Александров Олександр Анатолійович, доцент кафедри фінансового права, кандидат юридичних наук робоча програмаСторінка3/3
Дата конвертації31.03.2017
Розмір0.5 Mb.
1   2   3
Тема 5. ФІНАНСОВИЙ КОНТРОЛЬ В ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ. – (8 год.)
ЛЕКЦІЯ 5. ФІНАНСОВИЙ КОНТРОЛЬ В ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ. – (2 год.)

 1. Поняття фінансового контролю та його види.

 2. Парламентський контроль.

 3. Адміністративний контроль.

 4. Судовий контроль.

 5. Банківський контроль.


Семінарське заняття 5. - (2,5 год.)

 1. Поняття фінансового контролю та його види.

 2. Парламентський контроль та його форми.

 3. Адміністративний контроль, органи що його здійснюють.

 4. Судовий фінансовий контроль. Поняття фінансових судів.

 5. Банківський контроль. Види банківського контролю.


Завдання для самостійної роботи ( 3 год.)

 1. Проведіть дослідження трактування поняття «фінансовий контроль» у сучасній науковій літературі.

 2. Державний фінансовий контроль в абсолютній монархії: Саудівська Аравія.

 3. Дослідіть побудову державного податкового контролю у Франції.


Проблемні теми для обговорення

1. Особливості організації та правового регулювання регіонального фінансового контролю в зарубіжних країнах.


Нормативно-правові акти:

 1. Конституція Греції від 11 липня 1975 р. // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://worldconstitutions.ru/archives/153

 2. Конституція Канади від 17 квітня 1982 р. // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://worldconstitutions.ru/archives/47

 3. Конституція Французської Республики від 4 жовтня 1958 р. (зі змінами, внесенними 22 лютого 1996 р.) // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://vivovoco.rsl.ru/VV/LAW/FRANCE_W.HTM

 4. Основний закон Федеративной Республіки Німеччина від 23 травня 1949 р. (зі змінами та доповненнями) // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://worldconstitutions.ru/archives/155

 5. Конституція Італійської Республіки від 22 грудня 1947 р. // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://worldconstitutions.ru/archives/148

 6. Конституція Іспанского Королівства від 27 грудня 1978 р. // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://worldconstitutions.ru/archives/149

 7. Конституція Королівства Нідерландів від 17 лютогог 1983 р. // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://worldconstitutions.ru/archives/143

 8. Конституція Російської Федерації від 30 грудня 2008 р. // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://worldconstitutions.ru/archives/126

 9. Конституція Мексиканських Сполучених Штатів від 5 лютого 1917 р. // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://worldconstitutions.ru/archives/51

 10. Конституція Сполучених Штатів Америки 17 вересня 1787 р. // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://worldconstitutions.ru/archives/168

 11. Конституція Швеції (Королівства Швеція) від 27 лютого 1974 р. //[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://worldconstitutions.ru/archives/161

 12. Союзна Конституція Швейцарської Конфедерації від 18 квітня 1999 р. // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://worldconstitutions.ru/archives/135

 13. Конституція Японії промульгована 3 листопада 1946 р., вступила в силу 3 травня 1947 р. // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://worldconstitutions.ru/archives/37

 14. Федеральный закон «О Счетной палате Российской Федерации» от 5 апреля 2013 г. // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ach.gov.ru/ru/law/federal-law/

 15. Закон Республики Беларусь «Об органах финансовых расследований Комитета государственного контроля Республики Беларусь» от 16 июля 2008 г. // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://pravo.by/main.aspx?guid=3871&p2=2/1511

 16. Закон Японії «Про Ревізійну палату», 1947р.

 17. Регламент Палаты Депутатов от 18 февраля 1971 г. / В кн..: Италия. Конституція и законодательные акты. – М., 1988.

 18. Закон ФРГ «Про Федеральну Рахункову палату», 11 червня 1985 р.

 19. Закон ФРГ «Про фінансові суди», 6 жовтня 1965 р.

 20. Закон Сенегалу «Про суд бюджетної дисципліни», 5 лютого 1963 р.

 21. Закон Швейцарської Конфедерації «Про федеральний фінансовий контроль» від 28 липня 1967 р.

 22. Закон США «Про контроль за бюджетом та імпаундменті», 1974 р.

 23. Закон США «Про збалансованість бюджету та надзвичайні заходи контролю за дефіцитом», 1985 р.

 24. Закон США «Про контроль за бюджетом», 1990р.

 25. Закон Канади «Про об’єднані доходи та аудиті, що встановлює порядок використання бюджетних коштів та форми бюджетного контролю», 1878р.

 26. Закон Канади «Про Головного аудитора», 1977р.


Спеціальна література:

 1. Васюренко О. В. Банківський нагляд : підруч. / О. В. Васюренко, О. М. Сидоренко. - К. : Знання, 2011. - Книга. - 502 с.

 2. Ведель Х. Взаимоотношения Федеральной Счетной палаты и Земельных счетных палат Германии // Отношения между высшими федеральными и мемтными региональными контрольно-ревизионными органами. Материалы международного семинара (Москва, 14-16 апреля 1998 г.) .- М., 1999. – С. 7.

 3. Воронин Ю.М. Государственный финансовый контроль: вопросы теории и практики / Ю.М. Воронин. - М.: Изд. «Финансовый контроль», - М.: 2005. - 431с.

 4. Горемыкина Л.Е. Принципы государственного контроля за исполнением бюджета // Финансы зарубежных стран. – 1998. -№ 12. – С.47-49.

 5. Государственный финансовый контроль: мировой опыт / Отчет по НИР. – М. : 2004. - 98 с.

 6. Грачева Е.Ю. Проблемы правового регулирования государственного финансового контроля / Е.Ю. Грачева. - М.: Юриспруденция, 2000. - 192с.

 7. Грачева Е. Ю. Бюджетный контроль // Финансовый контроль: Учебное пособие / Грачева Е. Ю., Толстопятенко Г. П., Рыжкова Е. А. - М.: «Камерон», 2004. - 165 с.

 8. Иванова А.И. Счетные палаты ФРГ: правовые основы и принципы деятельности // Государство и право. – 1998 г.- № 3. – С. 93-96.

 9. Карпов Э.С. Организационно-правовые основы государственного финансового контроля в зарубежных странах // Вестник Владимирского юридического института. - Владимир: Изд-во ВЮИ ФСИН России, 2007, № 3 (4). - С. 216-219

 10. Козырин А.Н. Налоговое право зарубежных стран: вопросы теории и практики / А.Н. Козырин. - М.: Изд-во «Манускрипт», 1993. – 112 с.

 11. Козырин А.Н. Финансовое право и управление публичными фінансами в зарубежных странах / А.Н. Козырин. - М.: ЦППИ, 2009. — 182 с.

 12. Крохина Ю.А. Реформирование законодательства о государственном финансовом контроле: опыт России и зарубежных стран // Вопросы правоведения. - М.: Междунар. исслед. ин-т, 2011, № 3. - С. 180-192

 13. Кучеров И.И. Налоговый контроль и ответственность за нарушения законодательства о налогах и сборах. / И.И. Кучеров, О.Ю. Судков, И.А. Орешкин. - М.: ЮрИнфор. - 2001. – 256 с.

 14. Лимская декларация руководящих принципов контроля // Международный документ от 01.01.1977 р. - [Электронній ресурс]. – Режим доступа: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/604_001

 15. Малишев А.В. Характерні аспекти організації державного фінансового контролю за рубежем. // Фінансовий контроль. – 2003. – №11. – с. 126.

 16. Миргородська Л.Д. Фінансові системи зарубіжних країн: навч. посіб. / Л.Д. Миргородська. – К. : Центр учбової літератури, 2008. – 320 с.

 17. Петракова С. Г. Организационно-правовые основы специализированного финансового контроля Великобритании // Публичные финансы и финансовое право. -М. : Готика, 2005. -С. 49 – 63

 18. Родионова В.М. Финансовый контроль: Учебник / В.М. Родионова, В.И. Шлейников. - М. : ИД ФБК-Пресс. - 2002.

 19. Савченко Л.А. Фінансове право: Навчальний посібник. Л.А.Савченко, А.В. Цимбалюк, В.К. Шкарупа, М.В. Глух. – Ірпінь: Академія ДПС України, 2001. – 85 с.

 20. Саунин А.Н. Аудит эффективности использования государственных средств. Вопросы теории и практики: монография / А.Н. Саунин. - М.: Высшая школа, 2005. – 310 с.

 21. Сумин А. Государственный финансовый контроль: швейцарская модель // Президентский контроль. – 1997 г. - № 3. – С. 70- 73.

 22. Финансы / под ред. проф. Л. А. Дробозиной. — М.: ЮНИТИ, 2001. — 527 с.

 23. Финансовое право: учеб. / О. Н. Горбунова, Е. Ю. Грачева и др.; отв. ред. Е. Ю. Грачева, Г. П. Толстопятенко. - М. : ТК Велби, Изд-во Проспект, 2004. - 536 с.

 24. Юлдашев А.Р. Финансовые суды в Германии / А.Р. Юлдашев. - М. : Анкил, 2000. – 136 с.


ЗАВДАННЯ МОДУЛЬНОЇ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

 1. Принципи податкового права.

 2. Елементи податкової системи. Класифікація податкових систем.

 3. Податковий суверенітет та розподіл податкових повноважень.

 4. Конституція як джерело податкового права.

 5. Конституційні закони як джерело податкового права.

 6. Звичайні закони як джерело податкового права.

 7. Міжнародний договір як джерело податкового права.

 8. Судова практика як джерело податкового права.

 9. Підзаконні нормативно-правові акти як джерело податкового права.

 10. Інститут податкового договору в зарубіжних країнах.

 11. Конструкція податкового закону.

 12. Основні способи оподаткування (кадастровий, деклараційний, безготівковий).

 13. Оподаткування доходів фізичних осіб.

 14. Оподаткування прибутку юридичних осіб.

 15. Податок на приріст капіталу.

 16. Податок зі спадщини та подарунків.

 17. Податок на додану вартість.

 18. Акциз як вид податкового платежу.

 19. Митне оподаткування в зарубіжних країнах.

 20. Особливості правового регулювання податків в державах Європейського союзу.

 21. Подвійне оподаткування та механізм його усунення.

 22. Офшорні юрисдикції.

 23. Основні види податкових деліктів.

 24. Види юридичної відповідальності за вчинення податкових деліктів, специфіка їх закріплення в законодавстві зарубіжних країн.

 25. Спеціальні органи податкового контролю в зарубіжних країнах.

 26. Поняття фінансового контролю та його види.

 27. Парламентський контроль та його форми.

 28. Адміністративний контроль, органи що його здійснюють.

 29. Судовий фінансовий контроль. Поняття фінансових судів.

 30. Банківський контроль та органи що його здійснюють. Види банківського контролю.РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА:

       1. Андрущенко В. Л., Данілов О. Д. Податкові системи зарубіжних країн: навч. посіб. / В. Л. Андрущенко, О. Д. Данілов - К.: Комп’ютер прес, 2004. – 300с.

       2. Артемов Ю.М. Налог на недвижимое имущество: зарубежный опыт / Ю.М. Артемов, Ю.А. Беляев // Финансы. -1993. - № 8. – С. 43-48.

       3. Банківські операції: підруч. // А.М.Мороз, М.І.Савлук, М.Ф. Пуховіна та ін. - К.: КНЕУ, 2000р. - 384с.

       4. Банківські системи різних країн: навч. посіб. для самост. роб. студ. / О.А. Кириченко, І.В. Геленко, О.С. Любунь та ін.. - К. : Крок, 2001. – 200 с.

       5. Банхаев Ф.Е. Сравнительный аналіз налоговых систем и его значение для совершения и реформирования налогового законодательства // Налоговый весник. – 2001. -№ 2. – С. 135-137; 2001. - № 3. _ С. 93-97.

       6. Баятова И.М., Строков А.И. Государственные финансы и управление ими в Великовритании на современном этапе // Финансы и кредит. – 2002. - №22. – С. 96-103.

       7. Бобоев М.Р. Налоговые системы стран Евроазиатского экономического сообщества / М.Р. Бобове, Н.Т. Мамбеталиев // Финансы. -2001. - № 7. – С. 36-38.

       8. Боди З. Финансы : пер. с англ. : уч. посіб. / З. Боди, Р. Мертон. - М. : Издательский дом «Вильямс», 2000. - 592 с.

       9. Болтинова О.В. Стадии бюджетного процесса в зарубежных странах: учеб. пособ. / О.В Болтинова. - М. : Профобразование, 2002. - 95 с.

       10. Бурукина О. А. Налогообложение в странах англосаксонской системы права // Финансовое право. 2008. № 5.

       11. Бюджетна система : підруч. / за наук. ред. В. М. Федосова, С. І. Юрія. — К. : Центр учбов. літератури ; Тернопіль : Екон. думка, 2012. — 871с.

       12. Васюренко О.В. Банківські операції: навч. посіб. / О.В. Васюренко. - К.: Тов. “Знання”, КОО, 2001р. - 255с.

       13. Васюренко О. В. Банківський нагляд : підруч. / О. В. Васюренко, О. М. Сидоренко. - К. : Знання, 2011. - Книга. - 502 с.

       14. Вовченко Н.Г., Комола К.В. Финансовые системы зарубежных государств: учеб. пособ. / Н.Г. Вовченко, К.В. Комола. –Ростов-на-Дону: ООО «Мини Тайп», 2005. – 533с.

       15. Воронин Ю.М. Государственный финансовый контроль: вопросы теории и практики / Ю.М. Воронин. - М.: Изд. «Финансовый контроль», - М.: 2005. - 431с.

       16. Глушко А.В. Финансово-правовой статус центральных банков зарубежных стран. Монография / А.В. Глушко; отв. ред. Е.Ю. Грачева. - М.: ТЕИС, 2008. - 150 c.

       17. Горемыкина Л.Е. Принципы государственного контроля за исполнением бюджета // Финансы зарубежных стран. – 1998. -№ 12. – С.47-49.

       18. Государственный финансовый контроль: мировой опыт / Отчет по НИР. – М. : 2004. - 98 с.

       19. Гордей О.Д Особливості розвитку європейської банківської системи // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. – 2006. – Вип. 83.

       20. Грачева Е.Ю. Проблемы правового регулирования государственного финансового контроля / Е.Ю. Грачева. - М.: Юриспруденция, 2000. - 192с.

       21. Грачева Е. Ю. Бюджетный контроль // Финансовый контроль: Учебное пособие / Грачева Е. Ю., Толстопятенко Г. П., Рыжкова Е. А. - М.: «Камерон», 2004. - 165 с.

       22. Захаров А.С. Налоговое право Европейского союза: действующие директивы ЕС в сфере прямого налогооблажения / А.С. Захаров. – М.: Волтерс Клівер, 2007. – 144 с.

       23. Зорилэ Д.В. Эволюция финансовых взаимоотношений федерации и земель и их конституционное закрепление в Основном законе ФРГ // Финансы и кредит. – 2003. - №2. – С. 50-59.

       24. Іванов В.М. Грошово-кредитні системи зарубіжних країн: курс лекцій / В.М. Іванов, І. Я. Софіщенко. – К. : МАУП, 2001. – 232 с.

       25. Иванова А.И. Счетные палаты ФРГ: правовые основы и принципы деятельности // Государство и право. – 1998 г.- № 3. – С. 93-96.

       26. Иванова Н.Г. Казначейская система исполнения бюджетов / Н.Г. Иванова, Т.Д. Маковник – Спб. : Питер, 2001. – 208 с.

       27. Карлін М.І. Фінанси зарубіжних країн: навч. посіб. / М.І. Карлін. – К. : Кондор, 2004. – 384 с.

       28. Карлін М.І. Фінанси країн Європейського Союзу : навч. посіб. : [для студ. ВНЗ] / М.І. Карлін; М-во освіти і науки України. – К. : Знання, 2011. – 640 с.

       29. Карпінський Б.А. Фінансова система: навч. посіб. / Б.А. Кар пінський. – К. : ЦНЛ, 2003. – 184 с.

       30. Карпов Э.С. Организационно-правовые основы государственного финансового контроля в зарубежных странах // Вестник Владимирского юридического института. - Владимир: Изд-во ВЮИ ФСИН России, 2007, № 3 (4). - С. 216-219.

       31. Князев В.Г. Налогооблажение в США / В.Г. Князев, Б.В. Попов // Финансы. – 2003. - № 8. – С. 49-58.

       32. Князев В.Г. Тенденции развития налоговых систем зарубежных стран // Налоговый вестник. – 1998. - № 9. – С. 5-8.

       33. Козырин А.Н. Налоговое право зарубежных стран: вопросы теории и практики / А.Н. Козырин. - М.: Изд-во «Манускрипт», 1993. – 112 с.

       34. Козырин А.Н. Финансовое право и управление публичными фінансами в зарубежных странах / А.Н. Козырин. - М.: ЦППИ, 2009. — 182 с.

       35. Крохина Ю.А. Реформирование законодательства о государственном финансовом контроле: опыт России и зарубежных стран // Вопросы правоведения. - М.: Междунар. исслед. ин-т, 2011, № 3. - С. 180-192.

       36. Костюченко О.А. Банківське право; підруч. / О.А. Костюченко. – К. : Видавництво А.С.К., 2003. – 928 с.

       37. Кунас Зигмар. Основные принципи бюджетной системы Германии // Финансы и кредит. – 1993. - №9. – С. 68-76.

       38. Кучеров И. И. Налоговое право зарубежных стран / И. И. Кучеров. - М., 2003. – 374 с.

       39. Кучеров И.И. Налоговый контроль и ответственность за нарушения законодательства о налогах и сборах. / И.И. Кучеров, О.Ю. Судков, И.А. Орешкин. - М.: ЮрИнфор. - 2001. – 256 с.

       40. Лимская декларация руководящих принципов контроля // Международный документ от 01.01.1977 р. - [Электронній ресурс]. – Режим доступа: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/604_001

       41. Литвиненко Я.В., Якушик І.Д. Податкові системи зарубіжних країн / Я.В. Литвиненко, І.Д. Якушик - К.: МАУП, 2004. — 208 с.

       42. Лушин С.И. Государственные финансы в новых условиях // Финансы. – 1998. - №5. – С. 54-58.

       43. Латковська Т.А. Фінансово-правові питання формування центральних та державних банків в Україні , країнах центральноєвропейської та англосаксонської систем права: Монографія. – Одеса: Юридична література, 2007. – 280 с.

       44. Малишев А.В. Характерні аспекти організації державного фінансового контролю за рубежем. // Фінансовий контроль. – 2003. – №11. – с. 126.

       45. Малишева Д. Постиндустриальный мир и процессы глобализации // МЭ и МО. – 2000. - №3. – С. 90-97.

       46. Малярчук А. Зарубіжний досвід формування місцевих бюджетів // Вісник ТАНГ. – 2005. – № 1. – С. 23-27.

       47. Масленников В.В. Зарубежные банковские системы / В.В. Масленников. - М.: ТД «Элит-2000», 2001. – 392 с.

       48. Матук Ж. Финансовые системы Франции и других стран. Т. 1, кн. 1, 2 / Ж. Матук. – М. : АО «Финстатинформ», 1994.- 421 с.

       49. Международные валютно-кредитные и финансовые отношения: учебник. / под ред. Л.Н. Красавиной. - М.: Финансы и статистика, 2000. - 608 с.

       50. Мельник П.В. Банківські системи зарубіжних країн: підруч. / П.В. Мельник, Л.Л. Тарангул, О.Д. Гордей. – К. : Алеута, Центр учбової літератури, 2010. – 586 с.

       51. Мещерякова О.В. Налоговые системы развитых стран мира (справочник) / О.В. Мещерякова. – М. : Фонд «Правовая культура», 1995. – 240 с.

       52. Миргородська Л.Д. Фінансові системи зарубіжних країн: навч. посіб. / Л.Д. Миргородська. – К. : Центр учбової літератури, 2008. – 320 с.

       53. Музика-Стефанчук О. Місцеві бюджети в зарубіжних країнах // Юридичний вісник України. – 2008. – № 42.

       54. Муравьева З.А. Финансово-кредитные системы зарубежных стран: учеб-метод. комплекс. / З.А. Муравьева. – Минск: Из-во МИУ, 2006. – 308 с.

       55. Налог на личные доходы: опит развитых стран // МЭиМО. – 2001. - № 7. – С. 16-22.

       56. Налоговые системы зарубежных стран / Под ред. В.Г. Князева , Д.Г.Черника. – М.: Юнити, 1997. – 191 с.

       57. Налоговые системы зарубежных стран // М.Р. Бобоев, Н.Т., Мамберталиев, Н.Т. Тютюрюков. - Москва, Гелиос АРВ, 2002. — 624 с.

       58. Никитин С. Косвенные налоги: опыт развитых стран // Мировая экономика и международные отношения. – 1999. - № 2. – С. 56-59.

       59. Опарін В.М. Фінанси (загальна теорія): навч. посіб. – К. : КНЕУ, 1999. – 164 с.

       60. Павлова Л. Бюджетное финансирование и проблема государственного долга // Экономист. – 1994. - №4. – С. 23-27.

       61. Пасічник Ю.В. Бюджетна система України та зарубіжних країн: навч. посіб. / Ю.В. Пасічник. – К. : Знання-Прес, 2002. – 495 с.

       62. Поллард А.М. Банковское право / А.М. Поллард, Ж.Г. Пассейк, К.Х. Зллив, Ж.П. Дейли. – М. : Прогрес, 1992. - 768 с.

       63. Поляков В.П. Структура и функции центральних банков: зарубежный опыт / В.П. Поляков, Л.А. Московкина. – М. : Инфра-М, 1996. – 192 с.

       64. Попова Л. В. Налоговые системы зарубежных стран: учеб. метод. пособ. / Л. В. Попова, И. А. Дрожжина, Б. Г. Маслов. - М.: Дело и Сервис, 2008. – 368 с.

       65. Пушкарева В.М. Содержание и принципы построения налоговой системы // Финансы. – 2001. - №10. – С. 61-63.

       66. Рисін В.В. Грошово-кредитні системи зарубіжних країн: навч. посіб. для вузів / В.В. Рисін. - Л. : Львів. банків. ін-т НБУ, 2001. - 192 с.

       67. Малишев А.В. Характерні аспекти організації державного фінансового контролю за рубежем. // Фінансовий контроль. – 2003. – №11. – с. 126.

       68. Руденко Л.В. Міжнародні кредитно-розрахункові і валютні операції / Л.В. Руденко. – К. : ЦУЛ, 2003. – 616 с.

       69. Рудый К.В. Фінансово-кредитные системы зарубежных стран: учеб. пособ. / Рудый К.В. – М. : Новое издание, 2003. – 400 с.

       70. Савченко Л.А. Фінансове право: Навчальний посібник. Л.А.Савченко, А.В. Цимбалюк, В.К. Шкарупа, М.В. Глух. – Ірпінь: Академія ДПС України, 2001. – 85 с.

       71. Сабанти Б.М. Теория финансов: учеб. пособ. / Б.М. Сабанти. – М. : Менеджер, 1998. – 168 с.

       72. Саунин А.Н. Аудит эффективности использования государственных средств. Вопросы теории и практики: монография / А.Н. Саунин. - М.: Высшая школа, 2005. – 310 с.

       73. Синев В.М. Влияние глобализации на банковский бізнес // Деньги и кредит. – 2003. - №3. – С. 53-56.

       74. Сунцова О.О. Зарубіжний досвід формування доходів місцевих бюджетів // Науковий вісник Академії ДПС України: зб. наук. праць. – 2002. – № 2. – С.115-123.

       75. Толстопятенко Г.П. Европейское налоговое право. Сравнительно-правовое исследование / Г.П. Толстопятенко. – М. : Издательство НОРМА, 2001. – 336 с.

       76. Толспгопятенко Г. П. Конституционные акты в системе источников налогового права зарубежных стран //Финансовое право зарубежных стран. - Вып. 1. - М.: МГИМО, 1998.

       77. Топорнин Н.Б. О статусе Центрального банка: Сравнительно-правовой анализ на примере отдельных стран // Деньги и кредит. - 1993. - № 5. - С. 25-29.

       78. Туманская Ю.В. Анализ зарубежной практики формирования доходов местных бюджетов // Дайджест – финансы. – 2004. – №3. – с.48– 51.

       79. Тютюрюков Н.Н. Налоговые системы зарубежных стран: Европа и США: учеб. пособ. / Н.Н. Тютюрюков. – М. : Изд-во торговая корпорация «Дашков и К», 2002. – 174 с.

       80. Финансы / под ред. проф. Л. А. Дробозиной. — М.: ЮНИТИ, 2001. — 527 с.

       81. Финансовое право: учеб. / О. Н. Горбунова, Е. Ю. Грачева и др.; отв. ред. Е. Ю. Грачева, Г. П. Толстопятенко.- М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2004. — 536 с.

       82. Финансовое право зарубежных стран : Исследования ; Рефераты ; Законодательные акты / Государственный университет - Высшая школа экономики. Кафедра финансового права ; Ред. кол. : А. Н. Козырин (гл. ред.) и др. -науч. изд. -М.: Готика, 2005. - 444 с.

       83. Фомина О. А. Источники налогового права зарубежных стран / Фомина О. А. - М.: 1996. – С. 138.

       84. Характеристика налоговой системы стран Европы // Экономика Украины. – 1998. - № 4. – С. 32-38.

       85. Шамова І.В. Грошово-кредитні системи зарубіжних країн: навч. посіб. для вузів / І.В. Шамова - К. : КНЕУ, 2001. - 179 с.

       86. Шишканюк Д.М. Сучасні платіжні системи та їх вплив на фінансову діяльність комерційних банків / Д.М. Шишканюк. - К.: НАУ, 2000. - 130 с.

       87. Юлдашев А.Р. Финансовые суды в Германии / А.Р. Юлдашев. - М.: Анкил, 2000. – 136 с.

Питання на ЗАЛІК:

  1. Поняття та підходи до визначення фінансової системи.

  2. Становлення та розвиток фінансових систем зарубіжних країн.

  3. Структурна будова та класифікація фінансових систем зарубіжних країн.

  4. Державний бюджет, як ланка фінансової системи.

  5. Територіальні фінанси, як ланка фінансової системи.

  6. Державний кредит, як ланка фінансової системи.

  7. Спеціальні фонди, як ланка фінансової системи.

  8. Фінанси суб’єктів господарювання, як ланка фінансової системи.

  9. Бюджет як юридична категорія.

  10. Поняття та джерела бюджетного права.

  11. Бюджетні системи в зарубіжних країнах.

  12. Бюджетна класифікація в зарубіжних країнах.

  13. Розробка проекту державного бюджету.

  14. Розгляд та затвердження проекту державного бюджету.

  15. Виконання державного бюджету.

  16. Контроль за виконанням державного бюджету.

  17. Організація та інструменти міжбюджетних відносин.

  18. Джерела банківського права зарубіжних країн.

  19. Банківська система: поняття та елементи.

  20. Організаційно-правові форми функціонування центральних банків.

  21. Функції центральних банків.

  22. Повноваження центральних банків.

  23. Створення та організація діяльності комерційних банків.

  24. Депозитні операції комерційного банку, види банківських рахунків.

  25. Системи страхування банківських вкладів.

  26. Недепозитні методи залучення ресурсів комерційними банками.

  27. Міжнародна класифікація та умови проведення безготівкових розрахунків.

  28. Організація кредитної діяльності у зарубіжних країнах.

  29. Банківські інвестиції та операції з цінними паперами.

  30. Форми банківських об’єднань.

  31. Принципи податкового права.

  32. Елементи податкової системи. Класифікація податкових систем.

  33. Податковий суверенітет та розподіл податкових повноважень.

  34. Конституція як джерело податкового права.

  35. Конституційні закони як джерело податкового права.

  36. Звичайні закони як джерело податкового права.

  37. Міжнародний договір як джерело податкового права.

  38. Судова практика як джерело податкового права.

  39. Підзаконні нормативно-правові акти як джерело податкового права.

  40. Інститут податкового договору в зарубіжних країнах.

  41. Конструкція податкового закону.

  42. Основні способи оподаткування (кадастровий, деклараційний, безготівковий).

  43. Оподаткування доходів фізичних осіб.

  44. Оподаткування прибутку юридичних осіб.

  45. Податок на приріст капіталу.

  46. Податок зі спадщини та подарунків.

  47. Податок на додану вартість.

  48. Акциз як вид податкового платежу.

  49. Митне оподаткування в зарубіжних країнах.

  50. Особливості правового регулювання податків в державах Європейського союзу.

  51. Подвійне оподаткування та механізм його усунення.

  52. Офшорні юрисдикції.

  53. Основні види податкових деліктів.

  54. Види юридичної відповідальності за вчинення податкових деліктів, специфіка їх закріплення в законодавстві зарубіжних країн.

  55. Спеціальні органи податкового контролю в зарубіжних країнах.

  56. Поняття фінансового контролю та його види.

  57. Парламентський контроль та його форми.

  58. Адміністративний контроль, органи що його здійснюють.

  59. Судовий фінансовий контроль. Поняття фінансових судів.

  60. Банківський контроль та органи що його здійснюють. Види банківського контролю.1   2   3


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка