2015р. „ЗатвердженоСкачати 73.33 Kb.
Дата конвертації05.05.2017
Розмір73.33 Kb.


Степанський БДМ

Погоджено”__________2015р. „Затверджено”на засіданні методичної ради _______________2015р.

Методист: _______Плиска Л.П. Директор:_______Мурза Л.С.

Навчальна програма гуртка

Розмовно-ігрова англійська мова”ІІI ГРУПА (5-7 кл.)
«Рекомендовано Міністерством освіти і науки України»

(лист МОН України від 11.11.2014 № 1/11-17866)
Автори: О. В. Осадча,

Л. В. Токаренко,

О. В. Щербакова

2015-2016 н.р

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Основні функції іноземної мови як навчального предмета полягають у розвитку загальної мовної здібності вихованця, у формуванні та розвитку здібностей і бажання використовувати іноземну мову як засіб спілкування, як спосіб залучення до іншої національної культури. Всі ці функції навчального предмета реалізуються з перших кроків навчання.

Шкільний вік є найбільш сприятливим для засвоєння іноземної мови. Природна допитливість, відсутність "застиглої" системи цінностей, імітаційні здібності, відсутність психологічного бар'єру страху у використанні іноземної мови як засобу спілкування і т.д. сприяють ефективному вирішенню завдань, що стоять перед вихователем. Пріоритетними є творчі завдання, які вони виконують в ігровій формі, що сприяє становленню їх здібностей і створює сприятливий психологічний клімат. Граючи, діти легко засвоюють складні поняття, і вивчення іноземної мови перетворюється на захоплююче заняття. Якщо для досягнення успіху в грі дитині потрібно зробити якусь мовне дію, то воно освоюється майже без зусиль.

Навчання іноземної мови сприяє міцному і вільному практичному володіння нею, несе в собі великий інтелектуальний, моральний потенціал. Існує прислів'я: "Скільки мов ти знаєш, стільки разів ти людина".

Пріоритетним є виховний і розвиваючий аспект навчання предмету. Іноземна мова вводить дітей у світ іншої культури, орієнтує їх на формування навички та вміння самостійно вирішувати найпростіші комунікативно-пізнавальні завдання в процесі говоріння, читання та письма, формує такі якості особистості, як ініціативність, вміння працювати в колективі, вміння захищати свою точку зору і стійкий інтерес до вивчення предмета.

Особливістю даної програми є широке використання ігор для навчання іноземної мови. Кожне заняття будується як заняття спілкування, максимально наближений до природного спілкування, щоб діти якомога раніше відчули результат своїх зусиль. Для створення комунікативної обстановки на заняттях важливу роль відіграє підтримка високої активності кожної дитини.

При складанні даної програми були враховані вікові особливості учнів, а також як збільшення зайнятості дітей у вільний час, розвиток особистості, рання професійна орієнтація.Форми роботи гуртка:

 • Лекції та бесіди;

 • Ігри (рухливі, навчальні, пізнавальні, комунікативні, логічні, рольові, дидактичні, лінгвістичні);

 • Конкурси;

 • Вікторини ;

 • Урочні заняття,

 • Контрольні заняття.

Мета гуртка розмовно-ігрова англійська мови:

Практична:

 • оволодіння мовним матеріалом для вільного спілкування в усному та писемному мовленні;

 • уміння розуміти пісенний та поетичний матеріал;

 • уміння виконувати проектні роботи, творчі завдання, складати та розгадувати ребуси та кросворди;

 • оволодіння системою знань про культуру та традиції англомовних країн.

Освітня:

 • формування комунікативних умінь: уміння слухати співрозмовника, реагувати на його мову, починати, підтримувати і завершувати розмову;

 • формування особистості через залучення до культури і побуту іншого народу, через виховання доброзичливого, поважного ставлення д

 • всіх людей, незалежно від мови, якою вони говорять, через вироблення норм поведінки в суспільстві;

 • формування розуміння значення іноземної мови в суспільстві, залучення вихованців до діалогу культур.

Виховна:

 • виховання культури спілкування;

 • розширення світогляду;

 • виховання толерантного ставлення до інших культур,

 • розвиток творчого рівня вихованців, артистизму.

Рівень володіння англійською мовою наприкінці навчання в гуртку відповідає рівню Elementary згідно з Загальноєвропейськими Рекомендаціями з мовної освіти. Програма відповідає вимогам чинної програми з іноземних мов. Програма є додатком до базового компоненту освіти, вона поглиблює та систематизує країнознавчі, граматичні, фонетичні та лінгвістичні знання.

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАНп/п


Розділ, тема

Кількість годин

Теоретичні

заняття

Практичні

заняття

Всього

1

Вступне заняття

2

-

2

2

My family and me. (Моя сім’я і я)

14

16

30

3

Beautiful world around us (Чудовий світ навколо нас)

14

16

30

4

My home -my castle. (Мій дім – моя фортеця)

10

18

28

6

Tastes differ (Про смаки не сперечаються)

14

14

28

7

Be happy, be healthy! (Будь щасливим, будь здоровим!)

10

14

24

8

Підсумкове заняття

2

-

2

ВСЬОГО

66

78

144


ЗМІСТ ПРОГРАМИ

Розділ I. My family and me. (Моя сім’я і я) (30 годин)

Давайте знайомитися. Моє сімейне дерево. Пригоди в країні Граматика9Present Indefinite Tense). Мати, тато і я –спортивна сім’я. Риси характеру: який я? Вивчення віршів, пісень, приказок.Розділ II. Beautiful world around us (Чудовий світ навколо нас), (30 годин)

Знайомимось з тваринами. Дикі та домашні тварини. Пригоди в зоопарку. Знайомимося з птахами. Кольори веселки. Пригоди в країні Минулих справ (Past Simple Tense). Пори року. Веселі свята. Похід до магазину модного одягу! Зовнішність людини. Вивчення віршів та приказок, прослуховування пісень.Розділ III. My home -my castle. (Мій дім – моя фортеця) (28 години)

Подорож до країни постійних та регулярних дій. На шляху до Великого Знавця країни Граматики. В гостях у Великого Знавця Граматики. Ласкаво просимо в наш дім! Цей дивакуватий Інфінітив! Чи можна запитати? ( конструкція питальних речень).Розділ IV. Tastes differ (Про смаки не сперечаються), (28 години)

Пригоди в країні майбутніх дій (Future Indefinite Tense). Повторення вивченого. Негативні речення. Про дивний-предивний займенник. Пригоди в далекому майбутньому. «Їстівне-неїстівне» . Фрукти, овочі – на ваш смак! Складання рецептів. Вивчення віршів та пісень.Розділ V. Be happy, be healthy! (Будь щасливим, будь здоровим!),(24 годин)

Спасайся! Дієслова Have i Has! Підступний план Indefinite. «Юні кухарі» - культура харчування, столові прибори, складання рецептів, ігри. Опис зовнішності. Риси характеру. Звіт про цікаво проведений час у гуртку англійської мови. Підсумки, завдання на літо.Програма розрахована на дітей 10-13 років.

Заняття проводиться 2 рази на тиждень по 2 години (1 година занять дорівнює 45 хвилинам)

Кількість дітей у групі - 15 осіб.


ПРОГНОЗОВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ:
Вихованці повинні знати:

 • Щоденні формули: ввічливості, привітання, звертання, вітання, запрошення, згоди, відмови, співчуття, компліменти, прохання та ін.

 • Необхідний лексичний та граматичний матеріал для повноцінного спілкування англійською.

Вихованці повинні уміти:

 • Використовувати щоденні формули спілкування.

 • Ставити елементарні запитання, відповідати на запитання опонента, вести коротку бесіду ( використовувати діалогічну та монологічну мову), розуміти та передавати інформацію.

 • Розуміти опонента, сприймати та розуміти пісенний, поетичний, драматичний матеріал.

 • Грати в лексичні ігри, декламувати вірші англійською, робити проектні роботи.

ЛІТЕРАТУРА:
1. Е.І.Пассов. Вчитель іноземної мови: майстерність і особа. М.: Просвіта, 1993.

2. Приблизні авторські програми по іноземних мовах //Англійська мова та література № 26,2008

3. Приблизні авторські програми по іноземних мовах //Англійська мова та література № 19-21,2009

4. Англо-російський і російсько-англійський словник для школяра. Фонетика: Граматика: Лексика до розмовних тем. /Сост. А.А.Кадук.- К.: А.С.К., 2001.

5. Англо-російський і російсько-англійський словник для школярів. Редактор Пронюшкин А.В. Київ, фірма «Логос», 1997.

6. Сучасний англо-російський та російсько-англійський словник 50000 слів + граматика/ укладач Т.А. Сиротина – Донецьк: ООО ПКФ «БАО», 2003.-992 с.

7. 1.Г.Д.Томахин. По країнах мови, що вивчається: Англійська мова: Довідкові матеріали.- М.: освіта, 1993.

8. Англійська мова: фонетика і граматика в таблицях: навчальний посібник / Під ред.. А.В. Климишина.- Харків: Ранок, 1998.-128 с.

9. Англійська мова. Повний курс в одному томі: Російська версія. - 6 видання.- Харків: Каравела, 2005.- 688 с.

10. Англійська крок за кроком: Курс для початківців. В 2 т. Т.1, Т.2 – М.: ООО «Росмен- видат».-2000.- 558 с.

11. The first Aid in Modern English Phonetics - Фонетична будова англійської мови: Методичні вказівки для студентів педагогічних університетів / Упорядники: О.А. Габріеля, Л. Г. Максименко, А. С. Чужик.- Луганськ: Альма-матер, 2003.-62 с.

12. Вікна в англомовний світ ( історія, географія, соціальні аспекти, мовна ситуація).- К.: ООО «ІП «Логос», 2004.- 544 с.13. Англійська мова. Довідник для школяра.- М 31 Донецьк: ООО ПКФ «БАО», 2003.-448 с.База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка