2644 робочі програми з дисципліни «Податковий менеджмент»Сторінка3/5
Дата конвертації05.11.2016
Розмір0.65 Mb.
1   2   3   4   5

2.6.3 Додаткова література для самостійної роботи

1. Податковий менеджмент: Підручник / Ю.Б. Іванов , А.І. Крисоватий , А.Я. Кізима , В.В. Карпова. ─ К.: Знання, 2008. ─ 525 с.

2. Ісаншина Г.Ю. Податковий менеджмент: Навчальний посіб­ник. ─ К.: ЦУЛ, 2003. ─ 258 с.

3. Кізима А.Я. Податковий менеджмент: Навчально-методич-ний посіб­ник. ─ Тернопіль: СМП «АСТОН», 2002. ─ 166 с.

4. Паранчук С.В., Романов Є.М.,Червінська О.С. Податковий менеджмент: Навчальний посіб­ник. ─ Львів: Львівська політехніка, 2005. ─ 276 с.

5. Рева Т.М. Податковий менеджмент: Навчальний посібник. ─ К.: ЦНЛ, 2003.─ 282 с.

6. Рева Т.М. Податковий менеджмент: Навчальний посібник. ─ К.: ЦНЛ, 2005.─ 301с.

7. Скворцов М.Н. Податковий менеджмент. ─ Кн.2: Податковий менеджмент в умовах становлення і розвитку ринкової економіки / Ред.: В.П. Давидова. ─ К.: Кондор, 2007. ─ 414 с.  1. Чернявський О.П., Хомутенко В.П., Демченко В.В. Організація і методика податкових перевірок. ─ К.: Центр навчальної літератури, 2004. ─ 288 с.

9. Ярема Б.П., Маринець В.П. Податковий менеджмент: Навчальний посіб­ник. ─ Львів: Магнолія, 2006. ─ 224 с.

10. Ярема Б.П., Маринець В.П. Податковий менеджмент: Навчальний посіб­ник. ─ Львів: Магнолія, 2007. ─ 224 с.
3. РОБОЧА ПРОГРАМА ─ ВЕЧІРНЯ ФОРМА НАВЧАННЯ
Робоча програма з дисципліни «Податковий менеджмент»

для напряму підготовки 0501 зі спеціальності 7.050104 «Фінанси» для вечірньої форми навчання (витяг)
Факультет економіки та менеджменту

Кафедра фінансів


Таблиця 3.1 – 3.1 Витяг з навчального плану

Форма

навчання


Курс

Семестр

Загальний

обсяг


Аудиторні

заняття


Самостій-на робота

Форма контролю

Курс. робота

ОДЗ

усього

лк.

пр.

заг.

ІРС


Вечірня

5

10

108

36

20

16

72

-


Іспит

-


ОДЗ

Таблиця 3.2 – 3.2 ЛекціїЛекція №

Найменування лекції, розділів, тем, питань


Обсяг годинПосилання на літературу,

табл. 2.51

2

3

4

1.

Теоретичні та організаційні основи податкового менедж­менту

21.1 Податковий менеджмент як система управління фінансами
[1] стор. 7
1.2 Контролюючі органи та їх компетенція згідно з чинним українським законодавством
[1] стор. 19
1.3 Визначення, права та обов’язки платників податків
[1] стор. 16
1.4 Відповідальність платників по-датків за порушення законодавства
[1] стор. 51

2.

Облік платників податків

22.1 Організація обліку платників податків
[1] стор. 68
2.2 Облік платників податку на додану вартість
[1] стор. 80

3.

Розрахунок податків та облік податкових надходжень

2Продовження табл. 3.21

2

3

4
3.1 Порядок розрахунку та внесення сум податкових надходжень
[1] стор. 82
3.2 Облік податкових надходжень
[1] стор. 82

4.

Система податкових органів України

24.1 Система податкових органів, їх роль у податковому менеджменті
[1] стор. 29
4.2 Система органів Державної подат-кової служби та їх підпорядкованість
[1] стор. 32
4.3 Функції та завдання органів Державної податкової служби
[1] стор. 35
4.4 Права, обов’язки і відповідальність органів Державної податкової служби
[1] стор. 43
4.5 Умовно-податкові органи та їх компетенція
[1] стор. 49

5.

Податковий контроль

25.1 Сутність податкового контролю
[1] стор.108
5.2 Податкова перевірка ─ основний метод податкового контролю
[1] стор.110
5.4 Оскарження дій податкових органів
[1] стор.129

7.

Контроль нарахування та сплати податку на додану вартість

27.1 Теоретичні засади стягування ПДВ
[2] стор. 37

8.

Методика проведення перевірки правильності розрахунку і своєчасності сплати акцизного збору

28.1 Визначення акцизного збору, порядок обчислення і сплати
[2] стор. 45

9.

Контроль нарахування та сплати податку на прибуток

29.1 Теоретичні засади стягування податку на прибуток
[2] стор. 54

Продовження табл. 3.210

Контроль оподаткування доходів громадян

210.1 Особливості оподаткування доходів громадян
[2] стор. 22
10.2 Контроль податкових інспекцій у сфері оподаткування доходів громадян
[2] стор. 28

11

Податковий контроль за спрощеної системи оподаткування

211.1 Особливості податкового контролю при спрощеній системі оподаткування
[2] стор.106

[5] стор. 72


УСЬОГО:

20Таблиця 3.3 – 3.3 Практичні (семінарські) заняттяЗаняття №

Тема заняття, розділи, питання


Обсяг годинПосилання на літературу,

табл.. 2.51

2

3

4

1.

Оподаткування підприємств

21.1 Податок на додану вартість
[3] стор. 25

[2] стор. 37


1.2 Податок на прибуток підприємств
[3] стор. 59

[2] стор. 542.

Оподаткування у джерелі виплати доходів

22.1 Форми виплати (одержання ) доходів
[1] стор. 25
2.2 Податок з доходів фізичних осіб
[3] стор. 74

[2] стор. 5

[2] стор. 22


3.

Модуль 1 - письмово

2
Продовження табл. 3.34.

Непрямі податки

24.1 Акцизний збір
[3] стор. 40

[2] стор. 45


4.2 Мито
[3] стор. 53

5.

Спрощена система оподаткування

25.1 Єдиний податок
[4] стор. 72
5.2 Фіксований сільськогосподарський податок
[4] стор. 77

[2] стор.1006

Модуль 2 - письмово

2
7

Контроль оподаткування

27.1 Організація податкової служби та податкової роботи
[3] стор. 13

[1] стор. 29


7.2 Відповідальність платників податків
[3] стор. 17

[1] стор. 518

Модуль 3 - письмово

2УСЬОГО:

16

3.4 Обов’язкові домашні завдання (ОДЗ)

Матеріали для виконання ОДЗ будуть надаватися з переліку тем контрольних робіт та обов’язкових домашніх завдань, що подані у методичних матеріалах до перевірки знань з дисципліни «Податковий менеджмент» [7, табл. 2.5], а також з переліку задач для контрольних робіт, що зібрано у методичних вказівках до підготовки та виконання контрольних робіт з дисципліни «Податковий менеджмент» [6, табл. 2.5].


Таблиця 3.4 – 3.5 Питання для самостійної роботи

Лекція №

Найменування лекції, розділів, тем, питань


Обсяг годинПосилання на літературу,

табл. 2.5
1

2

3

4

1.

Теоретичні та організаційні основи податкового менедж­менту

41.1 Податкова політика держави
[3] стор. 5

Продовження табл. 3.4

1

2

3

4
1.2 Перекладання податків та ухиляння від їх сплати
[3] стор. 11
1.3 Суть і завдання податкового контролю в Україні
[1] стор. 9

2.

Облік платників податків

42.1 Облік платників податків ─ юридичних осіб
[1] стор. 71
2.2 Облік фізичних осіб ─ платників податків
[1] стор. 76

3.

Розрахунок податків та облік податкових надходжень

43.1 Автоматизація обліково-перевірної роботи податкових органів
[1] стор.101

4.

Система податкових органів України

44.1 Організація податкової служби та податкової роботи
[3] стор. 13
4.2 Модернізація податкової служби України
[5] стор. 5

5.

Податковий контроль

85.1 Оформлення результатів податкової перевірки
[1] стор.122

[4]


6.

Методика перевірки фінансово-господарської діяльнос­ті підприємства

66.1 Загальні положення методики перевірки фінансово-господарської діяльності підприємства
[5] стор. 10
6.2 Перевірка обліку основних засобів
[5] стор. 12
6.3 Перевірка операцій з обліку нематеріальних активів
[5] стор. 14
6.4. Перевірка операцій з обліку товарно-матеріальних цінностей
[5] стор. 15
6.5 Перевірка операцій з обліку оплати праці
[5] стор. 18
1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка