6 Конспект лекцій 10 Змістовий модуль 1 10 Тема Предмет, метод, система історії держави і права зарубіжних країн та її місце в системі юридичних наук 10Сторінка1/8
Дата конвертації02.01.2017
Розмір1.52 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8
Історія держави і права

зарубіжних країнПосібник для самостійного

вивчення дисципліни


ЗМІСТ


Вступ

5

Зміст курсу

6

Конспект лекцій

10

Змістовий модуль 1

10

Тема 1. Предмет, метод, система історії держави і права зарубіжних країн та її місце в системі юридичних наук

10

Питання для самоконтролю

13

Питання для самостійного вивчення

13

Тема 2. Основи правового статусу особи, конституційні права та свободи громадян

13

Питання для самоконтролю

16

Питання для самостійного вивчення

16

Тема 3. Виникнення й розвиток держави та права Давньої Греції та Давнього Рима

16

Питання для самоконтролю

24

Питання для самостійного вивчення

25

Тема 4. Феодальна держава та право Франції доби середньовіччя

25

Питання для самоконтролю

27

Питання для самостійного вивчення

28

Тема 5. Феодальна держава та право Німеччини. Золота була

28

Питання для самоконтролю

33

Питання для самостійного вивчення

33

Тема 6. Феодальна держава та право Англії. Велика Хартія вільностей

33

Питання для самоконтролю

35

Питання для самостійного вивчення

35

Тема 7. Держава та право феодальної Росії (ХІV ХVІІІ ст.ст.)

35

Питання для самоконтролю

38

Питання для самостійного вивчення

38

Тема 8. Держава та право в країнах арабського Сходу доби середньовіччя

38

Питання для самоконтролю

42

Питання для самостійного вивчення

42

Тема 9. Розвиток держави та права Англії в Новий час (середина XVII – ХІХ ст.ст.). Хабеас корпус акт. Біль про права

42

Питання для самоконтролю

46

Питання для самостійного вивчення

46

Тема 10. Утворення та конституційний розвиток США (XVIІI – ХІХст)

46

Питання для самоконтролю

49

Питання для самостійного вивчення

49

Тема 11. Розвиток держави та права Франції в Новий час. Кодекс Наполеона

50

Питання для самоконтролю

51

Питання для самостійного вивчення

52

Тема 12. Розвиток держави та права Німеччини в Новий час. Конституція 1871 р

52

Питання для самоконтролю

54

Питання для самостійного вивчення

55

Тема 13. Розвиток держави та права Японії в Новий час. Реформи Міцухіто

55

Питання для самоконтролю

59

Питання для самостійного вивчення

59

Тема 14. Держава та право Росії ХІХ – поч. ХХ ст.

60

Питання для самоконтролю

66

Питання для самостійного вивчення

66

Тема 15. Держава та право США в новітній період. «Новий курс» Рузвельта

66

Питання для самоконтролю

69

Питання для самостійного вивчення

70

Тема 16. Держава та право Великобританії в новітній період

70

Питання для самоконтролю

74

Питання для самостійного вивчення

74

Тема 17. Держава та право Франції в новітній період

74

Питання для самоконтролю

79

Питання для самостійного вивчення

80

Тема 18. Держава та право Німеччини в новітній період

80

Питання для самоконтролю

83

Питання для самостійного вивчення

84

Тема 19. Виникнення та розвиток незалежних держав в Центральній і Східній Європі

84

Питання для самоконтролю

87

Питання для самостійного вивчення

87

Індивідуальне завдання

88

Питання до екзамену

90

Список літератури

91
Вступ
Курс „Історія держави та права зарубіжних країн” вивчається у всіх учбових закладах юридичного профілю, які здійснюють підготовку фахівців-юристів. Це пов’язано з тим, що в сучасних умовах вивчення проблем державного права зарубіжних країн набуває особливого значення. Викладання курсу присвячено вивченню основних напрямків розвитку конституційного права зарубіжних країн.

Курс державного права має три мети: загальноосвітню, правознавчу і практичну.

Загальноосвітнє значення даного предмету пов’язано з необхідністю підвищення загальної культури студентів-майбутніх юристів.

Правознавча мета курсу полягає в поглибленні теоретичних знань про моделі правового регулювання статуса особливості, про різні конституційні принципи економічної, соціальної, політичної систем суспільства, про основи його духовного життя, про різні форми правління, територіального, політичного устрою держави, системах державних органів і органів місцевого самоврядування.

Практична мета курсу пов’язана з вивченням конституційно-правових інститутів і методів конституційного регулювання, їх позитивних та негативних сторін, що можуть змінюватись в неоднакових умовах, позитивні риси можуть обернутися негативними і навпаки.

Знання конституційної теорії і практики різних держав може допомогти у вивченні конституційного права України та інших предметів.

Розподіл часу в тематичному плані є приблизним. З погодження учбового відділу викладач має право змінювати відношення годин по окремим темам курсу, але в межах загального бюджету часу, відведенного на вивчення цього предмету.

Предмет: основні закономірності виникнення та розвитку держави і права зарубіжних країн на різних етапах історичного розвитку.

Мета: формування знань про виникнення та розвиток в зарубіжних країнах державних інститутів та систем права, починаючи з стародавніх часів до сучасності.

Завдання: поглиблення теоретичних знань про моделі правового регулювання статуса особливості, про різні конституційні принципи економічної, соціальної, політичної систем суспільства, про основи його духовного життя, про різні форми правління, територіального, політичного устрою держави, системах державних органів і органів місцевого самоврядування.
Зміст курсу

Змістовий модуль 1. Держава і право зарубіжних країн

в стародавні часи та в добу середньовіччя
Тема 1. Предмет, метод, система історії держави і права зарубіжних країн та її місце в системі юридичних наук

Предмет історії держави та права зарубіжних країн. Мета та завдання курсу. Співвідношення історії держави та права зарубіжних країн з іншими юридичними науками, її місце в системі вищої юридичної освіти.

Періодизація курсу. Виникнення держави і права. Теорії, що пояснюють процес появи і становлення держави і права. Іригаційна теорія. Патріархальна теорія. Теологічна теорія. Космічна теорія. Теорія насильства. Расова теорія. Інцестна (статева) теорія. Спортивна теорія. Патрімоніальна теорія. Органічна теорія. Економічна теорія. Класова теорія. Психологічна теорія. Договірна теорія. Дифузійна теорія.

Тема 2. Історія держави і права Стародавнього Сходу

Загальні ознаки соціально-економічної структури країн Стародавнього Сходу. Роль східної общини, колективної і державної власності в розвитку держави і права. Значення природних чинників. Збереження пережитків первіснообщинного ладу на Древньому Сході. Суть і функції деспотії на Стародавньому Сході. Держава і право Стародавнього Єгипту. Держава і право Стародавньої Месопотамії. Законник царя Хаммурапі. Кастовий лад Стародавньої Індії. Закони Ману.Тема 3. Виникнення й розвиток держави та права Давньої Греції та Давнього Рима

Розпад родового ладу в Афінах. Реформи Тезея. Архонти й ареопаг. Реформи Солона та Клісфена. Демократизація державного ладу в V столітті до н.е. Реформи Ефіальта і Перікла. Утворення Афінського морського союзу. Рабовласницька демократія в Афінах. Виникнення держави в Спарті. Царі. Герусія. Ефори. Народні збори. Основні риси Афінського права. Відмінності Афінської рабовласницької демократії від сучасної демократії.

Виникнення держави в Римі. Боротьба патриціїв і плебеїв. Реформа Сервія Туллія. Утворення аристократичної республіки. Законодавство Гракхів. Військова реформа Марія. Диктатура Сулли. Повстання Спартака. Перехід до імперії. Едикт Каракалли. Виникнення та розвиток колонату. Прінципат. Занепад республіканських установ і формування імперського чиновництва. Домінат. Реформи Діоклетіана та законодавство Костянтина. Поділ імперії на Західну і Східну. Падіння Західної Римської імперії.

Тема 4. Феодальна держава та право Франції доби середньовіччя

Ранньофеодальна франкська монархія. Особливості виникнення держави у франків. Роль завоювання. Розвиток форм феодальної власності на землю: алод, бенефіцій, феод. Встановлення феодальної залежності і її форми. Коммендація і прекарій. Імунітет. Реформа Карла Мартелла. Державний лад франків при Меровінгах. Карл Великий і "відновлення" Західної Римської імперії. Державний лад Каролінгської монархії. Центральне та місцеве управління. Судова система. Верденський договір 843 р. і розпад франкської держави.Тема 5. Феодальна держава та право Німеччини. Золота булла

Утворення феодальної держави в Німеччині. Священна Римська імперія". Політична децентралізація в імперії. Золота Булла 1356 р. Влада князів. Управління в князівствах і містах. Військова організація. Особливості станово-представницької монархії в Німеччині. Органи станового представництва (рейхстаг і ландтаги). Імперський суд і поліція. Особливості абсолютизму в Німеччині. Селянська війна 1525 р. і її результати. Князівський абсолютизм. Поліцейська держава в Пруссії.Тема 6.  Феодальна держава та право Англії. Велика Хартія вільностей

Формування феодальних відносин у англосаксів. Система управління в англосакських державах.

Нормандське завоювання та його вплив на суспільний і державний лад Англії в XI-XIII ст.ст. Реформи Генріха II. Центральні органи влади. Велика Хартія Вільностей 1215 р. Зміни в суспільному ладі Англії в ХІІ-XV ст.ст. Утворення станово-представницької монархії. Виникнення та розвиток парламенту. Формування органів місцевого самоврядування. Еволюція судової системи. Виникнення суду присяжних. Передумови абсолютної монархії в Англії. Роль держави в обгороджуванні земель і в процесі первинного накопичення капіталу. Незавершений характер абсолютизму.

Тема 7. Держава та право феодальної Росії (XIV-XVIII ст.ст.)

Утворення Російської централізованої держави. Особливості державних органів управління. Станово-представницька монархія в Росії (XVI – 1 пол. XVII ст.ст.). Виникнення земських соборів. Боярська Дума. Розвиток російського феодального права. Соборне Укладення 1649 р. Система злочину за Укладом. Ознаки системи покарання. Держава та право Російської імперії періоду абсолютизму. Еволюція наказової системи. Законодавство Петра I.Тема 8. Держава та право в країнах арабського Сходу доби середньовіччя

Особливості розвитку держави та права в країнах Сходу. Арабський халіфат. Середньовічні держави Китаю, Японії, Індії. Джерела мусульманського права. Коран. Сунна. Фетва. Право власності. Зобов'язальні відносини. Особливості сімейного і спадкового права. Злочини та покарання. Феодальне право Китаю та Японії. Відмінності середньовічних держав Сходу (Китай, Японія, Індія) від країн Західної Європи..


Змістовий модуль 2. Держава і право зарубіжних країн

в Новий час і в новітній період
Тема 9.  Розвиток держави та права Англії в Новий час (середина XVII-XIX ст.ст.). Хабеас корпус акт. Білль про права

Передумови революції в Англії. «Петиція про право» 1628 р. Основні етапи й особливості Англійської революції. Утворення держави в Англії. «Довгий парламент». Громадянська війна. Страта короля та проголошення республіки. Протекторат Кромвеля. «Знаряддя управління» 1653 р. Реставрація Стюартів. Оформлення конституційної монархії. Торі і віги. Наbеаs соrрus act 1679 р. Переворот 1688 р. Білль про права 1689 року. Акт про престолонаслідування 1701 р. Висунення парламенту. Виникнення кабінету міністрів. Державний лад Англії і його розвиток у XVII – XVIII ст.ст. Виборчі реформи 1832  і 1867 років. Консерватори і ліберали. Ослаблення королівської влади. Посилення урядової влади. Органи центрального і місцевого управління у першій половині XIX ст. Утворення колоніальної імперії. Управління колоніями. «Акт про дійсність колоніальних законів» 1865 р. Виникнення домініонів. Зміна в державному ладі Англії. Виборча реформа 1884-1885 рр. Акт про парламент 1911 р. Акт про захист держави 1914 р. Судова реформа 1875 р.Тема 10.  Утворення та конституційний розвиток США (ХVIII-ХIХ ст.ст.)

Організація управління в північноамериканських колоніях Англії. Війна за незалежність. Декларація незалежності 1776 р. Створення конфедерації і «Статті конфедерації» 1781 р. Причини переходу від конфедерації до федерації. Конструкція США 1787 р. Білль про права 1791 р. Закон про судовий устрій 1789 р. «Конституційні нагляд» Верховного суду США. Територіальне розширення США. Боротьба між плантаторами-рабовласниками Півдня і промисловцями Півночі за владу. Громадянська війна 1861-1864 рр. «Реконструкція» Півдня. Конституційний розвиток США після громадянської війни. Верховний суд США у боротьбі проти державного втручання в економічні та соціальні відносини. Виникнення й оформлення двопартійної системи. Зміцнення федерації.Тема 11. Розвиток держави та права Франції в Новий час. Кодекс Наполеона

Революція 1789-1794 рр. у Франції. Основні етапи революції. Засновницькі збори. Закони про «знищення феодального режиму» 4-11 серпня. Декларація прав людини і громадянина 1789 р. Конституція 1791 р. Ліквідація монархії та проголошення республіки. Диктатура якобінців. Декларація прав людини та громадянина і Конституція 1793  р. Революційні комітети. Переворот 9-го термідора. Реорганізація уряду. Конституція 1795 р. Директорія. Державний переворот 1799 р. (Наполеона Бонапарта). Конституція 1799 р. Органічні сенатус-консульти 1802  і 1804 рр. Армія і поліція періоду імперії. Падіння імперії Наполеона Бонапарта. Реставрація монархії Бурбонів. Хартія 1814 р. Хартія 1830 р. Революція 1848 р. та проголошення республіки. Конституція 1848 р. Державний переворот Луї Бонапарта 1851 р. Конституція 1852 р. Державний лад Другої імперії. Політичний режим Другої імперії. Франко-прусська війна та падіння імперії. Рецепція Римського права за Кодексом Наполеона 1804 р. Вплив Декларації прав людини та громадянина 1789 р. на міжнародні договори з прав людини.Тема 12. Розвиток держави та права Німеччини в Новий час. Конституція 1871 р.

Німеччина після Віденського конгресу. Революція 1848 р. і її вплив на розвиток німецьких держав. Прусська монархія, її сутність і особливості. Конституція 1850 р. Гегемонія Пруссії в Німецькому союзі. Конституція союзу 1867 р. Утворення Німецької імперії. Політичні партії. Утворення соціал-демократичної партії. «Прусський шлях розвитку» в сільському господарстві. Конституція німецької імперії 1871 р. Імператор. Канцлер. Бундесрат. Рейхстаг. Гегемонія Пруссії. Уявний федералізм. Армія. Поліція. Судова система. Утворення колоніальної імперії. Управління колоніями. Відмінності «Прусського шляху розвитку» в сільському господарстві від інших країн Західної Європи.Тема 13. Розвиток держави та права Японії в Новий час. Реформи Міцухіто

Революція 1868 р. в Японії. Реформи 70-80-х рр. Зміни у політичній системі Японії.

Конституція 1889 р. Державний лад Японії. Імператор. Уряд. Державна рада. Парламент. Армія. Поліція. Судова система. Місцеве управління.

Відмінності політичної правової системи Японії від країн Західної Європи. Реформи Міцухіто.Тема 14. Держава та право Росії XIX – поч. XX ст.

Розвиток державної системи в I пол. XIX в. Реорганізація вищого державного управління. Урядовий конституціоналізм. Діяльність М. Сперанського. Зміни в правовому положенні церкви. Зміни в церковнім праві. Кодифікування російського права у I половині XIX ст. Новий Уклад. Звід законів. Державно-політична криза 1850 р. Селянська реформа 1861 р. Судова реформа. Становий лад I половини XX ст. Правова консолідація дворянства. Міське населення. Правові категорії селянства. Жалувані грамоти дворянству та містам 1785 р. Правовий статус станів. Оформлення конституційної монархії в Росії. Розвиток права на поч. XX ст. Установи кодифікувань і їхня діяльність. Робота над Цивільним укладенням.Тема 15. Держава та право США в новітній період. «Новий курс» Рузвельта

Розвиток державно-монополістичного капіталізму в США. «Новий курс» Ф. Рузвельта. Державне регулювання економіки після відміни «нового курсу».

Зміни у виборчому праві. XX, XXIV і XXVI поправки до конституції. Закон про виборчі права 1965 р. Боротьба негрів (і кольорових) проти сегрегації. «Вирівнювання» формального, юридичного положення негрів. Перерозподіл виборчих округів.

Посилення президентської влади. Зростання апарату з регулювання економіки.Тема 16. Держава та право Великобританії в новітній період

Розвиток державно-монополістичного капіталізму. Часткова націоналізація промисловості та банків після другої світової війни. Зміни у виборчому праві. Виборчі закони 1918, 1928, 1949 і 1969 рр. Посилення централізації державної влади та зростання контролю центральної влади над місцевим управлінням. Криза Британської колоніальної імперії після першої світової війни. Вестмінстерський статут 1931 р. Крах Британської колоніальної імперії після другої світової війни. Співдружність націй.Тема 17. Держава та право Франції в новітній період

Третя республіка між двома світовими війнами. Багатопартійна система. Зміни в державному ладі та політичному режимі. Боротьба демократичних сил проти фашизму. Зміни у виборчому праві. Виборчі закони 1919, 1927 рр. Франція в другій світовій війні. «Режим Віші». Виникнення Четвертої Республіки. Політичні партії. Засновницькі збори 1945  і 1946  рр. Конституція 1946 р. і її загальна характеристика. Державний лад Франції за конституцією 1946 р. Політичний режим у Франції у період 1946-1958  рр. Військовий переворот в Алжирі в 1958 р. і основні риси Конституції. Президентські та парламентські вибори 1981 р. Економічні та політичні реформи.  1   2   3   4   5   6   7   8


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка