3. Начальникам цо (ЦЗ) районів, директорам департаментів, начальникам управлінь І служб цо містаСкачати 480.69 Kb.
Дата конвертації30.12.2016
Розмір480.69 Kb.
Про планування та реалізацію основних завдань і заходів з підготовки цивільного захисту (ЦО) м. Миколаєва на 2013 рік

З метою підвищення рівня захисту населення та території м. Миколаєва, запобігання виникненню надзвичайних ситуацій техногенного та природного походження, забезпечення зменшення збитків і витрат у разі стихійного лиха, аварій, пожеж тощо, керуючись п.п. 19, 20 ч. 4 ст. 42 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”:


1. Затвердити Основні завдання цивільного захисту (ЦЗ), цивільної оборони (ЦО) м. Миколаєва на 2013 рік та План заходів органів управління щодо підвищення готовності цивільного захисту (ЦО) м. Миколаєва на 2013 рік (додаються).
2. Начальнику управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Миколаївської міської ради Герасімені О.А. довести до відома керівного складу установ, підприємств, організацій, начальників служб ЦО перелік основних завдань і заходів щодо підвищення готовності цивільного захисту (ЦО) м. Миколаєва на 2013 рік.
3. Начальникам ЦО (ЦЗ) районів, директорам департаментів, начальникам управлінь і служб ЦО міста:

3.1. Спланувати підготовку цивільного захисту (ЦО) підпорядкованої ланки, розробити відповідні документи з урахуванням вимог основних завдань і заходів щодо підвищення готовності ЦЗ (ЦО) і термінів виконання Плану заходів органів управління щодо підвищення готовності цивільного захисту (ЦО) м. Миколаєва на 2013 рік, довести до виконавців зміст та строки виконання заходів.

3.2. Звіт про виконання основних завдань цивільного захисту (ЦО) м. Миколаєва на 2013 р. і Плану заходів органів управління щодо підвищення готовності цивільного захисту (ЦО) м. Миколаєва на 2013 рік надавати до управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Миколаївської міської ради до 28-го числа щомісяця.
4. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження міського голови від 18.01.12 № 17р “Про планування та реалізацію основних завдань і заходів з підготовки цивільної оборони (ЦЗ) м. Миколаєва на 2012 рік”.
5. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою.

Міський голова В.Д.Чайка

Затверджено

розпорядженням

міського голови

від ___________

№ ___________

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ

цивільного захисту (ЦЗ), цивільної оборони (ЦО) м. Миколаєва

на 2013 рік
З метою забезпечення виконання вимог Законів України “Про Цивільну оборону України”, “Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру”, “Про правові засади цивільного захисту”, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших нормативно-правових документів у сфері цивільного захисту (ЦО)
ВИМАГАЮ:
1. Головним завданням з підготовки цивільного захисту (цивільної оборони) м. Миколаєва на 2013 рік вважати реалізацію державної політики, спрямованої на забезпечення безпеки та захист населення і територій, матеріальних, культурних цінностей, довкілля від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру у мирний час та в особливий період.

Основні зусилля у ході реалізації головного завдання зосередити на:

- забезпеченні реальної готовності органів управління, сил та засобів ЦЗ (ЦО) до оперативного реагування на надзвичайні ситуації і ліквідацію їх наслідків, проведення аварійно-відновлювальних робіт та захисту населення і територій, організованого переведення в різні ступені готовності;

- проведенні попереджувальних заходів у сфері захисту населення, техногенної та пожежної безпеки, з метою досягнення прийнятого рівня ризику виникнення надзвичайних ситуацій та зменшення людських та матеріальних втрат;

- забезпеченні достатнього фінансування бюджетами всіх рівнів профільних програм і заходів цивільного захисту;

- розробленні і впровадженні заходів щодо безаварійного функціонування потенційно небезпечних об’єктів, систем життєзабезпечення міста, виконанні вимог діючого законодавства у сфері цивільного захисту (ЦО) та техногенної безпеки;

- розвитку створеного потенціалу засобів захисту населення, накопиченню необхідних фінансових і матеріальних резервів, призначених для попередження та ліквідації надзвичайних ситуацій (НС);

- продовженні створення складових Миколаївської міської ланки єдиної державної системи цивільного захисту на районному та об'єктовому рівнях;

- підготовці керівного складу, органів управління та сил ЦЗ (ЦО) і населення до дій в умовах загрози та виникнення можливих надзвичайних ситуацій (НС), згідно законодавства.


2. Виконання заходів, спрямованих на ефективну реалізацію державної політики у сфері захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, запобігання та оперативного реагування на них, вважати одним із пріоритетних завдань органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, незалежно від форм власності і підпорядкування.
3. Виходячи з головного завдання цивільного захисту (ЦО) на 2013 рік, пріоритетних напрямків реалізації державної політики у створенні умов безпечної життєдіяльності населення міста, визначити такі завдання:

3.1. Голові комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій м. Миколаєва:

- спланувати діяльність комісії на організацію здійснення заходів, спрямованих на попередження виникнення НС на території міста;

- здійснювати координацію і забезпечення дій органів управління та сил ЦЗ (ЦО) всіх рівнів під час запобігання і реагування на НС або загрозу її виникнення на території міста.

3.2. Голові евакокомісії міста:

- організувати коригування плануючої документації евакокомісій всіх рівнів, відповідно до вимог Положення про порядок проведення евакуації населення у разі загрози або виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.10.01 № 1432 та інших керівних документів;

- забезпечити постійну готовність сил та засобів, призначених для проведення евакуаційних заходів всіх рівнів;

- тренування евакуаційних органів щодо евакуації населення на випадок виникнення НС здійснювати у ході проведення навчань з ЦЗ (ЦО).3.3. Начальникам цивільної оборони (ЦЗ) районів, департаментів, служб ЦО, управлінь, відділів, інших виконавчих органів ради, об’єктів господарської діяльності (ОГД) всіх форм власності:

- до 25 січня 2013 року проаналізувати роботу підпорядкованих ланок з питань виконання заходів цивільного захисту (ЦО), визначити своїми розпорядчими документами завдання на 2013 р.;

- забезпечити утримання і технічне обслуговування систем оповіщення та зв'язку, підключення телефонів керівного складу ЦЗ (ЦО) до стійок централізованого виклику;

- впроваджувати дієві заходи щодо запобігання найбільш вірогідним для регіону (галузі) НС техногенного, природного, екологічного характеру, шляхом завчасного проведення комплексу організаційних, інженерно-технічних та інших профілактичних робіт;

- активізувати роботу з впровадження на об’єктах підвищеної небезпеки систем раннього виявлення загрози надзвичайних ситуацій та оповіщення людей у разі їх виникнення;

- продовжити роботу щодо проведення технічної інвентаризації захисних споруд ЦО всіх форм власності;

- продовжити роботу щодо приведення захисних споруд ЦО у готовність до використання за призначенням;

- при проведенні комплексних та інших навчань з ЦЗ (ЦО) проводити тренування евакоорганів щодо організації і проведення евакуації під час НС;

- продовжити роботу щодо забезпечення персоналу хімічно небезпечних об’єктів та працівників підприємств, які потрапляють у зони можливого хімічного забруднення, засобами індивідуального захисту;

- забезпечити обов’язковим обслуговуванням державними аварійно-рятувальними службами об’єкти підвищеної небезпеки;

- забезпечити готовність пунктів видачі засобів захисту органів дихання;

- забезпечити готовність до дій за призначенням розрахунково-аналітичних груп;

- забезпечити організацію роботи постів радіаційного та хімічного спостереження і диспетчерських служб згідно керівних документів;

- продовжити роботу щодо створення страхового фонду документації відповідно до вимог Закону України від 22.03.01 № 2332-ІІІ “Про страховий фонд документації України”;

- вжити комплекс заходів щодо забезпечення безаварійної роботи систем життєзабезпечення населення та готовності до проведення відновлювальних робіт в умовах виникнення НС техногенного походження в осінньо-зимовий період року;

- продовжити роботу щодо обладнання (відновлення) систем протипожежного захисту, особливо на об’єктах з масовим перебуванням людей та у будинках підвищеної поверховості;

- вжити дієвих заходів з попередження загибелі людей на водній акваторії міста;

- провести коригування планів цивільного захисту районів міста на особливий період;

- відкоригувати плани евакуації населення за видами НС всіх рівнів;

- продовжити роботу щодо скорочення застосування шкідливих речовин на об’єктах, які мають їх в технічному виробництві, шляхом впровадження передових та нешкідливих технологій;

- продовжити роботу зі створення та накопичення фінансових і матеріальних резервів всіх рівнів;

- продовжити роботу щодо створення консультаційних пунктів при житлово-експлуатаційних організаціях та інформаційно-довідкових куточків для працюючого населення на підприємствах, установах і організаціях з питань цивільного захисту;

- організувати проведення просвітницько-інформаційної роботи з питань цивільного захисту, пропаганди знань серед населення щодо дій у разі загрози та виникнення НС, дотримання санітарно-гігієнічних норм, правил пожежної безпеки, поведінки на воді, вживання дарів природи, тощо;

- забезпечити навчання всіх категорій керівників, посадових осіб і фахівців, на яких поширюється дія законів у сфері ЦО (ЦЗ) в мережі підрозділів навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності області;

Підготовку з цивільного захисту (ЦО) підпорядкованої ланки у 2013 році планувати та здійснювати на підставі цих завдань, у ході навчань, тренувань і занять з охопленням тематики з питань захисту та дій в умовах НС, можливих на території міста.
4. Доручити департаментам, управлінням Миколаївської міської ради та службам цивільної оборони міста:

4.1. Департаменту фінансів Миколаївської міської ради:

- здійснювати  фінансування заходів цивільного захисту, згідно з міськими діючими програмами, у межах наявного фінансового ресурсу та затверджених асигнувань на відповідний рік.4.2. Департаменту житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради:

- забезпечити готовність сил і засобів комунально-технічної служби до дій у складних погодних умовах та проведення інших невідкладних відновлювальних робіт;

- продовжити роботу щодо проведення ремонтних робіт будівельних конструкцій, систем життєзабезпечення на захисних спорудах ЦО комунальної власності міста;

- здійснювати координацію роботи комунальних підприємств з питань розробки та виконання заходів щодо запобігання виникненню НС під час льодоходу, повені та паводків;

- забезпечити координацію роботи комунальних підприємств щодо недопущення порушень функціювання систем життєзабезпечення міста у разі загрози та виникнення НС;

- організувати виконання практичних заходів щодо безаварійної експлуатації мостового, шляхового господарства міста;

- продовжити роботу щодо приведення у працездатний стан систем протипожежного захисту будинків підвищеної поверховості;

- забезпечити виконання заходів щодо проведення технічної інвентаризації захисних споруд ЦО, які знаходяться у житловому фонді комунальної власності міста;

- продовжити роботи щодо впорядкування електро- та газового господарства міста;

- забезпечити своєчасне проведення підготовчих заходів щодо недопущення виникнення аварійних ситуацій на системах життєзабезпечення населення міста в осінньо-зимовий період 2013-2014 рр.;

- продовжити роботу щодо видалення дерев, які знаходяться у аварійному стані;

- розробити та впровадити заходи щодо забезпечення пожежної безпеки в лісовому та парковому господарстві на території міста;

- до початку купального періоду 2013 р. забезпечити придатність до експлуатації міських пляжів, забезпечити їх необхідним обладнанням, аварійно-рятувальним обслуговуванням;

- продовжити роботу щодо створення консультаційних пунктів з питань ЦЗ (ЦО) при житлово-експлуатаційних організаціях міста, незалежно від форм власності, вдосконалення їх навчально-матеріальної бази.4.3. Управлінню містобудування та архітектури Миколаївської міської ради:

- продовжити роботу з приведення містобудівної документації “Генеральний план міста Миколаєва” у відповідність до вимог державних будівельних норм ДБН Б.1.1-5:2007;

- сприяти заходам комплексного освоєння підземного простору міста для взаємопогодженого розміщення у ньому споруд і приміщень соціально-побутового, виробничого і господарського призначення, з урахуванням необхідності їх пристосування і використання для укриття населення у разі виникнення НС;

- сприяти виконанню заходів з впровадження сучасних інженерно-технічних та інших заходів, спрямованих на підвищення стійкості функціонування об’єктів і систем життєзабезпечення;

- забезпечити контроль за переплануванням житла у багатоквартирних будинках.

4.4. Управлінню освіти Миколаївської міської ради:

- організувати роботу серед дітей та підлітків щодо залучення їх до громадського руху “Школа безпеки”;

- взяти участь у всеукраїнських та регіональних заходах (змагання, тренінги, збори тощо), спрямованих на популяризацію здорового способу життя та підвищення рівня практичної підготовки дітей та підлітків до дій у НС;

- з метою попередження травматизму і загибелі дітей на льоду та воді напередодні канікул проводити з дітьми та батьками відповідні лекції, бесіди, класні години;

- організувати проведення Дня цивільної оборони в загальноосвітніх закладах та Тижня безпеки дитини у дошкільних закладах міста;

- організувати проведення Тижня знань основ безпеки життєдіяльності в дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах міста;

- продовжити роботу щодо забезпечення протипожежного захисту дошкільних та загальноосвітніх закладів міста;

- продовжити роботу з пропаганди знань серед учнів, популяризації вмінь та навичок з питань цивільного захисту шляхом створення кабінетів, куточків БЖД, конкурсів малюнків та плакатів, виставок і змагань за нормативами і питаннями щодо дій в умовах НС;

- організувати проведення заходів агітаційного, навчального та спортивного характеру з безпеки життєдіяльності та цивільного захисту в оздоровчих дитячих таборах в період літніх канікул.

4.5. Управлінню з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Миколаївської міської ради:

- розроблення комплексу заходів щодо підтримання готовності органів управління та сил ЦЗ (ЦО) до дій за призначенням;

- організувати аварійно-рятувальне обслуговування території міста та потенційно небезпечних об’єктів, які знаходяться у комунальній власності міста;

- продовжити роботу, спрямовану на прогнозування та попередження НС техногенного і природного характеру, розвиток і вдосконалення систем та методів збору, аналізу, передачі інформації про надзвичайні ситуації;

- визначати, в межах своєї компетенції, рівень надзвичайних ситуацій, забезпечувати оперативне і повне інформування органів управління про загрозу або виникнення НС;

- здійснювати контроль:

- за належним функціюванням системи оповіщення та зв’язку міста, об’єктових систем оповіщення;

- за створенням, зберіганням, поновленням матеріальних резервів, які призначені для запобігання та ліквідації НС;

-  за станом ЦЗ (ЦО) підприємств, установ та організацій, незалежно від форм власності, які розташовані на території міста;

- за проведенням навчань, тренувань ЦЗ (ЦО) на об’єктах господарської діяльності всіх форм власності;

- за приведенням наявного фонду захисних споруд ЦО у готовність до використання за призначенням;

- за забезпеченням засобами індивідуального захисту працівників підприємств, установ, організацій та населення міста;

- за виконанням планів комплектування курсів ЦО слухачами на 2013 рік, організацією навчання всіх верств населення діям в умовах загрози та виникнення НС;

- всебічно сприяти підвищенню ефективності системи рятування людей на воді, розвитку її матеріально-технічної бази;

- продовжити здійснювати контроль за проведенням технічної інвентаризації захисних споруд ЦО;

- сприяти виконанню заходів, пов’язаних зі створенням страхового фонду документації, на небезпечні об’єкти та системи життєзабезпечення населення;

- укласти з суб'єктами господарювання, які можуть залучатися (за їх згодою) до проведення санітарної обробки людей та одягу, спеціальної обробки техніки у разі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, відповідні цивільно-правові угоди;

- продовжити роботу щодо організації комплексного освоєння підземного простору міста, з урахуванням можливості їх пристосування для укриття населення у разі виникнення НС;

- організувати роботу із залучення до оповіщення населення теле-, радіомовних компаній, розроблення та затвердження спільних інструкцій черговому персоналу щодо дій у разі здійснення оповіщення.

4.6. Службі охорони громадського порядку:

- організувати розробку і здійснення заходів з охорони громадського порядку, безпеки дорожнього руху, охорони матеріальних і культурних цінностей у разі загрози та виникнення НС;

- вжити заходів щодо забезпечення засобами індивідуального захисту особового складу формувань служби;

- здійснювати організацію і охорону режимно-обмежувальних і карантинних зон в осередках радіоактивного, хімічного, бактеріологічного (біологічного) зараження та під час їх ліквідації;

- забезпечити виконання заходів, передбачених пунктом 32 постанови Кабінету Міністрів України від 26.10.01 № 1432 “Про затвердження Положення про порядок проведення евакуації населення у разі загрози або виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру”;

- організувати постійне патрулювання та охорону громадського порядку в місцях масового відпочинку населення та при проведенні масових заходів на території міста;

- продовжити проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи з молоддю з питань профілактики правопорушень та дій у разі загрози чи виникнення НС;

- забезпечити надання інформації до управління з питань НС та ЦЗН ММР про події, пов’язані із загибеллю мешканців міста, не кримінального характеру.4.7. Медичній службі:

- продовжити роботу щодо створення, накопичення, зберігання та поновлення резервів лікарських засобів, препаратів (вакцин, сироваток), виробів медичного призначення та обладнання на випадок ліквідації медико-санітарних (епідемічних ускладнень) наслідків надзвичайних ситуацій;

- забезпечити своєчасне розгортання додаткової кількості лікарняних відділень та евакуацію потерпілого населення до лікувальних закладів в умовах надзвичайної ситуації;

- продовжити роботу щодо 100% забезпечення закладів охорони здоров’я відповідної категорії автономними джерелами електроживлення;

- відкоригувати плани і забезпечити постійну готовність сил і засобів до евакуації хворих та персоналу закладів охорони здоров’я у випадку аварій техногенного, природного або терористичного походження;

- забезпечити виконання заходів протипожежного захисту в закладах охорони здоров’я міста;

- забезпечити розробку та здійснення заходів медичного захисту, спрямованих на мінімізацію медико-санітарних наслідків НС, підтримання санітарно-епідеміологічного благополуччя при виникненні НС;

- організувати проведення ремонтних робіт у захисних спорудах;

- продовжити роботу щодо створення страхового фонду документації підпорядкованих об’єктів;

- здійснювати інформаційно-просвітницьку роботу серед населення про заходи профілактики грипу та гострих респіраторних інфекцій, надання першої медичної допомоги постраждалим у НС.4.8. Ветеринарно-санітарній службі:

- забезпечити розробку та здійснення заходів щодо забезпечення ветеринарно-санітарного та епізоотичного благополуччя на території міста;

- організувати взаємодію та своєчасний обмін інформацією з медичною службою, органами управління ЦЗ (ЦО), іншими службами у разі виявлення хвороб, спільних для людей і тварин;

- забезпечити готовність сил і засобів до виконання невідкладних робіт, покладених на службу;

- здійснювати організацію використання та знищення зараженої продукції тваринництва, інших матеріальних засобів, які не підлягають знезараженню.

- організовувати роботу щодо створення та поповнення резерву спеціального майна та засобів захисту тварин на випадок виникнення НС.4.9. Службі транспортного забезпечення:

- розроблювати та здійснювати заходи щодо забезпечення автомобільних перевезень сил та засобів ЦЗ (ЦО) до місць виникнення НС;

- забезпечити виконання вимог Методичних рекомендацій, затверджених наказом МНС України від 27.07.05 № 102 “Про затвердження Методичних рекомендацій з питань планування і організації транспортного забезпечення евакуаційних заходів у разі загрози або виникнення НС техногенного і природного характеру та в особливий період”;

- забезпечити своєчасне доведення інформації до автопідприємств міста, які залучаються до проведення евакозаходів та інших перевезень, на випадок виникнення НС;

- вжити заходів щодо забезпечення безперебійної роботи громадського транспорту міста всіх форм власності у складних погодних умовах осінньо-зимового періоду 2012-2013 рр.

- відкоригувати Положення про спеціалізовану службу ЦО, план дій служби при виконанні заходів ЦЗ (ЦО) та додатки до нього.4.10. Службі оповіщення та зв’язку:

- забезпечити розробку, здійснення заходів щодо забезпечення надійного зв'язку і сталої роботи технічних засобів зв’язку та оповіщення;

- передбачити заходи сумісності сучасних цифрових телефонних станцій з нині діючими системами зв’язку та централізованого оповіщення;

- забезпечити своєчасне надання мереж зв’язку для здійснення заходів, пов’язаних з підготовкою та діяльністю в умовах надзвичайних ситуацій, можливих терористичних проявів, а також на особливий період;

- всебічно сприяти вдосконаленню систем оповіщення та зв’язку цивільної оборони, надавати пропозиції щодо модернізації системи централізованого оповіщення населення із використанням новітніх технологій;

- продовжити роботу щодо створення страхового фонду документації підпорядкованих об’єктів;

- продовжити роботу з керівниками підприємств, установ, організацій щодо підключення їх телефонів до стійок централізованого виклику;

- забезпечити, на договірних умовах, експлуатаційно-технічне обслуговування стаціонарних засобів зв’язку та ліній управління апаратури оповіщення.4.11. Службі торгівлі та харчування:

- відкоригувати Положення про спеціалізовану службу ЦО, план дій служби при виконанні заходів ЦЗ (ЦО) та додатки до нього;

- пролонгувати, а у разі необхідності, переглянути договори з організаціями на постачання продовольства для забезпечення харчування населення і формувань під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;

- передбачити заходи щодо забезпечення населення постраждалих зон побутовим обслуговуванням, продуктами харчування та товарами першої необхідності;

- спланувати заходи щодо організації пунктів харчування і видачі речового майна на випадок виникнення НС;

- спланувати заходи із забезпечення населення постраждалих зон гарячою їжею;

- забезпечити організацію харчування особового складу аварійно-рятувальних формувань під час проведення робіт з ліквідації надзвичайних ситуацій, відповідно ст.24 Закону України “Про аварійно-рятувальні служби” від 14.12.1999 № 1281-XIV.

4.12. Службі енергопостачання:

- відкоригувати Положення про спеціалізовану службу ЦО, план дій служби при виконанні заходів ЦЗ (ЦО) та додатки до нього;

- продовжити проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи серед населення з попередження травмування електричним струмом у побуті та на обладнанні енергопостачальних організацій;

- забезпечити розробку та здійснення заходів безперебійного постачання електроенергії на об’єкти життєзабезпечення міста;

- продовжити роботу щодо підвищення стійкості систем енергозабезпечення міста від негативного впливу стихійних явищ;

- передбачати заходи матеріально-технічного забезпечення для проведення невідкладних аварійно-відновлювальних робіт на електромережах міста;

- продовжити роботу щодо створення страхового фонду документації на системи електропостачання та споруди, згідно з Переліком об’єктів і споруд, за яким проектна документація закладається до страхового фонду документації України;

- забезпечити готовність сил та засобів до проведення невідкладних аварійно-відновлювальних робіт на електромережах;

- забезпечити своєчасне енергопостачання в місця проведення рятувальних та відновлювальних робіт при виникненні НС;

- передбачити заходи щодо забезпечення безперебійного постачання електроенергії на об’єкти, відключення яких від електропостачання заборонено.


5. Підготовку керівного складу органів управління всіх рівнів та населення здійснювати згідно з наказом МНС України від 23.04.01 № 97 “Про затвердження порядку здійснення підготовки населення на підприємствах, в установах та організаціях до дій при виникненні надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру”.

Функціональне навчання керівних, управлінських кадрів і фахівців у сфері цивільного захисту (ЦО) здійснювати в мережі підрозділів навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Миколаївської області, згідно з розпорядженням голови Миколаївської облдержадміністрації від 23.10.12 № 364-р “Про організацію функціонального навчання осіб керівного складу, управлінських кадрів і фахівців, на яких поширюється дія законів у сфері цивільного захисту в мережі підрозділів навчально- методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Миколаївської області 2013 року”.


6. Начальникам цивільного захисту (ЦО) районів, департаментів, служб, підприємств, установ й організацій видати накази за підсумками минулого року і завдання про підготовку ЦЗ (ЦО) на наступний рік з планом основних заходів. Планування завершити до 01 лютого 2013 року.
____________________________________________________

Затверджено

розпорядженням

міського голови

від ___________

№ ___________
ПЛАН

заходів органів управління щодо підвищення

готовності цивільного захисту (ЦО) м. Миколаєва на 2013 рік№ з/п

Заходи, які проводяться

Хто проводить

(керує)


Хто залучається

(з ким проводиться)Термін

проведенняВідмітка

про


виконання

1

2

3

4

5

6


І. Збори та наради (засідання) керівного складу органів управління


1.

Збори керівного складу ЦЗ (ЦО) м. Миколаєва за підсумками 2012 р. та визначення основних завдань на 2013 р.

начальник ЦО (ЦЗ) міста

керівний склад ЦЗ (ЦО) міста, районів, служб ЦО, об’єктів господарської діяльності (ОГД)


лютий
2.

Збори керівного складу ЦЗ (ЦО) районів м. Миколаєва щодо підбиття підсумків роботи у сфері ЦЗ (ЦО) за 2012 р. та визначення основних завдань на 2013 р.


начальник ЦЗ (ЦО) районів міста

керівний склад ЦЗ (ЦО) районів, служб ЦО, ОГД

за окремими планами
1

2

3

4

5

6

3.

Засідання комісій з питань ТЕБ і НС міста та районів м. Миколаєва

голови комісій з питань ТЕБ і НС

начальники управлінь, відділів, керівники підприємств, установ та організацій (за окремим переліком)

щомісячно

(за окремими планами)


4.

Наради з керівним складом органів управління стосовно підсумків виконання планів заходів щодо попередження НС та підготовки ЦЗ (ЦО) у 2013

начальники відділів

з питань НС та ЦЗН районівкерівний склад служб ЦО, ОГД районів

щомісячно
5.

Засідання міської робочої групи з питань формування, ведення та використання страхового фонду документації

голова міської робочої групи

члени міської робочої групи СФД

1 раз на рік

ІІ. Навчання, тренування, показові та інші заняття з питань ЦЗ (ЦО)


1.

Командно-штабне навчання Ленінського району за темою: “Дії органів управління і сил ЦЗ (ЦО) Ленінської районної ланки Миколаївської територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту Миколаївської області при виникненні надзвичайної ситуації техногенного характеру внаслідок аварії на транспорті з викиданням (загрозою викидання) небезпечних хімічних речовин та ліквідації її наслідків”


начальник ЦЗ (ЦО) району

комісія з питань ТЕБ і НС та евакокомісія району, служби ЦО району, відділ з питань НС та ЦЗН району, підприємства, установи та організації, згідно з планом навчання2.

Навчально-тренувальні заняття на ХНО МКП “Миколаївводоканал” за темою: “Організація та здійснення заходів ЦО у разі виникнення значної аварії з розливом хлору та ліквідація її наслідків на об’єкті підвищеної небезпеки”

НЦО МКП “Миколаївводоканал”

НСВ, ОСВ, цех водогону “Дніпро-Миколаїв”, Миколаївський ВГРАРЗ

щокварталу
1

2

3

4

5

6

3.

Комплексне об’єктове навчання СМП “Октябрьск” за темою: “Ліквідація розливу нафтопродуктів на водній акваторії порту”

начальник ЦЗ (ЦО) СМТ “Октябрьск”

керівний склад, працівники ОГД

червень
4.

Комплексне об’єктове тренування КП “Миколаївелектротранс” за темою: “Дії органів управління і сил ЦЗ (ЦО) при загрозі виникнення пожежі у приміщенні ВРМ”

начальник ЦЗ (ЦО) КП “Миколаївелектротранс”

керівний склад, працівники ОГД

вересень
5.

Комплексне об’єктове тренування міської лікарні № 3 за темою: “Розгортання госпітальної бази на випадок виникнення масових захворювань гострими кишковими інфекціями та холери”


начальник ЦЗ (ЦО) міської лікарні № 3

керівний склад, працівники міської лікарні

травень
6.

Тренування з особовим складом евакоорганів щодо виконання покладених завдань

голови евакокомісій всіх рівнів

члени евакокомісії

під час навчань, тренувань
7.

Участь у заходах з антитерористичної діяльності (навчання, тренування)

антитерористичний центр (АТЦ) при СБУ

керівний склад ЦЗ (ЦО),

управління з питань НС та ЦЗН ММР, керівники ОГДза планом АТЦ при СБУ
8.

Навчання, тренування з ЦЗ (ЦО) на об’єктах господарської діяльності

керівники ОГД

об’єкти господарської діяльності

за планами ОГД
9.

Інструкторсько-методичні заняття щодо підготовки та проведення Дня цивільної оборони в загальноосвітніх та професійно-технічних закладах міста на базі курсів ЦО м. Миколаєва:

- Заводський район

- Корабельний район

- Ленінський район

- Центральний район


управління освіти ММР,

курси ЦО м. Миколаєвакерівники учбових закладів

27.02.13

01.03.13


28.02.13

26.02.13

10.

Показові заняття з проведення Дня ЦО у закладах середньої та професійно-технічної освіти

управління освіти ММР, курси ЦО м. Миколаєва, відділи з питань НС та ЦЗН районів

керівний склад закладів середньої та професійно-технічної освіти

до 13.04.131

2

3

4

5

6

11.

Організація та проведення Дня цивільної оборони в загальноосвітніх школах та ПТУ

управління освіти ММР, відділи з питань НС та ЦЗН районів, курси ЦО м. Миколаєва


навчальні заклади міста

квітень
12.

Інструкторсько-методичне заняття щодо підготовки та проведення Тижня безпеки дитини в дошкільних навчальних закладах міста на базі курсів ЦО м. Миколаєва:

- Заводський район

- Корабельний район

- Ленінський район

- Центральний район


управління освіти ММР,

курси ЦО м. Миколаєвакерівний склад дошкільних закладів

26.03.13

29.03.13


27.03.13

25.03.13

13.

Інструкторсько-методичні заняття з керівниками житлово-експлуатаційних підприємств щодо обладнання та забезпечення функціонування консультаційних пунктів з питань ЦЗ (ЦО)


управління житлового господарства департаменту ЖКГ ММР, курси ЦО м. Миколаєва

керівники житлово-експлуатаційних підприємств всіх форм власності

ІІІ декада січня
14.

Показові заняття з проведення “Тижня безпеки дитини” в дошкільних навчальних закладах міста

управління освіти ММР, курси ЦО м. Миколаєва, відділи з питань НС та ЦЗН районів


керівний склад дошкільних навчальних закладів

травень
15.

Організація та проведення в дошкільних навчальних закладах міста Тижня безпеки дитини

управління освіти ММР, курси ЦО м.Миколаєва, відділи з питань НС та ЦЗН районів


дошкільні навчальні заклади міста

травень
1

2

3

4

5

6


ІІІ. Перевірка стану цивільної оборони (ЦЗ), готовності органів управління та сил ЦО (ЦЗ),

підсумкові та інші перевірки


2.

Перевірка технічного стану, обліку, збереження та експлуатації системи оповіщення та зв’язку ЦО міста, локальних систем оповіщення ОГД

управління з питань НС та ЦЗН ММР, ЦТП ПАТ “Укртелеком”

підприємства, установи та організації, на яких встановлена апаратура оповіщення


протягом року

(за окремим планом)


3.

Перевірка стану готовності до виконання завдань станцій (пунктів) знезараження техніки

управління з питань НС та ЦЗН ММР, відділи з питань НС та ЦЗН районів

ДП “Миколаївський морський торговельний порт”

АТП-14854

Миколаївський ВГРАРЗ

автошкола ТСОУквітень

березень


лютий

квітень

4.

Вибіркова перевірка готовності пунктів видачі засобів захисту органів дихання
- Заводський район

- Корабельний район


- Ленінський район

- Центральний районуправління з питань НС та ЦЗН ММР, відділи з питань НС та ЦЗН районів

кустовий (Заводського району)

ДП “Корунд-Х” ЖЕД № 10
КЖЕП-24
ЖКП ММР “Південь” - ЖЕК № 11

КЖЕП ММР “Зоря”

КП СКП “Гуртожиток”

(Центральний район)

ТОВ КЖЕП “Соляні”

кустовий (Центрального району)
травень
травень


березень
жовтень
травень

вересень
травень

вересень

1

2

3

4

5

6

5.

Перевірка стану готовності до виконання завдань санітарно-обмивальних пунктів, станцій (пунктів) обробки одягу

управління з питань НС та ЦЗН ММР, відділи з питань НС та ЦЗН районів

ПАТ “ЧСЗ”

ТОВ “Металург-Півдня”

СКПБ “Водолій”

ПАТ Миколаївський суднобудівний завод “Океан”

ПрАТ “Есті-Колор Сервіс”

хімчистка “Снежная долина”
квітень

лютий
лютий

квітень

вересень


6.

Вибіркова перевірка стану проведення просвітницько-інформаційної роботи і пропаганди знань серед населення з питань захисту та дій у надзвичайних ситуаціях на консультаційних пунктах

- Заводський район


- Корабельний район

- Ленінський район


- Центральний район

відділи з питань НС та ЦЗН районів,

курси ЦО м. МиколаєваТОВ “Николаевдомсервис” – дільниця № 2,

ЖКП ММР “Бриз”–

дільниця № 3

ТОВ “Ліски-М”


КП “ДЄЗ “Корабел”

КП СКП “Гуртожиток” (Корабельний район)


ЖКП ММР “Південь – ЖЕК № 10,14
ТОВ ЖЕК “Соборне-1”

ТОВ ЖЕК “Ліс-Центр С”
до 14.09.13


7.

Перевірка стану захисних споруд ЦО підприємств, установ та організацій, незалежно від форм власності

управління з питань НС та ЦЗН ММР

ОГД (за окремим переліком)

за окремим планом
1

2

3

4

5

6

8.

Виконання заходів технічної інвентаризації захисних споруд ЦО міста

управління з питань НС та ЦЗН ММР.

міська інвентаризаційна комісіявласники та балансоутримувачі ЗС,

протягом року
9.

Організація роботи з планування укриття населення у ЗС, ведення обліку ЗС ЦО на території міста


управління з питань НС та ЦЗН ММР

відділи з питань НС та ЦЗН районів міста, балансоутримувачі ЗС ЦО

постійно
10.

Інвентаризація засобів індивідуального захисту органів дихання, приладів радіаційної та хімічної розвідки, дозиметричного контролю, джерел живлення і засобів індикації, іншого майна ЦО


управління з питань НС та ЦЗН ММР

відділи з питань НС та ЦЗН районів,

керівники ОГДлистопад


11.

Інвентаризація апаратури оповіщення, розташованої на об'єктах комунальної власності м. Миколаєва


управління з питань НС та ЦЗН ММР, ЦТП МФ ПАТ “Укртелеком”

ОГД (згідно з переліком)

жовтень -

листопад


12.

Перевірка виконання правил охорони життя людей на водних об'єктах міста

управління з питань НС

та ЦЗН ММР, департамент ЖКГ ММР, управління Миколаївський міський відділ Держтехногенбезпеки у Миколаївській області

(за узгодженням)


об’єкти господарської діяльності на пляжах та зонах відпочинкуквітень-серпень
14.

Перевірка лікувально-профілактичних закладів стосовно наявності резерву лікарських засобів та готовності до дій у випадках НС

управління охорони здоров'я ММР, управління з питань НС

та ЦЗН ММР
міська лікарня №№ 1, 3, 4, дитяча лікарня № 2, ЛШМД

ІІ квартал

ІІІ квартал

ІІІ квартал

1

2

3

4

5

6

15.

Перевірка стану планування заходів з ЦЗ (ЦО) та готовності до виконання завдань за призначенням спеціалізованих служб ЦО міста:

- служба енергопостачання ЦО;

- ветеринарно-санітарна служба ЦО

- служба торгівлі та харчування ЦОуправління з питань НС та ЦЗН ММР

органи управління служб ЦО

червень-липень


16.

Перевірка стану забезпечення засобами індивідуального захисту органів дихання працівників підприємств, установ та організацій, розташованих у зонах можливого хімічного забруднення (ЗМХЗ)

начальники ЦЗ (ЦО) районів міста,

управління з питань НС та ЦЗН ММРкерівники ОГД, які розташовані в ЗМХЗ

протягом року
17.

Підсумкова перевірка стану цивільного захисту (ЦО) районів міста


начальник ЦО (ЦЗ) міста, управління з питань НС

та ЦЗН ММР, курси ЦО м. Миколаєваоргани управління ЦО (ЦЗ) районів, служб ЦО, ОГД

жовтень-листопад

IV. Заходи, спрямовані на попередження та захист населення й територій

від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру


1.

Коригування:

- паспорту ризику виникнення надзвичайних ситуацій міста;


управління з питань НС та ЦЗН ММР


відділи з питань НС та ЦЗН районів, ОГД міста


до 15 травня


- планів дій органів управління та сил ЦЗ (ЦО)

з попередження та ліквідації надзвичайних ситуацій місцевого та об’єктового рівня;управління з питань НС та ЦЗН ММР

начальники відділів управління з питань НС та ЦЗН, керівники служб ЦО, ОГД

до 15 травня
- планів цивільного захисту на особливий період

управління з питань НС та ЦЗН ММР

начальники відділів управління з питань НС та ЦЗН, керівники служб ЦО, ОГД

ІІІ квартал
- планів видачі майна ЦЗ (ЦО) радіаційного та хімічного захисту для всіх верств населення;

управління з питань НС та ЦЗН ММР

начальники відділів управління з питань НС та ЦЗН, керівники служб ЦО, ОГД

ІІ квартал
- планів інженерного забезпечення;

управління з питань НС та ЦЗН ММР

начальники відділів управління з питань НС та ЦЗН, керівники служб ЦО, ОГД

І квартал
- планів радіаційного та хімічного захисту;

управління з питань НС та ЦЗН ММР

начальники відділів управління з питань НС та ЦЗН, керівники служб ЦО, ОГД

ІІ квартал- обліку автономних джерел електроживлення, спеціальної техніки;

управління з питань НС та ЦЗН ММР

начальники відділів управління з питань НС та ЦЗН, керівники служб ЦО, ОГД

І квартал
- списків абонентів, які підключені до СЦВ

управління з питань НС та ЦЗН ММР

начальники відділів управління з питань НС та ЦЗН, керівники служб ЦО, ОГД

постійно
2.

Вдосконалення системи рятування людей на воді, розвиток її матеріально-технічної бази

управління з питань НС та ЦЗН ММР

адміністрації районів міста, керівники підприємств, установ, організацій, Миколаївський ВГРАРЗ

протягом року
3.

Сприяння укладанню договорів між аварійними службами та об’єктами, які підлягають постійному та обов’язковому обслуговуванню державними аварійно-рятувальними службами

управління з питань НС та ЦЗН ММР

керівники потенційно небезпечних об’єктів, Миколаївський ВГРАРЗ,

аварійно-рятувальний загін спецпризначення

УМНС України в Миколаївській області


протягом року
1

2

3

4

5

6

4.

Паспортизація пляжів та місць масового відпочинку населення на водних об’єктах

управління з питань НС та ЦЗН ММР

власники (орендарі) пляжів та місць відпочинку


до 20 травня
5.

Надання інформації з питань радіаційно-хімічного та інженерного захисту:

- дислокація пунктів видачі засобів РХЗ;

- результати інвентаризації ЗІЗ;

- перелік диспетчерських служб з цілодобовим режимом чергування;

- розгорнутий список членів РАГ;

- список постів радіаційного та хімічного спостереження;

- перелік ОГД, на яких створюються санітарно-обмивальні пункти, станції (пункти) знезараження одягу та техніки;

- наявність інженерної техніки;

- наявність штатних сил та засобів швидкого реагування на НС на ОГД районів міста


управління з питань НС та ЦЗН ММР

відділи з питань НС та ЦЗН районів

20.11.13


01.12.13

01.12.13
01.12.13

01.12.13
01.12.13

01.10.13


01.07.13,

01.12.13

6.

Організація і виконання вимог постанови КМУ від 11.07.02 № 956 “Про ідентифікацію та декларування безпеки об’єктів підвищеної небезпеки”

начальники ЦО (ЦЗ) районів міста

керівники об’єктів підвищеної небезпеки,

Миколаївський міський відділ управління Держтехногенбезпеки в Миколаївській області

(за узгодженням)


протягом року
7.

Організація проведення в хіміко-радіологічній лабораторії ТУ МНС України в Миколаївській області випробувань засобів захисту органів дихання та шкіри.

керівники ОГД

відповідальні особи з питань ЦЗ (ЦО) ОГД

по закінченні термінів використання ЗІЗ
1

2

3

4

5

6

8.

Організація повірки приладів радіаційної розвідки та дозиметричного контролю в ДП “Миколаївстандартметрологія”

керівники ОГД

відповідальні особи

з питань ЦЗ (ЦО) ОГДзгідно встановлених термінів

9.

Створення, відновлення матеріальних і фінансових резервів для запобігання та ліквідації НС техногенного та природного характеру та їх наслідків

департамент фінансів ММР, начальники ЦЗ (ЦО) всіх рівнів, управління з питань НС та ЦЗН ММР

керівники ОГД

протягом року
10.

Організація і здійснення паспортизації потенційно небезпечних об’єктів.

начальники ЦЗ (ЦО) районів міста

керівники потенційно небезпечних об’єктів, Миколаївський міський відділ управління Держтехногенбезпеки у Миколаївській області

(за узгодженням)протягом року
11.

Створення страхового фонду документації на вироби та об’єкти, що забезпечують стале функціонування економіки

робоча група з питань формування, ведення та використання СФД м. Миколаєва


керівники підприємств, установ та організацій

згідно з відповідною програмою
12.

Приведення у готовність до використання за призначенням захисних споруд ЦО.

начальники ЦЗ (ЦО) районів міста, управління

з питань НС та ЦЗН ММРпідприємства, установи, організації – балансо-утримувачі ЗС ЦО, відділи з питань НС та ЦЗН районів

згідно з планами
13.

Накопичення та утримання у готовності до використання засобів індивідуального захисту, іншого майна цивільної оборони відповідно до вимог постанови КМУ від 19.08.02 № 1200


начальники ЦЗ (ЦО) районів міста,

відділи з питань НС та ЦЗН районівкерівники підприємств, установ та організацій

протягом року
1

2

3

4

5

6

14.

Організація заходів щодо впровадження систем раннього виявлення загрози НС та оповіщення людей, у разі їх виникнення, згідно з переліком об’єктів, що підлягають обладнанню такими системами

начальники ЦЗ (ЦО) районів міста

керівники ОГД,

Миколаївський міський відділ управління Держтехногенбезпеки у Миколаївській області

(за узгодженням)


за планами ОГД
15.

Організація і здійснення обов’язкового страхування цивільної відповідальності на об’єктах підвищеної небезпеки, включаючи пожежевибухонебезпечні, відповідно до вимог постанови КМУ від 16.11.02 № 1788

начальники ЦЗ (ЦО) районів міста

керівники ОГД,

Миколаївський міський відділ управління Держтехногенбезпеки у Миколаївській області

(за узгодженням)


протягом року
16.

Організація роботи міської та районних розрахунково-аналітичних груп

управління

з питань НС та ЦЗН ММРвідділи з питань НС та ЦЗН районів

постійно
17.

Вдосконалення комплексу автоматизованої міської системи оповіщення керівників, підприємств, установ та організацій

управління з питань НС та ЦЗН ММР

підприємства, які мають відповідні ліцензії

протягом року
18.

Збір, узагальнення та аналіз даних радіаційного фону навколишнього середовища на території міста

управління з питань НС та ЦЗН ММР

відділи з питань НС та ЦЗН районів, пости РХС ОГД

протягом року
19.

Розроблення положень про:

- диспетчерську службу з цілодобовим режимом чергування;

- кустовий та об’єктовий пункт видачі засобів індивідуального захисту органів дихання


управління з питань НС та ЦЗН ММР

відділи з питань НС та ЦЗН районів

ІІ квартал


ІІ квартал
20.

Забезпечення диспетчерських служб, постів радіаційно-хімічного спостереження, розрахунково-аналітичних груп необхідним обладнанням та сучасними засобами вимірювання

начальники ЦО (ЦЗ) всіх рівнів

Керівники ОГД

до

01.12.13

1

2

3

4

5

6

21.

Визначення переліку суб'єктів господарювання, які надають населенню санітарно-гігієнічні послуги, залучення їх до проведення заходів санітарної обробки людей, одягу та знезараження техніки

начальники ЦЗ (ЦО районів міста),

управління охорони здоров'я ММР, відділи з питань НС та ЦЗН районівОГД, які надають санітарно-гігієнічні послуги

протягом року

22.

Розроблення та здійснення комплексу заходів щодо запобігання виникненню:

- надзвичайних ситуацій під час льодоходу, повені, та паводків у 2013 р.

- пожеж в скверах, лісових, паркових насадженнях у пожеженебезпечний період


департамент ЖКГ ММР, управління

з питань НС та ЦЗН ММР


начальники ЦЗ (ЦО районів міста)КП “ЕЛУ автодоріг”,

Миколаївська дистанція колії, ДП “СБЗ ім. 61 комунара”,

адміністрації районів міста, управління охорони навколишнього середовища департаменту ЖКГ, ДП “Миколаївське лісове господарство”, ОГД (згідно з окремим переліком), Миколаївський міський відділ управління Держтехногенбезпеки у Миколаївській області

(за узгодженням),

РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області (за узгодженням)


лютий-травень

квітень-жовтень


V. Заходи щодо підготовки посадових осіб, фахівців та населення


1.

Навчання керівного, начальницького складу і спеціалістів, на яких поширюється дія законів у сфері ЦЗ (ЦО), в мережі підрозділів навчально-методичного центру ЦЗ та БЖД Миколаївської області

начальники ЦЗ (ЦО) всіх рівнів

керівний, начальницький склад, фахівці підприємств, установ, організацій

згідно


наданих заявок
2.

Контроль за комплектуванням курсів ЦО слухачами відповідних категорій

управління з питань НС та ЦЗН ММР

керівний, управлінський склад, фахівці підприємств, установ, організацій

постійно
3.

Організація та проведення Тижня знань основ безпеки життєдіяльності у дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах міста

управління освіти ММР, курси ЦО м. Миколаєва, відділи з питань НС та ЦЗН районів

дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади міста

жовтень
4.

Організація та проведення міських змагань юних рятувальників за програмами “Школи безпеки”

управління освіти ММР,

курси ЦО м. Миколаєванавчальні заклади міста,

відділи з питань НС та ЦЗН районівквітень
5.

Участь в обласному етапі Всеукраїнського збору-змагання юних рятувальників “Школи безпеки”


управління освіти ММР,

курси ЦО м. Миколаєвакоманда-переможець

за окремим планом
6.

Поновлення та вдосконалення матеріально-технічної бази консультаційних пунктів з питань ЦЗ (ЦО) при житлово-експлуатаційних підприємствах


департамент ЖКГ ММР

керівники житлово-експлуатаційних підприємств

протягом

року

7.

Створення та вдосконалення інформаційних куточків з питань ЦЗ (ЦО) на ОГД всіх форм власності

начальники ЦЗ (ЦО) всіх рівнів, управління з питань НС та ЦЗН ММР,

курси ЦО м. Миколаєвакерівний склад, фахівці ОГД, відділи з питань НС та ЦЗН районів

постійно
8.

Проведення огляду-конкурсу на “Кращий кабінет з основ здоров'я”


управління освіти ММР

навчальні заклади міста

жовтень-листопад
9.

Проведення огляду-конкурсу на кращу навчально-методичну базу ОГД, консультаційний пункт ЦЗ (ЦО)

Департамент ЖКГ, відділи з питань НС та ЦЗН районів, курси ЦО м. Миколаєва

ОГД, житлово-експлуатаційні підприємства

вересень
1

2

3

4

5

6

10.

Розробка і організація розповсюдження пам’яток та посібників для навчання населення щодо дій в умовах загрози та виникнення НС

управління з питань НС та ЦЗН ММР, курси ЦО м. Миколаєва

відділи з питань НС та ЦЗН районів, ЗМІ, керівники ОГД

протягом року
11.

Надання методичної допомоги в підготовці та проведенні навчань, тренувань ЦО (ЦЗ), організації роботи консультаційних пунктів ЦЗ (ЦО)

управління з питань НС та ЦЗН, курси ЦО м. Миколаєва

керівний, управлінський склад підприємств, установ, організацій

протягом рокуКрім виконання перерахованих заходів, виконавчі органи міської ради, служби ЦО (ЦЗ), управління, адміністрації підприємств, установ й організацій міста беруть участь у заходах, які проводяться згідно з планами Міністерства надзвичайних ситуацій України та начальника ЦЗ (ЦО) Миколаївської області._____________________________________________________________________________________________


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка