Алгоритми і структури даних Опорний конспект лекцій для студентів заочно-дистанційної форми навчання спеціальності „Економічна кібернетика”Сторінка5/19
Дата конвертації20.11.2016
Розмір1.02 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19

3.4.Структури


На відміну від масивів чи множин, усі елементи яких однотипні, структура може містити елементи різних типів.

Елементи структури називаються полями структури і можуть мати довільний тип, крім типу цієї ж структури, але можуть бути покажчиками на неї. Якщо при описі структури відсутній тип структури, обов’язково повинен бути вказаний список змінних, покажчиків або масивів визначеної структури.

Звернення до окремих полів структури замінюються на їхні адреси ще на етапі компіляції.

Самою найважливішою операцією для структури є операція доступу до вибраного поля структури – операція кваліфікації.

Над вибраним полем структури можливі будь-які операції, які допустимі для типів цього поля.

Більшість мов програмування підтримує деякі операції, які працюють із структурою, як з єдиним цілим, а не з окремими її полями. Це операція присвоєння значення одного запису іншому однотипному запису, при цьому відбувається по елементне копіювання.


3.5.Об’єднання


Об’єднання представляють собою частковий випадок структури, усі поля якої розміщуються за однією ж і тою ж адресою. Формат опису такий же, як і в структури. Довжина об’єднання рівна найбільшій із довжин його полів. У кожен момент часу в змінній типу об’єднання зберігається тільки одне значення, і відповідальність за його правильне використання лягає на програміста.

Об’єднання застосовуються для економії пам’яті в тих випадках, коли відомо, що більше одного поля одночасно не потрібно, а також для різної інтерпретації одного і того ж бітового представлення.

Дуже часто деякі об’єкти програми відносяться до одного й того ж класу, відрізняючись лише деякими деталями. У цьому випадку застосовують комбінацію структурного типу і об’єднання. Об’єднання використовують як поля структури, при цьому в структурі включають поле, яке визначає, який саме елемент об’єднання використовується в кожний момент.

У загальному випадку змінна структура буде складатися з трьох частин: набір спільних компонентів, мітки активного компоненту і частини зі змінними компонентами.


3.6.Бітові типи


В ряді задач може стати в нагоді робота з окремими бінарними розрядами даних. Частіше всього такі задачі виникають в системному програмуванні, коли, наприклад, окремий розряд зв’язаний з станом окремого апаратного перемикача або окремої шини передачі даних. Дані такого типу представляються у вигляді набору бітів, які упаковані в байти або слова, і логічно не зв’язаних один з одним. Операції над такими даними забезпечують доступ до вибраного біта даного.

Бітові поля – це особливий вид полів структури. Вони використовуються для компактного розміщення даних, наприклад, прапорців типу „так/ні”. Мінімально адресована комірка пам’яті – 1 байт, а для зберігання прапорця достатньо одного біта. Бітові поля описуються за допомогою структурного типу.

Бітові поля можуть бути довільного цілого типу. Ім’я поля може бути відсутнім, такі поля використовуються для вирівнювання на апаратну межу. Доступ до поля здійснюється звичайним способом – за іменем.

Над бітовими типами можливі три групи специфічних операцій: операції алгебри логіки, операції зсуву, операції порівняння.

Операції бульової алгебри – НІ („~”), АБО („|”), І („&”), виключне АБО („^”). Ці операції і за назвою, і за змістом подібні на операції над логічними аргументами, але відмінність у їх застосуванні до бітових аргументів полягає в тому, що операції виконуються над окремими розрядами. В мові C/С++ для побітових і загальних логічних операцій використовуються різні позначення.

Операції зсуву виконують зміщення бінарного коду на задану кількість розрядів ліворуч або праворуч. Із трьох можливих типів зсуву (арифметичний, логічний, циклічний) в мовах програмування частіше реалізується лише логічний.


3.7.Таблиці


Елементами векторів і масивів можуть бути інтегровані структури. Одна з таких складних структур – таблиця. З фізичної точки зору таблиця є вектором, елементами якого є структури. Характерною логічною особливістю таблиць є те, що доступ до елементів таблиці проводиться не за номером (індексом), а за ключем – значення однієї з властивостей об’єкту, який описується структурою-елементом таблиці. Ключ – це властивість, що ідентифікує дану структуру в множині однотипних структур і є, як правило, унікальним в даній таблиці. Ключ може включатися до складу структури і бути одним з його полів, але може і не включатися в структуру, а обчислюватися за деякими її властивостями. Таблиця може мати один або декілька ключів.

Основною операцією при роботі з таблицями є операція доступу до структури за ключем. Вона реалізовується процедурою пошуку. Оскільки пошук може бути значне більш ефективним в таблицях, впорядкованих за значеннями ключів, досить часто над таблицями необхідно виконувати операції сортування.

Іноді розрізняють таблиці з фіксованою і із змінною довжиною структури. Очевидно, що таблиці, які об’єднують структури ідентичних типів, будуть мати фіксовані довжини структур. Необхідність в змінній довжині може виникнути в задачах, подібних до тих, які розглядалися для об’єднань. Як правило таблиці для таких задач і складаються із структур до складу яких входять об’єднання, тобто зводяться до фіксованої (максимальній) довжини структури. Значно рідше зустрічаються таблиці з дійсно змінною довжиною структури. Хоча в таких таблицях і економиться пам’ять, але можливості роботи з такими таблицями обмежені, оскільки за номером структури неможливо визначити її адресу. Таблиці із структурами змінної довжини обробляються тільки послідовно – в порядку зростання номерів структур. Доступ до елемента такої таблиці звичайно здійснюється в два кроки. На першому кроці вибирається постійна частина структури, в якій міститься, – в явному чи неявному вигляді – довжина структури. На другому кроці вибирається змінна частина структури у відповідності з її довжиною. Додавши до адреси поточної структури її довжину, одержують адресу наступної структури.

4.НАПІВСТАТИЧНІ СТРУКТУРИ ДАНИХ

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка