2. Код модуля: тпн 6 05 6 Тип модуля: обов’язковий СеместрСкачати 19.53 Kb.
Дата конвертації02.04.2017
Розмір19.53 Kb.
1. Назва модуля: Математика

2. Код модуля: ТПН_6_2.05_6

3. Тип модуля: обов’язковий

4. Семестр: 1, 2, 3

5. Обсяг модуля: загальна кількість годин − 216 (кредитів ЄКТС − 6) аудиторні години − 108 (лекції − 18, лабораторні − 90)

6. Лектори: Коберник Галина Іванівна – кандидат педагогічних наук, доцент

7. Результати навчання:

У результаті вивчення модуля студент повинен:знати: елементи теорії множин; елементи математичної логіки; кортежі, комбінаторику; відповідності, відношення, відображення; теоретико-множинну і аксіоматичну побудову теорії цілих невід’ємних чисел та натуральних чисел, що розглядаються як міри відрізків; різні системи числення; подільність цілих невід’ємних чисел; розширення поняття числа; числові і буквенні вирази, рівняння і нерівності; елементи геометрії; величини і їх вимірювання;

вміти: теоретично обґрунтовувати математичні поняття початкового курсу математики; пов’язувати зміст початкового курсу математики зі змістом курсу «Математика», який вивчається на факультеті початкової освіти; самостійно творчо працювати з науковою та методичною літературою (добір цікавих, логічних, стародавніх задач та творчих завдань відповідно до шкільної програми з математики 1 − 4 класів).

8. Спосіб навчання: аудиторне.

9. Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі:

10. Зміст навчального модуля: Множини, операції над множинами. Відношення. Елементи математичної логіки. Цілі невід’ємні числа. Система числення і подільності. Розширення поняття числа. Рівняння і нерівності. Числові і буквенні вирази, рівняння і нерівності. Елементи геометрії. Величини.

11. Рекомендована література:

  1. Математика: посібник для студентів пед. факультетів / О.М. Зуб, Г.І. Коберник, А.Д. Нещадим. – К.: Наук.світ, 2000. – 417с.

  2. Стойлова Л.П., Пышкало А.М. Основы начального курса математики. – М.: Просвещение, 1988. – 327с.

  3. Математика. Множини. Логіка. Цілі числа. Практикум / В.М. Кухар, С.І. Тадіян, В.П. Тадіян. – К.: Вища школа. Головне видавництво, 1989. – 258 с.

  4. Задачник-практикум по математике / Н.Н. Лаврова, Л.П. Стойлова. – М.: Просвещение, 1985. – 147с.

  5. Математика: Навч. посіб. / О.Д. Вовк, Я.І. Ярмуш; Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування. − Перевид. з доповн. − Рівне, 2006. − 257 с.

12. Форми та методи навчання: лекції, лабораторні заняття, самостійна робота

13. Методи і критерії оцінювання:

  • Поточний контроль (60%): опитування на лабораторних заняттях, виконання домашніх завдань

  • Індивідуальне навчально-дослідне завдання (20%)

  • Підсумковий контроль (20%), екзамен

14. Мова навчання: українська


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка