологами

 3. оптично активними

 4. оптично неактивними

 5. стереоізомерами

ANSWER: C

30. Відносна оптична густина у диференціальній спектрофотометрії відповідає закону: 1. Бугера-Ламберта-Бера

 2. Ома

 3. Фарадея

 4. Нернста

 5. Релея

ANSWER: A

31. В звичайній спектрофотометрії на відміну від диференціальної, оптична густина розчину порівняння:

 1. дуже велика

 2. мала

 3. близька до нуля

 4. рівна 1

 5. рівна 0,435

ANSWER: C

32. Який елемент приладу є зайвим для методу спектрофотометрії (молекулярний аналіз)? 1. джерело випромінювання

 2. джерело атомізації

 3. Лінзи, призми, дифракційні решітки

 4. монохроматизатор, фотоелемент

 5. фотоелемент

ANSWER: B

33. Який матеріал застосовують для виготовлення кювет, прозорих в УФ ділянці спектру? 1. галіт

 2. кварц

 3. малахіт

 4. клиноптилоліт

 5. мармур

ANSWER: B

34. Який матеріал застосовують для виготовлення кювет, прозорих у видимій ділянці спектру?

 1. галіт, кальцит

 2. кварц, натрій силікат

 3. малахіт, бішофіт

 4. скло, кварц

 5. клиноптилоліт, мармур

ANSWER: D

35. Паралельність потоку світла у спектрофотометрах для УФ і видимої ділянки спектру забезпечує:

 1. монохроматизатор

 2. фотоелемент

 3. дифракційна решітка

 4. джерело світла

 5. система лінз

ANSWER: E

36. Виберіть формулу для розрахунку вмісту речовини спектрофотометричним методом з використанням одного стандартного розчину (прийом порівняння):

ANSWER: A

37. Аналітична довжина хвилі у спектрофотометрії – це: 1. довжина хвилі в будь-якій точці спектру

 2. довжина хвилі при якій проводять фотометричне випромінювання

 3. довжина хвилі будь-якого максимуму поглинання

 4. довжина хвилі будь-якого мінімуму поглинання

 5. довжина хвилі перегину у спектрі поглинання

ANSWER: B

38. Фотометричне титрування – це: 1. оптичний метод аналізу

 2. електрохімічний метод аналізу

 3. титриметричний метод аналізу

 4. гравіметричний метод аналізу

 5. класичний метод аналізу

ANSWER: A

39.Фотометричне титрування базується на вимірюванні:

 1. об’єму титранту

 2. маси визначуваної речовини

 3. кількості електрики, витраченої на утворення титранту

 4. зміни оптичної густини в процесі додавання титранту

 5. маси титранту

ANSWER: D

40. Для визначення вмісту деяких катіонів металів застосовують електрогравіметрію, яка базується на виділенні і зважуванні чистого металу внаслідок проходження через його розчин постійного електричного струму. маса виділеного металу визначається за:

 1. законом Фарадея;

 2. законом Ома;

 3. законом Бугера-Ламберта-Бера;

 4. законом Стокса-Ломмеля;

 5. постулатом Бора;

ANSWER: A

41. Які фізико-хімічні величини можна визначити кондуктометричним методом?

 1. Усі наведені величини

 2. Ступінь і константу дисоціації

 3. Концентрацію розчину

 4. Йонний добуток води

 5. Добуток розчинності малорозчинного електроліту

ANSWER: A

42. Кондуктометричне титрування полягає у вимірюванні: 1. Електропровідності

 2. Електрорушійної сили

 3. В’язкості розчину

 4. Кислотності середовища

 5. Концентрації розчину

ANSWER: A

43. Кожен провідник електрики характеризується опором і електропровідностю, яка з’являється з опором: 1. 1/R;

 2. 1/2R;

 3. 1/R2;

 4. 3/2 R;

 5. 1/(1–R).

ANSWER: A

44. Опір розчину прямо пропорційний відстані між електродами і питомому опору та обернено пропорційний площі електродів:
 1. ;
 1. ;
 1. ;
 1. ;
 1. .

ANSWER: B

45. Питома електропровідність позначається:


 1. ;
 1. ;
 1. ;
 1. ;
 1. .

ANSWER: C

46. Питома електропровідність зв’язана з питомим опором:


 1. L=;
 1. ;.
 1. ;
 1. L=;
 1. L=.

ANSWER: B

47. Питома й еквівалентна електропровідності зв’язані співвідношенням:
 1. ;
 1. ;
 1. ;
 1. ;

 2. .

ANSWER: C

48. В прямій кулонометрії безпосередньо на електроді в електрохімічному перетворенні приймає участь: 1. Визначувана речовина;

 2. Каталізатор;

 3. Індикатор;

 4. Титрант;

 5. Продукт реакції.

ANSWER: A

49. При потенціостатичній кулонометрії масу визначуваної речовини знаходять за формулою закону:
 1. ;
 1. ;
 1. ;
 1. ;
 1. .

ANSWER: D

50. Робочим електродом кулонометричноїячейки є пластинка з: 1. Са;

 2. Cu;

 3. Zn;

 4. Pt;

 5. Sn.

ANSWER: D

51. В кулонометричному титруванні використовують реакції: 1. Кислотно-основної взаємодії

 2. Окиснювально-відновні

 3. Осадження

 4. Комплексоутворення

 5. Всі перераховані

ANSWER: E

52. Закони електролізу були встановлені: 1. Омом

 2. Кулоном

 3. Фарадеєм

 4. Ампером

 5. Енштейном

ANSWER: C

53. Електропровідність розчину вимірюють в одиницях: 1. Амперах

 2. Вольтах

 3. Сіменсах

 4. Мікроамперах

 5. Мілівольтах

ANSWER: C

54. Електрохімічна ячейка в електрогравіметрії містить: 1. Два однакові електроди

 2. Два електроди під змінним струмом

 3. Індикаторний електрод й електрод порівняння

 4. Катод й анод

 5. Два анодних електроди

ANSWER: D

55. До електрохімічних методів без накладання потенціалу належить: 1. Кулонометрія;

 2. Кондуктометрія;

 3. Вольтамперометрія;

 4. Амперметричне титрування;

 5. Потенціометрія.

ANSWER: E

56. Електрохімічний метод аналізу, який базується на вимірюванні кількості електрики це: 1. Кулонометрія;

 2. Кондуктометрія;

 3. Вольтамперометрія;

 4. Амперметричне титрування;

 5. Потенціометрія.

ANSWER: A

57. Електрохімічний метод аналізу, який базується на вимірюванні маси речовини, яка виділяється на електроді це: 1. Електрогравіметрія;

 2. Кулонометрія;

 3. Вольтамперометрія;

 4. Амперметрія;

 5. Кондуктометрія

ANSWER: A

58. Електрохімічний метод аналізу, який базується на вимірюванні сили струму (при постійному потенціалі) в процесі додавання титранту це:

 1. Кондуктометрія;

 2. Електрогравіметрія;

 3. Вольтамперометрія;

 4. Амперметрія;

 5. Потенціометрія.

ANSWER: D

59. Відповідно до вимог ДФУ рН розчинів визначають методом ... 1. тільки потенціометричним;

 2. потенціометричним і колориметричним;

 3. тільки фото колориметричним;

 4. тільки рефрактометричним;

 5. тільки спектротометричним.

ANSWER: A

60. Звичайно робочі електроди для вимірювання рН зберігають у ... 1. воді дистильованій;

 2. 0,1 моль/л розчині хлоридної кислоти;

 3. насиченому розчині калію хлориду;

 4. 0,5 моль/л розчині хлоридної кислоти;

 5. 0,5 моль/л розчині натрій гідроксиду.

ANSWER: A

61. Для розділення сумішей речовин застосовують хроматографічний метод. Хроматографія – це метод аналізу, який базується на перерозподілі речовини між: 1. Рухомою і нерухомою фазами.

 2. Двома рідкими фазами, які не змішуються між собою.

 3. Рідкою і твердою фазами.

 4. Рідкою і газовою фазами.

 5. Твердою і газовою фазами.

ANSWER: A

62. При кількісному хроматографічному аналізі важливо врахувати випадкові відхилення роботи хроматографа. Це найкраще враховує: 1. метод внутрішнього стандарту;

 2. метод добавки;

 3. метод порівняння;

 4. метод градуювального графіка;

 5. метод добавки або порівняння.

ANSWER: A

63. Від вмісту речовини у досліджуваному лікарському засобі в газовій і рідинній хроматографії залежить: 1. висота або площа хроматографічного піку

 2. час виходу хроматограми

 3. об’єм виходу хроматограми

 4. час утримування

 5. час або об’єм утримування

ANSWER: A

64. Для ідентифікації лікарської речовини методом хроматографії визначають константу ... 1. рН;

 2. Rf;

 3. електрорушійну силу;

 4. показник заломлення;

 5. кут обертання.

ANSWER: B

65. Хроматографія базується на явищі: 1. Сорбції

 2. Рефракції

 3. Інтерференції

 4. Адсорбції

 5. Абсорбції

ANSWER: A

66. Сорбція – це процес ...

 1. йонного обміну

 2. комплексоутворення

 3. поглинання речовини сорбентам

 4. виділення речовини сорбента

 5. сублімація речовини сорбента

ANSWER: C

67. Десорбція – це процес ...

 1. йонного обміну

 2. комплексоутворення

 3. поглинання речовини сорбентам

 4. виділення речовини сорбента

 5. сублімація речовини сорбента

ANSWER: D

68. У розподільчій газорідинній хроматографії використовуються наступні нерухома і рухома фази відповідно: 1. рідка, рідка

 2. рідка, газоподібна

 3. тверда, рідка

 4. тверда, газоподібна

 5. газоподібна, тверда

ANSWER: B

69. У високоефективній рідинній хроматографії використовується ... нерухома фаза і ... рухома фаза 1. рідка, рідка

 2. рідка, газоподібна

 3. тверда, рідка

 4. тверда, газоподібна

 5. газоподібна, тверда

ANSWER: A

70. Тонкошарова хроматографія є видом хроматографії, коли нерухомою фазою є ... , а рухомою ...

 1. рідка, рідка

 2. рідка, газоподібна

 3. твердий сорбент , рідина

 4. тверда, газоподібна

 5. газоподібна, тверда

ANSWER: C

71. За технікою виконання до колонкової хроматографії не належить: 1. тонкошарова хроматографія

 2. капімерна хроматографія

 3. газова хроматографія

 4. високоефективна рідинна хроматографія

 5. іонообмінна хроматографія

ANSWER: A

72. За технікою виконання до колонкової хроматографії не належить:

 1. паперова хроматографія

 2. капімерна хроматографія

 3. газова хроматографія

 4. високоефективна рідинна хроматографія

 5. іонообмінна хроматографія

ANSWER: A

73. Хроматограма – це зареєстрована в часі крива, яка показує зміну показів реєстратора хроматографа, в умовних одиницях С (умовні велечини) від ... 1. сили струму

 2. довжини хвилі

 3. часу або об’єму рухомої фази

 4. довжини колонки

 5. напруги між електродами

ANSWER: C

74. Ширина піку 0,5 – це ... 1. відстань між точками піку на половині висоти

 2. відстань між точками піку на будь-якій висоті

 3. відстань від точки максимуму піку до нульової лінії

 4. відстань від моменту виходу компонента, який не сорбується до моменту виходу даного компоненту

 5. відстань час від моменту введення проби до моменту виходу максимуму піку

ANSWER: A

75. Висота хроматографічного піку – це ...

 1. відстань між точками піку на половині висоти

 2. відстань між точками піку на будь-якій висоті

 3. відстань від точки максимуму піку до нульової лінії

 4. відстань від моменту виходу компонента, який не сорбується до моменту виходу даного компоненту

 5. відстань час від моменту введення проби до моменту виходу максимуму піку

ANSWER: C

76. Якісною характеристикою речовини є: 1. висота піку

 2. площа піку

 3. ширина піку

 4. час утримування або відстань утримування

 5. число теоретичних тарілок

ANSWER: D

77. Кількісними характеристиками речовини на хроматиграфічному піці є характеристика:

 1. час утримування

 2. виправний час утримування

 3. висота і площа піку

 4. відносний час утримування

 5. відносний виправний час утримування

ANSWER: C

78. ЗгіднотеоріїМартінаіСінджачислотеоретичнихтарілокрозраховується, виходячизпараметрівкожногохроматографічногопікузаформулою: 1. n = l/H

 2. n = 5.545

 3. n = 5.545

 4. n = 5.545

 5. n = 5.545

ANSWER: B

79. Введення проби у газовому хроматографі виконується за допомогою: 1. піпеток

 2. автоматично

 3. автоматично або мікрошприцем

 4. дозуючих петель

 5. дозуючих петель або піпеток

ANSWER: C

80. Який метод кількісного аналізу не застосовується в хроматографії? 1. метод нормування

 2. метод нормування з калібрувальним (поправковими) коефіцієнтами

 3. метод абсолютної калібровки

 4. метод внутрішнього стандарту

 5. метод показників

ANSWER: E

81. Як детектори в рідинній хроматографії можуть використовувати: 1. спектрофотометричний, флуоресцентний;

 2. кондуктометричний, полум’яно-іонізаційний;

 3. флуориметричний, амперометричний;

 4. детектор електронного захопленння;

 5. детектор по теплопровідності (каторометр)

ANSWER: A

82. Провізор-аналітик проводить аналіз лікарського препарату методом тонкошарової хроматографії. У фармакопейній статті наведено значення величини Rf. Величина Rf є: 1. Показником рухливості речовини.

 2. Абсолютною характеристикою речовини.

 3. Показником розчинності речовини у рідкій фазі.

 4. Показником сорбційної здатності твердої фази.

 5. Показником сорбційної здатності речовини.

ANSWER: A

83. За способом виконання паперова хроматографія може бути: 1. Висхідною

 2. Низхідною

 3. Тільки круговою

 4. Площинною

 5. У всіх зазначених варіантах

ANSWER: E

84. У паперовій хроматографії нерухомою фазою є ... , а рухомою - ... . 1. Вода у порах, рідина

 2. Твердий сорбент, рідина

 3. Целюлоза, рідина

 4. Рідина, рідина

 5. Рідина, пара

ANSWER: A

85. Паперова хроматографія є випадком ... 1. Газо-адсорбційної хроматографії;

 2. Площинної хроматографії;

 3. Рідинно-рідинної хроматографії;

 4. Газорідинної хроматографії;

 5. Колонкової рідинної хроматографії.

ANSWER: B

86. Ідентифікація речовин методом ТШХ проводиться через визначення коефіцієнтів рухливості (величин утримування), які розраховують за формулою (X1 – відстань від лінії старту до верхнього краю плями, Xf – відстань, яку пройшов розчинник від лінії старту):

ANSWER: A

87. Нанесення проб на лінію старту хроматографічної пластинки здійснюється за допомогою: 1. Мікрошприца

 2. Бюретки

 3. Мікропіпетки

 4. Капіляра

 5. Всього зазначеного крім бюретки

ANSWER: A

88. Який елемент приладу чи пристрій є зайвим у методі ТШХ? 1. Хроматографічна камера

 2. Хроматографічна пластинка

 3. Хроматографічна колонка

 4. Пристрій для зрошування хроматограм

 5. Пристрій для фізичної проявкихроматограм

ANSWER: C

89. Для ідентифікації речовин після хроматографування пластинки висушують і досліджують: 1. Проглядають у видимому світлі

 2. Проглядають в УФ-світлі

 3. Зрошують певними реагентами за зазначених умов

 4. Досліджують за допомогою радіоактивних лічильників

 5. Всіма перерахованими способами

ANSWER: E

90. Який сорбент не має застосування в ТШХ? 1. Al2O3;

 2. Силікагелі;

 3. Кізельгур;

 4. Целюлоза або крохмаль;

 5. Порошки БАР.

ANSWER: E

91. Метод ТШХ є прикладом: 1. Газоадсорбційної хроматографії;

 2. Площинної хроматографії;

 3. Рідинно-рідинної хроматографії;

 4. Газорідинної хроматографії;

 5. Колонкової рідинної хроматографії.

ANSWER: B

92. До умов тесту „Придатність хроматографічної системи” не входить вимога щодо ... . 1. Коефіцієнту розділення і симетрії піків речовин;

 2. Відносних часів утримання;

 3. Зовнішніх умов середовища;

 4. Числа теоретичних тарілок, розрахованого для піку конкретної речовини;

 5. Відносного стандартного відхилення висоти або площі піку.

ANSWER: C

93. При кожній методиці методу ВЕРХ зазначають умови хроматографування, які вказують на оптимальні умови. До них не належать: 1. Параметри і температура колонки;

 2. Детектор і умови детектування;

 3. Швидкість і склад рухомої фази;

 4. Температура, тиск і вологість середовища;

 5. Умови тесту „Придатність хроматографічної системи”.

ANSWER: D

94. Згідно вимог ДФУ для кількісного визначення вмісту речовини методом ВЕРХ застосовують: 1. Абсолютне калібрування;

 2. Метод внутрішнього стандарту;

 3. Методи внутрішнього стандарту або добавок;

 4. Методи абсолютного калібрування або нормування;

 5. Методи абсолютного калібрування або внутрішнього стандарту.

ANSWER: E

95. Кількісним параметром хроматографічного піку, який застосовується для розрахунку концентрації у випадку градієнтного елюювання є: 1. Висота піку;

 2. Ширина піку;

 3. Площа піку;

 4. Висота або ширина піку;

 5. Висота, ширина і площа піку.

ANSWER: C

96. Елююючу силу рухомої фази можна збільшити завдяки застосуванню всього, крім ... . 1. Суміші різних розчинників;

 2. Додавання інших розчинників, особливо води;

 3. Два однаково слабких розчинники;

 4. Застосовують градієнтне елюювання, використовуючи все більш сильні елюенти;

 5. Застосовують ступінчасте елюювання, використовуючи все більш сильні кислоти-елюенти.

ANSWER: C

97. Елюенти класифікують на основі елююючої здатності: 1. Сильні і слабкі;

 2. Кислотні і основні;

 3. Полярні і неполярні;

 4. Основні і неполярні;

 5. Іонізуючі та неіонізуючі.

ANSWER: A

98. Виберіть вимогу, яка є зайвою у переліку вимог до рухомої фази в ВЕРХ: 1. Повинна виділяти розділювані компоненти;

 2. Повинна розчиняти розділювані компоненти;

 3. Повинна бути інертна до матеріалів всіх частин хроматографа;

 4. Повинна бути постійно дуже високої полярності;

 5. Повинна задовольняти вимоги вибраного детектора.

ANSWER: D

99. В рідинній хроматографії застосовують такі нерухомі і рухомі фази: 1. Тверда, рідинна;

 2. Тверда, газоподібна;

 3. Тверда або рідка, рідинна;

 4. Тверда або рідка, газоподібна;

 5. Рідка, рідинна.

ANSWER: C

100. Якщо застосовуються нерухома і рухома фази у рідкому агрегатному стані, то такий варіант хроматографії називається:

 1. Газорідинною;

 2. Рідина-рідинною розподільчою;

 3. Рідинно-адсорбційною;

 4. Тонкошаровою;

 5. Йонообмінною.

ANSWER: B


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка