19 березня 2015 рокуСторінка1/13
Дата конвертації30.12.2016
Розмір1.87 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ

ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ДЛЯ ПІДРОЗДІЛІВ СЛІДСТВА ТА КРИМІНАЛЬНОЇ МІЛІЦІЇ
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ТА ПРАВОЗАСТОСУВАННЯ

Збірник тез

підсумкової науково-теоретичної конференції

наукового товариства курсантів

(19 березня 2015 року)

Частина1Київ-2015
ВІТАЛЬНІ СЛОВА
Дозвольте мені від імені Вченої ради, ректорату та від себе особисто привітати в стінах навчально-наукового інституту підготовки фахівців для підрозділів слідства та кримінальної міліції учасників щорічної підсумкової науково-теоретичної конференції «Актуальні проблеми вдосконалення законодавства та правозастосування».

Сьогодні ми працюємо у досить складних умовах. Непрості соціально-економічні реалії вимагають від нас концентрації зусиль, самовідданості та виваженості у прийнятті практичних рішень. Безперечно, якість вищої освіти, професіоналізм, патріотизм, вірність справі – це ті чинники, які сьогодні формують соціальну політику всіх провідних країн світу, адже висококваліфіковані, самовіддані фахівці є запорукою стабільності економіки та правопорядку в державі.

Безперечно, вища освіта, професіоналізм – ці питання сьогодні стоять на чолі соціальної політики всіх провідних країн світу, адже висококваліфіковані фахівці зумовлюють стабільність економіки та розквіт держави. Академія в свою чергу докладає всіх зусиль для підготовки фахівців такого ґатунку.

Рух у Європу – це дійсно не пуста декларація, не просте географічне поняття. Це, передусім, свідомий вибір оптимальних шляхів розвитку у напрямі європейської цивілізаційної моделі. Саме в цьому плані у нас ще багато невирішених питань. Як ми бачимо – більшість з них стали предметом пильної уваги нашого молодого наукового поповнення, ажде ми як свідомі громадяни звісно не повинні стояти осторонь тих процесів, які відбуваються в державі, а як правоохоронці маємо не допустити жодних антидержавних проявів.

Щорічно в академії проводиться низка заходів наукового характеру за участю студентської молоді та молодих учених. Знаковою подією у житті нашого навчального закладу є також проведення сьогоднішньої конференції. Я радий бачити в залі авторитетних фахівців – науковців, викладачів, а також наше молоде поповнення – кращих вчених-початківців, які роблять перші, але досить впевнені та результативні кроки у науці.

Необхідно зазначити, що за останній час спостерігається значна активізація науково-дослідної роботи курсантів, що в першу чергу є наслідком сумлінного ставлення до цієї роботи наукового-педагогічного складу академії. Окремо хочу подякувати керівникам гуртків та науковим керівникам, які допомагають молодим вченим у підготовці наукових робіт, тим хто передає свій багатий науковий, педагогічний та життєвий досвід.

Участь та перемоги наших курсантів та слухачів у наукових заходах можна перераховувати довго. Але окремо хочу відмітити найактивніших, і сподіваюсь, майбутніх науковців: переможцем Всеукраїнського конкурсу на кращу наукову роботу з природничих, технічних і гуманітарних наук став Данило Остапчук, а переможцем V Всеукраїнського студентсько-курсантського конкурсу «Проблеми у сфері забезпечення національної безпеки України очима майбутніх правоохоронців» – Іван Дулкай.

Нагороджені сертифікатом І ступеня переможці ІІ Всеукраїнських змаганнях зі слідчих дій імені Георгія Михайловича Рудого – слухачі із підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» за спеціальністю «Правознавство» Верещак Олександр, Дурдинець Мирослав та Кирдан Богдан.

Також, переможцями конкурсів наукових робіт стали: Фасова Олеся, Вовк Олександр, Дехтяров Василь, Юско Василь, Удовиченко Валентин, Вербієць Андрій, Скакун Ірина, Кузьмич Олена, Дзюбенко Наталія і Горошко Анна та відповідно заохочені грамотами.

За активну участь у науковій діяльності відзначено та призначено на 2014/2015 навчальний рік: академічну стипендію Президента України – Дахтярову Василю,Кузьмич Олені, Скакун Ірині, Остапчуку Данилу; іменну стипендію Верховної Ради України – Фасовій Олесі та Дулкаю Івану.

Академія також пишається здобутками науково-педагогічних працівників інституту, які успішно працюють на науковій ниві та вносять суттєвий вклад у розвиток студентської науки. Впевнений, що сьогоднішня конференція стане не лише підсумком проведеної науково-дослідної роботи, а й надасть імпульс для подальших творчих пошуків у науковому забезпеченні розбудови правової держави та організації боротьби зі злочинністю, особливо з такими її небезпечними проявами як, злочинність у сфері нано-технологій, транснаціональної злочинності, наркобізнесі, кіберпросторі та іншими антисоціальними наслідками процесів інформатизації та глобалізації.

Насамкінець хочеться побажати юним науковцям не зупинятися на досягнутому та продовжувати самовіддано навчатися і працювати для процвітання незалежної України, адже вони – її майбутнє. Отже, від їхніх особистих якостей залежить добробут нашої держави.Чернєй Володимир Васильович,

ректор Національної академії

внутрішніх справ,

доктор юридичних наук, доцент,

генерал-майор міліції

МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД У ЗАПОБІГАННІ ТЕРОРИСТИЧНИХ АКТІВ
Курсант 3 курсу 308 навчальної групи Абдуллаєва А.Е. Науковий керівник:начальник кафедри кримінології такримінально-виконавчого права, кандидат юридичних наук, доцентВасилевич В.В.
Світ прийшов до розуміння: тероризм створює загрозу завжди і скрізь. Жодна країна (навіть наймогутніша) не в змозі захистити себе від терактів. Це вказує на те, наскільки світ є незахищеним перед тероризмом і підтверджує, що цю проблему потрібно всім країнам вирішувати спільно. Для цього слід шукати шляхів більш ефективної співпраці різних країн на рівні спецслужб. Більш ніж 100 країн світу задекларували свою підтримку в боротьбі з тероризмом.

Тероризм є однією з найгостріших проблем та загроз для світової спільноти ще з початку ХХ століття, має негативний вплив на різні сфери суспільного життя як всередині держави, так і на міжнародному рівні. Від самого початку третього тисячоліття міжнародний тероризм став однією з найпекучіших проблем світової спільноти. У зв’язку з цим виникла потреба опрацювати нові підходи до вивчення сутності цієї глобальної загрози та побудови нової архітектури безпечного співіснування у геополітичному просторі.

На сьогоднішній день світове співтовариство напрацювало багато методів боротьби с тероризмом, але цього недостатньо. У зв’язку з поширенням терористичної діяльності, а також винахід різноманітних комунікацій, терористам стає легше підтримувати атмосферу страху й залякування, а теракти приводять до все більш руйнівних наслідків. Тому на сьогодні з’являється необхідність розбудови більш адекватної системи боротьби з тероризмом,тому для цього пропонується участь всіх країн світу,а не лише ті, що страждають від нападів терористів.

Отже, як відзначалося вище, необхідно визначити першопричини тероризму і їхню мінімізацію. Саме усунення причин, що стають поштовхом для людей на співпрацю з терористичними організаціями, є найскладнішим завданням, рішення якого потребує колосальних солідарних зусиль всіх членів світового товариства. Потрібне максимальне звуження соціального ґрунту тероризму: безробіття, незадовільні матеріальні статки, неграмотності, різних форм дискримінації. При цьому необхідні міжнародні програми, спрямовані на зміну уявлень людей про насильство як засіб вирішення проблем і засобі зміни несправедливої, на їхню думку, світобудови.

Найважливішою умовою успішної боротьби з тероризмом Україна вважає жорстке дотримання всіма державами міжнародного права. Визначальна роль у координації міжнародної протидії тероризму повинна залишатися за Організацією Об’єднаних Націй і її Радою Безпеки, та трансформація функцій, які мають відбуватися в рамках прийнятих рішень. Таким чином, постає необхідність розширення закладених у міжнародне право рамок збройного конфлікту

Міжнародний тероризм є однієї з найбільш небезпечних загроз для сучасної цивілізації. Масштаби поширення тероризму прийняли такий характер, що жодна країна світу не має повних гарантії від здійснення на її території терористичних актів. У зв’язку з цим, поряд із самими ефективними внутрішніми заходами, які спрямовані на запобігання терористичної діяльності, необхідно розглядати цю проблему і як глобальну та відповідно будувати стратегію боротьби з нею. Без самого тісного міжнародного співробітництва, спрямованого на комплексну солідарну протидію всіх суб’єктів міжнародного життя новим погрозам і викликам, майбутнє людства навряд чи зможе відповідати нашим очікуванням.
МЕХАНІЗМИ ЗДІЙСНЕННЯ КІБЕРЗЛОЧИНІВ В БАНКІВСЬКІЙ СФЕРІ

Курсанта 212 навчальної групи Авдійчука А.М.

Науковий керівник: доцент кафедри інформаційних технологій Пакриш Олександр Євгенійович.
На сьогодні мережею Інтернет користується до 40% населення планети (близько 2,5 млрд. осіб), кількість Інтернет-користувачів як в усьому світі, так і в Україні, постійно зростає. За оцінками експертів щорічні збитки від діяльності кіберзлочинців перевищують 100 млрд. дол. США.

Банківська система України є однією зі сфер, де найбільш широко та активно використовуються сучасні можливості інформаційних технологій та мережі Інтернет. А враховуючи, що зазначені технології пов'язані з грошовими переказами, зазначена сфера привертає все більшу увагу комп'ютерних злочинців.

За даними Державної служби фінансового моніторингу України, у 2012 році було зареєстровано 179 спроб несанкціонованого доступу до рахунків клієнтів банків на загальну суму понад 150 млн грн., при цьому сума коштів, у подальшому знятих злочинним шляхом лише готівкою, становить 9,5 млн. грн. У 2013 році кількість таких спроб виросла майже вдвічі.

За інформацією Національного банку України, в банківській системі України найбільш розповсюдженими є наступні види кіберзлочинів:

1) банкоматне шахрайство:

скіминг – виготовлення, збут та встановлення на банкомати пристроїв зчитування/копіювання інформації з магнітної смуги платіжної картки та отримання ПІН-коду до неї;

використання «білого пластику» для «клонування» (підробки) платіжної картки та зняття готівки в банкоматах;

Transaction Reversal Fraud – втручання в роботу банкомату при здійсненні операцій видачі готівки, яке залишає незмінним баланс карткового рахунку при фактичному отриманні готівки зловмисником;

Cash Trapping – заклеювання диспенсеру для привласнення зловмисником готівки, яка була списана з карткового рахунку законного держателя картки;

2) шахрайство в торгівельно-сервісних мережах:

укладання фіктивних угод торговельного еквайрінгу для обслуговування підроблених платіжних карток;

викрадення реквізитів платіжних карток, у тому числі із застосуванням технічних засобів їх «клонування»;

операції на суму нижче встановленого ліміту без проведення авторизації;

використання втрачених/викрадених/підроблених платіжних карток;

3) шахрайство в мережі Інтернет:

викрадення реквізитів платіжних карток та проведення операцій із використанням викрадених реквізитів платіжних карток;

створення програмних засобів для викрадення реквізитів платіжних карток (фіктивні WEB-сайти, комп’ютерні віруси та троянські програми, програми перехоплення трафіку тощо);

4) шахрайство в системах дистанційного банківського обслуговування

(далі – ДБО):

створення комп’ютерних вірусів та троянських програм для прихованого перехоплення управління комп’ютером клієнта з встановленим програмним забезпеченням ДБО;

відкриття рахунків, проведення несанкціонованих операцій та отримання готівки в результаті несанкціонованих операцій у системах ДБО;

отримання платежів від закордонних відправників через міжнародну систему SWIFT внаслідок втручання у роботу комп’ютерів та систем ДБО клієнтів закордонних банківських установ.

У якості засобів протидії кіберзлочинності в банківській сфері пропонується:

подальше запровадження національної системи масових електронних платежів (НСМЕП), як альтернативи таким поширеним сьогодні системам як «Віза», «Мастер-кард»;

створення єдиної інформаційної бази банків з метою обміну інформацією щодо випадків кібершахрайства у банківській сфері;

професійне навчання спеціалістів банків, що передбачає впровадження загального підходу до виявлення, попередження кібератак;

інформування та навчання клієнтів банків щодо основних правил забезпечення власної безпеки у процесі користування банківськими послугами;

підготовка висококваліфікованих фахівців для правоохоронних органів України, які були б здатні виконувати завдання, спрямовані на протидію кіберзлочинності взагалі та високотехнологічним злочинам у фінансово-банківській сфері зокрема.ФАКТОРИ, ЩО СПРИЯЮТЬ НЕЗАКОННОМУ ВИДОБУВАННЮ БРУШТИНУ-СИРЦЮ

Алєксєєва-Процюк Д.О.кандидат історичних наук,старший науковий співробітникнаукової лабораторії з проблем досудового розслідування НАВС.
Проведеним аналізом стану розслідування кримінальних правопорушень встановлено, що серед злочинів одним з найбільш латентних, таких, що важко виявляються та підлягають доказуванню, є незаконне видобування бурштину, фактично видобуток проводиться у лісах та полях. Державні органи не володіють дійсними масштабам порушень і заподіяної довкіллю шкоди. Держекоінспекція, Держсільгоспінспекція і державна лісова охорона інформацією про площі порушених земель, в тому числі лісового фонду не мають, а тому, на порушення не реагують взагалі.

Провадження цієї категорії належать до складних з точки зору організації та проведення досудового розслідування. Це пояснюється характером способу їх учинення. Складність полягає у тому, що видобування бурштину, як правило, виявляється працівниками лісової охорони та працівниками Держсільгоспінспекції, тобто від моменту вчинення злочину до моменту його виявлення проходить певний проміжок часу, що негативно впливає на фіксацію слідів злочину та використання криміналістичних засобів, за якими можливе встановлення осіб, які їх вчинили.

Вивчення слідчої практики дає підстави констатувати, що головними факторами, що сприяють вчиненню кримінальних правопорушень цієї категорії та ускладнюють процес їх розслідування, є такі:

1. Складність встановлення точного часу вчинення злочину. Дані про незаконне видобування бурштину здебільшого надходять від спеціалізованих підприємств лише під час планового або позачергового обходів, у зв’язку з цим ускладнена можливість швидкого реагування на факти незаконного видобування корисних копалин, розміщених у віддаленій місцевості, через значний проміжок часу після вчинення злочину.

2. Надходження до ОВС повідомлень про вчинення злочинів через певний (іноді досить тривалий) час, призводить до того, що огляд місця події слідчими проводиться значно пізніше. Відтак, при проведенні огляду місця події через зміни погодних умов та сплину певного проміжку часу, нічого не вилучається, або наявні сліди не містять у собі достатньої інформації про особу злочинця. Отже, слідчий позбавлений можливості своєчасного вжиття заходів щодо виявлення та фіксації слідів злочинів, встановлення осіб, які причетні до їх учинення.

3. Самостійне документування працівниками, які обслуговують площі порушених земель, фактів протиправних дій (зі складанням актів) з повідомлення правоохоронних органів у подальшому ускладнює одержання необхідної доказової інформації про подію злочину.

4. Кримінальні правопорушення цієї категорії вчиняються переважно за межами населених пунктів або на їх окраїнах, в полі, на території сільськогосподарських угідь, лісів, що унеможливлює пошук свідків учиненого злочину.

5. Відсутність охорони на таких об’єктах.

6. Розміщення корисних копалин (залежів бурштину) на території приватних земельних ділянок. Доступ до такого об’єкта з метою проведення його огляду, можливий лише в разі наявності відповідної ухвали суду.

7. Злочинці-професіонали відрізняються винахідливістю у приховуванні злочину. Типовими із них є: вчинення злочину біля населених пунктів, у яких вони не проживають або у віддаленому місці; негайний збут бурштину здобутого злочинним шляхом через корумповану схему прикриття злочинів, знищення продуктів його переробки, або їх надійне приховання; знищення або приховання знарядь злочину; відмова від дачі показань або дача завідомо неправдивих показань; активний вплив з цією метою на очевидців, свідків, потерпілих; складання неправдивого алібі.

Тому організація розслідування цих кримінальних правопорушень має низку особливостей, які стосуються: організації, проведення й фіксації огляду місця вчинення кримінального правопорушення; специфічних обставин, які підлягають доказуванню; встановлення осіб, причетних до кримінального правопорушення, в умовах неочевидності.

АДМІНІСТРАТИВНА РЕФОРМА В УКРАЇНІ

Курсант 213 навчальної групи Андрієнко О.О.

Науковий керівник: доцент кафедри адміністративного права і процесу НАВС, кандидат юридичних наукВолох О.К.
На сьогодні в Україні в рамках здійснення адміністративної реформи впроваджуються принципи Декларації Відкритого Уряду щодо відкритості і прозорості державної політики, залучення до її формування інститутів громадянського суспільства, забезпечення професійної чесності в державному управлінні.

Неналежний рівень партнерської взаємодії органів державної влади та громадськості впливає на якість рішень, що приймаються такими органами, прояви корупції становлять небезпеку для соціально-економічного розвитку суспільства, недостатнім є рівень впровадження нових інформаційно-комунікаційних технологій в державне управління з метою забезпечення потреб громадян.

У тісному партнерстві Уряду України та інститутів громадянського суспільства планується забезпечити виконання таких першочергових завдань, як посилення взаємодії органів державної влади та громадськості під час підготовки і виконання державних рішень, забезпечення прозорості державної політики і доступу до інформації про роботу органів виконавчої влади та публічної інформації, застосування дієвого інструменту протидії корупції, підвищення ефективності державного управління, зокрема шляхом застосування електронних технологій.

Для забезпечення відкритого урядування необхідно впровадити новітні інформаційно-комунікаційні технології, зокрема налагодити діалог між органами державної влади та громадськістю з використанням інтерактивних методів взаємодії і можливостей соціальних мереж, модернізувати систему управління в державі, підвищити прозорість влади, покращити доступ до інформації. Постійний обмін інформацією між Урядом України, інститутами громадянського суспільства, громадськістю сприятиме визначенню пріоритетів соціально-економічного розвитку, накопиченню соціального капіталу, підвищенню інноваційної спроможності держави, а також впровадженню відповідних інтерактивних проектів на засадах партнерства.

З урахуванням зазначеного, а також за результатами проведених консультацій з громадськістю визначено такі першочергові завдання, як посилення партнерської взаємодії органів виконавчої влади та інститутів громадянського суспільства шляхом залучення громадян до формування та реалізації державної політики, забезпечення доступу до публічної інформації, запобігання і протидія корупції, забезпечення належного врядування шляхом підвищення якості надання адміністративних послуг і впровадження електронного урядування.

Протягом останніх років було прийнято ряд важливих рішень щодо участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики, зокрема обов'язкового проведення консультацій з громадськістю з важливих питань державного і соціально-економічного життя, функціонування при органах виконавчої влади консультативно-дорадчих органів – громадських рад, сприяння проведенню громадської експертизи діяльності органів виконавчої влади.

Виконання Україною зобов'язань в рамках Ініціативи «Партнерство “Відкритий Уряд”» за умови постійної взаємодії з громадянами та інститутами громадянського суспільства сприятиме розвитку відкритого урядування з використанням новітніх інформаційно-комунікаційних технологій.

СПОСОБИ УЧИНЕННЯ НЕЗАКОННОГО ВИДОБУВАННЯ БУРШТИНУ-СИРЦЮ

Студент КМ 6 курсу, 1 групи навчально-наукового інституту заочного навчання НАВС Анцупова Юлія Сергіївна

Науковий керівник: к.ю.н., старший науковий співробітник наукової лабораторії з проблем досудового розслідування НАВС Брисковська Оксана Миколаївна
Надра є особливо важливим економічним і стратегічним природним ресурсом, який у ст. 13 Конституції України визнають об’єктом права власності Українського народу. Тому протидія незаконному видобування такого роду корисних копалин є актуальним питанням забезпечення економічної безпеки держави та добробуту її громадян. Негативними наслідками злочинів цієї категорії є заподіяння збитку економіці та екології країни в тих регіонах, де розміщені поклади корисних копалин і ведеться їх активне видобування. Великі території розповсюдження проявів, закритість місцевості (ліси, посадки), віддаленість від населених пунктів, легкодоступність для розробки ручним і гідромеханізованим способом призводить до масового несанкціонованого видобування бурштину .

Суттєве місце в криміналістичній характеристиці порушень правил охорони або використання надр посідають типові способи їх підготовки, учинення та приховування. До підготовки незаконного видобування корисних копалин слід віднести активні дії, спрямовані на забезпечення можливості виконання задуманого злочину, такі як: визначення предмета посягання; підбір місця скоєння злочину; підбір співучасників та розподіл між ними ролей; підбір знарядь учинення злочину та перевірка їх технічної готовності; підкуп працівників, що здійснюють державний контроль та нагляд за використанням і охороною надр, представників органів місцевої влади.

Видобування корисних копалин відбувається відкритим та підземним способом. Під відкритим способом незаконного видобування корисних копалин розуміють вилучення їх з верхніх пластів залягання (з кар’єрів, з копальні). Підземний спосіб незаконного видобування корисних копалин вказує на вилучення їх з родовищ шляхом викачування, побудови шахт, копалень.

За особливостями засобів учинення порушень правил охорони або використання надр спосіб може бути простим, складним і небезпечним. Простий спосіб полягає у вилученні корисних копалин з родовищ за допомогою найпростіших знарядь праці: кирки, лопати, металевих тичок, компресора, лебідки тощо. Складний спосіб видобування корисних копалин має місце, коли їх злочинці вилучають із родовищ за допомогою складних механізмів, зокрема: технологічних установок (бурове устаткування, мотопомпи, електричні насоси тощо), спеціальної техніки (бульдозерів, екскаваторів, гужового транспорту тощо) . Під небезпечним способом розуміється вчинення порушень правил охорони або використання надр шляхом застосування вибухових речовин та механізмів (шляхом вибуху), шляхом підпалу чи іншими загальнонебезпечними способами.

Приховування таких злочинів полягає у прихованні чи знищенні засобів вчинення злочинного правопорушення, предмета злочину, продуктів його переробки; підготовці алібі; збуту добутих природних ресурсів. Збут незаконно добутого здійснюється шляхом продажу чи оплатної передачі «випадковим» покупцям або за спеціальним замовленням, чи суб'єктам господарювання, яке передбачає собою або одноразовий збут у великих розмірах, або збут невеликими партіями протягом тривалого часу.

РОЛЬ СУДОВОЇ БАЛІСТИКИ ПРИ ВИРІШЕННІ КРИМІНАЛЬНИХ ПРОВАДЖЕНЬ

Курсант 304 навчальної групи Аргат Р.М.

Науковий керівник: старший викладач кафедри криміналістики та судової медицини НАВС, кандидат юридичних наук Вакулик О.О.
В сучасній криміналістичній науці існує декілька думок про те, що вивчає судова балістика. Але всі вони погоджуються в одному: що одним з предметів вивчення є ручна вогнепальна зброя і сліди її дії. Очевидно, що дедалі більше злочинів вчиняються з застосуванням вогнепальної зброї. Це пов’язано перш за все тим, що де в чому ринок вогнепальної зброї став ліберальнішим, а також з’явилося більше можливостей для здобуття зброї незаконним шляхом. Тому важливо розвивати судову балістику, застосовувати нові технології в процесі судово-балістичної експертизи. Це приведе до швидкого і точного накопичення доказового і оперативного матеріалу і, звичайно, полегшить роботу слідчим та оперативним органам.

Як розділ криміналістичної науки судова балістика використовує спеціальні знання військової балістики для отримання доказової інформації, розробляє методи і технічні засоби для виявлення, фіксації та дослідження матеріальних слідів, які утворюються внаслідок використання вогнепальної зброї при вчиненні злочинів.

Об’єктами судово-балістичного дослідження є:

а) ручна вогнепальна зброя та її частини;

б) патрони до ручної вогнепальної зброї – як споряджені, так і їх компоненти, в тому числі вистріляні кулі, стріляні гільзи, дріб, картеч, пижі, прокладки, порох і т.д.;

в) сліди-пошкодження при ураженні з ручної вогнепальної зброї;

г) інші боєприпаси (гранати, міни), їх частини, сліди їх застосування;

д) вибухові пристрої, вибухові речовини і сліди їх застосування.

Деякі дослідники, такі, як Біленчук, Дубовий, Салтевський, Тимошенко, дещо розширили об’єкти дослідження і до вище перерахованих додали приладдя до зброї (шомпол, протирка, кобура чохол; тайники зберігання зброї (книги, бруски дерева з виїмками для зберігання зброї); пристрої та предмети, які не є зброєю, але схожі з нею (стартові пістолети, будівельно-монтажні пістолети, газові пістолети, пістолети-запальнички, іграшки, пневматична зброя та інші); матеріали та інструменти для виготовлення та спорядження боєприпасів; сліди-відображення на гільзах, кулях, дробинах прокладках та пижах. Так, можна визначити, що судова балістика – це розділ криміналістичної науки, який використовує спеціальні знання військової балістики та інших наук для діагностики та ідентифікації ручної вогнепальної зброї, вибухових пристроїв, боєприпасів, їх частин, тощо, що є основою для накопичення доказового матеріалу у справах про злочини, пов’язані з використанням, виготовленням, зберіганням вогнепальної зброї, вибухових пристроїв, вибухівки, та інших боєприпасів.

Судова балістика взаємопов’язана з іншими розділами криміналістики, зокрема, трасологією, теорією ідентифікації та встановлення групової належності за слідами на кулях та гільзах. Трасологічним дослідженням саморобних куль, дробу “катанки” та “січки” інколи можливо встановити, якими інструментами користувався злочинець, розшукати їх та ототожнити. Можна сміливо сказати, що основні положення трасології відображаються в судовій балістиці. Судова балістика також безпосередньо пов’язана з судовою медициною, судовою хімією та судовою біологією, прийоми і методи яких використовуються для дослідження зброї, боєприпасів та слідів пострілу. Так при наявності пошкоджень на тілі та одежі живих осіб і трупів проводиться комплексне судово-балістичне та судово-медичне дослідження. Фізичними та фізико-хімічними методами визначають якісно-кількісний склад дробу, слідів металізації на пошкоджених снарядами об’єктах.

Балістичне дослідження дозволяє встановити факти, необхідні для належної кваліфікації злочину. За допомогою криміналістичних досліджень зброї, боєприпасів і слідів пострілу, виясняють сутність події, що відбулася, визначають місце, час і засіб його скоєння; встановлюють причинний зв’язок між діями і наслідками (кількість пострілів, їх черговість і т.д.). Знання судової балістики та практичне використання її даних дозволяє слідчому одержувати докази про використання вогнепальної зброї при вчиненні злочинів.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка