А. Загальний опис факультетуСторінка2/9
Дата конвертації31.12.2016
Розмір1.67 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Б. СТУПЕНЕВА СТРУКТУРА

1. Кваліфікація (освітня та професійна)


підготовка на юридичному факультеті здійснюється за освітньо-кваліфікаційними рівнями:

«Бакалавр» – освітньо-кваліфікаційний рівень вищої освіти особи, яка на основі повної загальної середньої освіти здобула базову вищу освіту, фундаментальні та спеціальні уміння та знання щодо узагальненого об'єкту праці (діяльності), достатні для виконання завдань та обов'язків (робіт) певного рівня професійної діяльності, що передбачені для первинних посад у певному виді юридичної діяльності.

«Спеціаліст» – освітньо-кваліфікаційний рівень вищої освіти особи, яка на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» здобула повну вищу освіту, спеціальні уміння та знання, достатні для виконання завдань та обов'язків (робіт) певного рівня професійної діяльності, що передбачені для первинних посад у певному виді юридичної діяльності.

«Магістр» – освітньо-кваліфікаційний рівень вищої освіти, що передбачає здобуття повної вищої освіти з відповідної спеціальності на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» (базова вища освіта) або освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» (повна вища освіта), а також вищої освіти, здобутої до запровадження в Україні ступеневої вищої освіти.2. Напрями підготовки та спеціальності.


1. Галузь знань – 0306 Менеджмент і адміністрування. Напрям 6.030601 Менеджмент

Спеціальність 7.050201 Менеджмент організацій

Спеціалізації: Менеджмент державних установ; Менеджмент туристичної індустрії.

2. Спеціальність 8.000007 Адміністративний менеджмент.

3. Напрям підготовки - 1501 Державне управління,

Спеціальність – 8.150101 Державна служба.

Спеціалізація – Територіальне управління та місцеве самоврядування.

Г. Програми навчання студентів за спеціальністю „менеджмент організацій"
(„менеджмент державних установ")
Освітньо-кваліфі-каційний рівень

Форма навчання

Термін навчання

Бакалавр

Денна

4 роки

Спеціаліст

Денна

1 рік

Магістр

Денна

1 рік
Заочна

1 рік 6 місяців


Діаграми структури програм навчання

Галузь знань 0306 Менеджмент і адміністрування

Напрям підготовки 6.030601 "Менеджмент"

Професійне спрямування Менеджмент організацій


1. Освітньо-професіна програма підготовки бакалавра 6.030601


Менеджмент державних установ
1 курс

Назва дисципліни

Обсяг, годин

Кредити ECTS

1 семестр

2 семестр

Основи економічної теорії

144

4,0

4
Філософія

144

4,0

3
Основи екології

72

2,0

2
Основи психології та педагогіки

108

3,0

3
Українська мова за професійним спрямуванням

90

2,0

2
Історія України

90

2,5

2
Вища математика

288

8,0

4

4

Інформатика та комп’ютерна техніка

216

6,0

4

2

Іноземна мова за професійним спрямуванням (англійська, німецька)

216

6,0

4

4

Макроекономіка

144

4,0
4

Розміщення продуктивних

сил та регіоналістика


сил та регіоналістикасил та регіоналістика

108

3,0
3

Релігієзнавство

72

2,0
2

Культурологія

72

2,0
2

Соціологія

90

2,5
2

Безпека життєдіяльності

72

2,0
2

Правознавство

108

3,0
3

2 курс

Назва дисципліни

Обсяг, Годин

Кредити ECTS

3 семестр

4 семестр

Системи технологій

90

2,5

3
Мікроекономіка

144

4,0

4
Математичне програмування

90

2,5

2
Теорія ймовірностей і математична статистика

126

3,5

4
Інформатика та комп’ютерна техніка

90

2,5

2
Іноземна мова професійного спілкування (англійська)

108

3,0

4
Іноземна мова професійного спілкування

(німецька)108

3,0

4
Статистика

144

4,0

4
Логіка

54

1,5

2
Підприємницьке право

144

4,0

4
Фінанси

144

4,0
4

Бухгалтерський облік

144

4,0
4

Міжнародні економічні відносини

144

4,0
4

Дослідження операцій

108

3,0
3

Комп’ютерні мережі та телекомунікації

72

2,0
2

Економетрія

126

3,5
3

Політологія

144

4,0
3

Основи менеджменту

144

4,0
4


З курс


Назва дисципліни

Обсяг, годин

Кредити ECTS

5 семестр

6 семестр

Основи менеджменту

144

4,0

4
Теорія економічного аналізу

108

3,0

3
Аудит

90

2,5

2
Податкова система

72

2,0

3
Маркетинг

144

4,0

4
Гроші та кредит

90

2,5

2
Етика і естетика

72

2,0

2
Етика ділового спілкування

108

3,0

3
Трудове право

72

2,0

2
Економіка підприємства

180

5,0

3

2

Зв’язки з громадськістю

108

3,0
3

Економіка праці

144

4,0
3

Основи банківської справи

108

3,0
3

Операційний менеджмент

108

3,0
4

Управління персоналом

108

3,0
4

Фінанси підприємства

126

3,5
3

Інформаційні системи в менеджменті

108

3,0
3

Адміністративне право

144

4,0
3


4 курс


Назва дисципліни

Обсяг, годин

Кредити ECTS

7 семестр

8 семестр

Основи зовнішньоекономічної діяльності

108

3,0

3
Державна регіональна політика

108

3,0

3
Економіка і організація міжгалузевого комплексу

108

3,0

3
Логістика

108

3,0

3
Страхування

108

3,0

3
Методи прийняття управлінських рішень

144

4,0

4
Організація праці менеджера

108

3,0

3
Менеджмент в ЖКГ

126

3,5
4

Прогнозування та планування економіки

144

4,0

3
Фінансове та бюджетне право

90

2,5

3
Управління регіональним розвитком

108

3,0
4

Інноваційні форми регіонального розвитку

90

2,5
3

Маркетингові дослідження

72

2,0
3

Податковий менеджмент

108

3,0
3

Контролінг

108

3,0
4

Екологічний менеджмент

108

3,0
4

Основи підприємництва

72

2,0
3

Основи охорони праці

72

2,0
2

Практика з фаху (навчальна)

216

6,0
6

Діаграми структури програм навчання

Напрям підготовки 0502 "Менеджмент"Спеціальність 050201 "Менеджмент організацій"
1   2   3   4   5   6   7   8   9


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка