2. Криза Католицької Церкви у XVI-XVII ст. Реформація та КонтрреформаціяСкачати 40.55 Kb.
Дата конвертації05.03.2017
Розмір40.55 Kb.
УКРАЇНСЬКИЙ КАТОЛИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Богословсько-Філософський факультет

Кафедра церковної історії
Календарний план дисципліни

Історія християнства – ІІІ

І семестр 2015-2016 навчальний рік

викладач кафедри церковної історії

Беген Олег

Середа, 8:30 -9:50

obehen@yahoo.com

Теми занять


Лекції

Кількість годин

Модуль I. Ранньомодерна історія християнства. Епоха віри.
Тема 1.

Вступ


Загальна характеристика та особливості історії християнства III періоду.

Історія Нового часу.Лекція

2

Тема 2. Криза Католицької Церкви у XVI-XVII ст. Реформація та Контрреформація.


Лекція

4

Тема 3. Римська Апостольська столиця та інтелектуальні виклики XVII-XVIII ст.


Лекція

4

Тема 4. Реакція Апостольської столиці на процеси модернізації та секуляризації.


Лекція

2

Тема 5. Світова експансія християнства у XVI-XIX ст.
Контрольна робота 1

Лекція

4

Написання студентами рецензій/есеїв на запропоновані теми

04.11
Модуль ІІ. Модерна та Постмодерна історія християнства. Епоха науки.Тема 1. Католицька Церква у Франції в період Великої Французької революції та наполеонівського правління.


Лекція


4

Тема 2. Дехристиянізація та секуляризація європейського суспільства впродовж XIX ст.


Лекція

2

Тема 3. Римо-Католицька Церква та Апостольська столиця в міжвоєнний період та в часи Другої світової війни
Контрольна робота 2


Лекція

4

Написання студентами рецензій/есеїв на запропоновані теми

16.12
Тема 4. Другий Ватиканський собор (1962-1965) та реформи в католицькому християнстві.

Лекція

4

УСЬОГО:

15

30

Студент повинен знати та уміти:

бути обізнаним із сучасними методами та принципами наукових досліджень з історії християнства;

основні етапи розвитку християнства; історичні події, пов’язані із раньомодерною, модерною та постмодерною добою історії людства; богословську думку, еклезіологічні концепції та погляди видатних правителів, мислителів та церковних лідерів цього періоду; характеризувати основні тенденції історичного розвитку християнства Нового часу; визначати місце і роль Католицьких, Православних і Протестантських Церков у Вселенському християнстві на відповідному історичному відрізку часу.


Оцінювання:

Розподіл балів, що присвоюється студентам під час кредитно-модульного оцінюванняЗмістовий модуль 1 (ЗМ1)

Змістовий модуль 2 (ЗМ2)

Іспит

Разом (ПО)

(підсумкова оцінка)Вагові коефіцієнти (%)

25%

10 балів - есе

15 балів - тест


25%

10 балів - есе

15 балів - тест


50%

30 балів – допуск до екзамену100%

Основна література: 1. Гі Бедуел, Історія Церкви. Львів, 2000.

 2. Архиєп. Ігор Ісіченко. Загальна церковна історія. Харків, 2001.

 3. Йозеф Лортц. История Церкви: Рассмотренная в связи с историей идей: в 2-х т. Москва, 2000.

 4. Хусто Гонсалес. История христианства. От эпохи Реформации до нашего времени. Т. 2. Санкт-Петербург, 2006.

 5. о. Іван Хома. Нарис Історії Вселенської Церкви. Львів 1995.

 6. Ададуров В. Історія Франції. Королівська держава та створення нації (від початків до кінця XVIII століття), Львів 2002, с. 282-321.

 7. Джонатан Г. Історія Християнства. Київ 2010.

 8. Лакатюр Ж. Єзуїти. Завойовники. Львів 2011.

 9. Руссо Ж-Ж. Трактати. Москва, 1969.

 10. Монтескье Ш.Л. Персидские письма. Москва, 2002.

Рекомендовані фільми для перегляду:
 1. «Місія» (The Mission).Режисер Роланд Жоффе, гол. Роль Роберт де Ніро. 1986.

 2. «Під небом Рима» (Sotto il cielo di Roma). Режиссер: Христіан Дюге. 2010.

База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка