7. Висвітліть форми навчання та форми організації навчання у вищій школіСкачати 47.38 Kb.
Дата конвертації30.12.2016
Розмір47.38 Kb.
7. Висвітліть форми навчання та форми організації навчання у вищій школі. (курсив можна не писати як по часу буде)

Форми навчання: денна, стаціонарна, заочна, вечірня, екстернат, дистанційна,вечірньо-заочна, очно-заочна.

Форми організації навчання – способи здійснення взаємодії студентів та викладачів, в рамках якої реалізується зміст і методи навчання.

Форми організації навчального процесу : навчальні заняття, самостійна робота, практична підготовка, контрольні заходи.

Види навчальних занять: лекція, лабораторна, практична, семінарські, індивідуальне заняття, консультації.

 1. Лекція – це основна форма проведення навчальних занять у ВНЗ призначена для засвоєння теоретичного матеріалу.

Завдання які виконує лекція:

 1. Ознайомити студентів з основними формами, принципами і закономірностями вивчення предмету

 2. Ознайомити, як з основними науково-теоретичними положеннями певної галузі, так і з прикладної сторони.

 3. Дати студентам напрями для самостійної роботи в галузі науки

 4. Провідна форма навчання, вона тісно пов’язана з іншими формами: семінари, практичні…

Переваги лекції:

 1. Лекція, на відміну від підручників оперує набагато вищими можливостями

 2. Економія часу, бо якщо самостійно – піти в бібліотеку, опрацювати, знайти головне.

 3. Можна викладача запитати, що не зрозуміло.

 4. Лекція має професійно – педагогічне значення, для тих хто хоче стати професійними викладачами

 5. Коли матеріал подається емоційно, то він сприймається набагато краще.

Недоліки лекції:

 1. Пасивне сприйняття

 2. Недостатньо формує самостійне мислення

Види лекцій:

 1. Вступна лекція

 2. Тематична -- розкриває матеріал конкретної теми навчальної програми

 3. Заключна – підсмки вивч матеріалу

 4. Оглядова – перед виробничою практикою.

Вимоги до сучасної лекції: науковість та інформативність, доказовість і аргументованість.

Емоційність викладу: ефективна методика побудови лекції, виклад матеріалу літературно-зрозумілою мовою з викор ауд/від метеріалів, дедуктивних методів.2) Практичне заняття – форма навчального заняття, на якому викладач організовує детальний розгляд студентами окремих теоретичних положень навчальних дисциплін та формує вміння та навички їх практичного застосування.

Мета: поглиблювати, поширювати, деталізувати знання, виробляти навички професійної діяльності, розвивати наукове мислення та мовлення.

Головна мета семінару – забезп можливість оволодіти навчками використання теоретичних знань.

Практичне заняття проводиться з половиною групи: 10-15 студентів.

Завдання: 1. Формування пізнавальної мотивації

 2. Закріплення повторення знань

 3. Контроль

 4. Організація педагогічного спілкування

 5. Професійне використання знань

Структура практичного заняття:

 1. Попередній контроль знань, вмінь та навичок.

 2. Постановка загальної проблеми, її обговорення

 3. Виконання практичних завдань з їх обговорення

 4. Виконання контрольних завдань

Семінарське заняття – від латинський семінаріум – розсадник – форма навчального заняття на якому викладач організовує дискусію навколо попередньо-визначених тем, до яких студенти готують виступи

Типи семінарів: 1. Просимінари

 2. Власне семінари

 3. Спец. Семінари

 4. Наукові студентські семінари


3)Самостійна робота студентів- спланована робота, що виконується за завданнями та під методичним керівництвом викладача, але без його безпосереднього керівництва.

Виділяють аудиторну і позаудиторну.

Мета срс: Розвиток самостійності та креативності, тобто здатності реалізовувати та організовувати свою діяльність

Рівні СРС:


 1. Репродуктивний

 2. Стандартизований рівень – трансформація розв’язання задач, складання планів, написання рефератів.

 3. Пошуковий, творчий – пошук нової інформації…

Основні види СРС:

 1. Робота з підручниками, посібниками, першоджерелами

 2. Виконання індивідуальних завдань: курсові, магістерські дипломні роботи.

4)Наукова дослідна робота студентів( НДРС) – є складовою самостійної роботи, є необхідним компонентом підготовки фахівців над вищою освітою.

Форми НДРС: 1. НДРС включено в навчальний план

 2. Творча діяльність студентів

 3. Організаційно масові заходи з8. Підготовка та проведення лекцій.

 1. Лекція – це основна форма проведення навчальних занять у ВНЗ призначена для засвоєння теоретичного матеріалу.

Завдання які виконує лекція:

 1. Ознайомити студентів з основними формами, принципами і закономірностями вивчення предмету

 2. Ознайомити, як з основними науково-теоретичними положеннями певної галузі, так і з прикладної сторони.

 3. Дати студентам напрями для самостійної роботи в галузі науки

 4. Провідна форма навчання, вона тісно пов’язана з іншими формами: семінари, практичні…

Переваги лекції:

 1. Лекція, на відміну від підручників оперує набагато вищими можливостями

 2. Економія часу, бо якщо самостійно – піти в бібліотеку, опрацювати, знайти головне.

 3. Можна викладача запитати, що не зрозуміло.

 4. Лекція має професійно – педагогічне значення, для тих хто хоче стати професійними викладачами

 5. Коли матеріал подається емоційно, то він сприймається набагато краще.

Недоліки лекції:

 1. Пасивне сприйняття

 2. Недостатньо формує самостійне мислення

Види лекцій:

 1. Вступна лекція

 2. Тематична -- розкриває матеріал конкретної теми навчальної програми

 3. Заключна – підсмки вивч матеріалу

 4. Оглядова – перед виробничою практикою.

Вимоги до сучасної лекції: науковість та інформативність, доказовість і аргументованість.

Емоційність викладу: ефективна методика побудови лекції, виклад матеріалу літературно-зрозумілою мовою з викор ауд/від метеріалів, дедуктивних методів.Алгоритм підготовки до лекції:

 1. Визначення особливостей аудиторії

 2. Відбір необхідної інформації

 3. Визначення наукового змісту лекції

 4. Аналіз наукової літератури, посібників, підручників і т.п.

 5. Розроблення плану лекції

 6. Написання тексту лекції.

Загальні умови побудови лекції:

 1. Повідомлення плану лекції (в план вкл вузлові питання)

 2. Увязка з попередніми лекціями

 3. Розкриття теми лекції

 4. Підведення підсумків

Природна динаміка лекції включає 4 фази:

 1. Початок сприймання 4 - 5 хв.

 2. Оптимальна активність приймання 25-30 хв.

 3. Фаза вольових зусиль 10-15 хв.

 4. Фаза вираженої втоми студентів 25-30 хв.


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка