Алгебра та початки аналізу, 10 кл. 2 години на тиждень, всього 70 годин академічний рівеньСкачати 333.01 Kb.
Дата конвертації01.05.2017
Розмір333.01 Kb.
Календарне планування

з алгебри і початків аналізу, геометрії

для 10 класу

на 2014 – 2015 н.р.

за програмою, затвердженою МОН України

(наказ МОН від 28.10.2010 р. № 1021)
Алгебра та початки аналізу, 10 кл.

2 години на тиждень, всього 70 годин

академічний рівень


теми
Назва теми

Кількість

годин

Орієнтовна кількість контрольних робіт

І
Функції, рівняння і нерівності

12

1

ІІ
Степенева функція

14

2

ІІІ
Тригонометричні функції

20

2

ІV
Тригонометричні рівняння і нерівності

16

1

V
Систематизація та узагальнення, резервний час

8

1
Разом:

70

7
№ з/п

Форма проведення уроку

Тема уроку

К-ть годин

Дата

Повто-рення

Тема №1. Функції, рівняння і нерівності (12 год)

1

Урок-лекція
Множина та її елементи

12

Урок розв’язування стандартних вправ
Підмножина. Операції над множинами
(§ 1)

13

Урок розв’язування стандартних вправ
Функція та її основні властивості (§ 2 п.2.1.)

1
4

Урок розв’язування стандартних вправ
Парні і непарні функції (§ 2 п.2.2)

15

Урок розв’язування стандартних вправ
Побудова графіків функцій за допомогою геометричних перетворень (§ 2 п.2.3)

16

Урок узагальнення знань, умінь та навичок
Тренувальні вправи

17

Урок узагальнення знань, умінь та навичок
Обернена функція

18

Урок розв’язування стандартних вправ
Рівносильні рівняння та рівносильні нерівності. Рівняння-наслідок (§ 3)

19

Урок розв’язування стандартних вправ
Метод інтервалів (§ 4)

110

Урок розв’язування вправ підвищеної складності
Метод інтервалів . Тренувальні вправи (§ 5, §6)

111

Урок перевірки знань
Контрольна робота № 1 «Функції, рівняння і нерівності»

112

Урок узагальнення знань, умінь та навичок
Аналіз к/р. Узагальнення, систематизація та оцінювання з теми

1Тема 2. Степенева функція (14 год)

13

Урок-лекція
Степенева функція з натуральним показником (§ 9 п.9.1.)

114

Урок розв’язування стандартних вправ
Степенева функція з цілим показником. Означення кореня п-ого степеня. Властивості кореня п-ого степеня
(§ 9 п.9.1, п.9.2)

115

Урок розв’язування стандартних вправ
Тотожні перетворення виразів, що містять корені п-ого степеня (§ 9 п.9.3)

116

Урок розв’язування стандартних вправ
Функція у = арифметичний корінь п-ого степеня з х)

117

Урок розв’язування стандартних вправ
Означення та властивості степеня з раціональним показником

118

Урок розв’язування вправ підвищеної складності
Тренувальні вправи. Перетворення виразів, які містять степені з раціональним показником

119

Урок перевірки знань
Контрольна робота № 2 «Степенева функція»

120

Урок розв’язування стандартних вправ
Аналіз к/р. Ірраціональні рівняння (§ 10 п.10.1)

121

Урок розв’язування стандартних вправ
Застосування властивостей функцій до розв’язування ірраціональних рівнянь (§ 10 п.10.2)

122

Урок розв’язування стандартних вправ
Ірраціональні нерівності (§ 11)

123

Урок розв’язування стандартних вправ
Узагальнення поняття степеня (§ 12 п.12.1)

124

Урок узагальнення знань, умінь та навичок
Степенева функція, її властивості та графік (§ 12 п.12.2)

125

Урок перевірки знань
Контрольна робота № 3 «Перетворення виразів, які містять степені з раціональним показником»

126

Урок розв’язування вправ підвищеної складності
Аналіз к/р. Узагальнення, систематизація та оцінювання з теми

1Тема 3. Тригонометричні функції (20 год)

27

Урок-лекція
Радіанне вимірювання кутів. Тригонометричні функції числового аргументу (§ 14)

228,29

Урок розв’язування стандартних вправ
Знаки тригонометричних функцій (§ 15)
Парність і непарність тригонометричних функцій. Періодичні функції (§ 16)

230,31

Урок розв’язування стандартних вправ
Властивості і графіки функцій y=sinx та y=cosx (§ 17 п.17.1, п.17.2)

232,33

Урок розв’язування стандартних вправ
Властивості і графіки функцій y=tgx та y=ctgx (§ 17 п.17.3, п.17.4)

234

Урок перевірки знань
Контрольна робота № 4 «Тригонометричні функції»

135

Урок розв’язування стандартних вправ
Основні співвідношення між тригонометричними функціями одного й того самого аргументу (§ 18)

136

Урок розв’язування стандартних вправ
Формули додавання (§ 19 п.19.1)

137

Урок розв’язування стандартних вправ
Формули зведення (§ 19 п.19.3)

138

Урок розв’язування стандартних вправ
Формули подвійного аргументу (§ 19 п.19.2)

139

Урок розв’язування стандартних вправ
Формули половинного аргументу (§ 19 п.19.5)

140

Урок розв’язування стандартних вправ
Сума і різниця синусів (косинусів) (§ 19 п.19.4)

141

Урок розв’язування стандартних вправ
Тренувальні вправи.

142

Урок розв’язування стандартних вправ
Формули перетворення добутку тригонометричних функцій у суму (§ 19 п.19.4)

143

Урок-залік
Гармонічні коливання.

144

Урок розв’язування вправ підвищеної складності
Тренувальні вправи.

145

Урок перевірки знань
Контрольна робота № 5 «Перетворення виразів, які містять тригонометричні функції»

146

Урок розв’язування вправ підвищеної складності
Аналіз к/р. Узагальнення, систематизація та оцінювання з теми

1Тема 4. Тригонометричні рівняння і нерівності (16 год)

47

Урок-лекція
Функції y=arccosx, y=arcsinx, y=arctgx, y=arcctgx. (§ 20)

148

Урок розв’язування стандартних вправ
Тренувальні вправи

149

Урок розв’язування стандартних вправ
Рівняння cosx=b (§ 21 п.21.1)

150

Урок розв’язування стандартних вправ
Рівняння sinx=b(§ 21 п.21.2)

151

Урок розв’язування стандартних вправ
Рівняння tgx=b ctgx=b (§ 21 п.21.3)

152

Урок розв’язування стандартних вправ
Тренувальні вправи

153

Урок розв’язування стандартних вправ
Тригонометричні рівняння, які зводяться до алгебраїчних
(§ 22 п.22.1)

154

Урок розв’язування стандартних вправ
Тренувальні вправи . Розв’язування тригонометричних рівнянь зведенням до однієї функції
(§ 22 п.22.2)

155

Урок розв’язування стандартних вправ
Розв’язування тригонометричних рівнянь методом розкладання на множники (§ 22 п.22.4)

156

Урок розв’язування стандартних вправ
Тренувальні вправи (§ 22 п.22.3)

157

Урок розв’язування стандартних вправ
Розвязування систем тригонометричних рівнянь (§ 23)

158

Урок-залік.
Розв’язування найпростіших тригонометричних нерівностей (§ 25)

159,60

Урок розв’язування вправ підвищеної складності
Тренувальні вправи

261

Урок перевірки знань
Контрольна робота № 6 «Тригонометричні рівняння та нерівності»

162

Урок розв’язування вправ підвищеної складності
Аналіз к/р. Узагальнення, систематизація та оцінювання з теми

1Систематизація та узагальнення (8 год)

63,64

Урок розв’язування вправ

Функції, рівняння і нерівності.

Степенева функція265,66

Урок розв’язування вправ

Тригонометричні функції

267,68

Урок розв’язування вправ.

Тригонометричні рівняння і нерівності

269

Урок перевірки знань
Підсумкова контрольна робота
№ 7

170

Урок узагальнення знань, умінь та навичок

Аналіз к/р. Систематизація та узагальнення навчального матеріалу

1

Геометрія, 10 кл.

2 години на тиждень, всього 70 годин

академічний рівень

Підручник: Геометрія: підруч. для 10 кл. знз:

теми
Назва теми

Кількість контрольних робіт

І
Систематизація та узагальнення фактів і методів планіметрії.

1

ІІ

Вступ до стереометрії.

2

ІІІ

Паралельність прямих і площин у просторі.

ІV

Перпендикулярність прямих і площин у просторі.

1

V

Систематизація та узагальнення, резервний час.

1
Разом:

5
з/п

Форма проведення уроку

Тема уроку

К-ть год

Дата

Повто-рення

Тема 1. Систематизація та узагальнення фактів і методів планіметрії

(8 год)

1

Урок-лекція
Аксіоми планіметрії. Основні геометричні фігури та їх властивості. Розв’язування прямокутних трикутників (§1)

12

Урок розв’язування стандартних вправ
Теорема косинусів. Теорема синусів. Розв’язування трикутників

13

Урок-залік
Правильні многокутники та їх властивості

14

Урок узагальнення знань, умінь та навичок
Декартові координати на площині. Рівняння прямої і кола. (§2)

15

Урок узагальнення знань, умінь та навичок
Вектори та їх властивості

16

Урок узагальнення знань, умінь та навичок
Геометричні перетворення на площині

17

Урок перевірки знань
Контрольна робота № 1 «Систематизація та узагальнення фактів планіметрії»

18

Урок розв’язування вправ підвищеної складності
Аналіз к/р. Узагальнення знань з планіметрії.

1Тема 2. Вступ до стереометрії

(6 год)

9

Урок-лекція

Аксіоми стереометрії. (§3)

110

Урок розв’язування стандартних вправ

Аксіоми стереометрії. Розв’язування задач


111

Урок розв’язування стандартних вправ

Найпростіші наслідки аксіом стереометрії. (§4)

112

Урок розв’язування стандартних вправ

Найпростіші наслідки аксіом стереометрії. Розв’язування задач


113

Урок узагальнення знань, умінь та навичок

Найпростіші наслідки аксіом стереометрії. Розв’язування задач

114

Урок перевірки знань

Контрольна робота № 2 «Вступ до стереометрії»

1Тема 3. Паралельність прямих і площин у просторі

(22 год)

15

Урок-лекція

Прямі в просторі. Мимобіжні та паралельні прямі. (§6)

116

Урок розв’язування стандартних вправ

Прямі в просторі. Розв’язування задач.

117

Урок-залік

Прямі в просторі. Розв’язування задач.

118

Урок розв’язування вправ підвищеної складності

Мимобіжні та паралельні прямі. Розв’язування задач.

119

Урок узагальнення знань, умінь та навичок

Паралельність прямої і площини. (§7)

120

Урок розв’язування стандартних вправ

Паралельність прямої і площини. Розв’язування задач.

121

Урок розв’язування стандартних вправ

Паралельність прямої і площини. Розв’язування задач.

122

Урок розв’язування стандартних вправ

Паралельність прямої і площини. Розв’язування задач.


123

Урок-лекція


Паралельність площин. (§8)

124

Урок розв’язування стандартних вправ

Паралельність площин. Розв’язування задач.

125

Урок розв’язування стандартних вправ

Паралельність площин. Розв’язування задач.

126

Урок перевірки знань

Контрольна робота № 3 «Паралельність прямих і площин у просторі»

127

Урок-лекція

Паралельне проектування і паралельне перенесення. (§9)

128

Урок розв’язування стандартних вправ

Паралельне проектування і паралельне перенесення. Розв’язування задач.

129

Урок розв’язування стандартних вправ

Паралельне проектування і паралельне перенесення. Розв’язування задач.

130

Урок розв’язування стандартних вправ

Зображення фігур у стереометрії. Розв’язування задач. (§10)

131

Урок розв’язування стандартних вправ

Зображення фігур у стереометрії. Розв’язування задач.

132

Урок узагальнення знань, умінь та навичок

Зображення фігур у стереометрії. Розв’язування задач.

133

Урок розв’язування стандартних вправ

Методи побудови перерізів многогранників. Розв’язування задач. (§11)

134

Урок-залік

Узагальнення ісистематизація знань з теми. Розв’язування задач.

135

Урок перевірки знань

Контрольна робота № 4 «Паралельність прямих і площин у просторі»

136

Урок розв’язування вправ підвищеної складності

Аналіз к/р. Розв’язування задач з теми

1Тема 4. Перпендикулярність прямих і площин у просторі

(26 год)

37

Урок-лекція

Кути між прямими в просторі. Перпендикулярність прямих. (§12)

138

Урок розв’язування стандартних вправ

Кути між прямими в просторі. Розв’язування задач.

139

Урок розв’язування стандартних вправ

Перпендикулярність прямих. Розв’язування задач.

140

Урок розв’язування стандартних вправ

Перпендикулярність прямої і площини. (§13)

141

Урок розв’язування стандартних вправ

Перпендикулярність прямої і площини. Розв’язування задач.

142

Урок розв’язування стандартних вправ

Перпендикулярність прямої і площини. Розв’язування задач.

143

Урок розв’язування стандартних вправ

Перпендикуляр і похила до плошини. (§14)

144

Урок розв’язування стандартних вправ

Перпендикуляр і похила до плошини. Розв’язування задач.

145

Урок розв’язування стандартних вправ

Перпендикуляр і похила до плошини. Розв’язування задач.

146Урок розв’язування стандартних вправ

Теорема про три перпендикуляри та її застосування

147


Урок розв’язування стандартних вправ

Теорема про три перпендикуляри та її застосування. Розв’язування задач.

148

Урок перевірки знань

Контрольна робота № 5 «Перпендикулярність прямих і площин у просторі»

149

Урок розв’язування стандартних вправ

Кути між прямими і площинами

150

Урок розв’язування стандартних вправ

Кути між прямими і площинами. Розв’язування задач.

151

Урок розв’язування стандартних вправ

Кути між прямими і площинами. Розв’язування задач.

152

Урок-лекція

Перпендикулярність площин. (§15)

153

Урок розв’язування стандартних вправ

Перпендикулярність площин. Розв’язування задач.

154

Урок розв’язування стандартних вправ

Перпендикулярність площин. Розв’язування задач.

155

Урок-лекція

Ортогональне проектування. (§16)

156

Урок розв’язування стандартних вправ

Ортогональне проектування. Розв’язування задач.

157

Урок розв’язування стандартних вправ

Відстані між фігурами. Розв’язування задач. (§17)

158

Урок-залік

Відстані між фігурами. Розв’язування задач.

159

Урок розв’язування вправ підвищеної складності

Відстані між фігурами. Розв’язування задач.

160

Урок розв’язування вправ підвищеної складності

Кути в стереометрії. (§18)


61

Урок узагальнення знань, умінь та навичок

Узагальнення ісистематизація знань з теми.

162

Урок перевірки знань

Контрольна робота № 6 «Перпендикулярність прямих і площин у просторі»

1Систематизація та узагальнення навчального матеріалу

(8 год)

63,64

Урок розв’язування вправ

Систематизація та узагальнення фактів і методів планіметрії.

Вступ до стереометрії265,66

Урок розв’язування вправ

Паралельність прямих і площин у просторі

267

Урок розв’язування вправ

Перпендикулярність прямих і площин у просторі

168

Урок перевірки знань

Контрольна робота №7 «Систематизація та узагальнення навчального матеріалу»

169,70

Урок узагальнення знань, умінь та навичок

Систематизація та узагальнення навчального матеріалу

2
База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка