«актуальні питання кардіохірургії»Сторінка1/4
Дата конвертації28.12.2016
Розмір0.6 Mb.
  1   2   3   4
МОЗ УКРАЇНИ

Івано-Франківський національний медичний університет

Кафедра екстреної та невідкладної медичної допомоги,

медицини катастроф

МЕТОДИЧНІ РОЗРОБКИ

для викладачів
для проведення практичних занять

із студентами VI курсу програми навчальної дисципліни (курс за вибором)
«АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ КАРДІОХІРУРГІЇ»
спеціальність «Лікувальна справа»

Підготував проф. В.М.Криса

Івано-Франківськ - 2012

ПЕРЕЛІК ТЕМ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ
Змістовний модуль 1

Загальні питання. Ішемічна хвороба серця. Набуті вади серця.

Хірургічне лікування патології коронарних судин та клапанів серця

Тема 1. Загальні питання кардіохірургії

Тема 2. Діагностика та диференційна діагностика в кардіохірургії

Тема 3. Комплексне лікування патології серця та магістральних судин.

Тема 4. Анестезіологічне забезпечення кардіохірургічних операцій.

Тема 5. Особливості кардіохірургічних операцій.

Тема 6. Хірургічна корекція складних порушень ритму серця.

Тема 7. Відкриті хірургічні втручання на серці та магістральних судинах.

Тема 8. Ендоваскулярні втручання на серці та магістральних судинах.

Тема 9. Методи профілактики та лікування ускладнень в кардіохірургії.

Тема 10. Ішемічна хвороба серця.

Тема11. Методи лікування ішемічної хвороби серця.

Тема 12. Набуті вади серця.

Тема 13. Мітральні клапанні вади серця.

Тема 14. Аортальні клапанні вади серця.

Змістовний модуль 2

Тромбоемболія гілок легеневої артерії. Особливості діагностики,

комплексного лікування та профілактики венозного тромбоемболізму

Тема 15. Тромбоемболія гілок легеневої артерії.

Тема 16. Консервативне лікування тромбоемболії гілок легеневої артерії.

Тема 17. Тромболітична терапія.

Тема 18. Оперативне лікування тромбоемболії гілок легеневої артерії.

Тема 19. Тромбози магістральних вен. Тромбоемболізм.

Тема 20. Лікування тромбозів магістральних вен.
МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА ДЛЯ ВИКЛАДАЧІВ

практичного заняття з студентами VІ курсу


Тема № 1. „Загальні питання кардіохірургії”

Кількість годин: 4 години.

Місце проведення: навчальна кімната.

Мета: Визначити поняття «кардіохірургії», її особливості. Історія розвитку кардіохірургії. Сучасний стан серцевої хірургії. Покази до оперативних та ендоваскулярних втручань при патології серця та магістральних судин.
Регламент практичного заняттяЕтапи заняття

Час у хвилинах

Місце проведення

Забезпечення заняття

1.

Організаційні заходи

5

Навчальна кімната

Академічний журнал

2.

Контроль вихідного рівня знань

15

Навчальна кімната

Тестовий контроль

3.

Заслуховування повідомлень дискусія

45

Навчальна кімната

Таблиці, мультимедійні презентації

4.

Клінічний розбір хворого

25

Палати стаціонару

Історія хвороби

5.

Аналіз даних обстеження

25

Палати стаціонару

Історія хвороби

6.

Попередній діагноз

20

Навчальна кімната

Історія хвороби

7.

Робота над практичними навичками

30

Відділення функціональної діагностики

Рентгенограми, томограми, дані УЗД досліджень.

8.

Контроль кінцевого рівня знань

15

Навчальна кімната

Ситуаційні задачі


Перелік навчальних питань, які розглядаються на занятті

 1. Анатомо-фізіологічні особливості серця та перикарду.

 2. Визначити поняття «кардіохірургії».

 3. Визначити поняття «хірургічна патологія серця».

 4. Визначити поняття «хірургічна патологія магістральних судин».

 5. Історія розвитку кардіохірургії.

 6. Сучасний стан серцевої хірургії.

 7. Покази до відкритих оперативних втручань при патології серця.

 8. Покази до рентгенендоваскулярних втручань при патології серця.

 9. Покази до рентгенендоваскулярної хірургії коронарних артерій.

 10. Покази до ендоваскулярних втручань при патології магістральних судин.


Перелік практичних навичок, які повинен засвоїти студент

 1. Складання плану обстеження кардіохірургічних хворих;

 2. Складання плану лікування кардіохірургічних захворювань;

 3. Оформлення історії хвороби.


Джерела інформації

 1. Захараш М.П., Пойда О.І., Кучер М.Д. „Хірургія". Підручник. // К., Медицина, 2006. - 656 С.

 2. Іващенко В.В. Шпитальна хірургія (вибрані лекції). Донецьк, 2001 - 477 С.

 3. Хірургічні хвороби: Підручник // Ред. проф. П.Г.Кондратенка - Х.: Факт, 2006. - 816 С.

МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА ДЛЯ ВИКЛАДАЧІВ

практичного заняття з студентами VІ курсу


Тема № 2. „Діагностика та диференційна діагностика в кардіохірургії”

Кількість годин: 4 години.

Місце проведення: навчальна кімната, палати, відділення інструментальної діагностики (ультразвукової, рентген- та комп’ютерно-томографічної діагностики).

Мета: Поглибити знання з діагностики та диференційної діагностики хірургічної патології серця та магістральних судин, засвоїти методики проведення та інтерпретацію даних досліджень. Засвоїти особливості сучасної інструментальної діагностики в кардіохірургії.

Регламент практичного заняття:Етапи заняття

Час у хвилинах

Місце проведення

Забезпечення заняття

1.

Організаційні заходи

5

Навчальна кімната

Академічний журнал

2.

Контроль вихідного рівня знань

15

Навчальна кімната

Тестовий контроль

3.

Заслуховування повідомлень дискусія

35

Навчальна кімната

Мультимедійні презентації

4.

Клінічний розбір хворого

25

Палати стаціонару

Історія хвороби

5.

Аналіз даних обстеження

35

УЗД та Rtg-кабінет

Дані обстежень

6.

Попередній діагноз

20

Навчальна кімната

Історія хвороби

7.

Клінічний діагноз

10

Палати стаціонару
8.

Робота над практичними навичками

20

Навчальна кімната, УЗД- та Rtg-кабінет

Історія хвороби, аналізи крові

9.

Контроль кінцевого рівня знань

15

Навчальна кімната

Тестовий контроль


Перелік навчальних питань, які розглядаються на занятті

 1. Особливості плану обстеження кардіохірургічних хворих.

 2. Особливості збору анамнезу у кардіохірургічних хворих.

 3. Об’єктивні методи обстеження кардіохірургічних хворих.

 4. Діагностичні алгоритми в кардіохірургії.

 5. Особливості ультразвукового обстеження кардіохірургічних хворих.

 6. Ультразвукова діагностика насосної функції серця.

 7. Ультразвукова діагностика патології клапанів серця.

 8. Можливості рентгенологічних критеріїв патології серця.

 9. Рентгенконтрастна діагностика патології серця і коронарних судин.

 10. Сучасні методи комп’ютерно-томографічної діагностики патології серця.


Практичні навички

 1. Складання плану обстеження кардіохірургічних хворих;

 2. Проведення клінічного обстеження кардіохірургічних хворих;

 3. Оцінка результатів інструментального обстеження.


Джерела інформації

 1. Захараш М.П., Пойда О.І., Кучер М.Д. „Хірургія". // К., Медицина, 2006. - 656 С.

 2. Іващенко В.В. Шпитальна хірургія (вибрані лекції). Донецьк, 2001 - 477 С.

 3. Лекції з госпітальної хірургії. Том І. За редакцією професора В.Г. Мішалова. "Наукова думка", Київ, 2007 285 С.

 4. Хірургічні хвороби: Підручник // Ред. проф. П.Г.Кондратенка - Х.: Факт, 2006. - 816 С.

МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА ДЛЯ ВИКЛАДАЧІВ

практичного заняття з студентами VІ курсу


Тема № 3. „Комплексне лікування патології серця та магістральних судин”

Кількість годин: 4 години.

Місце проведення: навчальна кімната, палати, перев’язочна, операційний блок.

Мета: Засвоїти клінічні показання до проведення відкритих оперативних та ендоваскулярних втручань, консервативного лікування та реабілітації в лікуванні патології серця та магістральних судин.

Регламент практичного заняття:Етапи заняття

Час у хвилинах

Місце проведення

Забезпечення заняття

1.

Організаційні заходи

5

Навчальна кімната

Академічний журнал

2.

Контроль вихідного рівня знань

15

Навчальна кімната

Тестовий контроль

3.

Заслуховування повідомлень, дискусія

35

Навчальна кімната

Мультимедійні презентації

4.

Клінічний розбір хворого

25

Палати стаціонару

Історія хвороби

5.

Аналіз даних обстеження

35

Палати стаціонару

Дані обстежень

6.

Попередній діагноз

20

Навчальна кімната

Історія хвороби

7.

Клінічний діагноз

10

Палати стаціонару

Історія хвороби

8.

Робота над практичними навичками

20

Перев’язочна, маніпуляційна

Перев’язочні матеріали, інструменти

9.

Контроль кінцевого рівня знань

15

Навчальна кімната

Тестовий контроль


Перелік навчальних питань, які розглядаються на занятті

 1. Особливості проведення відкритих оперативних втручань на серці.

 2. Забезпечення штучного кровообігу при кардіохірургічних операціях.

 3. Оперативні втручання на відкритому серці без штучного кровообігу.

 4. Рентгенендоваскулярні втручання при патології серцевих клапанів.

 5. Рентгенендоваскулярні втручання при незарощенні перегородок серця.

 6. Рентгенендоваскулярні втручання при ішемічній хворобі серця.

 7. Тромболітична терапія при тромбозі коронарних судин.

 8. Медикаментозна терапія в лікуванні патології серця.

 9. Медикаментозна терапія в лікуванні патології магістральних судин.

 10. Реабілітація хворих з різними формами патології серця.


Практичні навички

 1. Складання плану обстеження кардіохірургічних хворих;

 2. Проведення клінічного обстеження кардіохірургічних хворих;

 3. Складання плану вибору тактики лікування кардіохірургічних хворих;


Джерела інформації

 1. Амосов НМ., Бендет Я.А. // Терапевтические аспекты в кардиохирургии. - К.: Здоров'я, 1990. - 296 с.

 2. Захараш М.П., Пойда О.І., Кучер М.Д. „Хірургія" // К., Медицина, 2006. - 656 С.

 3. Іващенко В.В. Шпитальна хірургія (вибрані лекції). Донецьк, 2001 - 477 С.

 4. Хірургічні хвороби: Підручник // Ред. проф. П.Г.Кондратенка - Х.: Факт, 2006. - 816 С.

МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА ДЛЯ ВИКЛАДАЧІВ

практичного заняття з студентами VІ курсу


Тема № 4. „Анестезіологічне забезпечення кардіохірургічних операцій”

Кількість годин: 4 години.

Місце проведення: навчальна кімната, палати, перев’язочна, операційний блок.

Мета: Засвоїти особливості доопераційної підготовки та післяопераційної інтенсивної терапії при лікуванні патології серця та магістральних судин. Засвоїти методи анестезіологічного забезпечення кардіохірургічних операцій

Регламент практичного заняття:Етапи заняття

Час у хвилинах

Місце проведення

Забезпечення заняття

1.

Організаційні заходи

5

Навчальна кімната

Академічний журнал

2.

Контроль вихідного рівня знань

15

Навчальна кімната

Тестовий контроль

3.

Заслуховування повідомлень, дискусія

35

Навчальна кімната

Мультимедійні презентації

4.

Клінічний розбір хворого

25

Палати стаціонару

Історія хвороби

5.

Аналіз даних обстеження

35

Палати стаціонару

Дані обстежень

6.

Попередній діагноз

20

Навчальна кімната

Історія хвороби

7.

Клінічний діагноз

10

Палати стаціонару

Дані обстежень

8.

Робота над практичними навичками

20

Перев’язочна, маніпуляційна

Перев’язочні матеріали, інструменти

9.

Контроль кінцевого рівня знань

15

Навчальна кімната

Тестовий контроль

Перелік навчальних питань, які розглядаються на занятті

 1. Особливості доопераційної підготовки кардіохірургічних хворих.

 2. Особливості підготовки до операції на серці з штучним кровообігом.

 3. Особливості підготовки до ендоваскулярних операції на серці.

 4. Особливості підготовки до відкритих операції на магістральних артеріях.

 5. Підготовка до ендоваскулярних операції на магістральних артеріях.

 6. Інтенсивна терапія після операцій з штучним кровообігом.

 7. Інтенсивна терапія після операцій без штучного кровообігу.

 8. Інтенсивна терапія після ендоваскулярних операцій на серці.

 9. Інтенсивна терапія після операцій на магістральних артеріях

 10. Анестезіологічне забезпечення кардіохірургічних операцій.


Практичні навички

 1. Складання плану доопераційної підготовки кардіохірургічних хворих;

 2. Проведення клінічного обстеження кардіохірургічних хворих;

 3. Складання плану післяопераційного ведення кардіохірургічних хворих;


Джерела інформації

 1. Березницький Я.С., Захараш М.П., Мішалов В.Г. Хірургія, Том II, 2007. - 628 С.

 2. Захараш М.П., Пойда О.І., Кучер М.Д. „Хірургія" // К., Медицина, 2006. - 656 С.

 3. Іващенко В.В. Шпитальна хірургія (вибрані лекції). Донецьк, 2001 - 477 С.

 4. Лекції з госпітальної хірургії. Том І. За редакцією професора В.Г. Мішалова. "Наукова думка", Київ, 2007 285 С.

 5. Хірургічні хвороби: Підручник // Ред. проф. П.Г.Кондратенка - Х.: Факт, 2006. - 816 С.

МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА ДЛЯ ВИКЛАДАЧІВ

практичного заняття з студентами VІ курсу


Тема № 5. „Особливості кардіохірургічних операцій”

Кількість годин: 4 години.

Місце проведення: навчальна кімната, палати, перев’язочна, операційний блок.

Мета: Засвоїти поняття «перфузіологія» та «штучний кровообіг». Ознайомитись з особливостями виконання відкритих хірургічних операцій на серці та магістральних судинах (операційні доступи, види швів, сучасний шовний матеріал та ендопротези клапанів і судин, види та методи оперативних втручань.

Регламент практичного заняття:Етапи заняття

Час у хвилинах

Місце проведення

Забезпечення заняття

1.

Організаційні заходи

5

Навчальна кімната

Академічний журнал

2.

Контроль вихідного рівня знань

15

Навчальна кімната

Тестовий контроль

3.

Заслуховування повідомлень, дискусія

35

Навчальна кімната

Мультимедійні презентації

4.

Клінічний розбір хворого

25

Палати стаціонару

Історія хвороби

5.

Аналіз даних обстеження

35

Палати стаціонару

Дані обстежень

6.

Попередній діагноз

20

Навчальна кімната

Історія хвороби

7.

Клінічний діагноз

10

Палати стаціонару

Дані обстежень

8.

Робота над практичними навичками

20

Перев’язочна, маніпуляційна

Перев’язочні матеріали, інструменти

9.

Контроль кінцевого рівня знань

15

Навчальна кімната

Тестовий контроль

Перелік навчальних питань, які розглядаються на занятті

 1. Дати визначення терміну «перфузіологія».

 2. Особливості загальної перфузії організму при операціях на серці.

 3. Дати визначення терміну «штучний кровообіг» при операціях на серці.

 4. Особливості штучного кровообігу при операціях на серці.

 5. Особливості виконання відкритих хірургічних операцій на серці.

 6. Особливості виконання хірургічних операцій на магістральних судинах.

 7. Операційні доступи при операціях на серці і магістральних судинах.

 8. Види швів при операціях на серці та магістральних судинах.

 9. Сучасний шовний матеріал для операцій на серці та магістральних судинах.

 10. Види оперативних втручань на серці та магістральних судинах.


Практичні навички

 1. Складання плану оперативного втручання кардіохірургічних хворих;

 2. Освоїти види швів при операціях на серці та магістральних судинах;


Джерела інформації

 1. Березницький Я.С., Захараш М.П., Мішалов В.Г. Хірургія, Том II, 2007. - 628 С.

 2. Захараш М.П., Пойда О.І., Кучер М.Д. „Хірургія" // К., Медицина, 2006. - 656 С.

 3. Іващенко В.В. Шпитальна хірургія (вибрані лекції). Донецьк, 2001 - 477 С.

 4. Лекції з госпітальної хірургії. Том І. За редакцією професора В.Г. Мішалова. "Наукова думка", Київ, 2007 285 С.

 5. Хірургічні хвороби: Підручник // Ред. проф. П.Г.Кондратенка - Х.: Факт, 2006. - 816 С.

МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА ДЛЯ ВИКЛАДАЧІВ

практичного заняття з студентами VІ курсу


  1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка