2. Факультатив ( допрофільного ) курсу з хімії «Знавець хімії. Теорія та розв’язування задач» для 8 класуСкачати 115.26 Kb.
Дата конвертації29.12.2016
Розмір115.26 Kb.
1. Гурова Валентина Миколаївна, Мигіївська загальноосвітня школа I-III ступенів, учитель I категорії, вчитель хімії та біології, Gurova_VM@ukr.net, 0509301457.

2. Факультатив ( допрофільного ) курсу з хімії

«Знавець хімії. Теорія та розв’язування задач» для 8 класу
3. Пояснювальна записка

Програма факультативного систематичного (допрофільного) курсу «Знавець хімії. Теорія та розв’язування задач» передбачає розширення та поглиблення знань, умінь, навичок учнів 8 класу з таких тем: «Розрахунки кількості речовин, маси, об’єму, кількості структурних частинок, масової частки ХЕ та речовини за допомогою формул та рівнянь реакції», «Основні класи неорганічних сполук», «Періодичний закон та періодична система ХЕ», «Хімічний зв'язок і будова речовин». Программа факультативного (до профільного) курсу розрахована на 35 годин з них 5 годин резервних ( 1 година на тиждень).

Мета курсу:

- поглиблення, розширення основних понять з неорганічної та загальної хімії;

- поглиблення, підняття рівня знань учнів з хімії;

- розвиток інтересу учнів до хімії;

- підготовка учнів до участі в олімпіадах та інших інтелектуальних змаганнях.

Структура і склад курсу побудовані так, щоб учні могли поглибити, розширити, узагальнити і систематизувати й закріпити здобуті знання в основному курсі хімії, усвідомлюючи основні і головні ідеї, поняття та окремі положення, важливі в світоглядному і пізнавальному відношенні:

- зростання ролі хімії у створенні нових матеріалів, системи енергоносіїв і т.д.;

-зростання ролі хімії у вирішенні най різноманітних побутових, енергетичних матеріальних проблем, що виникають у житті людини;

- розвиток хімії під впливом вимог життя та науково-технічного розвитку.

Головні задачі курсу:

- розширити, поглибити, систематизувати і узагальнити знання учнів про фізичні величини, про речовини та їх будову, склад, властивості, добування й застосування;

- формувати навички розв’язування різних завдань, задач, тестів з використанням різних методів та прийомів;

- підготувати учнів до участі в олімпіадах, різноманітних конкурсах по предмету;

- допомогти учням у підготовці до вступу та навчанні в МАН, до вступу у вищі навчальні заклади.

Спеціалізований факультативний курс розрахований на учнів 8 класу, які далі будуть займатися природничими предметами.

4. Розподіл навчального матеріалу


ТЕМА

Кількість годин

1

Розрахунки кількості речовини, маси, об’єму, кількості структурних частинок, масової частки ХЕ та речовини за допомогою формул та рівнянь реакції

6

2

Основні класи неорганічних сполук

16

3

Періодичний закон та періодична система ХЕ

6

4

Хімічний зв’язок і будова речовин

7

5.Зміст навчального матеріалу

Зміст і тема уроку

Кількість годин

Форми занять

Освітній продукт(вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учня)

Тема 1. Розрахунки за хімічними формулами та за рівняннями реакцій

6Розв’язування задач з використанням масової частки ХЕ у речовині (Визначення індексів та встановлення формул речовин; визначення співвідношення мас ХЕ у речовині)

1

Урок тренінг

Учні формулюють та застосовують: - фізичні величини (w(ХЕ), індекси, Аr(ХЕ), Мr(Р)) та формули для розв’язку задач, завдань, тестів

Розв’язування задач, завдань, тестів з використанням фізичних величин (кількості речовини (_n_), маси, об’єму, кількості структурних частинок (N) за хімічними формулами

1

Урок змагання

Учні вміють: - застосовувати і виводити фізичні величини(n,m,N,V) та формули для знаходження цих величин

Розв’язування завдань, задач, тестів з використанням основних фізичних величин за хімічними рівняннями

1

Урок змагання

Учні застосовують, виводять : - фізичні величини та формули для розв’язку різних типів завдань, задач, тестів

Розв’язування ускладнених завдань, задач, тестів з використанням основних фізичних величин за хімічними рівняннями

1

Урок змагання

Розв’язування олімпіадних, ускладнених завдань, задач

1

Урок тренінг

Учні застосовують, виводять : - фізичні величини та формули для розв’язку різних типів завдань, задач, тестів

Узагальнення знань з теми

1

Урок залік
Тема 2. Основні класи неорганічних сполук

16Оксиди (амфотерні, основні, кислотні, солетворні і несолетворні) відмінність та подібність складу та властивостей, добування і застосування

1

Урок евріка

Учні розрізнюють,

складають, називають: - загальні формули неорганічних сполук;

-пояснюють, наводять, ілюструють рівняння відповідних хімічних реакцій; -властивості неорганічних сполук


Розв’язування розрахункових задач

1

Урок конкурс

Учні застосовують :

- формули та фізичні величини для розв’язування задач за рівняннями реакційКислоти, їх склад, класифікація. Порівняльна характеристика кислот з оксидами. (Специфіка реакцій з H2SO4 концентрованою і з

HNO3 різної концентрації)1

Урок лекція з елементами бесіди

Учні складають: - структурні формули основних класів неорганічних сполук –відповідні окисно-відновні хімічні реакції

Розв’язування розрахункових задач
Урок-гра

Учні застосовують :

- формули та фізичні величини для розв’язування задач за рівняннями реакційОснови їх склад, порівняльна характеристика будови і властивостей з оксидами і кислотами

1

Урок-проблема

Учні приводять: - типові реакції характерні класам неорганічних сполук;

Розв’язування розрахункових задач

1

Урок-гра

Учні складають: - хімічні реакції характерні основним класам неорганічних сполук;

- формули речовин продуктів за допомогою таблиці розчинності та валентностіСолі. Типи солей. Порівняльна характеристика солей з іншими класами неорганічних сполук

1

Урок-проблема

Учні складають: - хімічні реакції ( без коефіцієнтів) специфічних властивостей деяких кислот, солей, металів визначають: - основний та кислотний фактор речовин;

- атмосферні основи, оксиди і складають реакції з ними;- типи солей по їх будові та прогнозують їх властивості; -застосовують: -формули, фізичні величини для розв’язування задач на суміші і домішки, з використання (w(ч.р.))

Розв’язування розрахункових задач з використанням солей

1

Урок-змагання

Структурні формули основних класів неорганічних сполук

1

Урок-проблема

Розв’язування задач на суміші та домішки з використанням масових часток речовин

1

Урок-тренінг

Розв’язування задач на суміші та домішки з використанням масових часток речовин

1

Урок-тренінг

Розв’язування ускладнених і олімпіадних завдань, задач, тестів

1

Урок-тренінг

Учні пояснюють: - суть фізичних величин та формул; - виводиять, застосовують їх під час розв’язування різних типів задач

Розв’язування задач на розчини з використанням (w(рр)- масової частки розчиненої речовини)

1

Урок-конкурс

Учні пояснюють: - суть фізичних величин(w(рр.),m(рр), m(розчину))і формул; -виводиять, застосовують: -ці фізичні величини і формули під час розв’язування різних типів задач на розчини

Розв’язування задач на розчини (з використанням масової частки розчину речовини та густини розчину)

1

Урок-тренінг

Учні пояснюють: - суть фізичних величин(w(рр.),m(рр), m(розчину),густину розчину і формул; -виводиять, застосовують: -ці формули і фізичні величини для розв’язування різних типів задач на розчини

Розв’язування ускладнених задач

1

Урок-проблема

Узагальнення знань з теми

1

Урок-залік

Тема3. Періодичний закон і періодична система

6


Довга форма періодичної системи ( її компоненти, місце Ме і неМе у ній, нукліди, ізотопи ХЕ, відносна атомна маса ХЕ, визначення та знаходження)

1

Урок-лекція вдвох

Учні користуються: - різними формами періодичної системи; - визначають місце знаходження ХЕ у різних формах періодичної системи; -визначають середню атомну масу ХЕ (Ar(ХЕ))

Альфа, бета, гамма-розпади. Ядерні реакції, їх вплив на організми (Складання повних та коротких ядерних реакцій)

1

Урок-лекція вдвох

Учні складають:

- повні та короткі ядерні реакції; - визначають (a,b,y) елементарні, ядерні частинкиРозв’язування задач, завдань з теми

1

Урок взаємного навчання

Учні пояснюють: - суть фізичних величин та формул; - виводиять, , застосовують їх під час розв’язування різних типів задач

Квантові числа ХЕ (спінове, магнітне, орбітальне) та будова ХЕ

1

Урок-лекція

Учні розрізняють: - головні квантові числа

Розв’язування задач, завдань, тестів з теми

1

Урок-конкурс

Учні пояснюють: - суть фізичних величин та формул; - виводиять, , застосовують їх під час розв’язування різних типів задачРозв’язування розрахункових задач з теми з використанням тестових, олімпіадних завдань

1

Урок-тренінг

Тема 4. Хімічний зв’язок і будова речовини

7Координаційні(донорно-акцепторні) зв’язки та сполуки ( їх будова, запис, значення лігандів, лігандоутворювачів, зовнішня і внутрішня сфера комплексу, визначення валентності та молекулярної маси комплексних сполук)

1

Урок-лекція вдвох

Учні пояснюють: -існування різних видів формул речовин, типів хімічних зв’язків, в тому числі ті, що містять координаційні зв’язки;


Ступінь окислення ХЕ, типи окисно-відновних реакцій ( складання електронного балансу окисно-відновних реакцій)

1

Урок-тренінг

Учнів вміють: -порівнювати координаційні сполуки з іншими

Ступінь окислення ХЕ, окисно-відновні реакції

1

Урок взаємного навчання

Учні складають: -електронний баланс оксидно-відновних реакціяй

Окисно-відновні реакції. Визначення окисника і відновника у більш складних реакціях

1

Урок-змагання

Учні пояснюють: - типи оксино-відновних реакцій та визначають їх типи: міжмолекулярні, внутрімолекулярні, диспропорціювання

Узагальнення й систематизація знань з теми

1

Урок-проблема

Узагальнення й систематизація знань з теми

1

Урок-залік

Підсумковий урок

1

Урок-залікРекомендована література
1. Ісаєнко Ю.В., Гога С.Т. Практичний довідник: хімія за всією шкільною програмою. – Х.:Весна ФОП Співак Т.К., 2008. – 415с.

2. Фрадіна Н.В., Данильченко В.Є. Хімія 8-9 класи. Навчальний посібник. – Х.: Країна мрій, 2003. – 184с.

3. Данильченко В.Є., Фрадіна Н.В. Хімія 7-8 класи. Навчальний посібник. – Х.: Країна мрій, 2007. – 88с.

4. Старовойтова І.Ю., Люсай О.В. Мій конспект хімія 8 клас. – Х.: Видавнича група «Основа», 2009. – 128с

5. Старовойтова І.Ю., Люсай О.В. Мій конспект хімія 7 клас. – Х.: Видавнича група «Основа», 2009 – 72с.

6. Хомченко Г.П. Посібник з хімії для вступників до ВУЗів. Видання ІІ. – К.: Головне видавництво видавничого об’єднання «Вища школа», 1979. – 415с.

7. Кузьменко М.Є., Єрьомін В.В. 2400 задач з хімії для школярів та абітурієнтів. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2001. – 560с.

8. Слєта Л.О., Чорний А.В., Халін Ю.В. 1001 задача з хімії з відповідями, вказівками, розв’язуваннями задач. – Х.: Видавництво «Ранок», 2001. – 567с.9. Зимогляд О.М. Хімія 50 тижнів до ЗНО Готуємось до ЗНО. – Х.: Країна мрій, 2009- 225с.

10. Ольхович М.М., Нікітенко Л.І. Хімія Підготовка до зовнішнього оцінювання. Тестові завдання. – Х.: Країна мрій, 2008- 104с.


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка