2015 р. Календарно-тематичний план лекцій з дисципліни “Фізична та колоїдна хімія” для студентів 3 курсу фармацевтичного факультету денної форми навчання на V семестр 2015-2016 н р. Спеціальність “Фармація” Модуль2Скачати 267.62 Kb.
Дата конвертації27.03.2017
Розмір267.62 Kb.
«Затверджую»

Проректор з навчальної роботи

ВНМУ імені М.І.Пирогова

_____________проф. Гумінський Ю.Й.

«_______»_____________________2015 р.
Календарно-тематичний план лекцій

з дисципліни “Фізична та колоїдна хімія”

для студентів 3 курсу фармацевтичного факультету денної форми навчання

на V семестр 2015-2016 н.р.

Спеціальність “Фармація”

Модуль2


п/п

Дата

Тема лекції

Години

1

2

3

4

1.

09.09.15

Предмет колоїдної хімії. Класифікація і методи одержання колоїдних систем. Загальні властивості колоїдних розчинів. Молекулярно-кінетичні властивості дисперсних систем.

2

2.

23.09.15

Оптичні властивості дисперсних систем. Будова колоїдних частинок. Електричні властивості колоїдних систем.

2

3.

07.10.15

Поверхневі явища. Поверхневий натяг. Когезія, адгезія. Змочування.

2

4.

21.10.15

Адсорбція. Фундаметальне рівняння Гіббса. Теорія мономолекулярної адсорбції Ленгмюра.

2

5.

04.11.15

Адсорбенти. Класифікація. Іоніти.

2

6.

18.11.15

Стійкість та коагуляція дисперсних систем.

2

7.

02.12.15

Структурно-механічні властивості дисперсних систем. Віскозиметрія.

2

8.

16.12.15

Загальні властивості високомолекулярних сполук. Розчини ВМР.

2

9.

30.12.15

Мікрогетерогенні системи.

2

10.

06.01.16

Напівколоїди.

2

Всього
20

Завідуючий кафедрою

фармацевтичної хімії доц. Ющенко Т.І.«Затверджую»

Проректор з навчальної роботи

ВНМУ імені М.І.Пирогова

_____________проф. Гумінський Ю.Й.

«_______»_____________________2015 р.
Календарно-тематичний план практичних занять

з дисципліни “Фізична та колоїдна хімія”

для студентів 3 курсу фармацевтичного факультету денної форми навчання

на V семестр 2015-2016 н.р.

Спеціальність “Фармація”

Модуль 2


п/п


Дата

Тема практичного заняття

Години

1

2

3

4

1

01-04.09.2015

Дисперсні системи. Дисперсність. Питома поверхня. Лабораторна робота „Одержання золей та їх характеристика”.

2

2

07-11.09.2015

Молекуляно-кінетичні властивості колоїдних систем. Лабораторна робота „Дисперсійний аналіз високодисперсних порошків методом седиментації”.

2

3

14-18.09.2015

Оптичні властивості колоїдних систем.

2

4

21-25.09.2015

Будова міцели та ПЕШ. Електричні властивості ліозолів.

Тестовий контроль засвоєння змістового модулю 4.

2

5

28-02.10.2015

Поверхневі явища та їх практичне значення. Адсорбція на межі поділу рідина-газ. Поверхнево-активні речовини. Лабораторна роботаВимірювання поверхневого натягу на межі розчин-повітря сталагмометричним методом”.


2

6

05-09.10.2015

Дослідження взаємозв’язку між поверхневим натягом і адсорбцією.


2

7

12-16.10.2015

Адсорбція на твердих адсорбентах. Лабораторна робота „Адсорбція на поверхні твердих тіл”. Адсорбенти, їх класифікація та застосування.

2

8

19-23.10.2015

Адсорбція електролітів, йонообмінна адсорбція. Класифікація хроматографічних методів. Застосування хроматографії.

Тестовий контроль засвоєння змістового модулю 5.

2

9

26-30.10.2015

Стійкість і коагуляція дисперсних систем


2

10

02-06.11.2015

Лабораторна робота „Визначення порогу коагуляції гідрозолю”. Лабораторна робота Вивчення явища колоїдного захисту”.

2

11

09-13.11.2015

Мікрогетерогенні системи. Колоїдні поверхнево-активні речовини. Лабораторна роботаОтримання і визначення типу емульсій”.


2

12

16-20.11.2015

Структурно-механічні властивості дисперсних систем.


2

13

23-27.11.2015

Основні поняття про ВМР. Утворення та властивості розчинів ВМР. Лабораторна робота „Визначення ізоелектричної точки желатини методом набрякання”. Тестовий контроль засвоєння змістового модулю 6.


2

14

30-04.12.2015

Підсумковий контроль засвоєння знань з колоїдної хімії

Комп’ютерне тестування.


2

15

07-11.12.2015

Підсумковий контроль засвоєння знань з колоїдної хімії

Контроль практичних навичок. Ситуаційні завдання.2

Всього
30

Завідуючий кафедрою

фармацевтичної хімії доц. Ющенко Т.І.
«Затверджую»

Проректор з навчальної роботи

ВНМУ імені М.І.Пирогова

_____________проф. Гумінський Ю.Й.

«_______»_____________________2015 р.
Календарно-тематичний план лекцій

з дисципліни “Фізична та колоїдна хімія”

для студентів 3 курсу фармацевтичного факультету денної форми навчання

на V семестр 2015-2016 н.р.

Спеціальність “Клінічна фармація”

Модуль 2п/п


Дата

Тема лекції

Години

1

2

3

4

1.

01.09.2015

Предмет колоїдної хімії. Класифікація і методи одержання колоїдних систем. Молекулярно-кінетичні та оптичні властивості колоїдних систем.

2

2.

29.09.2015

Будова колоїдних частинок. Електричні властивості дисперсних систем.

2

3.

27.10.2015

Поверхневі явища. Поверхневий натяг. Когезія, адгезія. Змочування. Адсорбція. Фундаметальне т/д рівняння Гіббса. Теорія мономолекулярної адсорбції Ленгмюра. Адсорбенти. Класифікація. Іоніти.

2

4.

17.11.2015

Стійкість та коагуляція колоїдних систем. Загальні властивості розчинів ВМС. Мікрогетерогенні системи. Емульсії, піни, аерозолі. Колоїдні поверхнево-активні речовини.


2

Всього
8

Завідуючий кафедроюфармацевтичної хімії доц. Ющенко Т.І.

«Затверджую»

Проректор з навчальної роботи

ВНМУ імені М.І.Пирогова

_____________проф. Гумінський Ю.Й.

«_______»_____________________2015 р.
Календарно-тематичний план практичних занять

з дисципліни “Фізична та колоїдна хімія”

для студентів 3 курсу фармацевтичного факультету денної форми навчання

на V семестр 2015-2016 н.р.

Спеціальність “Клінічна фармація”

Модуль 2


п/п


Дата

Тема практичного заняття

Години

1

2

3

4

1

01-04.09.2015

Дисперсні системи. Дисперсність. Питома поверхня. Лабораторна робота „Одержання золей та їх характеристика”.

2

2

07-11.09.2015

Молекуляно-кінетичні властивості колоїдних систем. Лабораторна робота „Дисперсійний аналіз високодисперсних порошків методом седиментації”.

2

3

14-18.09.2015

Оптичні властивості колоїдних систем.

2

4

21-25.09.2015

Будова міцели та ПЕШ. Електричні властивості ліозолів.

Тестовий контроль засвоєння змістового модулю 4.

2

5

28-02.10.2015

Поверхневі явища та їх практичне значення. Адсорбція на межі поділу рідина-газ. Поверхнево-активні речовини. Лабораторна роботаВимірювання поверхневого натягу на межі розчин-повітря сталагмометричним методом”.


2

6

05-09.10.2015

Дослідження взаємозв’язку між поверхневим натягом і адсорбцією.


2

7

12-16.10.2015

Адсорбція на твердих адсорбентах. Лабораторна робота „Адсорбція на поверхні твердих тіл”. Адсорбенти, їх класифікація та застосування.

2

8

19-23.10.2015

Адсорбція електролітів, йонообмінна адсорбція. Класифікація хроматографічних методів. Застосування хроматографії.

Тестовий контроль засвоєння змістового модулю 5.

2

9

26-30.10.2015

Стійкість і коагуляція дисперсних систем


2

10

02-06.11.2015

Лабораторна робота „Визначення порогу коагуляції гідрозолю”. Лабораторна робота Вивчення явища колоїдного захисту”.

2

11

09-13.11.2015

Мікрогетерогенні системи. Колоїдні поверхнево-активні речовини. Лабораторна роботаОтримання і визначення типу емульсій”.


2

12

16-20.11.2015

Структурно-механічні властивості дисперсних систем.


2

13

23-27.11.2015

Основні поняття про ВМР. Утворення та властивості розчинів ВМР. Лабораторна робота „Визначення ізоелектричної точки желатини методом набрякання”. Тестовий контроль засвоєння змістового модулю 6.


2

14

30-04.12.2015

Підсумковий контроль засвоєння знань з колоїдної хімії

Комп’ютерне тестування.


2

15

07-11.12.2015

Підсумковий контроль засвоєння знань з колоїдної хімії

Контроль практичних навичок. Ситуаційні завдання.2

Всього
30

Завідуючий кафедроюфармацевтичної хімії доц. Ющенко Т.І.
«Утверждаю»

Проректор по учебной работе

ВНМУ имени М.И.Пирогова

_____________проф. Гуминский Ю.Й.

«_______»_____________________2015 г.
Календарно-тематический план лекций

по дисциплине “Физическая и коллоидная химия”

для студентов 3 курса фармацевтического факультета дневной формы обучения

V семестр 2015-2016 уч.г.

Специальность “Фармация”

Модуль 2


п/п


Дата

Тема лекции

Часы

1

2

3

4

1.

10.09.2015

Предмет коллоидной химии. Классификация и методы получения коллоидных систем. Общие свойства коллоидных растворов. Молекулярно-кинетические свойства коллоидных систем.

2

2.

24.09.2015

Оптические свойства коллоидных систем. Строение мицеллы. Электрические свойства дисперсных систем.

2

3.

08.09.2015

Поверхностные явления. Поверхностное натяжение. Когезия, адгезия. Смачивание.

2

4.

22.10.2015

Адсорбция. Фундаметальное уравнение Гиббса. Теория мономолекулярной адсорбции Ленгмюра.

2

5.

05.11.2015

Адсорбенты. Классификация. Иониты.

2

6.

19.11.2015

Устойчивость и коагуляция дисперсных систем.

2

7.

03.12.2015

Структурно-механические свойства дисперсных систем. Вискозиметрия.

2

8.

17.12.2015

Общие свойства высокомолекулярных соединений. Растворы ВМС.

2

9.

31.12.2015

Микрогетерогенные системы.

2

10.

14.01.2016

Коллоидные поверхностно-активные вещества.

2

Всего
20

Заведующий кафедройфармацевтической химии доц. Ющенко Т.И.

«Утверждаю»

Проректор по учебной работе

ВНМУ имени М.И.Пирогова

_____________проф. Гуминский Ю.Й.

«_______»_____________________2015 г.
Календарно-тематический план практических занятий

по дисциплине “Физическая и коллоидная химия”

для студентов 3 курса фармацевтического факультета дневной формы обучения

V семестр 2015-2016 уч.г.

Специальность “Фармация”

Модуль 2


п/п


Дата

Тема практического занятия

Часы

1

2

3

4

1

01-04.09.2015

Дисперсные системы, их классификация и методы получения.

2

2

07-11.09.2015

Молекуляно-кинетические свойства коллоидных систем. Лабораторная робота „Дисперсионный анализ высокодисперсных порошков методом седиментации”.

2

3

14-18.09.2015

Оптические свойства коллоидных систем. Определение размеров частиц и концентрации золя методом нефелометрии.


2

4

21-25.09.2015

Строение мицеллы и ДЭС. Электрические свойства лиозолей.


2

5

28-02.10.2015

Поверхностные явления и их классификация. Поверхностно-активные вещества. Определение поверхностного натяжения растворов. Лабораторна работаИзмерение поверхностного натяжения на границе раствор-газ сталагмометрическим методом ”.


2

6

05-09.10.2015

Исследование взаимосвязи между поверхностным натяжением и адсорбцией.


2

7

12-16.10.2015

Адсорбция на твёрдых адсорбентах. Лабораторная робота „Адсорбция на поверхности твердых тел”. Адсорбенты, их классификация и использование.

2

8

19-23.10.2015

Адсорбенты, их классификация и применение. Адсорбция электролитов, ионообменная адсорбция. Классификация хроматографических методов. Применение хроматографии.

Тестовый контроль усвоения смыслового модуля 5.

2

9

26-30.10.2015

Устойчивость и коагуляция коллоидных систем и методы их очистки.


2

10

02-06.11.2015

Лабораторная работа Определение порога коагуляции гидрозоля. Лабораторная работа Изучение явления коллоидной защиты”.


2

11

09-13.11.2015

Микрогетерогенные системы. Коллоидные поверхностно-активные вещества. Лабораторная работа Получение и определение типа эмульсий”.


2

12

16-20.11.2015

Структурно-механические свойства дисперсных систем.


2

13

23-27.11.2015

Основные понятия о ВМС. Образование и свойства растворов ВМС. Лабораторная работа Определение изоэлектической точки желатина методом набухания”. Вязкость растворов ВМС. Полиэлектролиты. Свойства гелей. Тестовый контроль усвоения смыслового модуля 6.


2

14

30-04.12.2015

Итоговый контроль усвоения знаний по коллоидной химии

Компьютерное тестирование.


2

15

07-11.12.2015

Итоговый контроль усвоения знаний по коллоидной химии

Контроль практических навыков. Ситуационные задачи.2

Всего
30

Заведующий кафедрой

фармацевтической химии доц. Ющенко Т.И.

APPROVED”Vice-Chancellor for Academic Affairs

Prof.GuminskyY.J.

_________________

2015 year

Calendar and Topic Plan of Lectures

on Physical Chemistry
For the 3d Year Foreign Students of the Pharmaceutical Faculty

speciality «Рharmacy»

Semester V, 2015-2016

Module 2Data

Topic

Hours

1.

08.09.15

Classification, formation and general properties of colloids.

2

2.

22.09.15

Colligative and optical properties of colloids.

2

3.

06.10.15

The structure of a micella and electrokinetic phenomena.

2

4.

20.10.15

Surface tension. Surface phenomena.

2

5.

03.11.15

Adsorbtion. Fundamental thermo-dynamic Gibbs equation.

2

6.

17.11.15

Lengmure theory of monolayer adsorption.

2

7.

01.12.15

Surfactants: their properties and functions.

2

8.

15.12.15

Colloid stability. Theory of coagulation in charged colloidal suspensions.

2

9.

29.12.15

Chemical properties of polymers.

2

10.

12.01.15

Applications of polymeric materials. Controlled Drug Delivery.

2

Total
20


The Head of the Pharmaceutical PhD Assistant professor

Chemistry Department YuschenkoT.I

APPROVED”Vice-Chancellor for Academic Affairs

Prof.GuminskyY.J.

_________________

2015 year

Calendar and Topic Plan of Practical Lessons

on Physical Chemistry

For the 3d Year Foreign Students of the Pharmaceutical Faculty

speciality «Рharmacy» Semester V, 2015-2016

Module 2
Data

Topic

Hours

1.

01.09.15

Dispersions. Dispersity. Specific surface area. Laboratory Experiment „Methods of the preparation of colloids”.

2

2.

08.09.15

Colligative properties of colloids. Optical properties of the dispersions.

2

3.

15.09.15

Laboratory Experiment “Determining the particle size distribution (PSD) in the dispersions”.

2

4.

22.09.15

The structure of a micella.

2

5.

29.09.15

Electrokinetic phenomena. Laboratory Experiment „Determining particles electrokinetic potential by means of Electrophoresis”.


2

6.


06.10.15

Surface phenomena and their practical application. Adsorbtion at liquid-gas surface. Laboratory ExperimentMeasuring the surface tension at liquid-gas surface”.


2

7.

13.10.15

Investigation of the relationship between surface tension and adsorbtion.

2

8.

20.10.15

Laboratory Experiment „Adsorbtion at solid surface”. Surfactants: critical micellization concentration and the function of detergency.

2

9.

27.10.15

Colloid stability. Coagulation by electrolytes.

2

10.

03.11.15

Laboratory Experiment „Determining the critical coagulation concentration (c.c.c.) of hydrosol”. Colloid protectioin phenomenon.


2

11.

10.11.15

Aerosols. Suspensions. Emulsions. Laboratory Experiment Methods of the emulsions preparation and determining their form”.

2

12.

17.11.15

Chemical properties of polymers solutions. Polymer swelling kinetics.

2

13.

24.11.15

Rheological properties of the Dispersions and Рolymers solutions.


2

14.

01.12.15

Concluding session on Colloidal Chemistry. Computer testing.


2

15.

08.12.15

Concluding session on Colloidal Chemistry. Calculation problems.


2

Total
30The Head of the Pharmaceutical PhD Assistant professor

Chemistry Department YuschenkoT.I.
APPROVED”

Vice-Chancellor for Academic Affairs

Prof.GuminskyY.J.

_________________

2015 year
Calendar and Topic Plan of Lectures

on Physical Chemistry
For the 3d Year Foreign Students of the Pharmaceutical Faculty

speciality « Clinical Рharmacy »

Semester V, 2015-2016
Module 2
Data

Topic

Hours

1.

02.09.15

Classification, formation and general properties of colloids. The structure of a micella and electrokinetic phenomena.

2

2.

16.09.15

Surface phenomena. Adsorbtion. Lengmure theory of monolayer adsorption. Surfactants: their properties and functions.

2

3.

30.09.15

Colloid stability. Theory of coagulation in charged colloidal suspensions.

2

4.

14.10.15

Chemical properties of polymers. Applications of polymeric materials. Controlled Drug Delivery.

2

Total
8


The Head of the Pharmaceutical PhD Assistant professor

Chemistry Department YuschenkoT.I

APPROVED”Vice-Chancellor for Academic Affairs

Prof.GuminskyY.J.

_________________

2015 year

Calendar and Topic Plan of Practical Lessons

on Physical Chemistry

For the 3d Year Foreign Students of the Pharmaceutical Faculty

speciality « Clinical Рharmacy », Semester V, 2015-2016

Module2
Data

Topic

Hours

1.

02.09.15

Dispersions. Dispersity. Specific surface area. Laboratory Experiment „Methods of the preparation of colloids”.

2

2.

10.09.15

Colligative properties of colloids. Optical properties of the dispersions.

2

3.

16.09.15

Laboratory Experiment “Determining the particle size distribution (PSD) in the dispersions”.

2

4.

24.09.15

The structure of a micella.

2

5.


29.09.15

Electrokinetic phenomena. Laboratory Experiment „Determining particles electrokinetic potential by means of Electrophoresis”.


2

6.06.10.15

Surface phenomena and their practical application. Adsorbtion at liquid-gas surface. Laboratory ExperimentMeasuring the surface tension at liquid-gas surface”.


2

7.

13.10.15

Investigation of the relationship between surface tension and adsorbtion.

2

8.

20.10.15

Laboratory Experiment „Adsorbtion at solid surface”. Surfactants: critical micellization concentration and the function of detergency.

2

9.

27.10.15

Colloid stability. Coagulation by electrolytes.

2

10.


03.11.15

Laboratory Experiment „Determining the critical coagulation concentration (c.c.c.) of hydrosol”. Colloid protectioin phenomenon.


2

11.

10.11.15

Aerosols. Suspensions. Emulsions. Laboratory Experiment Methods of the emulsions preparation and determining their form”.

2

12.

17.11.15

Chemical properties of polymers solutions. Polymer swelling kinetics.

2

13.

24.11.15

Rheological properties of the Dispersions and Рolymers solutions.


2

14.

01.12.15

Concluding session on Colloidal Chemistry. Computer testing.


2

15.

08.12.15

Concluding session on Colloidal Chemistry. Calculation problems.


2

Total
30The Head of the Pharmaceutical PhD Assistant professor

Chemistry Department YuschenkoT.I.

Консультації та відпрацювання по суботах

з дисципліни “Фізична та колоїдна хімія”

для студентів денної та заочної форм навчання проводяться

з 900 до 1500 в навчальній кімнаті фізичної та колоїдної хімії.


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка