18. «Обираю професію» курс за вибором для учнів 8,10 класівСкачати 157.15 Kb.
Дата конвертації29.12.2016
Розмір157.15 Kb.
18. «Обираю професію» курс за вибором для учнів 8,10 класів

Петрище Вікторія Юріївна

практичний психолог,Іршавської загальноосвітньої школи 1-ІІІ ступеня №1

Лемак Марина Василівна

завідувач обласного центру

практичної психології та соціальної роботи

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Як відомо, старший підлітковий вік є тим віковим етапом розвитку, який найбільше сприятливий для осмислення самого себе, своїх індивідуальних особливостей, побудови більш - менш чітких планів на майбутнє. Цей етап можна назвати готовністю до самовизначення. Самовизначення означає визначення себе у світі, свого місця в суспільстві.

Не маючи ще ні достатнього життєвого досвіду, ні досвіду прийняття рішень, молоді люди повинні визначитися у важливому питанні – питанні вибору професії, яке є одним із найперших серйозних виборів для більшості школярів. Часто учні відчувають серйозні труднощі у виборі такого роду. Але, вирішуючи цю проблему, вони набувають цінний життєвий досвід і нові здібності – уміння обирати і здійснювати свій вибір.

Щоб зробити правильний професійний вибір, необхідно знати світ професій, знати, які вимоги ставить професія до людини, треба вивчити самого себе: свої особистісні якості, особливості мислення, нервової системи, характеру і т.п. Вибір професійного шляху багато в чому визначає нашу долю. Від того, наскільки вірно вибраний життєвий шлях, залежить місце кожного серед людей, задоволеність роботою, фізичне та психічне здоров’я, радість та щастя...

Головним завданням профорієнтаційної роботи в школі є надання допомоги школярам у визначенні їх життєвого шляху за допомогою діагностичної оцінки особистості, її здатності виконувати ту чи іншу роботу. Слід зазначити, що професійна орієнтація гарантується Конституцією України. Отже, законодавчо профорієнтація є одним із видів соціальної допомоги людині в її самовизначенні.Профорієнтація – це довготривалий процес, який включає три основні моменти:

► вплив соціального середовища на особистість, яка формується;

► усвідомлення необхідності праці, пізнання конкретної сфери праці;

► перетворення праці за законами розвитку сьогоденної дійсності.

Допомогти молодій людині у свідомому визначенні свого місця в професійній структурі суспільства покликані і психологи, і педагоги, і соціологи, і медичні працівники. Психолого-педагогічна функція профорієнтації – це перш за все виявлення і формування інтересів, нахилів, здібностей школярів, визначення шляхів і умов ефективного управління їх професійним самовизначенням. Також це – формування професійних намірів у відповідності з інтересами і потребами конкретного регіону в кадрах.

Характеристика структури програми

В отриманні знань про себе і про світ професійної праці може допомогти навчальна програма «Обираю професію».Метою даної програми є сприяння у професійному самовизначенні учнів.

Досягнення цієї мети передбачає вирішення наступних задач:  • розвиток уявлень і понять, пов’язаних із світом професій;

  • активізація самопізнання і саморозвитку;

  • розвиток умінь виділяти професійно важливі якості професій;

  • розвиток уявлень про професійну освіту, можливості працевлаштування, становлення кар’єри.

Програма може бути використана в роботі з учнями 8,10-х класів і входити у курс варіативної складової «Основи здоров’».

У процесі навчання за цією програмою школярі знайомляться зі світом професій, їх класифікацією і характеристиками, цілями, засобами, умовами праці. Визначаючись із професійним вибором, необхідно мати інформацію про можливості і шляхи отримання професійної освіти.

У цьому курсі не розглядаються вимоги ринку праці і потребу вибраних професій, так як формула «хочу-можу-треба» не завжди є працюючою. Відомо, наприклад, що сучасний ринок праці перенасичений юристами, але це не дає нам право відмовляти учнів вступати на юридичні факультети, по-перше, тому, що вища освіта у будь-якому випадку розвиває особистість, і, відповідно, її наявність дає більш широкі можливості у виборі роботи і перспективі кар’єрного росту. По-друге, якщо людина захоче, то може стати спеціалістом такого високого рівня, що робота сама буде її шукати. Крім того, ринок праці дуже мінливий, і орієнтуватися на його сьогоднішні вимоги при плануванні віддаленого майбутнього не зовсім правомірно.

Програма розрахована на 35 годин роботи у групах чисельністю 12-16 учнів. Організація занять можлива в режимі 1 або 1,5 годин на тиждень. У приміщенні, де проводяться заняття, мають бути як парти, так і можливість розсадити школярів у коло, можна використовувати мультимедійний проектор.З огляду на це критеріями оцінювання навчально-виховних результатів вивчення предмету «Обираю професію» є показник практичного застосування набутих умінь за дванадцятибальною системою.

Ключові слова: акцентуація,апробація, вакансія, вимогливість, вибір професії, діяльність, ерудованість, емоції, життєва компетентність та життєва перспектива, здібності, індивідуальність,лідер, мислення, міжособистісне спілкування, мотив, освіта, пам’ять, посада, професійна діагностика та консультація, психологічний супровід, професійне виховання,вибір, профільне навчання, резюме,ринок праці,співбесіда, самоконтроль, спрямованість особистості, самооцінка, самопрезентація, схильність,творчість, темперамент, увага, уміння, характер, ціннісні орієнтації.

Зміст навчального курсу

Розділ І. «Світ професій» (7 год.)

Розділ ІІ. «Особистісні риси і професійно важливі якості» (17 год.)

Розділ ІІІ. «Система професійної освіти» (2 год.)

Розділ ІV. «Пошук роботи та працевлаштування» ( 9 год.)

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

№ п/п

Тема заняття

К-сть годин

Форма проведення

І. Світ професій (7 год.)

1.

Діяльність, цілі, мотиви.

1

Лекція

2-3.

Мотиви вибору професії

2

Практикум

4.

Характеристика професій.

1

Теоретичне

5-6.

Класифікація професій. Формула професій.

2

Навчальний практикум

7.

Професія, спеціальність, посада.

1

Дискусія

ІІ. Особистісні риси і професійно важливі якості (17 год.)

8-9.

Темперамент.

2

Лекція

10.

Типологія темпераменту.

1

Теоретичне

11.

Практичне заняття.

1

Практикум

12.

Характер.

1

Лекція

13.

Структура характеру.

1

Семінар

14.

Акцентуації характеру та їх поведінкові прояви.

1

Діагностичний практикум

15.

Воля. Вольові якості.

1

Лекція

16.

Емоції.

1

Лекція

17.

Регуляція емоційних станів.

1

Практикум

18.

Практичне заняття.

1

Практикум

19.

Типи мислення.

1

Лекція

20.

Ігри, що розвивають мислення.

1

Практикум

21.

Професійно важливі якості.

1

Лекція

22.

Професійно важливі якості. Увага.

1

Лекція

23.

Професійно важливі якості. Пам’ять.

1

Лекція

24.

Здібності людини та вибір професії.

1

Семінар

ІІІ. Система професійної освіти (2 год.)

25.

Види освіти.

1

Лекція

26.

Особливості сучасної вищої освіти.

1

Лекція

ІV. Пошук роботи та працевлаштування (9 год.)

27.

Джерело отримання інформації про вакансії.

1

Лекція

28.

Професіоналізм – це...

1

Дискусія

29.

Самопрезентація.

1

Практикум

30.

Резюме.

1

Практикум

31.

Співбесіда.

1

Бесіда

32.

Кар’єра.

1

Дискусія

33.

Як досягти успіху?

1

Практикум

34.

Практичне заняття.

1

Практикум

35.

Підсумкове заняття.

1

Семінар

КРИТЕРІЇ

ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ

ЗА ПРОГРАМОЮ“ОБИРАЮ ПРОФЕСІЮ”.

Рівні навчальних досягнень учнів

Бали

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів

І

Початковий


1

Учень сприймає матеріал теми та виконує завдання лише на частковому рівні; користується дуже обмеженим понятійно-термінологічним запасом у процесі розповіді, небагатослівно, переважно однозначно (фрагментарно) описує психічні явища; виявляє найелементарніший розвиток мислення; відтворює незначні фрагменти тематичного матеріалу після кількаразового пояснення вчителя.

2

Учень володіє незначною частиною тематичного матеріалу; частково відтворює матеріал тільки після детального пояснення вчителя; понятійно-термінологічний, словниковий запас в основному дозволяє викласти думку на елементарному рівні (домінують розрізнені судження).

3

Учень розуміє незначну частину тематичного матеріалу; користується обмеженим понятійно-термінологічним запасом, відтворює матеріал лише з опорою на пояснення та зразок вчителя (переважає повторення суджень вчителя).

ІІ

Середній


4

Учень здатний сприймати та інтерпретувати психічні явища на репродуктивному рівні, але не завжди розуміє глибокої їх суті; послуговується небагатим словниково-термінологічним запасом, відтворює матеріал на рівні сукупності окремих суджень; застосування знань і умінь задовільне і потребує значної допомоги вчителя.

5

Учень може відтворити основний зміст навчального матеріалу, відповідаючи на запитання вчителя; демонструє небагатий словниково-термінологічний запас; розповідає матеріал на рівні сукупності суджень із використанням окремих пояснень на поставлені питання. Мислення активізується слабо. Може під керівництвом учителя використовувати матеріал на практиці, але без переносу у змінені ситуації.

6

Учень здатний сприйняти та зрозуміти значну частину тематичного матеріалу з основ психології, але має недостатньо сформоване мислення, не завжди послідовно та логічно характеризує окремі психічні явища, потребує уточнень і додаткових запитань. Учень виявляє знання і розуміння основних тематичних положень, але не завжди вміє самостійно зробити аналіз, висновок.

ІІІ

Достатній


7

Учень повністю розуміє та усвідомлює тематичний матеріал, здатний самостійно його відтворити, дає загальну характеристику психічним феноменам (сутність, прояви, ознаки, приклади). Судження аргументуються, з’являються окремі аналогії, асоціації. Мислення достатньо розвинуте. Здатний узагальнити матеріал з допомогою вчителя.


Володіє основним програмно-тематичним матеріалом, але знання недостатньо стійкі. Допускає незначні термінологічні помилки.

8

Учень здатний значною мірою самостійно опановувати матеріал теми, повністю розуміє та усвідомлює його, здатний узагальнювати та систематизувати його за допомогою вчителя; демонструє достатній понятійно-термінологічний запас, свідомо користується ключовими поняттями і термінами. Мислення достатньо розвинуте (у поясненнях застосовуються аналогії, асоціації), але воно стандартне, бракує власних висновків, узагальнень, прикладів.


9

Учень оперує основним навчальним матеріалом, викладаючи його в розгорнутому і згорнутому вигляді, здатний узагальнювати та систематизувати набуті знання, самостійно аналізувати психічні феномени і робити власні нескладні висновки та наводити деякі приклади на підтвердження своїх думок. Мислення достатньо розвинуте (формулюються окремі висновки та узагальнення). Але може допускати несуттєві неточності у використанні спеціальної термінології чи в оформленні своїх роздумів, які потребують зауважень, корегування.

ІV

Високий


10

Учень глибоко розуміє та усвідомлює тему в межах програми, має міцні інтегровані знання, користується адекватною термінологією, самостійно використовує матеріал у практичній діяльності, робить висновки, висловлює власне ставлення. Мислення достатньо високо розвинуте, що дозволяє учневі застосовувати образні аналогії, порівняння, узагальнення, конкретизацію, самостійно інтерпретувати приклади з життя. Незначні неточності, які трапляються при аргументації власних думок може самостійно виправляти.


11

Учень глибоко розуміє та усвідомлює тематичний матеріал в межах програми, намагається самостійно збагачувати набуті знання; широко користується спеціальною термінологією відповідно до програмних вимог; аргументує власні висновки, твердження, ілюструє їх прикладами; вміє використовувати знання, уміння і здібності у нових творчих завданнях, інтерпретує психічні факти у їх взаємозв’язках. Мислення високо розвинуте, характеризується елементами світоглядних узагальнень.


12

Учень має ґрунтовні, усвідомлені знання з основ психології, здатний аргументовано пояснювати, аналізувати психічні факти та самостійно і творчо, нетипово застосовувати здобуті знання, вміння і навики для конструктивного вирішення проблем розвитку здібностей та у процесі самовиховання. Широко використовує між предметні зв’язки.


ЛІТЕРАТУРА

1. Бурлачук Л.Ф., Морозов С.М. Словарь – справочник по психодиагностике. – СПб.: Питер Ком, 2005.- 528 с.: (Серия «Мастера психологии»).

2. Свенцицкий А.Л. Краткий психологический словарь. – М.: Проспект, 1985. - 512 с. - ISBN 5392017045.

3. Краткий психологический словарь /Под общей ред. А.В.Петровского, М.Г.Ярошевского. – 2 изд., расш., испр. и доп. – Ростов н/Д: изд-во «Феникс», 1998. - 468 с.

4. Морозов А.В. Деловая психология. Курс лекций; Учебник для высших и средних специальных учебных заведений. СПб.: Изд-во Союз, 2000. - 576 с. - ISBN 5-87852-125-3.

5. Немов Р.С. Психология. 4-е изд. - М.:Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2003. - 604 с.

6. Овчарова Р.В. Справочная книга школьного психолога. 2-е изд., дораб. – М.: Просвещение, Учебная литература, 1996. - 352 с. - ISBN 5-09-007270-1.

7. Практикум по возрастной психологии. Учебное пособие.- 2-е изд.-доп./ Под ред. Л.А. Головей, Е.Ф.Рыбалко. – СПб.: Речь, 2002.- 694 с.: ил. - (Серия «Психологический практикум»). - ISBN 5-9268-0046-9.

8. Психолого – педагогічна діагностика школярів/ Упор. О.Л.Співак. – Х.: Ранок-НТ, 2007. - 160 с. - ISBN 978-966-315-054-3.

9. Практическая психология образования /Под ред. И.В.Дубровиной/ 4-е изд. Перераб. и доп. - СПб.:Питер, 2004.-592 с. - ISBN 5-94723-870-5.

10. Прощицкая Е.Н. Выбирайте профессию: учебное пособие длч старшеклассников средней школы. - М.: Просвещение, 1991.- 144 с.

11. Психолог: газета «Шкільний світ»/засн. Благодійний фонд «Перше вересня»; голов. редактор Тетяна Шаповал. - 2001. - К.: СПД-ФО Вороніна Т.В., 2005. - Т.Ремех, Л.Ляхоцька, І.Цушко. Професійне самовизначення підлітків.- №12 (156), с.17. - Виходить два рази на місяць. - Св. КВ № 4998.

12. Самоукина Н.В. Игры в школе и дома: психотехнические упражнения и коррекционные программы. – М.: Новая школа, 1993.-144 с.- ISBN 5-7301-0018-3.

13. Самоукина И.В. Психология профессиональной деятельности.2-е изд.- СПб.: Питер, 2003.- 224 с. - ISBN 5-318-00560-8.

14. Смирнова И.В. На пути к выбору профессии.- СПб.: «КАРО», 2003.- 176 с. - (Материалы для специалиста образовательного учреждения). - ISBN 5-89815-220-2.

15. Стишенок И.В. Тренинг уверенности в себе. Развитие и реализация новых возможностей. - СПб.: Речь, 20011.-240 с. - ISBN 978-5-9268-1010-0.

16. Скворчевська О.В. Ігрові методики роботи з учнями 5-9 класів. – Х.: Вид. група „Основа”: „Тріада +”, 2007.- 192 с. - (Школа класного керывника). - ISBN 978-966-495-063-0.

17. Туріщева Л.В. Психокорекційні ігри в роботі педагога. – Х.: Вид. група «Основа», 2007.- 160 с. - (Серія «Профільне навчання»).- ISBN 978-966-333-493-6.

18. Туріщева Л.В. Психологічні тренінги для школярів. – Х.: Вид. Група „Основа”, 2009.- 128 с. - ISBN 978-611-00-0049-9.

19. Тюшев Ю.В. Выбор профессии: тренинг для подростков.- СПб.: Питер, 2007. - 160 с.: ил. - (Серия «Практическая психология»). - ISBN 5-469-00830-4.

20. Уніят С., Комінко С. Вибір професії, або задача з багатьма невідомими. – Тернопіль: Підручники і посібники, 1997.- 87 с. - ISBN 966-562-099-1.

21. Фопель К. Как научить детей сотрудничать? Психологические игры и упражнения: Практическое пособие. Пер. с нем.; в 4-х т.– М.: Генезис, 2001.

22. Фопель К. На пороге взрослой жизни: Психологическая работа с подростковыми и юношескими проблемами. Планирование жизни. Решение проблем. Сотрудничество./Пер.с нем. – М.: Генезис, 2008.- 188 с.

23. Хаткевич О.А. Профессиональная ориентация учащихся./ О.А.Хаткевич.- Минск, ИООО «Красико-Принт», 2004.- 176 с. - ISBN 985-405-2230.24. Шевченко М.Ф. Как стать успешным? Программа занятий для старшеклассников.- СПб.: Речь, 2007.- 208 с. - (Серия «Психологический тренинг») - ISBN 5-9268-0531-7.

25. Шевченко М.Ф. Тренинг «Профориентация для старшеклассников». -СПб.: Речь, 2007. - 168 с. - (Серия «Психологический тренинг»). - ISBN 5-9268-0638-0.


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка