3. Начальникам цо (ЦЗ) районів, директорам департаментів, начальникам управлінь І служб цо містаСкачати 466.43 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації30.12.2016
Розмір466.43 Kb.
  1   2


проект

Про планування та реалізацію основних напрямків і завдань з підготовки цивільної оборони (ЦЗ) м. Миколаєва на 2011 рік

Відповідно до Законів України “Про цивільну оборону”, “Про правові засади цивільного захисту”, “Про захист населення і територій”, на виконання розпорядження голови Миколаївської облдержадміністрації від 17.02.11 № 36-р “Про основні завдання цивільного захисту Миколаївської області на 2011 рік” та з метою підвищення рівня захисту населення та території м. Миколаєва, запобігання виникненню надзвичайних ситуацій техногенного та природного походження, забезпечення зменшення збитків і витрат у разі стихійного лиха, аварій, пожеж тощо, керуючись п.п. 19, 20 ч. 4 ст. 42 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”.
1. Затвердити Основні напрямки та завдання цивільної оборони (ЦО), цивільного захисту (ЦЗ) м. Миколаєва на 2011 рік та План заходів органів управління щодо підвищення готовності цивільної оборони (ЦЗ) м. Миколаєва на 2011 рік (додаються).
2. Начальнику управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення м. Миколаєва Герасімені О.А. довести до відома керівного складу установ, підприємств, організацій, начальників служб ЦО перелік основних напрямків та завдань щодо підвищення готовності цивільної оборони (ЦЗ) м. Миколаєва на 2011 рік.
3. Начальникам ЦО (ЦЗ) районів, директорам департаментів, начальникам управлінь і служб ЦО міста:

3.1. Спланувати підготовку цивільної оборони (ЦЗ) підпорядкованої ланки, розробити відповідні документи з урахуванням вимог основних напрямків і завдань щодо підвищення готовності ЦО (ЦЗ) і термінів виконання Плану заходів органів управління щодо підвищення готовності цивільної оборони (ЦЗ) м. Миколаєва на 2011 рік, довести до виконавців зміст та строки виконання заходів.

3.2. Звіт про виконання основних напрямків та завдань цивільної оборони (ЦЗ) м. Миколаєва на 2011 рік і Плану заходів органів управління щодо підвищення готовності цивільної оборони (ЦЗ) м. Миколаєва на 2011 рік надавати до управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення м. Миколаєва до 28-го числа щомісяця.
4. Вважати таким, що втратило чинність, розпорядження міського голови від 24.12.10 № 871 р “Про планування та реалізацію основних напрямків і завдань з підготовки цивільної оборони (ЦЗ) м. Миколаєва на 2011 р.”.
5. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою.

Міський голова В.Д.Чайка


Затверджено

розпорядженням

міського голови

від ___________

№ ___________Основні напрямки та завдання цивільної оборони (ЦО), цивільного захисту (ЦЗ) м. Миколаєва на 2011 рік
З метою забезпечення виконання вимог Законів України “Про цивільну оборону України”, “Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру”, “Про правові засади цивільного захисту”, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших розпорядчих документів у сфері цивільного захисту (ЦЗ),

ВИМАГАЮ:
1. Головним завданням з підготовки цивільної оборони (цивільного захисту) м. Миколаєва на 2011 рік вважати підвищення ефективності функціонування ланок державних систем з питань цивільного захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, забезпечення їх готовності до дій за призначенням у мирний час та в особливий період на території міста.Основні зусилля у ході реалізації головного завдання зосередити на:

- забезпеченні готовності органів управління, сил та засобів ЦО (ЦЗ) до оперативного реагування на надзвичайні ситуації (НС) та ліквідацію їх наслідків у мирний час та в умовах особливого періоду;

- проведенні комплексу профілактичних заходів, спрямованих на виявлення та запобігання найбільш вірогідним у місті надзвичайним ситуаціям, зменшення людських і матеріальних втрат.

- забезпеченні достатнього фінансування бюджетами всіх рівнів профільних програм у сфері захисту населення та пожежної безпеки;

- продовженні створення складових Миколаївської міської ланки єдиної державної системи цивільного захисту на об'єктовому рівні;

- розвитку раніше створеного потенціалу засобів захисту населення, накопиченню необхідних матеріальних резервів та підтриманні їх у готовності до застосування;

- створенні і підтриманні у постійній готовності спеціалізованих аварійних служб для ліквідації аварій на системах життєзабезпечення міста;

- підготовці керівного складу ЦО (ЦЗ), її органів управління та сил, навчанні населення діям у разі загрози та виникнення НС.2. Виконання заходів, спрямованих на ефективну реалізацію державної політики у сфері захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, запобігання та оперативного реагування на них, вважати одним із пріоритетних завдань органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, незалежно від форм власності і підпорядкування.
3. Виходячи з головного завдання цивільної оборони (ЦЗ) на 2011 рік, пріоритетних напрямів її діяльності та з метою забезпечення досягнення відповідних позитивних кінцевих результатів, визначити такі завдання:

3.1. Начальникам цивільної оборони (ЦЗ) районів, департаментів, служб ЦО, управлінь, відділів, інших виконавчих органів ради, об’єктів господарської діяльності (ОГД) всіх форм власності:

- до 20 січня 2011 року проаналізувати роботу підпорядкованих ланок з питань виконання заходів цивільної оборони (ЦЗ), визначити своїми розпорядчими документами завдання на 2011 рік;

- продовжити роботу щодо вдосконалення системи зв'язку централізованого оповіщення, із заміною аналогової апаратури на цифрову, підключення телефонів керівного складу ЦО (ЦЗ) до стійок централізованого виклику;

-  вжити заходів щодо забезпечення персоналу хімічно небезпечних об'єктів та працівників підприємств, які потрапляють у зони можливого хімічного забруднення засобами хімічного захисту;

- продовжити роботу з впровадження на потенційно небезпечних об'єктах систем раннього виявлення загрози надзвичайних ситуацій та оповіщення людей у разі їх виникнення;

- вжити заходів щодо забезпечення диспетчерських служб, постів радіаційного та хімічного спостереження, розрахунково-аналітичних груп необхідним обладнанням та сучасними засобами вимірювання;

- продовжити роботу щодо проведення паспортизації потенційно небезпечних об'єктів;

- продовжити роботу щодо проведення технічної інвентаризації захисних споруд ЦО всіх форм власності;

- уточнити та відкоригувати плани евакуації населення, яке проживає у зонах можливого хімічного забруднення;

- вжити заходів щодо виконання вимог Постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.02 № 1200 “Про затвердження Порядку забезпечення населення і особового складу невоєнізованих формувань засобами радіаційного та хімічного захисту”, зі змінами та доповненнями;

- продовжити роботу щодо приведення захисних споруд ЦО у готовність до використання за призначенням;

- забезпечити обов’язковим обслуговуванням державними аварійно-рятувальними службами потенційно небезпечні об’єкти і території;

- продовжити роботу щодо створення страхового фонду документації відповідно до вимог Закону України від 22.03.01 № 2332-ІІІ “Про страховий фонд документації України”;

- вжити заходів щодо покращання протипожежного захисту будинків підвищеної поверховості та будинків з масовим перебуванням людей;

- забезпечити виконання вимог Постанови Кабінету Міністрів України від 06.03.02 № 264 “Про затвердження Порядку обліку місць масового відпочинку населення на водних об'єктах міста”;

- активізувати проведення просвітницько-інформаційної роботи з питань цивільного захисту, пропаганди знань серед населення щодо дій у разі загрози та виникненні НС;

- продовжити роботу щодо скорочення застосування шкідливих речовин на об'єктах, які мають їх в технічному виробництві, шляхом впровадження передових та нешкідливих технологій;

- забезпечити роботу навчально-консультаційних пунктів з питань цивільної оборони (цивільного захисту) при житлово-експлуатаційних підприємствах всіх форм власності;

- вжити заходів щодо введення штатних посад фахівців з питань ЦО (ЦЗ) на підприємствах, установах та організаціях, незалежно від форм власності, згідно з діючим законодавством;

- забезпечити навчання всіх категорій керівників, посадових осіб і фахівців, на яких поширюється дія законів у сфері ЦО (ЦЗ) в мережі підрозділів навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності області.

Підготовку керівного складу цивільної оборони (ЦЗ) всіх рівнів, її органів управління, персоналу підприємств, установ та організацій здійснювати на підставі цих завдань, у ході проведення навчань, тренувань та занять з охопленням тематики з питань захисту та дій в умовах НС, характерних для території міста.
4. Доручити департаментам, управлінням та службам цивільної оборони міста:

4.1. Департаменту житлово-комунального господарства:

- забезпечити готовність сил і засобів до дій у складних погодних умовах та при проведенні інших невідкладних робіт;

- продовжити роботу щодо проведення ремонтних робіт будівельних конструкцій, систем життєзабезпечення на захисних спорудах ЦО комунальної власності міста;

- здійснювати координацію роботи комунальних підприємств та адміністрацій районів міста з питань розробки і здійснення заходів щодо забезпечення постраждалих районів питною водою, відновлення систем життєзабезпечення міста у разі їх пошкодження;

- вжити дієвих заходів щодо створення та покращання роботи аварійних служб (бригад) при житлово-експлуатаційних підприємствах всіх форм власності;

- продовжити роботи щодо впорядкування електрогосподарства міста;

- забезпечити своєчасне проведення підготовчих заходів щодо недопущення аварійних ситуацій на системах життєзабезпечення населення міста в осінньо-зимовий період 2011-2012 рр.;

- розробити та впровадити заходи щодо забезпечення пожежної безпеки в лісовому та парковому господарстві на території міста;

- передбачити заходи та провести технічну інвентаризацію захисних споруд ЦО, які знаходяться у житловому фонді комунальної власності міста;

- продовжити роботу зі створення страхового фонду документації на небезпечні об’єкти і системи життєзабезпечення міста;

- до початку купального періоду 2011 р. розробити документацію про придатність до експлуатації на міські пляжі, погодити з відповідними організаціями, забезпечити їх необхідним обладнанням, аварійно-рятувальним обслуговуванням, згідно з вимогами керівних документів;

- вжити заходів щодо створення навчально-консультаційних пунктів з питань ЦО (ЦЗ) на кожному житлово-експлуатаційному підприємстві, незалежно від форм власності;

- підвищити вимогливість до керівників житлово-експлуатаційних підприємств щодо організації роботи з навчання непрацюючого населення до дій у НС, через мережу навчально-консультаційних пунктів;

- вжити заходів, сумісно з відділом з обслуговування адміністративної території м. Миколаєва ДАІ УМВС України в Миколаївській області, щодо впорядкування паркування транспорту, з метою створення сприятливих умов для роботи снігоприбиральної техніки під час ускладнення погодних умов.4.2. Управлінню містобудування та архітектури виконкому Миколаївської міської ради:

- продовжити роботу з приведення містобудівної документації “Генеральний план міста Миколаєва” у відповідність до вимог державних будівельних норм ДБН Б.1.1-5:2007 ;

- забезпечити обов’язкову реалізацію вимог інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) (ДБН В.1.2-4-2006) у складі проектної та містобудівної документації;

- для висотних, житлових і громадських будинків, торгових та виставочних центрів, інших унікальних за призначенням, складністю та обсягами об’єктів будівництва, на які відсутні норми проектування, розробляти індивідуальні технічні умови, якими визначати конкретні вимоги до проектування об’єкта з урахуванням його архітектурно-планувальних, конструктивних, інженерних рішень, у т.ч. специфіки, протипожежного, колективного захисту, а також організаційні заходи щодо його безпечної експлуатації;

- сприяти створенню страхового фонду документації на об’єкти і споруди, що будуються, виключити прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, визначених у спільному наказі Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України і МНС України від 11.04.06 № 109/213, без закладення проектної документації до страхового фонду документації;

- сприяти заходам комплексного освоєння підземного простору міста для взаємопогодженого розміщення у ньому споруд і приміщень соціально-побутового, виробничого і господарського призначення, з урахуванням необхідності їх пристосування і використання для укриття населення у разі виникнення НС;

- сприяти виконанню заходів з впровадження сучасних інженерно-технічних та інших заходів, спрямованих на підвищення стійкості функціонування об’єктів і систем життєзабезпечення;

- забезпечити контроль за переплануванням житла у багатоквартирних будинках.4.3. Управлінню освіти:

- взяти участь у всеукраїнських та регіональних заходах (змагання, тренінги, збори тощо), спрямованих на популяризацію здорового способу життя та підвищення рівня практичної підготовки дітей та підлітків до дій у НС;

- забезпечити підготовку педагогічних кадрів, які залучаються до проведення занять з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення на базі Миколаївського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти та курсах цивільної оборони;

- з метою попередження травматизму і загибелі дітей на льоду та воді напередодні канікул проводити з дітьми та батьками відповідні лекції, бесіди, класні години;

- організувати проведення Дня цивільної оборони в загальноосвітніх закладах з відпрацюванням практичних заходів на фоні можливої надзвичайної ситуації;

- організувати проведення Тижня безпеки дитини у дошкільних закладах міста;

- продовжити роботу щодо забезпечення протипожежного захисту дошкільних та загальноосвітніх закладів міста;

- продовжити роботу щодо забезпечення приміщень навчальних закладів радіотрансляційними точками;

- продовжити роботу з пропаганди знань серед учнів, популяризації вмінь та навичок з питань цивільного захисту шляхом створення класів, куточків, фотовітрин, виставок, змагань за нормативами і питаннями щодо дій в умовах НС;

- організувати проведення заходів агітаційного, навчального та спортивного характеру з безпеки життєдіяльності та цивільного захисту в оздоровчих дитячих таборах в період літніх шкільних канікул;

- організувати проведення в дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах Тижня знань з основ безпеки життєдіяльності населення.

4.4. Управлінню з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення м. Миколаєва:

- забезпечити координацію дій органів управління всіх рівнів, дієвий контроль за виконанням основних напрямків і завдань щодо реалізації державної політики у сфері ЦО (ЦЗ);

- продовжити роботу, спрямовану на прогнозування та попередження НС техногенного і природного характеру, розвиток і вдосконалення систем та методів збору, аналізу, передачі інформації про надзвичайні ситуації;

- визначати, в межах своєї компетенції, рівень надзвичайних ситуацій, забезпечувати оперативне і повне інформування органів управління про загрозу або виникнення НС;

- забезпечити аварійно-рятувальним обслуговуванням територію міста та потенційно небезпечні об’єкти, які знаходяться у комунальній власності міста;

- здійснювати контроль за належним функціонуванням системи оповіщення та зв’язку міста, об’єктових систем оповіщення;

- здійснювати контроль за створенням, зберіганням, поновленням матеріальних резервів, які призначені для запобігання та ліквідації НС;

- надавати пропозиції щодо включення до проекту міського бюджету витрат на розвиток та функціонування системи захисту населення і території від НС та їх наслідків;

- здійснювати контроль за станом ЦО (ЦЗ) підприємств, установ та організацій, незалежно від форм власності, які розташовані на території міста;

- забезпечити контроль за проведенням навчань, тренувань ЦО (ЦЗ) на об’єктах господарської діяльності всіх форм власності;

- всебічно сприяти підвищенню ефективності системи рятування людей на воді, розвитку її матеріально-технічної бази;

- здійснювати контроль за приведенням наявного фонду захисних споруд ЦО у готовність до використання за призначенням;

- сприяти виконанню заходів, пов’язаних зі створенням страхового фонду документації, на небезпечні об’єкти та системи життєзабезпечення населення;

- здійснювати контроль за готовністю органів управління та сил ЦО (ЦЗ) до дій за призначенням в умовах надзвичайних ситуацій, переведення їх з мирного на воєнний стан та участі у заходах із антитерористичної діяльності за планами штабу антитерористичного центру;

- здійснювати контроль за забезпеченням засобами індивідуального захисту працівників підприємств, установ, організацій та населення міста;

- вжити заходів щодо організації комплексного освоєння підземного простору міста для взаємопогодженого розміщення у ньому споруд і приміщень соціально-побутового, виробничого і господарського призначення, з урахуванням необхідності їх пристосування і використання для укриття населення у разі виникнення НС;

- організувати здійснення контролю за повним і своєчасним виконанням планів комплектування курсів ЦО слухачами на 2011 рік.

4.5. Службі охорони громадського порядку:

- організувати розробку і здійснення заходів з охорони громадського порядку, безпеки дорожнього руху, охорони матеріальних і культурних цінностей у разі загрози та виникнення НС;

- забезпечити засобами індивідуального захисту особовий склад формувань служби;

- здійснювати організацію і охорону режимно-обмежувальних і карантинних зон в осередках радіоактивного, хімічного, бактеріологічного (біологічного) зараження та під час їх ліквідації;

- забезпечити виконання заходів, передбачених пунктом 32 Постанови Кабінету Міністрів України від 26.10.01 № 1432 “Про затвердження Положення про порядок проведення евакуації населення у разі загрози або виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру”;

- забезпечити постійне патрулювання та охорону громадського порядку в місцях масового відпочинку населення та при проведенні масових заходів на території міста;

- продовжити проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи з молоддю з питань профілактики правопорушень та дій у разі загрози чи виникнення НС;

- забезпечити надання інформації до управління з питань НС та ЦЗН міста про події, пов’язані із загибеллю мешканців міста, некримінального характеру.4.6. Медичній службі:

- продовжити роботу щодо створення, накопичення, зберігання та поновлення резервів лікарських засобів, препаратів (вакцин, сироваток), виробів медичного призначення та обладнання на випадок ліквідації медико-санітарних (епідемічних ускладнень) наслідків надзвичайних ситуацій;

- забезпечити своєчасне розгортання додаткової кількості лікарняних відділень в умовах надзвичайної ситуації;

- вжити заходів щодо 100% забезпечення всіх закладів охорони здоров’я відповідної категорії автономними джерелами електроживлення;

- відкоригувати плани і забезпечити постійну готовність сил і засобів до евакуації хворих та персоналу закладів охорони здоров’я у випадку аварій техногенного, природного або терористичного походження;

- вжити заходів щодо забезпечення протипожежного захисту в закладах охорони здоров'я міста;

- забезпечити розробку та здійснення заходів медичного захисту, спрямованих на мінімізацію медико-санітарних наслідків НС, підтримання санітарно-епідеміологічного благополуччя при виникненні НС;

- продовжити роботу щодо приведення кількості автомобілів швидкої медичної допомоги до нормативів, визначених МОЗ;

- здійснювати інформаційно-просвітницьку роботу серед населення про заходи індивідуальної і суспільної профілактики грипу та гострих респіраторних інфекцій, надання першої медичної допомоги постраждалим у надзвичайних ситуаціях;

- вжити заходів щодо забезпечення безпечної експлуатації, зберігання та транспортування балонів з киснем в лікувальних закладах міста.4.7. Транспортній службі:

- розроблювати та здійснювати заходи щодо забезпечення автомобільних перевезень сил та засобів ЦО (ЦЗ) до місць виникнення НС;

- забезпечити виконання вимог Методичних рекомендацій, затверджених наказом МНС України від 27.07.05 № 102 “Про затвердження Методичних рекомендацій з питань планування і організації транспортного забезпечення евакуаційних заходів у разі загрози або виникнення НС техногенного і природного характеру та в особливий період”;

- забезпечити своєчасне доведення інформації до автопідприємств міста, які залучаються до проведення евакозаходів та інших перевезень, на випадок виникнення НС;

- вжити заходів щодо забезпечення безперебійної роботи громадського транспорту міста всіх форм власності у складних погодних умовах осінньо-зимового періоду 2011-2012 рр.

4.8. Службі оповіщення та зв’язку:

- організувати розробку, здійснення заходів щодо забезпечення надійного захисту і сталої роботи технічних засобів зв'язку та оповіщення;

- передбачити заходи сумісності сучасних цифрових телефонних станцій з нині діючими системами зв’язку та централізованого оповіщення;

- забезпечити своєчасне надання мереж зв’язку для здійснення заходів, пов’язаних з підготовкою та діяльністю в умовах надзвичайних ситуацій, можливих терористичних проявів, а також на особливий період;

- всебічно сприяти вдосконаленню систем оповіщення та зв’язку цивільної оборони, надавати пропозиції щодо модернізації системи централізованого оповіщення населення із використанням новітніх технологій;

- забезпечити створення страхового фонду документації підпорядкованих об’єктів;

- продовжити роботу з керівниками підприємств, установ, організацій щодо підключення їх телефонів до стійок централізованого виклику;

- забезпечити, на договірних умовах, експлуатаційно-технічне обслуговування стаціонарних засобів зв'язку та оповіщення на підприємствах;

- сприяти заходам щодо підтримки та розвитку існуючої системи проводового мовлення.

4.9. Службі торгівлі та харчування:

- відкоригувати плани дій служби на випадок виникнення НС;

- пролонгувати, а у разі необхідності, переглянути договори з організаціями на постачання продовольства для забезпечення харчування населення і формувань під час виникнення надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків;

- розробити заходи щодо забезпечення населення постраждалих зон побутовим обслуговуванням, продуктами харчування та товарами першої необхідності;

- забезпечити готовність до дій за призначенням пунктів харчування і видачі речового майна;

- спланувати заходи із забезпечення населення постраждалих зон гарячою їжею;

- забезпечити організацію харчування особового складу аварійно-рятувальних формувань під час проведення робіт з ліквідації надзвичайних ситуацій, відповідно до ст.24 Закону України “Про аварійно-рятувальні служби” від 14.12.1999 № 1281-XIV.

4.10. Службі енергопостачання:

- продовжити інформаційно-роз'яснювальну роботу серед населення з попередження травмування електричним струмом у побуті та на обладнанні енергопостачальних організацій;

- забезпечити розробку та здійснення заходів безперебійного постачання електроенергії на об’єкти життєзабезпечення міста;

- вжити заходів щодо підвищення стійкості систем енергозабезпечення міста від негативного впливу стихійних явищ;

- передбачати заходи матеріально-технічного забезпечення для проведення невідкладних аварійно-відновлювальних робіт на електромережах міста, створення матеріальних резервів;

- вжити заходів щодо створення страхового фонду документації на системи електропостачання та споруди, згідно з Переліком об’єктів і споруд, за яким проектна документація закладається до страхового фонду документації України;

- забезпечити готовність сил та засобів до проведення невідкладних аварійно-відновлювальних робіт на електромережах;

- передбачити заходи та забезпечити своєчасне енергопостачання для проведення рятувальних та відновлювальних робіт при виникненні НС.5. Голові евакокомісії міста:

- організувати своєчасне коригування плануючої документації евакокомісій всіх рівнів, відповідно до вимог Положення про порядок проведення евакуації населення у разі загрози або виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, затвердженого постановою КМУ від 26.10.01 № 1432 та інших керівних документів;

- забезпечити постійну готовність сил та засобів, призначених для проведення евакуаційних заходів всіх рівнів;

- тренування евакуаційних органів щодо евакуації населення у разі виникнення НС здійснювати у ході проведення командно-штабних та інших навчань ЦО (ЦЗ).


6. Голові комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій м. Миколаєва:

- спланувати діяльність комісії щодо вжиття заходів, спрямованих на попередження виникнення НС на території міста;

- здійснювати координацію дій органів управління та сил всіх рівнів при локалізації та ліквідації НС на території міста;

- організувати приведення документації комісій всіх рівнів у відповідність до вимог Типового положення про регіональну та місцеву комісію з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій, затвердженого постановою КМУ від 12.10.10 № 927.


7. Підготовку керівного складу органів управління всіх рівнів та населення здійснювати згідно з Наказом МНС України від 23.04.01 № 97 “Про затвердження порядку здійснення підготовки населення на підприємствах, в установах та організаціях до дій при виникненні надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру”.

Функціональне навчання керівних, управлінських кадрів і фахівців у сфері цивільної оборони (ЦЗ) здійснювати в мережі підрозділів навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Миколаївської області, згідно з розпорядженням голови Миколаївської облдержадміністрації від 14.10.10 № 380-р.


8. Начальникам цивільної оборони районів міста, департаментів, служб ЦО, підприємств, установ та організацій видати накази за підсумками минулого року і завдання про підготовку ЦО (ЦЗ) на наступний рік з планом основних заходів. Планування завершити до 25 січня 2011 року.

____________________________________________________


  1   2


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка