2644 робочі програми з дисципліни «Податковий менеджмент»Сторінка2/5
Дата конвертації05.11.2016
Розмір0.65 Mb.
1   2   3   4   5

Продовження табл. 2.2

1

2

3

4
5.4 Оскарження дій податкових органів
[1] стор.129

7.

Контроль нарахування та сплати податку на додану вартість

47.1 Теоретичні засади стягування ПДВ
[2] стор. 37
7.2 Методика проведення перевірки податку на додану вартість
[2] стор. 39

8.

Методика проведення перевірки правильності розрахунку і своєчасності сплати акцизного збору

48.1 Визначення акцизного збору, порядок обчислення і сплати
[2] стор. 45
8.2 Перевірка правильності нарахування акцизного збору
[2] стор. 48

9.

Контроль нарахування та сплати податку на прибуток

69.1 Теоретичні засади стягування податку на прибуток
[2] стор. 54
9.2 Перевірка правильності обчислення й повноти сплати податку на прибуток
[2] стор. 57

10

Контроль оподаткування доходів громадян

410.1 Особливості оподаткування доходів громадян
[2] стор. 22
10.2 Контроль податкових інспекцій у сфері оподаткування доходів громадян
[2] стор. 28

11

Податковий контроль за спрощеної системи оподаткування

211.1 Особливості податкового контролю при спрощеній системі оподаткування
[2] стор.106

[5] стор. 72


УСЬОГО:

38Таблиця 2.3 – 2.3 Практичні (семінарські) заняттяЗаняття №

Тема заняття, розділи, питання


Обсяг годинПосилання на літературу,

табл. 2.51

2

3

4

1.

Оподаткування підприємств

21.1 Податок на додану вартість
[3] стор. 25

[2] стор. 37


1.2 Податок на прибуток підприємств
[3] стор. 59

[2] стор. 542.

Оподаткування у джерелі виплати доходів

22.1 Форми виплати (одержання ) доходів
[1] стор. 25
2.2 Податок з доходів фізичних осіб
[3] стор. 74

[2] стор. 5

[2] стор. 22


3.

Модуль 1 - письмово

2
4.

Непрямі податки

24.1 Акцизний збір
[3] стор. 40

[2] стор. 45


4.2 Мито
[3] стор. 53

5.

Спрощена система оподаткування

25.1 Єдиний податок
[4] стор. 72
5.2 Фіксований сільськогосподарський податок
[4] стор. 77

[2] стор.1006

Модуль №2 - письмово

2
7

Контроль оподаткування

27.1 Організація податкової служби та податкової роботи
[3] стор. 13

[1] стор. 29


7.1 Відповідальність платників податків
[3] стор. 17

[1] стор. 518

Модуль 3 - письмово

2УСЬОГО:

16

2.4 Обов’язкові домашні завдання (ОДЗ)

Матеріали для виконання ОДЗ будуть надаватися з переліку тем контрольних робіт та обов’язкових домашніх завдань, що подано у методичних матеріалах до перевірки знань з дисципліни «Податковий менеджмент» [7, табл. 2.5], а також з переліку задач для контрольних робіт, що зібрано у методичних вказівках до підготовки та виконання контрольних робіт з дисципліни «Податковий менеджмент» [6, табл. 2.5].


Таблиця 2.4 – 2.5 Питання для самостійної роботи

Лекція №

Найменування лекції, розділів, тем, питань


Обсяг годинПосилання на літературу,

табл. 2.5
1

2

3

4

1.

Теоретичні та організаційні основи податкового менедж­менту

41.1 Податкова політика держави
[3] стор. 5
1.2 Перекладання податків та ухиляння від їх сплати
[3] стор. 11

3.

Розрахунок податків та облік податкових надходжень

43.3 Автоматизація обліково-перевірної роботи податкових органів
[1] стор.101

4.

Система податкових органів України

44.1 Організація податкової служби та податкової роботи
[3] стор. 13
4.2 Модернізація податкової служби України
[5] стор. 5

5.

Податковий контроль

105.4 Оформлення результатів податкової перевірки
[1] стор.122

[4]


Продовження табл. 2.41

2

3

4

6.

Методика перевірки фінансово-господарської діяльнос­ті підприємства

66.1 Загальні положення методики перевірки фінансово-господарської діяльності підприємства
[5] стор. 10
6.2 Перевірка обліку основних засобів
[5] стор. 12
6.3 Перевірка операцій з обліку нематеріальних активів
[5] стор. 14
6.4. Перевірка операцій з обліку товарно-матеріальних цінностей
[5] стор. 15
6.5 Перевірка операцій з обліку оплати праці
[5] стор. 18
6.6 Перевірка обліку грошових коштів, розрахунків, кредитних операцій та цінних паперів
[5] стор. 19
6.7 Перевірка обліку товарів, готової продукції, її відвантаження і реалізації, витрат на виробництво
[5] стор. 22
6.8 Перевірка достовірності обліку результатів господарської діяльності підприємства
[5] стор. 25

10

Контроль оподаткування доходів громадян

410.1 Здійснення контрольних функцій пенсійним фондом і фондом соціального страхування
[2] стор. 5

12

Оподаткування і податковий контроль місцевих подат­ків та зборів

1012.1 Теоретичні засади місцевого оподаткування
[2] стор. 78
12.2 Основні аспекти податкового контролю місцевих податків і зборів
[2] стор. 85

Продовження табл. 2.41

2

3

4
12.3 Місцеві податки
[5] стор. 58
12.4 Місцеві збори
[5] стор. 64

13

Проведення документальних перевірок за окремими податками

1213.1 Перевірка платника податку з власників транспортних засобів
[2] стор. 89

[3] стор.102


13.2 Перевірка порядку справляння державного мита
[2] стор. 95

[3] стор.116


13.3 Збір на розвиток виноградарства, садівництва та хмелярства
[5] стор. 26
13.4 Платежі за ресурси
[5] стор. 29
13.5 Плата за землю
[3] стор. 91
УСЬОГО:

54

2.6 Учбово-методичні матеріали

Таблиця 2.5 – 2.6.1 Основні джерела для підготовки до лекційних та практичних занять[№]

Найменування джерела

1

2

1

Податковий менеджмент: Конспект лекцій. У двох частинах / Укладачі: О. В. Зайцев, О. В. Галахова. ─ Суми: Вид-во СумДУ, 2009. Частина 1. ─ 136 с.

2

Податковий менеджмент: Конспект лекцій. У двох частинах / Укладачі: О. В. Зайцев, О. В. Галахова. ─ Суми: Вид-во СумДУ, 2009. Частина 2. ─ 157 с.

3

Методичні вказівки до проведення та виконання практичних занять з дисципліни «Податковий менеджмент» / Укладачі: О.В. Зайцев, О.В. Галахова. ─ Суми: Вид-во СумДУ, 2009. ─ 124 с.

4

Методичні рекомендації щодо оформлення матерiалiв
документальних перевірок. Матеріал для самостійної роботи з дисципліни «Податковий менеджмент» / Укладачі: О. В. Зайцев, О. В. Галахова, М.А. Деркач. ─ Суми: Вид-во СумДУ, 2009. ─ 106 с.

Продовження табл.. 2.41

2

5

Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни «Податковий менеджмент» / Укладачі

О.В. Зайцев, О.В. Галахова. ─ Суми: Вид-во СумДУ, 2009. ─ 80 с.6

Методичні вказівки до підготовки та виконання контроль-них робіт з дисципліни «Податковий менеджмент» / Укладачі: О.В. Зайцев, О.В. Галахова. ─ Суми: Вид-во СумДУ, 2009. ─ 65 с.

7

Методичні матеріали до перевірки знань з дисципліни «Податковий менеджмент» / Укладачі О.В. Зайцев, О.В. Галахова. ─ Суми: Вид-во СумДУ, 2009. ─ 117 с.


2.6.2 Додаткові джерела для підготовки до лекційних та практичних занять

 1. Конституція України.

 2. Про Державну податкову службу в Україні. ─ Закон України від 04.12.1990 р.№ 509-12 зі змінами та доповненнями від 25.03.05 № 2505-ІV.

 3. Про державну підтримку малого підприємництва. ─ Закон України від 19.10.2000 р. № 2063-ІІІ зі змінами та доповненнями.

 4. Про державний реєстр фізичних осіб ─ платників податків та інших обов'язкових платежів. ─ Закон України від 22.12.1994 р. №320/94-ВР зі змінами та доповненнями від 20.02.03 № 551-ІV.

 5. Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування і послуг. ─ Закон України від 06.07.1995р. № 265/95-ВР.

 6. Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування. ─ Закон Ук­раїни від 26.06.1997 р. № 400/97-ВР зі змінами та доповненнями від 01.01.06 № 2613-ІV.

 7. Про збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства. ─ Закон України від 09.04.1999 р. № 587-ХІV.

 8. Про зовнішньоекономічну діяльність. ─ Закон України від 16.04.1991р. № 959-ХІІ зі змінами та доповненнями від 22.12.05 № 3268-ІV.

 9. Про митний тариф України. ─ Закон України від 05.04.01р, № 2371-ІІІ зі змінами та доповненнями від 07.07.05 р. № 2775-ІV.

 10. Про оподаткування прибутку підприємств. ─ Закон України від 22.05.1997 р. № 283-ВР зі змінами та доповненнями від 12.01.06 № 3333-ІV.

 11. Про плату за землю. ─ Закон України від 19.09.1996г. № 378/96-ВР.

 12. Про податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів. ─ Закон України від 18.02.1997 р. № 75/97-ВР зі змінами та доповненнями від 25.03.05 № 2505-ІV.

 13. Про податок на додану вартість. ─ Закон України від 30.04.1997 р. № 168/97-ВР.

 14. Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюдже­тами і державними цільовими фондами. ─ Закон України від 20.12.2000 р. № 2181-ІІІ зі змінами та доповненнями від 20.12.05 № 3235-ІV.

 15. Про розмір внесків на деякі види загально-обов’язкового державного соціального страхування. ─ Закон України від 11.01.01 р. № 2213-ІІІ зі змінами та доповненнями від 20.12.05 р. № 3235-ІV.

 16. Про систему оподаткування. ─ Закон України від 18.02.1997 р. № 77/97-ВР зі змінами та доповненнями від 23.12.04 № 2287-ІV.

 17. Про акцизний збір. ─ Декрет Кабінету Міністрів України від 26.12.1992 р. № 18-92.

 18. Про місцеві податки та збори. ─ Декрет Кабінету Міністрів України від 25.05.1993 р. № 56-93 зі змінами та доповненнями від 06.09.05 № 2806-ІV.

 19. Про прибутковий податок з громадян. ─ Декрет Кабінету Міністрів України 26.12.1992 р. № 13-92.

 20. Закон України «Про податок з доходів фізич­них осіб» від 22.05.03 р. № 889-ІУ (зі змінами та доповненнями), у т. ч. від 15.06.04 р. № 1781-ІУ та від 01.07.04 р. № 1958-ІУ, зміни згідно з яки­ми набули чинності з 01.01.2005 р.

 21. Про деякі заходи з дерегулювання підприємницької діяльності. ─ Указ Президента України від 23.07.1999 р. № 817.

 22. Про деякі зміни в оподаткуванні. ─ Указ Президента України від 07.08.1998 р. № 857/98.

 23. Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва. ─ Указ Президента України від 28.06.1999 р. № 746/99.

 24. Указ Президента України «Про створення Державної подат­кової адміністрації України і місцевих державних податкових адмі­ністрацій» від 22 серпня 1996 року №760/96 зі змінами та доповненнями від 20.04.2000 р. № 605/2000.

 25. Указ Президента України «Про заходи щодо зменшення податкової заборгованості та фінансового оздоровлення суб'єктів підприємницької діяльності» від 21.12.98 р. № 1367/98.

 26. Указ Президента України «Про оподаткування операцій на ринку цінних паперів України» від 04.06.99 р. № 616/99 зі змінами та доповненнями від 03.06.2005 р. № 2642-ІV.

 27. Порядок встановлення нормативів збору за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету, та його справляння. ─ Постанова Кабінету Міністрів України від 29.01.1999 р. № 115.

 28. Про затвердження нормативів плати за спеціальне використання вод­них ресурсів та плати за користування водами для потреб гідроенергетики і водного транспорту. ─ Постанова Кабінету Міністрів України від 18.05.1999р. № 836.

 29. Про затвердження Порядку встановлення нормативів збору за забруд­нення навколишнього природного середовища і стягнення цього збору. ─ Постанова Кабінету Міністрів України від 01.03.1999 р. № 303.

 30. Про Порядок координації Проведення планових виїзних перевірок фінансово-господарської діяльності суб'єктів підприємницької діяльності контролюючими органами. ─ Постанова КМУ від 29.03.1999 р. № 112.

 31. Інструкція про порядок ведення органами Державної податкової служби оперативного обліку податків і зборів до бюджетів та до державних цільових фондів. ─ Наказ ДПА України від 12.05.1994 р. № 37 (в ре­дакції наказу від 02.04.99 р. № 174) зі змінами та доповненнями.

 32. Інструкція про порядок обліку платників податків. ─ Наказ ДПА Ук­раїни від 19.02.1998 р. № 80 (в редакції наказу від 17.11.1998 р. № 552), зі змінами та доповненнями від 08.08.2005 р. № 317.

 33. Інструкція про порядок застосування та стягнення сум штрафних (фінансових) санкцій органами Державної податкової служби України. ─ Наказ ДПА України від 17.03.2001 р. № 110.

 34. Методичні рекомендації визначення сум податкових зобов'язань за непрямими методами. ─ Наказ ДПА України від 05.07.2002 р. № 312 зі змінами та доповненнями від 30.10.02 р. № 734/6/11-1316.

 35. Інструкція про порядок ведення органами Державної подат­кової служби оперативного обліку податків і зборів до бюджетів та державних цільових фондів. ─ Наказ ДПА України від 12.05.94 зі змі­нами та доповненнями від 18.07.05. № 276.

 36. Інструкція про порядок застосування та стягнення сум фі­нансових санкцій органами Державної податкової служби України. ─ Наказ ДПА України від 17.03.2001 № 110 зі змінами та доповнення­ми від 10.08.2005 р. № 326.

 37. Порядок оформлення результатів документальних перевірок щодо дотримання податкового та валютного законодавства суб’єктами підприємницької діяльності ─ юридичними особами, їх філіями, відділеннями та іншими відокремленими підрозділами. ─ Наказ ДПА України від 16.09.2002 р. № 429 зі змінами та доповненнями від 10.08.05 р. № 327.

 38. Про затвердження нової редакції зразків форм актів перевірок та методичні рекомендації щодо їх оформлення. ─ Наказ ДПА України від 27.04.2006 р. № 225.

 39. Про затвердження форми декларації з податку на прибуток підпри­ємства та порядку її складання. ─ Наказ ДПА України від 29.03.2003 р. № 143.

 40. Порядок заповнення та подання податкової декларації з податку на додану вартість. ─ Наказ ДПА України від 30.05.1997 р. № 166.

1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка