2. Код модуля: бмн 6 02 6 Тип модуля: обов’язковий СеместрСкачати 14.34 Kb.
Дата конвертації05.03.2017
Розмір14.34 Kb.
1. Назва модуля: Зоологія

2. Код модуля: БМН_6_3.1.02_6

3. Тип модуля: обов’язковий

4. Семестр: 1-2

5. Обсяг модуля: загальна кількість годин – 216 (кількість кредитів ЄКТС - 6) ; аудиторні годин - 124 години (лекції – 40, лабораторні роботи – 84 )

6. Лектор: Містрюкова Леся Миколаївна кандидат біологічних наук, доцент

7. Результати навчання:

У результаті вивчення модуля студент повинен:знати: роль тварин в природі, зовнішню і внутрішню будову, поширення, видовий склад тварин в різних біогеоценозах.

уміти: проводити збір і дослідження безхребетних і хребетних тварин, визначити систематичне положення і видову назву, користуватись навчальною і довідковою літературою, визначниками з зоології безхребетних.

8. Спосіб навчання: аудиторне.

9. Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: ботаніка

10. Зміст модуля:

Предмет зоології безхребетних і хребетних тварин. Основні етапи розвитку. Найпростіші. Кишковопорожнинні. Черви. Скребні. Членистоногі. Голкошкірі. Онігофори. Погонофори. Круглороті. Риби. Птахи. Земноводні. Ссавці.11. Рекомендована література:

1. Догель В.А. Зоология беспозвоночных М.: Высшая школа 1981.- 603 с.

2. Щербак Г.Й. Царичкова Д.Б. Вервес Ю.Г. Зоологія безхребетних К.: Либідь 1995.- 3 т.

3. Огньов С.І. Зоологія К.: Радянська школа 1949.- 367 с.12. Форми та методи навчання: лекції, лабораторні заняття, самостійна робота, індивідуальне навчально-дослідне завдання.

13.Методи і критерії оцінювання:

14. Мова навчання: українська


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка