Адаптація облікової політики підприємства до вимог оподаткування 11. 03. 2015 рік пантелійчук лариса БорисівнаСторінка1/4
Дата конвертації26.12.2016
Розмір0.56 Mb.
  1   2   3   4Адаптація облікової політики підприємства

до вимог оподаткування
11.03.2015 рік

ПАНТЕЛІЙЧУК Лариса Борисівна –
Член метод ради при Мінфіні України,

директор аудиторської фірми,

доцент академії ДАЖГ

11 березня 2015р.

  • Все про оподаткування зарплати в 2015р. Мінімальна зарплата, прожитковий мінімум 2015р та їх вплив на оподаткування;

  • Все про відрядження 2015р. . Увага!! Нові підходи, що виписані в ПКУ і діють з 01.01.2015р.;

  • Реформування загальнообов’язкового державного соціального страхування та легалізації фонду оплати праці.

  • Новини ЄСВ в 2015р. Особливості застосування нового механізму утримання та нарахування ЄСВ у відповідності до ЗУ №77.. Виплати працівникам за рахунок ФСС в 2015 допомоги по тимчасовій втраті працездатності, допомоги на поховання та допомоги по вагітності і пологам. Новий розмір допомоги по тимчасовій непрацездатності в залежності від стажу. Умови надання і тривалість допомоги по вагітності і пологам.

  • Особливості заповнення персоніфікації, виправлення в персоніфікації;

  • Військовий збір : база, ставки, об’єкти, сплата до бюджету, звітування.  • Все про зміни в бух обліку та фін звітності. Необхідна кардинальна інвентаризація бух обліку. Облікова політика 2015, графік документообігу, збереження документів. На які важливі моменти необхідно звернути увагу?.


Закон про бюджет 2015 та його вплив на оподаткування заробітної плати .

  1. Закон про бюджет - Закон України „ Про державний бюджет України на 2015р.” № 80 –VIII від 31.12.2014р.;

  2. Закон № 71- Закон України „ Про внесення змін до податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи” №71–VIII від 28 грудня 2014р;

  3. ПКМУ № 1078- Постанова Кабінету Міністрів України „ Порядок проведення індексації грошових доходів населення” від 17.07.2003р. № 1078;


Станом на 01.01.2015р. маємо бюджет, що вступив в дію. Також з 01.01.2015р. вступив в дію Закон № 71.Розглянемо застосування прожиткового мінімуму та мінімальної зарплати в 2015р. при нарахуванні зарплати, індексації , при оподаткуванні ви­плат працівникам, наданні соціальних пільг. Більшість показників, що застосовувались в 2014р. співпадають з показниками 2015р., так як весь 2014р. прожитковий мінімум та мінімальна зарплата дорівнювали 1218грн., з січня 2015р.по листопад 2015р. прожитковий мінімум та мінімальна зарплата складають 1218,00 грн. і тільки з 1 грудня 2015р. прожитковий мінімум і мінімальна зарплата підвищаться до 1378,00 грн.

Прожитковий мінімум – вартісна величина достатня для забезпечення нормального функ­ціону­вання організму людини, збереження його здоров'я набору продуктів харчування (далі – набір продуктів хар­чування), а також мінімального набору непродовольчих товарів (далі – набір непродово­льчих товарів) та мі­німального набору послуг (далі – набір послуг), необхідних для задоволення осно­вних соціальних і культур­них потреб особистості (Закон України «Про прожитковий мінімум» від 15.07.99 р. № 966-XIV).

Прожитковий мінімум починаючи з 1 листопада 2009р. на працездатну особу відповідає мініма­льній зарплаті.Прожитковий мінімум залежить від соціальних і демографічних груп населення. Для здійснення оподаткування виплат працівникам підприємства застосовується прожитковий мінімум для працездатних осіб.

Розглянемо на які показники при оподаткуванні виплат працівникам підприємства впливає прожитковий міні­мум і мінімальна зарплата в в 2014р. та 2015р.

Прожитковий мінімум в 2014р. та 2015р.

Соціальні і демо­графічні групи на­селення

Розмір прожиткового мінімуму по періодам

січень- грудень 2014

січень –листопад 2015р.

грудень 2015р.

Працездатні особи

1218 грн.

1218грн.

1378грн,

Показники, на які впливає прожитковий мінімум для працездатних осіб в 2014р. та 2015 р.:

1)Індексації підлягають грошові доходи населення не більше прожиткового мінімуму, встанов­леного для відповідних соціальних і демографічних груп населення(ПКМУ № 1078), заробітна плата індексується в межах нарахованих постійних виплат, але не більше прожиткового мінімуму для працездатної особи. У разі коли особа працює неповний робочий час, сума індексації визначається із розрахунку повного робочого часу, а виплачується пропорційно відпрацьованому часу. ;

Індексації підлягають нараховані постійні виплати, але не більше прожиткового мінімуму для працездатної особи

січень-грудень 2014р.

січень-листопад 2015р.

грудень 2015р.

1218 грн.

1218грн.

1378грн,

2) Податкова соціальна пільга по ПДФО застосовується до доходу, нарахованого на користь плат­ника податку протягом звітного податкового місяця як заробітна плата (інші прирівняні до неї відповідно до законодавства виплати, компенсації та винагороди), якщо його розмір не перевищує суми, що дорів­нює розміру місячного прожиткового мінімуму, діючого для працездатної особи на 1 січня звітного пода­ткового року, помноженого на 1,4 та округленого до найближчих 10 гривень. При цьому граничний роз­мір доходу, який дає право на отримання податкової соціальної пільги одному з батьків у випадку та у розмірі, передбачених підпунктом 169.1.2, визначається як добуток суми, визначеної в абзаці першому цього підпункту, та відповідної кількості дітей. Ця сума складала весь 2014р. -1710 грн. , в 2015р.і протягом року не буде змінюватися в сумі 1710,00 грн.(ст. 169.4.1. Податковий Кодекс України від 02.12.2010, № 2755-VI). Таке обмеження застосовується до всіх виплат в вигляді зарплати працівникам, що мають право на соціальні пільги, крім тих, що мають пільги по п.169.1.2 та. А,Б п. 169.1.3.)

3) До 31 грудня 2015 року (норма подовжена на рік Законом №71)для цілей застосування підпункту 169.1.1 податкова соціальна пільга надається в розмірі, що дор івнює 50 відсоткам розміру прожиткового мінімуму для працездатної особи (у розрахунку на місяць), встановленому законом на 1 січня звітного податкового року, - для будь-якого платника податку; Соціальна пільга складає 609,00 грн. на весь 2014 рік та 2015 рік для першої та другої категорії працівників, що мають право на застосування соціальної пільги.

Вцілому розміри податкових соціальних пільг по ПДФО в 2014р. та 2015р. такі :

з/п


пункт ПКУ

Категорії платників ПДФО, яким надається соціальна пільга

Розмір соціальної пільги

Граничний розмір доходу, що дає право на соціальну

пільгу


1.

169.1.1

будь-який платник податку

609,00

1710,00

2.

169.1.2

платник податку, який утримує двох чи більше дітей віком до 18 років, - у розрахунку на кожну таку дитину

609,00 х на кількість дітей

1710,00х кількість дітей

3.

169.1.3

платник податку, який:

а) є одинокою матір'ю (батьком), вдовою (вдівцем) або опікуном, піклувальником - у розрахунку на кожну дитину віком до 18 років;

б) утримує дитину-інваліда - у розрахунку на кожну таку дитину віком до 18 років*;


913,50 х на кількість дітей

1710,00х кількість дітей

3.

169.1.3

платник податку, який:

в) є особою, віднесеною законом до першої або другої категорій осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, включаючи осіб, нагороджених грамотами Президії Верховної Ради УРСР у зв'язку з їх участю в ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи;

г) є учнем, студентом, аспірантом, ординатором, ад'юнктом;

ґ) є інвалідом I або II групи, у тому числі з дитинства, крім інвалідів, пільга яким визначена підпунктом "б" підпункту 169.1.4 цього пункту;

д) є особою, якій присуджено довічну стипендію як громадянину, що зазнав переслідувань за правозахисну діяльність, включаючи журналістів;

е) є учасником бойових дій на території інших країн у період після Другої світової війни, на якого поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", крім осіб, визначених у підпункті "б" підпункту 169.1.4 цього пункту;913,50

1710,00

4.

169.1.4

платник податку, який є:

а) Героєм України, Героєм Радянського Союзу, Героєм Соціалістичної Праці або повним кавалером ордена Слави чи ордена Трудової Слави, особою, нагородженою чотирма і більше медалями "За відвагу";

б) учасником бойових дій під час Другої світової війни або особою, яка у той час працювала в тилу, та інвалідом І і ІІ групи, з числа учасників бойових дій на території інших країн у період після Другої світової війни, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту";

в) колишнім в'язнем концтаборів, гетто та інших місць примусового утримання під час Другої світової війни або особою, визнаною репресованою чи реабілітованою;

г) особою, яка була насильно вивезена з території колишнього СРСР під час Другої світової війни на територію держав, що перебували у стані війни з колишнім СРСР або були окуповані фашистською Німеччиною та її союзниками;

ґ) особою, яка перебувала на блокадній території колишнього Ленінграда (Санкт-Петербург, Російська Федерація) у період з 8 вересня 1941 року по 27 січня 1944 року.1218,00

1710,00

* У разі якщо платник податку має право на застосування податкової соціальної пільги з двох і більше підстав, зазначених у пункті 169.1 цієї статті, застосовується одна податкова соціальна пільга з підстави, що передбачає її найбільший розмір, за умови дотримання процедур, визначених підпунктом 169.4.1, крім випадку, передбаченого підпунктом "б" підпункту 169.1.3 , податкова соціальна пільга за яким додається до пільги, визначеної підпунктом 169.1.2 цього пункту у разі, якщо особа утримує двох і більше дітей, у тому числі дитину-інваліда (дітей-інвалідів).

Постановою КМ України, від 29.12.2010, № 1227 "Про затвердження Порядку подання доку­ментів для застосування податкової соціальної пільги” затверджено перелік документів, що дають право на соціальну пільгу.Приклад.

Бідному О.П. за січень 2015р. нараховано зарплату у сумі 1700,00грн. у бухгалтерії є заява на отримання соціальної податкової пільги.

Податок на доходи фізичних осіб утримується з врахуванням пільги складе 154,47 грн.

(1700,00-(1700,00х3,6%)-609,00)х15%4)нарахування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування здійсню­ється в межах максимальної величини бази нарахування єдиного внеску(п.3 ст.7 Закону України „ Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування” від 08 липня 2010р. № 2464). Нарахування не може бути менше мінмального внеску для працівника ( мінімальна зарплата х ставку ЄСВ) , що працює на постійному місці роботи

Максимальна величина бази нарахування єдиного внеску - максимальна сума доходу застрахова­ної особи, що дорівнює 17 прожиткових мінімуми у відповідності до Закон України від 08.07.2010р. № 2464-VI “Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування”


Максимальний розмір зарплати по періодам

січень- грудень 2014р.

січень- листопад 2015 р.

грудень 2015р.

Максимальний розмір зарплати, з якої утримується ЄСВ

20706,00грн.

20706,00грн.

23426,00грн,

Наприклад:

Іванову П.П. нарахована зарплата за січень 2015р. в сумі 25000,00 грн., ставка єдиного соціального внеску 37%.

Нарахування ЄСВ складуть 7661,22 грн.( 20706,00х37%).

Утримання ЄСВ складуть 745,42 грн. ( 20706,00 х3,6 %).

Утримання податку на доходи фізичних осіб складе 4241,92 грн. (12180,00х15% + (25000,00-745,42-12180,00)х 20%

5)Згідно Закону України„ Про звільнення від оподаткування грошових коштів, які спрямовуються на проведення новорічно-різдвяних свят для дітей та на придбання дитячих святкових подарунків” від 30.11.2000р. № 2117-III, який діє щорічно в період з 15 листопада поточного року до 15 січня наступного року. Відповідно до ст.4 Закону під дитячими святковими подарунками слід розуміти набори товарів, які містять лише кондитерські вироби та іграшки вітчизняного виробництва і фрукти, загальною вартістю не більше 8 % прожиткового мінімуму для працездатної особи, встановленого законом на 1 січня звітного податкового року. Тобто, в листопаді та грудні 2014р. та січні 2015р. загальна вартість подарунка не може перевищувати - 97,44 ( 1218,00Х8%).

6)До загального місячного(річного)оподатковуваного доходу платника податку включається сума заборгованості платника податку за укладеним ним цивільно-правовим договором, за якою минув строк позовної давності та яка перевищує суму, що становить 50 відсотків місячного прожиткового мінімуму, діючого для працездатної особи на 1 січня звітного податкового року( 609,00 грн. на 2014рік та весь 2015р.), крім сум податкової заборгованості, за якими минув строк позовної давності згідно з розділом II Кодексу.( (ст. 164.2.7. Пода­ткового Кодексу України від 02.12.2010, № 2755-VI). При цьому необхідно звернути увагу на лист ДПС від 14.08.2012р. № 320/0/61-12/17-115, згідно якого ДПС повідомляє , що підпункт "д" 164.2.17 пункту 164.2 статті 164 Кодексу був доповнений змінами, внесеними Законом України від 24.05.2012 р. N 4834-VI "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення деяких податкових норм", а саме суми боргу платника податку, анульованого кредитором за його самостійним рішенням, не пов'язаним з процедурою банкрутства, до закінчення строку позовної давності. Якщо кредитор повідомляє платника податку - боржника рекомендованим листом з повідомленням про вручення про анулювання боргу та включає суму анульованого боргу до податкового розрахунку суми доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, за підсумками звітного періоду, у якому такий борг було анульовано, такий боржник самостійно сплачує податок з таких доходів та відображає їх у річній податковій декларації.

Отже, відсутність повідомлення про вручення рекомендованого листа платнику податку про анулювання боргу є порушенням норми Кодексу [підпункт "д" [підпункту] 164.2.17 пункту 164.2 статті 164] і при цьому кредитор виступає податковим агентом і несе відповідальність згідно із чинним законодавством.Мінімальна заробітна плата – це законодавчо встановлений розмір заробітної плати за просту, некваліфіковану працю, нижче якого не може здійснюватися оплата за виконану працівником місячну, погодинну норму праці (обсяг робіт) (Кодекс законів про працю України, Закон України «Про оплату праці» від 24.03.1995 р. № 108/95-ВР).

Згідно з пп. 8 п.1 ст. 40 Бюджетного кодексу України розмір мінімальної заробітної плати визначається в Законі про Державний бюджет на відповідний рік.Розмір мінімальної зарплати на 2014р.та 2015р.Розмір мінімальної зарплати

січень- грудень 2014р.

січень- листопад 2015р.

грудень 2015р.

Розмір місячної мінімальної зарплати

1218 грн.

1218 грн.

1378,00 горн.


Розмір погодинної мінімальної зарплати

7,29 грн.

7,29 грн.

8,25 грн.

Застосування мінімальної зарплати в 2014р та 2015р.:

1)Оплата праці здійснюється не нижче встановленого розміру мінімальної зарплати за просту не­кваліфіко­вану працю, нижче якого не може здійснюватися оплата за виконану працівником місячну, погодинну норму праці (обсяг робіт) (ст. 3 ЗУ „ Про оплату праці”, ст.95 та 252 КЗпП);

2)Від мінімальної зарплати залежить мінімальний страховий внесок - сума єдиного внеску, що визначається розрахунково як добуток мінімального розміру заробітної плати на розмір внеску, встановлений законом на місяць, за який нараховується заробітна плата(дохід), та підлягає сплаті щомісяця (п.5,ст.. 1 Закону України „ Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування” від 08 липня 2010р. № 2464).

Для ФОП мінімальний страховий внесок складає 34,7% від мінімальної зарплати:


Розмір мінімального страхового внеску  по періодам для ФОП


січень – грудень 2014р.

січень-листопад 2015р.

грудень 2015р.

Мінімальний страховий внесок для ФОП

422,65 грн.

422,65

478,17

3) не включається до розрахунку загального місячного(річного) оподатковуваного доходу вартість дарунків (а також призів переможцям та призерам спортивних змагань), якщо їх вартість не пере­вищує 50 відсотків однієї мінімальної заробітної плати (у розрахунку на місяць), встановленої на 1 січня звітного податкового року(609,00грн. на 2014р.) та (609,00грн. на 2015р.) , за винятком грошових виплат у будь-якій сумі (ст.165.1.39 Податкового кодексу України від 02.12.2010, № 2755-VI);

4)Ставка ПДФО у розмірі 15% застосовується до доходу, що не перевищує десятикратний розмір мі­німальної зарплати, встановленої законом на 1 січня звітного податкового року( 12180,00 грн. на весь 2014р.) та ( 12180,00 грн. на весь 2015р.). Ставка 20% встановлюється до суми перевищення десятикратного розміру мінімальної зарплати( сума, що перевищує 12180,00 грн. на весь 2014р.)та ( сума, що перевищує 12180,00 грн. на весь 2015р.). (ст. 167.1 Податкового кодексу України від 02.12.2010, № 2755-VI) Увага! З 01.01.2015р. ставка ПДФО 17% змінилась на 20%);

5) В 2014році до складу витрат на відрядження відносилися витрати, не підтверджені документально, на харчування та фінансування інших власних потреб фізичної особи (добові витрати), понесені у зв'язку з таким відрядженням у межах території України, але не більш як 0,2 розміру мінімальної заробітної плати, що діяв для працездатної особи на 1 січня звітного податкового року, в розра­хунку на добу, а для відряджень за кордон - не вище 0,75 розміру мінімальної заробітної плати, що діяв для працездатної особи на 1 січня звітного податкового року, в розрахунку на добу. (ст. 140.1.7 Податкового кодексу України від 02.12.2010, № 2755-VI).

Сума добових визначалася в разі відрядження:

у межах України та країн, в'їзд громадян України на територію яких не потребує наявності візи (дозволу на в'їзд), - згідно з наказом про відрядження та відповідними первинними документами;

до країн, в'їзд громадян України на територію яких здійснюється за наявності візи (дозволу на в'їзд), - згідно з наказом про відрядження та відмітками уповноваженої службової особи Державної прикордонної служби України в закордонному паспорті або документі, що його замінює.Добові в 2015р. визначаються у відповідності до ст. 170.9 ПКУ, в частині регулювання ПДФО.

Не є доходом платника податку - фізичної особи, яка перебуває у трудових відносинах із своїм роботодавцем або є членом керівних органів підприємств, установ, організацій, сума відшкодованих йому у встановленому законодавством порядку витрат на відрядження в межах фактичних витрат, а саме, на проїзд (у тому числі перевезення багажу, бронювання транспортних квитків) як до місця відрядження і назад, так і за місцем відрядження (у тому числі на орендованому транспорті), оплату вартості проживання у готелях (мотелях), а також включених до таких рахунків витрат на харчування чи побутові послуги (прання, чищення, лагодження та прасування одягу, взуття чи білизни), на найм інших жилих приміщень, оплату телефонних розмов, оформлення закордонних паспортів, дозволів на в'їзд (віз), обов'язкове страхування, інші документально оформлені витрати, пов'язані з правилами в'їзду та перебування у місці відрядження, в тому числі будь-які збори і податки, що підлягають сплаті у зв'язку із здійсненням таких витрат за наявності підтверджуючих документів.До оподатковуваного доходу не включаються також витрати на відрядження, не підтверджені документально, на харчування та фінансування інших власних потреб фізичної особи (добові витрати), понесені у зв'язку з таким відрядженням у межах території України, але не більш як 0,2 розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року, в розрахунку за кожен календарний день такого відрядження, а для відряджень за кордон - не вище 0,75 розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року, в розрахунку за кожен календарний день такого відрядження.

Витрати

Добові у межах України 2014р та 2015р.

Добові за кордон 2014р. та 2015р.

Розмір

Сума

Розмір

Сума

Витрати, не підтверджені документально, на харчу­вання та фінансування інших власних потреб фізичної особи (добові витрати)

0,2 розміру МЗП, що діяв на 1 січня звітного податко­вого року, в роз­рахунку на добу

243,60 грн.

0,75 розміру МЗП, що діяв на 1 січня звітного по­даткового року, в розрахунку на добу

913,50 грн.

Наведені норми встановлено для працівників підприємств усіх форм власності, крім державних слу­жбовців та осіб, які направляються у відрядження підприємствами. установами, що повністю або частково ут­ри­муються за рахунок бюджетних коштів, для яких постановою КМУ від 02.02.2011 р. № 98 встанов­лено окремі норми.

6) подавати податкову декларацію за результатами податкового (звітного) року у строки, передбачені цим Кодексом для платників податку на доходи фізичних осіб, якщо протягом такого податкового (звітного) року оподатковувані доходи нараховувалися (виплачувалися, надавалися) у формі заробітної плати, інших заохочувальних та компенсаційних виплат або інших виплат і винагород, платнику податку у зв'язку з трудовими відносинами та за цивільно-правовими договорами двома або більше податковими агентами і при цьому загальна річна сума таких оподатковуваних доходів перевищує сто двадцять розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного податкового року ( в 2013р. – 137640,00 грн. , в 2014р. – 146160,00, в 2015р. -146160,00) (ст. 176.1.п.”є” Податкового кодексу України від 02.12.2010, № 2755-VI);

7) Згідно Закону України „ Про зайнятість населення” від 05.07.2012р.№ 5067-IV, який вступив в дію з 01.01.2013р., роботодавець, який протягом року створював нові робочі місця і виплачував заробітну плату не менше трьох мінімальних зарплат з січня по грудень 2014р. 3654,00 (3х1218,00), з січня по листопад 2015р. 3654,00 (3х1218,00) , з грудня 2015р. – 4134,00 кожному прийнятому на роботу, має право на податкову скидку на протязі наступного року в розмірі 50% від суми нарахованого єдиного соціального внеску за такого працівника.

8) З 01.01.2015р., якщо база нарахування ЄСВ ( крім винагороди за ЦПД) щодо працівника,працевлаштованого за основним місцем роботи, не перевищує розміру мінімальна зарплата , сума ЄСВ дорівнює добутку розміру мінімальної зарплати та ставки ЄСВ.

Приклад. Працівник працює на пів ставки за основним місцем роботи ( ставка ЄСВ 37%). Його посадовий оклад 1900,00 грн. За січень 2015р. працівник відпрацював 80 годин і йому нарахована зарплата 950,00 грн. Так як його зарплата за основним місцем роботи менше, чим мінімальна зарплата , то нарахування ЕСВ складе:

1218,00х37%= 450,66 та відобразиться кореспонденцією рахунків:

Дт 23(91,92,93,94) Кт 651 450,66 грн.

Утримання із зарплати складе :

950,00х3,6%=34,20 грн.та відобразиться кореспонденцією рахунків:

Дт 661 Кт 651 34,20 грн.

9) Сума єдиного внеску не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску за місяць, у якому отримано дохід (прибуток) для ФОП.

У разі якщо таким платником не отримано дохід (прибуток) у звітному році або окремому місяці звітного року, такий платник має право самостійно визначити базу нарахування, але не більше максимальної величини бази нарахування єдиного внеску, встановленої Законом № 2464. При цьому сума єдиного внеску не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску;


Застраховані особи


Ставка нарахування страхового внеску (%)


Період


Період

01.01.2015 - 30.11.201501.12.2015-31.12.2015р.

Мінімальна заробітна плата, грн.Мінімальна заробітна плата, грн.

1218 грн.1378 грн.

Мінімальний страховий внесок, грн.Мінімальний страховий внесок, грн.

Фізичні особи – підприємці, які обрали загальну систему оподаткування  (п. 4 ч. 1 ст. 4 Закону № 2464, пп. 2.1.3 Інструкції № 455)

Фізичні особи – підприємці, які обрали спрощену систему оподаткування   (п. 4 ч. 1 ст. 4 Закону № 2464, пп. 2.1.3 Інструкції № 455)

Особи, які провадять незалежну професійну діяльність, а саме наукову, літературну, артистичну, художню, освітню або викладацьку, а також медичну, юридичну практику, в тому числі адвокатську, нотаріальну діяльність, або особи, які провадять релігійну (місіонерську) діяльність, іншу подібну діяльність та отримують дохід від цієї діяльності (п. 5 ч. 1 ст. 4 Закону № 2464, пп. 2.1.4 Інструкції № 455)

34,7

422,65


478,17

Єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування

Закон України від 08.07.2010 р. №2464-VІ «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування», набрав чинності з 01.01. 2011 року.Платники, база та ставки ЄСВ

Страхувальники

Застраховані особи

База

Ставки

нарахування

утримання

1

2

3

4

5

Підприємства, установи та організації, інші
юридичні особи, ство­рені відповідно до зако­нодавства України, неза­лежно від форми влас­ності, виду діяльності та господарювання, у тому числі філії, представниц­тва, відділення та інші відокремлені підрозділи юридичних осіб, які ма­ють окремий баланс та самостійно ведуть роз­рахунки із застрахова­ними особами, що вико­ристовують працю ін­ших осіб на умовах тру­дового договору або на інших умовах, передба­чених законодавством, (абз. 2 п. 1 ч. 1 ст. 4 За­кону про ЄСВ)

ФОП, що використову­ють найману працю(абз.3п.1ч.1ст.4)

Фізособи, що викорис­товують працю інших осіб на підставі трудо­вого дого­вору(абз.4п.1ч.1ст.4)


Працівники - гро­мадяни України, іноземці (якщо інше не встанов­лено між- народ­ними договорами, згода на обов'язко­вість яких дана ВРУ) та особи без громадянства, які працюють на умо­вах трудового до­говору (п. 2 ч. 1 ст. 4 Закону про ЄСВ)

1.Сума нарахованої зар­плати найманих праців­ників, що включає основну, додаткову зарплату, інші заохочувальні та компенса­ційні виплати, у тому числі в натуральній формі, які визначаються згідно із За­коном про оплату праці (п. 1 ч. 1 ст. 7)

36,76-49,7% від класу ризику,

бюджетні установи-36,3 %


(абз. 3 ч. 5 ст. 8 Закону про ЄСВ);
8,41 % -тільки для пра­цівників-інвалідів (ч. 13 ст. 8 Закону про ЄСВ)

45,96%-до зарплати льотчиків, пілотів, шту­рма­нів (абз.4ч.5ст.8);

5,3%-для УТОГ, УТОС9абз.1ч.14 ст.8)

5,5%-для громадсь­ких організацій ін­валідів (абз.2ч.14,ст..8)

3,6 %
(абз. 1 ч. 7 ст. 8 За­кону про ЄСВ);
6,1 % для осіб, зазна­чених у п. 9 ч.

7 ст. 8 Закону про ЄСВ*2,85%-працівни

ків-інвалідів УТОГ і УТОС(абз.2,ч.7,

ст..8)


Особи, які працю­ють на виборних посадах в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, об'єднаннях грома­дян та одержують зарплату (винаго­роду) за роботу на такій посаді (п. 7 ч. 1 ст. 4 Закону про ЄСВ)

Працівники воєні­зованих формувань, гірничорятувальних частин незалежно від підпорядку­вання, а також осо­бовий склад ава­рійно-рятувальної служби, створеної відповідно до зако­нодавства на по­стійній основі (п. 8 ч. 1 ст. 4 Закону про ЄСВ)

Підприємства, уста­нови та організації, інші
юридичні особи, створені відповідно до законодавства України, незалежно від форми власності, виду діяльності, що використовують працю інших осіб на умовах цивільно-пра­вових договорів (абз. 2 п. 1 ч. 1 ст. 4 Закону про ЄСВ)

Фізособи, які вико­нують роботи (на­дають послуги) за цивільно-право­вими договорами (п. 3 ч. 1 ст. 4 За­кону про ЄСВ)

2.Винагорода фіз-особі за ви­конання робіт (надання по­слуг) за цивільно- правовим договором (ч. 1 ст. 7 Закону про ЄСВ) 

34,7 % (абз. 5 ч. 5 ст. 8 Закону про ЄСВ)

5,3%-для УТОГ, УТОС9абз.1ч.14 ст.8)

5,5%-для громад­ських організацій інвалідів (абз.2ч.14,ст..8)

2,6 % (ч. 8 ст. 8 За­кону про ЄСВ)

Роботодавці

(п. 1 ч..1ст.4, абз.2п.1ч.1ст.7,ч.6ст.8 Закону №2464)Особи, які отриму­ють допомогу по тимчасовій непра­цездатності , як за рахунок підприємс­тва, так і за рахунок фонду соцстраху
(п. 11 ч. 1 ст. 4 За­кону про ЄСВ)

3.Сума допомоги по тимчасо­вій непрацездатності та оплата перших днів тимчасової не­працездатності, незалежно від того кому виплачена (інваліду, бюджетнику) (абз. 2 п. 1 ч. 1 ст. 7 Закону про ЄСВ) , з 01.07 .2013р. допомога по вагітності і пологам

33,2 % (абз. 2 ч. 6 ст. 8 Закону про ЄСВ)

8,41 % -тільки дляпрацівників-інва­лідів (ч. 13 ст. 8 Закону про ЄСВ)

5,3%-для УТОГ, УТОС9абз.1ч.14 ст.8)

5,5%-для громад­ських організацій інвалідів (абз.2ч.14,ст..8)

2% (ч.12 ст. 8 Закону про ЄСВ)

ФОП на загальній системі оподатку­вання ,за себе
Не менше розміру мінімального страхового вне­ску(мінзарплатаХ34,7%) за ко­жну особу за місяць в якому отриманий дохід(п.2ч.1ст.7)але не більше максимального роз­міру

34,7% (ч.11ст.8)

-

Особи, що забезпечу­ють себе роботою самостійно

не менше розміру мінімального страхового вне­ску(мінзарплатаХ34,7%) за ко­жну особу за місяць в якому отриманий дохід(п.2ч.1ст.7)але не більше максимального роз­міру

34,7% (ч.11ст.8)

-

ФОП, що знаходяться на спрощеній системі оподаткування, за себе
не менше розміру мінімального страхового вне­ску(мінзарплатаХ34,7%)і не більше максимального роз­міру(п.3ч.1ст.7)

34,7% (ч.11ст.8)

-

* % утримують з доходів платників, які працюють на посадах, робота на яких зараховується до стажу, який дає право на отри­мання пенсії відповідно до законів України «Про державну службу» від 16.12.93 р. 3723-ХІІ, «Про прокуратуру» від 05.11.91 р. № 1789-ХІІ, «Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів» від 23.09.97 р. № 540/97-ВР, «Про наукову і науково-технічну діяльність» від 13.12.91 р. № 1977-ХІІ, «Про статус народного депутата України» від 17.11.92 р. № 2790-ХІІ, «Про Національний банк України» від 20.05.99 р. № 679-XIV, «Про службу в органах місцевого самоврядування» від 07.06.2001 р. № 2493-III, Митного кодексу України від 11.07.2002 p. № 92-IV, Положення про помічника-консультанта на­родного депутата України, затвердженого постановою Верховної Ради України від 13.10.95 р. № 379/95-ВР. 

Увага!!!Зміни з 01.2015р.

Стаття 7. База нарахування єдиного внеску

(Закон, ВР України, від 08.07.2010, № 2464-VI "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування")

п. 2 для платників, фізичних осіб-підприємців на загальній ситемі оподаткування та осіб, які провадять незалежну професійну діяльність, а саме наукову, літературну, артистичну, художню, освітню або викладацьку, а також медичну, юридичну практику, в тому числі адвокатську, нотаріальну діяльність, або особи, які провадять релігійну (місіонерську) діяльність, іншу подібну діяльність та отримують дохід від цієї діяльності виникає база ЄСВ на суму доходу (прибутку), отриманого від їх діяльності, що підлягає обкладенню податком на доходи фізичних осіб. При цьому сума єдиного внеску не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску за місяць, у якому отримано дохід (прибуток).

У разі якщо таким платником не отримано дохід (прибуток) у звітному році або окремому місяці звітного року, такий платник має право самостійно визначити базу нарахування, але не більше максимальної величини бази нарахування єдиного внеску, встановленої цим Законом. При цьому сума єдиного внеску не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску;

П.3 для платників, фізичних осіб-підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування, - на суми, що визначаються такими платниками самостійно для себе, але не більше максимальної величини бази нарахування єдиного внеску, встановленої цим Законом. При цьому сума єдиного внеску не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску;Стаття 8. Розмір єдиного внеску та пропорції його розподілу за видами загальнообов'язкового державного соціального страхування

Закон, ВР України, від 08.07.2010, № 2464-VI "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування"

У разі якщо база нарахування єдиного внеску (крім винагороди за цивільно-правовими договорами) не перевищує розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на місяць, за який нараховується заробітна плата (дохід), сума єдиного внеску розраховується як добуток розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на місяць, за який нараховується заробітна плата (дохід), та ставки єдиного внеску, встановленої для відповідної категорії платника.

При нарахуванні заробітної плати (доходів) фізичним особам з джерел не за основним місцем роботи ставки єдиного внеску, встановлені цією частиною, застосовуються до визначеної бази нарахування незалежно від її розміру без застосування коефіцієнта бази нарахування.

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

  1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка