2015р. Навчально-методичний комплекс з дисципліниСторінка1/7
Дата конвертації05.03.2017
Розмір0.6 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ
ФАКУЛЬТЕТ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ

ЗАТВЕРДЖУЮ

Декан факультету ветеринарної медицини

професор ___________М.І. Цвіліховський

«_____»_____________2015р.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС З ДИСЦИПЛІНИ

«АНАЛІЗ МІКРОБІОЛОГІЧНИХ РИЗИКІВ У ХАРЧОВИХ ПРОДУКТАХ І КОРМАХ»
для підготовки фахівців ОР «Магістр»

спеціальність 8.1101010102 – «Ветеринарно-санітарна експертиза, якість та безпека продукції тваринництва»

Спеціалізація виробнича «Безпечність та якість харчових продуктів і кормів»

Форма навчання – денна

Кафедра ветеринарно-санітарної експертизи
Дисципліни «Аналіз мікробіологічних ризиків у харчових продуктах і кормах»

Курс 1


Семестр 2

Число тижнів – 12

Число кредитів – 5,0

Лекцій – 52

Лабораторних занять – 104

Самостійна робота – 24

Всього годин – 180

Іспит +

Київ – 2015

Зміст


  1. Робоча програма навчальної дисципліни…………………………………………3

  2. Конспект лекцій з дисципліни………………………………………………….…21

  3. Підручники, навчальні посібники, методичні матеріали……………………….38


НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ
Факультет ветеринарної медицини

Кафедра ветеринарно-санітарної експертизи


ЗАТВЕРДЖУЮ

Декан факультету ветеринарної медицини

професор _______ М.І. Цвіліховський

“____”_____________________2015 р.


РОЗГЛЯНУТО І СХВАЛЕНО

на засіданні кафедри ветеринарно-санітарної експертизи

Протокол №________ від “____”__________2015 р.

Завідувач кафедри

____________ О. М. ЯкубчакРОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
«АНАЛІЗ МІКРОБІОЛОГІЧНИХ РИЗИКІВ У ХАРЧОВИХ

ПРОДУКТАХ І КОРМАХ»

Освітній рівень «Магістр»

спеціальність 8.1101010102 – «Ветеринарно-санітарна експертиза, якість та безпека продукції тваринництва»

спеціалізація виробнича «Безпечність та якість харчових продуктів і кормів»

Розробники: д.вет.н., проф. О.М. Якубчак

к.вет.наук, доц. Т.В.Таран

(посада, науковий ступінь, вчене звання)


Київ – 2015 р.

1. Опис навчальної дисципліни
Аналіз мікробіологічних ризиків у харчових продуктах і кормах
Галузь знань, напрям підготовки, спеціальність, освітньо-кваліфікаційний рівень


Освітньо-кваліфікаційний рівень

Магістр

Напрям підготовки

Шифр і назва

Спеціальність

8.11010102 – «Ветеринарно-санітарна експертиза, якість та безпека продукції тваринництва»

Спеціалізація

Безпечність та якість харчових продуктів і кормів


Характеристика навчальної дисципліни


Вид

Вибіркова

Загальна кількість годин

173

Кількість кредитів ECTS

6

Кількість змістових модулів

4

Курсовий проект (робота) (за наявності)

---------------

Форма контролю

Іспит


Показники навчальної дисципліни для денної та заочної форм навчання

денна форма навчання

заочна форма навчання

Рік підготовки (курс)

2015-2016

________

Семестр

3

________

Лекційні заняття

45 год.

________ год.

Практичні, семінарські заняття

-- год.

________год.

Лабораторні заняття

90 год.

________год.

Самостійна робота

38 год.

________год.

Індивідуальні завдання

-- год.

________год.

Кількість тижневих аудиторних

годин для денної форми навчання9 год.
  1   2   3   4   5   6   7


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка