122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології спеціалізації – Програмне забезпечення систем захисту інформаціїСторінка7/10
Дата конвертації02.04.2017
Розмір1.54 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Герега О.М. Гіпотеза і формальна модель сингулярної динаміки інцидентів кібернетичної безпеки [Текст] / О.М. Герега, С.О. Гнатюк, В.Г. Кононович, І.В. Кононович // Інформатика та математичні методи моделювання. – 2016. – Т.6. – №1. – С. 26 – 37.

3

  1. Кононович В.Г. Раздел 16. Модель системы информационной безопасности консолидированной информации при информационном противоборстве / В.Г. Кононович, И.В. Кононович // Информационные технологии и защита информации в информационно-коммуникационных системах : монография / под редакцией В.С. Пономаренко. – Х. : Вид-во ТОВ «Щедра садиба плюс», 2015. (– 486 с.) – С. 220 – 233.

2.Кононович В.Г. Раздел 20. Основы моделирования системы кибербезопасности информационного производства при управлении массовым сознанием / Кононович В.Г., Кононович И.В. // Информационные технологии в управлении, образовании, науке и промышленности : коллективная монография / под ред. В. С. Пономаренко. – Х. : Издатель Рожко С. Г., 2016. (– 566 с.) – С. 314 - 328.

8

В термін з 2015 по 2016рр. є виконавцем науково-дослідної роботи тема «Розробка методів підвищення ефективності комплексної системи захисту інформації» № держреєстрації 0115U000834.
14

1.Конспект лекций по дисциплине «Информационная безопасность государства» для спец. 6.170103 Управление информ. безопасностью / Укл.: В.Г. Кононович– Одеса: ОНПУ, 2015 (№3095-РС-2015). – 117 с. Електронна версія КЛ06693 от 07.12.2015.

2.Методичні рекомендації до самостійної роботи з з дисципліни “Інформаційна безпека держави” для студентів напряму 6.170103 Управление информ. Безопасностью / Укл.: В.Г. Кононович– Одеса: ОНПУ, 2015 (№3095-РС-2015). – 117 с. Електронна версія КЛ06694 от 07.12.2015.

3.Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт «Система захисту інформації ЛОЗА-2. Частина 1» з дисципліни «Основи кібербезпеки інформаційної інфраструктури» для студентів спеціальності 125 – Кібербезпека, спеціалізації Управління кібербезпекою / Уклад. В.Г. Кононович // Електронна версія МВ07119 от 16.03.2016 (№3439-РС-2016). – Одеса: ОНПУ, 2016. – 76 с.


16

Виконання обов’язків куратора студенської групи

Бобок

Іван Ігорович

1

Kobozeva, A.A. General Principles of Integrity Checking of Digital Images and Application for Steganalysis / A.A. Kobozeva, I.I. Bobok, A.I. Garbuz // Transport and Telecommunication. - 2016. - Vol. 17, Issue 2. - PP. 128-137. (Scopus)

2

1. Бобок, И.И. Выявление цифровых изображений, пересохраненных в формат без потерь из формата с потерями, как составная часть стеганоанализа / И.И.Бобок // Сучасна спеціальна техніка. – 2013. - №3. – С.64-70.
2. Бобок, И.И. A TECHNIQUE TO ESTIMATE A STEGANOGRAPHIC CAPACITY OF A STEGO CHANNEL FORMED WITH LSB MODIFICATION APPROACH / И.И.Бобок // Інформатика та математичні методи в моделюванні . - 2013. - Т.3, №4. - С.323-330.
3. Бобок, И.И. Анализ устойчивости нового стеганографического алгоритма к стега­ноаналитическим атакам / И.И. Бобок, О.В. Костырка // Сучасний захист інформації. – 2014. – № 2. – С. 28-34.
4. Бобок, И.И. Выявление нарушений целостности цифрового изображения путем использования стеганографических алгоритмов/ И.И.Бобок, Л.Н.Дзюбинская, А.А.Кобозева // Інформатика та математичні методи в моделюванні .  – 2015. – Т.5, №2. – С.129-134.
5. Бобок И.И. Проверка целостности записей камер видеонаблюдения в режиме реального времени на объектах атомной энергетики / И.И.Бобок, А.А.Кобозева, М.В. Максимов // Ядерна та радіаційна безпека (NUCLEAR & RADIATION SAFETY). - 2016. - № 2. - С.68-72.

8

Член редакційної колегії наукового видання

15

Присудженн наукового ступеня кандидати технічних наук (2013)

Зоріло

Вікторія Вікторівна2

1.Зорило, В.В. Метод выявления симметричного клонирования при фальсификации цифрового изображения / В.В. Зорило, А.А.Кобозева, Е.Ю.Лебедева // Інформатика та математичні методи в моделюванні. — 2013. — Том 3, №1. — С. 5-12.
2. Зорило В.В. Способ классификации блоков матрицы цифрового изображения / В.В.Зорило// Інформатика та математичні методи в моделюванні. — 2012. — Том 2, №4. — С. 168-174.
3.Зорило, В.В. Комплексный метод выявления, локализации областей клонирования в цифровых изображениях / В.В. Зорило, Е.Ю. Лебедева // Праці Одеського політехнічного університету.  2015. Вип.1(45)  С. 101 – 106.

4.Зоріло, В.В. Метод виявлення фальсифікації в медичних зображеннях / В.В. Зоріло, О.Ю. Лебедєва

/Реєстрація, зберігання і обробка даних.  2015.  Т.17, №2.  С.47–52.

5.Зоріло, В.В.Підвищення чіткості цифрового зображення/В.В. Зоріло, А.С. Матвєєва,О.Ю. Лебедєва,М.О. Козіна//Інформатика та математичні методи в моделюванні. — 2016. — Том 6, №2. — С. 127-132.

6.Зоріло В.В. Уточнення області застосування алгоритму виявлення фотомонтажу./В.В. Зоріло, О.Ю. Лебедєва, М.О. Козіна, Д.В. Бєлуш // Праці Одеського політехнічного університету  Вип. 2(49)  2016 р.  С. 101  108.15

Присудженн наукового ступеня кандидати технічних наук (2013)

16

Виконання обов’язків куратора студенської групи

Козіна

Марія Олександрівна2

1.  Кобозева, А. А. Стеганографический метод двуэтапного декодирования обеспечивающий аутентификацию контейнера / А.А.Кобозева, М.А.Козина // Інформатика та математичні методи в моделюванні.– 2013. – Т.3(2). – С. 169-178.

2.  Kozina, M.O. Discrete Fourier transform as a basis for steganography method / M.O.Kozina // Праці Одеського політехнічного університету. – 2014. – Вип.2(44). – С. 118-126.

3.  Козина, М.А. Стеганографический метод организации скрытого канала связи, осуществляющий проверку целостности передаваемой информации / М.А. Козина // Сучасна спеціальна техніка. – 2014. - №4. – С. 98-106.

4.  Козіна, М.О. Метод перевірки автентичності інформації, що передається стеганографічний каналом зв’язку / М.О. Козіна // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2015. – №1. – С. 99-104.

5.  Кобозева, А. А. Метод скрытой передачи данных, обеспечивающий проверку целостности и аутентичности передаваемой информации / А.А.Кобозева, М.А.Козина // Інформатика та математичні методи в моделюванні.– 2015. - Т.5(1). – С. 57-64.

14

1.Завдання та методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Теорія ймовірностей та математична статистика» ля студентів за напрямом 6.040302 - “Інформатика” / Укл.: І.І. Борисенко, М.О. Козіна — Одеса: ОНПУ, 2012. МВ05084 від 22.02.2013 — 45с.

2.Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Біоінформатика» для студентів за напрямом 6.040302 – «Інформатика», денної форми навчання / Укл.: І.І. Борисенко, М. О. Козіна – Одеса: ОНПУ, 2015. – 13с.Електронна вірсія МВ06224.

3.Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Біоінформатика» для студентів за напрямом 6.040302 – «Інформатика», денної форми навчання / Укл.: І.І. Борисенко, М. О. Козіна – Одеса: ОНПУ, 2015. – 47с. Електронна версія МВ06225.


15

Присудженн наукового ступеня кандидати технічних наук (2016)

16

Виконання обов’язків куратора студенської групи

4. Якісний склад випускової кафедри інформатики та управління захистом інформаційних систем

із спеціальності 122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології,

спеціалізації Програмне забезпечення систем захисту інформації з другого (магістерського) рівня вищої освіти


Прізвище, ім’я, по батькові викладача

Найме-нування посади (для сумісників — місце основної роботи, наймену-вання посади)

Найменування закладу, який закінчив викладач (рік закінчення, спеціальність, кваліфікація згідно з документом про вищу освіту)

Науковий ступінь,

шифр і найменування наукової спеціальності, тема дисертації, вчене звання, за якою кафедрою (спеціальністю) присвоєноНайменування всіх навчальних дисциплін, які закріплені за викладачем, та кількість лекційних годин з кожної навчальної дисципліни

Інформація про наукову діяльність (основні публікації за напрямом, науково-дослідна робота, участь у конференціях і семінарах, робота з аспірантами та докторантами, керівництво науковою роботою студентів)

Відомості про підвищення кваліфікації викладача (найменування закладу, вид документа, тема, дата видачі)

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка