2. Код модуля: кпп 6 двс 01. 01 Тип модуля: дисципліни вільного вибору студентів СеместрСкачати 20.09 Kb.
Дата конвертації20.11.2016
Розмір20.09 Kb.
1.Назва модуля: Логопедія

2.Код модуля: КПП_6_ДВС.2.01.01

3.Тип модуля: дисципліни вільного вибору студентів

4.Семестр: 7

5.Обсяг модуля: загальна кількість годин – 90 (кредитів ЄКТС – 3); аудиторні години – 44 години (лекцій –22, практичних занять – 22)

  1. Лектор: Бистранівська Ольга Станіславівна – старший викладач

7.Результати навчання: в результаті навчання студент повинен:

знати: закономірності формування мовлення; принципи аналізу мовленнєвих порушень; етіологію порушень мовлення; класифікацію вад мовлення; методи та прийоми логопедичного втручання;

уміти: проводити діагностичне обстеження дітей з метою виявлення недоліків мовлення; теоретично обґрунтовувати і здійснювати оптимальні шляхи логопедичного впливу в кожному випадку; створювати оптимальні умови для розвитку і реалізації потреб дітей з вадами мовлення та їхньої соціальної інтеграції.

8. Спосіб навчання: аудиторні заняття

9. Необхідні обов'язкові попередні та супутні модулі: педагогіка, психологія, мовленнєві і сенсорні системи та їх порушення, невропатологія,

неврологічні основи логопедії, фізична реабілітація та логопедична гімнастика


10.Зміст модуля: Теоретичні основи логопедії. Комплексна діагностика мовлення. Особливості професійної діяльності логопеда. Логопедична допомога дітям в Україні. Дислалія. Органічна дислалія. Ринолалія. Дизартрія. Порушення голосу. Порушення темпу мовлення. Заїкання. Загальне недорозвинення мовлення. Алалія. Афазія. Порушення читання. Порушення письма. Особливості логопедичної роботи з аномальними дітьми. Організація логопедичної роботи в навчальних закладах.


11. Рекомендована література:

1. Логопедія. / [Шеремет М.К., Тарасун В.В., Конопляста С.Ю. та ін.] : за ред. М.К. Шеремет. – [друге видання, перероблене і доповнене] – К.: Видавничий Дім «Слово», 2010. – 678с.

2. Диагностический справочник логопеда / Полушкина Н.Н..- М.:АСТ: Астрель: Полиграфиздат, 2010. – 607с.

3. Спеціальна педагогіка: Понятійно-термінологічний словник / за ред. академіка В.І. Бондаря.– Луганськ: Альма-матер, 2003 – 436 с.  1. Хрестоматія з логопедії /за ред. Шеремет М.К., Київ, 2005. – 357 с.

  2. Шеремет М.К., Ревуцька О.В. Логопедія (корекційна робота при дислалії): Навчальний посібник. – К., 2009., – 160 с.

12.Форми та методи навчання: лекційні, семінарські заняття, самостійна робота

13.Методи і критерії оцінювання:

14.Мова навчання: українська


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка