3. Різновидності систем технічної експлуатації та управління в галузі зв’язкуСторінка1/7
Дата конвертації21.02.2017
Розмір0.94 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7


3.Різновидності систем технічної експлуатації та управління в галузі зв’язку

В наш час значна увага приділяється розвитку галузі зв'язку України, яка є однією з найважливіших частин виробничої інфраструктури.

Перспективи розвитку зв'язку досить великі, але навіть збереження технічних засобів і технічного обслуговування приводить до різкого збільшення кількості персоналу галузі.

Основна частина персоналу зайнята технічною експлуатацією обладнання, трактів i каналів, обслуговуванням абонентів та клієнтури (споживачів).

Прискорення розвитку галузі при одночасному підвищенні якості i ефективності можливе тільки при прискоренні науково-технічного прогресу в галузі за допомогою запровадження нових технологій обслуговування абонентів та клієнтури, а також нових методів технічної експлуатації обладнання зв'язку на основі застосування сучасних засобів мікроелектроніки та обчислювальної техніки. На єдиній технічній i теоретичній базі можлива розробка спектру уніфікованих автоматизованих систем технічної експлуатації обладнання зв'язку та управління i систем , які забезпечать цілий ряд послуг.

Аналіз трудовитрат в галузі показує, що процеси технічної експлуатації найбільш трудомісткі. На їx долю припадає до 33 % загально-галузевих витрат, тому основною метою запровадження системних методів i обчислювальної техніки є створення технічних засобів АСТЕ, які забезпечать значну економію трудовитрат при запровадженні нових технологій експлуатації обладнання, а також значне підвищення ефективності пpацi персоналу при діючих технологіях.

В галузі зв'язку колишнього Союзу створювався ряд АСТЕ, які орієнтувались на запровадження системних методів i обчислювальної техніки. Вони забезпечували суттєве зростання ефективності пpаці.

Найбільш відомими i досить великими були системи що, розглянуті нижче.3.1. Автоматизована система технічної експлуатації обладнання міських та сільських телефонних станцій


Ця система забезпечує контроль за станом абонентського та станційного обладнання (збір, накопичення i обробку інформації про телефонне навантаження i його параметри, якість обслуговування абонентів); вирішує завдання динамічного управління мережами, забезпечує виписку нарядів на ремонтні роботи; контролює ефективність поновлення; веде облік i аналіз складних мереж. Зараз подібні системи реалізуються у вигляді ЦТЕ (центрів технічної експлуатації) з багаторівневою структурою та ієрархічним типом управління.

Нижній рівень подібних систем складають об’єкти міських телефонних станцій (МТС) або сільських телефонних станцій (СТС), тобто приміщення АТС, в яких обслуговується кілька десятків тисяч номерів.

Верхній рівень в більшості випадків суміщується з адміністративним територіально-технічним вузлом (АТТВ).

Враховуючи, що ємність телефонної мережі приблизно 5 х 106 номерів, можна зробити висновок, що тільки для обслуговування об’єктів ГТС необхідно приблизно 2,5 х 102 систем нижнього рівня, які забезпечують контроль i управління окремими об’єктами, i 0,5 х 102 - систем верхнього рівня.


3.2 Автоматизована система технічної експлуатації засобів поштового зв'язку


Ця система повинна забезпечувати оформлення первинної документації стосовно поштово-касових, комунальних платежів та інших операцій, які оформляються підприємствами поштового зв'язку: облік грошових сум по поштово-касових i інших операціях; облік надходження i видатків грошових сум по поштово-касових операціях, а також функції управління технічною експлуатацією засобів розподілення- обробку поштових відправлень i облік обладнання.

Система повинна складатись із ряду підсистем, найбільшими з яких є підсистеми технічної експлуатації відділень зв'язку i управління розподілом поштових повідомлень.

Підсистема технічної експлуатації відділення зв'язку забезпечує підвищення продуктивності працівників відділення зв'язку. При такому підході кожне вілд1лення зв'язку, яке має кінцеву апаратуру (телеграфні апарати, засоби електрозв'язку, технічні засоби для виконання переказових операцій тощо), обладнується мікропроцесорними та обчислювальними засобами, які забезпечать вирішення на місці не складних, не пов'язаних між собою завдань по виконанню операцій, які зустрічаються найчастіше (пошук довідкової інформації в алфавітному списку підприємств зв'язку України, СНД та інших, зберігання та видача облікової інформації, ведення журналів реєстрації i т.д.).

За допомогою наявних каналів зв'язку ці обчислювальні пристрої з'єднуються з обчислювальними засобами вузлів зв'язку (районних, міських i т.п.), котрі керують даними відділеннями. Обчислювальні системи вyзлів зв'язку, в свою чергу, об'єднуються у свою обчислювальну систему. Обчислювальні засоби відділень зв'язку повинні забезпечувати широкі можливості з самообслуговування клієнтури (подавання телеграм, виписування та оформлення квитанцій тощо).

Підсистема розподілу поштових повідомлень сумісно з підсистемою експлуатації відділень зв'язку забезпечує автоматизацію процесу сортування та обліку тяжких відправлень.

Приймаючи найбільш просте обчислювальне обладнання сільського відділення зв'язку за одиницю i враховуючи, що обладнання міського відділення зв'язку має таких 2-3 одиниці, районного вузла зв'язку сільського району i поселення міського типу - 3-4 одиниці, обласного вузла - 10 одиниць, а республіканського - 20 одиниць, визначимо приблизну кількість необхідних СОТ (систем обчислювальної техніки), знаючи, що великих підприємств в Україні приблизно 60; районних вузлів сільських i вузлів поселень міського типу приблизно 600; міських відділень зв'язку приблизно 5000; сільських відділень приблизно 12000. Тоді можливо наближено визначити, що всього на Україні для поштового зв'язку потрібно N обчислювальних обладнань:

N = 60 х 10 + 1 х 20 + 600 х 3 + 5000 х 2 + 12000 = 24420 одиниць.

При створенні одиниць обчислювальної техніки для цих завдань необхідно мати на увазі ліміт на фондоозброєння, що вимагає орієнтування на вкpaй малі кошти, а така СОТ має вартість приблизно 1000 гривень.
  1   2   3   4   5   6   7


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка