Алгебра та початки аналізу, 10 кл. 2 години на тиждень, всього 70 годин академічний рівень



Скачати 333.01 Kb.
Дата конвертації01.05.2017
Розмір333.01 Kb.
Календарне планування

з алгебри і початків аналізу, геометрії

для 10 класу

на 2014 – 2015 н.р.

за програмою, затвердженою МОН України

(наказ МОН від 28.10.2010 р. № 1021)
Алгебра та початки аналізу, 10 кл.

2 години на тиждень, всього 70 годин

академічний рівень


теми
Назва теми

Кількість

годин

Орієнтовна кількість контрольних робіт

І
Функції, рівняння і нерівності

12

1

ІІ
Степенева функція

14

2

ІІІ
Тригонометричні функції

20

2

ІV
Тригонометричні рівняння і нерівності

16

1

V
Систематизація та узагальнення, резервний час

8

1




Разом:

70

7




№ з/п

Форма проведення уроку

Тема уроку

К-ть годин

Дата

Повто-рення

Тема №1. Функції, рівняння і нерівності (12 год)

1

Урок-лекція
Множина та її елементи

1







2

Урок розв’язування стандартних вправ
Підмножина. Операції над множинами
(§ 1)

1







3

Урок розв’язування стандартних вправ
Функція та її основні властивості (§ 2 п.2.1.)

1








4

Урок розв’язування стандартних вправ
Парні і непарні функції (§ 2 п.2.2)

1







5

Урок розв’язування стандартних вправ
Побудова графіків функцій за допомогою геометричних перетворень (§ 2 п.2.3)

1







6

Урок узагальнення знань, умінь та навичок
Тренувальні вправи

1







7

Урок узагальнення знань, умінь та навичок
Обернена функція

1







8

Урок розв’язування стандартних вправ
Рівносильні рівняння та рівносильні нерівності. Рівняння-наслідок (§ 3)

1







9

Урок розв’язування стандартних вправ
Метод інтервалів (§ 4)

1







10

Урок розв’язування вправ підвищеної складності
Метод інтервалів . Тренувальні вправи (§ 5, §6)

1







11

Урок перевірки знань
Контрольна робота № 1 «Функції, рівняння і нерівності»

1







12

Урок узагальнення знань, умінь та навичок
Аналіз к/р. Узагальнення, систематизація та оцінювання з теми

1







Тема 2. Степенева функція (14 год)

13

Урок-лекція
Степенева функція з натуральним показником (§ 9 п.9.1.)

1







14

Урок розв’язування стандартних вправ
Степенева функція з цілим показником. Означення кореня п-ого степеня. Властивості кореня п-ого степеня
(§ 9 п.9.1, п.9.2)

1







15

Урок розв’язування стандартних вправ
Тотожні перетворення виразів, що містять корені п-ого степеня (§ 9 п.9.3)

1







16

Урок розв’язування стандартних вправ
Функція у = арифметичний корінь п-ого степеня з х)

1







17

Урок розв’язування стандартних вправ
Означення та властивості степеня з раціональним показником

1







18

Урок розв’язування вправ підвищеної складності
Тренувальні вправи. Перетворення виразів, які містять степені з раціональним показником

1







19

Урок перевірки знань
Контрольна робота № 2 «Степенева функція»

1







20

Урок розв’язування стандартних вправ
Аналіз к/р. Ірраціональні рівняння (§ 10 п.10.1)

1







21

Урок розв’язування стандартних вправ
Застосування властивостей функцій до розв’язування ірраціональних рівнянь (§ 10 п.10.2)

1







22

Урок розв’язування стандартних вправ
Ірраціональні нерівності (§ 11)

1







23

Урок розв’язування стандартних вправ
Узагальнення поняття степеня (§ 12 п.12.1)

1







24

Урок узагальнення знань, умінь та навичок
Степенева функція, її властивості та графік (§ 12 п.12.2)

1







25

Урок перевірки знань
Контрольна робота № 3 «Перетворення виразів, які містять степені з раціональним показником»

1







26

Урок розв’язування вправ підвищеної складності
Аналіз к/р. Узагальнення, систематизація та оцінювання з теми

1







Тема 3. Тригонометричні функції (20 год)

27

Урок-лекція
Радіанне вимірювання кутів. Тригонометричні функції числового аргументу (§ 14)

2







28,29

Урок розв’язування стандартних вправ
Знаки тригонометричних функцій (§ 15)
Парність і непарність тригонометричних функцій. Періодичні функції (§ 16)

2







30,31

Урок розв’язування стандартних вправ
Властивості і графіки функцій y=sinx та y=cosx (§ 17 п.17.1, п.17.2)

2







32,33

Урок розв’язування стандартних вправ
Властивості і графіки функцій y=tgx та y=ctgx (§ 17 п.17.3, п.17.4)

2







34

Урок перевірки знань
Контрольна робота № 4 «Тригонометричні функції»

1







35

Урок розв’язування стандартних вправ
Основні співвідношення між тригонометричними функціями одного й того самого аргументу (§ 18)

1







36

Урок розв’язування стандартних вправ
Формули додавання (§ 19 п.19.1)

1







37

Урок розв’язування стандартних вправ
Формули зведення (§ 19 п.19.3)

1







38

Урок розв’язування стандартних вправ
Формули подвійного аргументу (§ 19 п.19.2)

1







39

Урок розв’язування стандартних вправ
Формули половинного аргументу (§ 19 п.19.5)

1







40

Урок розв’язування стандартних вправ
Сума і різниця синусів (косинусів) (§ 19 п.19.4)

1







41

Урок розв’язування стандартних вправ
Тренувальні вправи.

1







42

Урок розв’язування стандартних вправ
Формули перетворення добутку тригонометричних функцій у суму (§ 19 п.19.4)

1







43

Урок-залік
Гармонічні коливання.

1







44

Урок розв’язування вправ підвищеної складності
Тренувальні вправи.

1







45

Урок перевірки знань
Контрольна робота № 5 «Перетворення виразів, які містять тригонометричні функції»

1







46

Урок розв’язування вправ підвищеної складності
Аналіз к/р. Узагальнення, систематизація та оцінювання з теми

1







Тема 4. Тригонометричні рівняння і нерівності (16 год)

47

Урок-лекція
Функції y=arccosx, y=arcsinx, y=arctgx, y=arcctgx. (§ 20)

1







48

Урок розв’язування стандартних вправ
Тренувальні вправи

1







49

Урок розв’язування стандартних вправ
Рівняння cosx=b (§ 21 п.21.1)

1







50

Урок розв’язування стандартних вправ
Рівняння sinx=b(§ 21 п.21.2)

1







51

Урок розв’язування стандартних вправ
Рівняння tgx=b ctgx=b (§ 21 п.21.3)

1







52

Урок розв’язування стандартних вправ
Тренувальні вправи

1







53

Урок розв’язування стандартних вправ
Тригонометричні рівняння, які зводяться до алгебраїчних
(§ 22 п.22.1)

1







54

Урок розв’язування стандартних вправ
Тренувальні вправи . Розв’язування тригонометричних рівнянь зведенням до однієї функції
(§ 22 п.22.2)

1







55

Урок розв’язування стандартних вправ
Розв’язування тригонометричних рівнянь методом розкладання на множники (§ 22 п.22.4)

1







56

Урок розв’язування стандартних вправ
Тренувальні вправи (§ 22 п.22.3)

1







57

Урок розв’язування стандартних вправ
Розвязування систем тригонометричних рівнянь (§ 23)

1







58

Урок-залік.
Розв’язування найпростіших тригонометричних нерівностей (§ 25)

1







59,60

Урок розв’язування вправ підвищеної складності
Тренувальні вправи

2







61

Урок перевірки знань
Контрольна робота № 6 «Тригонометричні рівняння та нерівності»

1







62

Урок розв’язування вправ підвищеної складності
Аналіз к/р. Узагальнення, систематизація та оцінювання з теми

1







Систематизація та узагальнення (8 год)

63,64

Урок розв’язування вправ

Функції, рівняння і нерівності.

Степенева функція



2







65,66

Урок розв’язування вправ

Тригонометричні функції

2







67,68

Урок розв’язування вправ.

Тригонометричні рівняння і нерівності

2







69

Урок перевірки знань
Підсумкова контрольна робота
№ 7

1







70

Урок узагальнення знань, умінь та навичок

Аналіз к/р. Систематизація та узагальнення навчального матеріалу

1









Геометрія, 10 кл.

2 години на тиждень, всього 70 годин

академічний рівень

Підручник: Геометрія: підруч. для 10 кл. знз:





теми
Назва теми

Кількість контрольних робіт

І
Систематизація та узагальнення фактів і методів планіметрії.

1

ІІ

Вступ до стереометрії.

2

ІІІ

Паралельність прямих і площин у просторі.

ІV

Перпендикулярність прямих і площин у просторі.

1

V

Систематизація та узагальнення, резервний час.

1




Разом:

5




з/п

Форма проведення уроку

Тема уроку

К-ть год

Дата

Повто-рення

Тема 1. Систематизація та узагальнення фактів і методів планіметрії

(8 год)

1

Урок-лекція
Аксіоми планіметрії. Основні геометричні фігури та їх властивості. Розв’язування прямокутних трикутників (§1)

1







2

Урок розв’язування стандартних вправ
Теорема косинусів. Теорема синусів. Розв’язування трикутників

1







3

Урок-залік
Правильні многокутники та їх властивості

1







4

Урок узагальнення знань, умінь та навичок
Декартові координати на площині. Рівняння прямої і кола. (§2)

1







5

Урок узагальнення знань, умінь та навичок
Вектори та їх властивості

1







6

Урок узагальнення знань, умінь та навичок
Геометричні перетворення на площині

1







7

Урок перевірки знань
Контрольна робота № 1 «Систематизація та узагальнення фактів планіметрії»

1







8

Урок розв’язування вправ підвищеної складності
Аналіз к/р. Узагальнення знань з планіметрії.

1







Тема 2. Вступ до стереометрії

(6 год)

9

Урок-лекція

Аксіоми стереометрії. (§3)

1







10

Урок розв’язування стандартних вправ

Аксіоми стереометрії. Розв’язування задач


1







11

Урок розв’язування стандартних вправ

Найпростіші наслідки аксіом стереометрії. (§4)

1







12

Урок розв’язування стандартних вправ

Найпростіші наслідки аксіом стереометрії. Розв’язування задач


1







13

Урок узагальнення знань, умінь та навичок

Найпростіші наслідки аксіом стереометрії. Розв’язування задач

1







14

Урок перевірки знань

Контрольна робота № 2 «Вступ до стереометрії»

1







Тема 3. Паралельність прямих і площин у просторі

(22 год)

15

Урок-лекція

Прямі в просторі. Мимобіжні та паралельні прямі. (§6)

1







16

Урок розв’язування стандартних вправ

Прямі в просторі. Розв’язування задач.

1







17

Урок-залік

Прямі в просторі. Розв’язування задач.

1







18

Урок розв’язування вправ підвищеної складності

Мимобіжні та паралельні прямі. Розв’язування задач.

1







19

Урок узагальнення знань, умінь та навичок

Паралельність прямої і площини. (§7)

1







20

Урок розв’язування стандартних вправ

Паралельність прямої і площини. Розв’язування задач.

1







21

Урок розв’язування стандартних вправ

Паралельність прямої і площини. Розв’язування задач.

1







22

Урок розв’язування стандартних вправ

Паралельність прямої і площини. Розв’язування задач.


1







23

Урок-лекція


Паралельність площин. (§8)

1







24

Урок розв’язування стандартних вправ

Паралельність площин. Розв’язування задач.

1







25

Урок розв’язування стандартних вправ

Паралельність площин. Розв’язування задач.

1







26

Урок перевірки знань

Контрольна робота № 3 «Паралельність прямих і площин у просторі»

1







27

Урок-лекція

Паралельне проектування і паралельне перенесення. (§9)

1







28

Урок розв’язування стандартних вправ

Паралельне проектування і паралельне перенесення. Розв’язування задач.

1







29

Урок розв’язування стандартних вправ

Паралельне проектування і паралельне перенесення. Розв’язування задач.

1







30

Урок розв’язування стандартних вправ

Зображення фігур у стереометрії. Розв’язування задач. (§10)

1







31

Урок розв’язування стандартних вправ

Зображення фігур у стереометрії. Розв’язування задач.

1







32

Урок узагальнення знань, умінь та навичок

Зображення фігур у стереометрії. Розв’язування задач.

1







33

Урок розв’язування стандартних вправ

Методи побудови перерізів многогранників. Розв’язування задач. (§11)

1







34

Урок-залік

Узагальнення ісистематизація знань з теми. Розв’язування задач.

1







35

Урок перевірки знань

Контрольна робота № 4 «Паралельність прямих і площин у просторі»

1







36

Урок розв’язування вправ підвищеної складності

Аналіз к/р. Розв’язування задач з теми

1







Тема 4. Перпендикулярність прямих і площин у просторі

(26 год)

37

Урок-лекція

Кути між прямими в просторі. Перпендикулярність прямих. (§12)

1







38

Урок розв’язування стандартних вправ

Кути між прямими в просторі. Розв’язування задач.

1







39

Урок розв’язування стандартних вправ

Перпендикулярність прямих. Розв’язування задач.

1







40

Урок розв’язування стандартних вправ

Перпендикулярність прямої і площини. (§13)

1







41

Урок розв’язування стандартних вправ

Перпендикулярність прямої і площини. Розв’язування задач.

1







42

Урок розв’язування стандартних вправ

Перпендикулярність прямої і площини. Розв’язування задач.

1







43

Урок розв’язування стандартних вправ

Перпендикуляр і похила до плошини. (§14)

1







44

Урок розв’язування стандартних вправ

Перпендикуляр і похила до плошини. Розв’язування задач.

1







45

Урок розв’язування стандартних вправ

Перпендикуляр і похила до плошини. Розв’язування задач.

1







46



Урок розв’язування стандартних вправ

Теорема про три перпендикуляри та її застосування

1







47


Урок розв’язування стандартних вправ

Теорема про три перпендикуляри та її застосування. Розв’язування задач.

1







48

Урок перевірки знань

Контрольна робота № 5 «Перпендикулярність прямих і площин у просторі»

1







49

Урок розв’язування стандартних вправ

Кути між прямими і площинами

1







50

Урок розв’язування стандартних вправ

Кути між прямими і площинами. Розв’язування задач.

1







51

Урок розв’язування стандартних вправ

Кути між прямими і площинами. Розв’язування задач.

1







52

Урок-лекція

Перпендикулярність площин. (§15)

1







53

Урок розв’язування стандартних вправ

Перпендикулярність площин. Розв’язування задач.

1







54

Урок розв’язування стандартних вправ

Перпендикулярність площин. Розв’язування задач.

1







55

Урок-лекція

Ортогональне проектування. (§16)

1







56

Урок розв’язування стандартних вправ

Ортогональне проектування. Розв’язування задач.

1







57

Урок розв’язування стандартних вправ

Відстані між фігурами. Розв’язування задач. (§17)

1







58

Урок-залік

Відстані між фігурами. Розв’язування задач.

1







59

Урок розв’язування вправ підвищеної складності

Відстані між фігурами. Розв’язування задач.

1







60

Урок розв’язування вправ підвищеної складності

Кути в стереометрії. (§18)










61

Урок узагальнення знань, умінь та навичок

Узагальнення ісистематизація знань з теми.

1







62

Урок перевірки знань

Контрольна робота № 6 «Перпендикулярність прямих і площин у просторі»

1







Систематизація та узагальнення навчального матеріалу

(8 год)

63,64

Урок розв’язування вправ

Систематизація та узагальнення фактів і методів планіметрії.

Вступ до стереометрії



2







65,66

Урок розв’язування вправ

Паралельність прямих і площин у просторі

2







67

Урок розв’язування вправ

Перпендикулярність прямих і площин у просторі

1







68

Урок перевірки знань

Контрольна робота №7 «Систематизація та узагальнення навчального матеріалу»

1







69,70

Урок узагальнення знань, умінь та навичок

Систематизація та узагальнення навчального матеріалу

2








База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка