3. Тип модуля: обов’язковий Семестр: I обсяг модуляСкачати 19.21 Kb.
Дата конвертації02.04.2017
Розмір19.21 Kb.
1. Назва модуля: Лінійна алгебра та аналітична геометрія

2. Код модуля: ВМ_6044_С01         

3. Тип модуля: обов’язковий

4. Семестр: I

5. Обсяг модуля: загальна кількість годин — 180 (кредитів ЄКТС — 5)

аудиторні години — 80 (лекції — 48, практичні — 32)6. Лектори: к. ф.-м. н., доц. Веселовська Ольга Володимирівна

7. Результати навчання:

У результаті вивчення модуля студент повинен:    • Знати: матриці та дії над ними, властивості визначників та методи їх обчислення, методи розв’язування систем лінійних рівнянь, дії над векторами, основні геометричні об’єкти: пряму, площину, криві та поверхні другого порядку, елементи теорії лінійних просторів, операторів, груп, кілець та полів.

    • Уміти застосовувати методи лінійної алгебри та аналітичної геометрії при дослідженні та розв’язуванні задач з інших загальних та спеціальних дисциплін.

8. Спосіб навчання: аудиторне

9. Необхідні обов‘язкові попередні та супутні модулі:

-пререквізит: елементарна математика

-кореквізит:

10. Зміст навчального модуля:

Матриці, визначники, системи лінійних рівнянь. Елементи векторної алгебри. Основні задачі аналітичної геометрії. Елементи теорії лінійних просторів, операторів, груп, кілець та полів.11. Рекомедована література:

1. Бугров Я.С., Никольский С.М. Элементы линейной алгебры и аналитической геометрии. –

М.: Наука, 1988.

2. Ильин В.А., Позняк Э.Г. Аналитическая геометрия. – М.: Наука, 1981.

3. Ильин В.А., Позняк Э.Г. Линейная алгебра. – М.: Наука, 1983.

4. Бекмешев Д.В. Курс аналитической геометрии и линейной алгебры. – М.: Наука, 1982.

5. Рудавський Ю.К., Костробій П.П., Луник Ф.П., Уханська Д.В. Лінійна алгебра та аналітична

геометрія. Навчальний посібник. Львів, 1999.

6. Бугров Я.С., Никольский С.В. Высшая математика: Задачник. – М.: Наука, 1982.

7. Клетенник Д.В. Сборник задач по аналитической геометрии. – М.: Наука, 1986.

8. Збірник задач з лінійної алгебри та аналітичної геометрії (за редакцією Ю.К. Рудавського).–Львів, 1999.

12. Форми та методи навчання: лекції, практичні заняття, самостійна робота

13. Методи і критерії оцінювання:

14. Мова навчання: українська


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка