122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології спеціалізації – Програмне забезпечення систем захисту інформаціїСторінка3/10
Дата конвертації02.04.2017
Розмір1.54 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

* Зазначаються показники, що визначають рівень наукової та професійної активності науково-педагогічного (наукового) працівника (відповідно до пункту 5 приміток додатка 12 до Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти).

*Таблиця показників, що визначають рівень наукової та професійної активності науково-педагогічного працівника (відповідно до пункту 6 приміток додатка 16 до Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти).


П.І.Б

викладача

пункту

Відповідність показникам

Жарких Володимир Юрійович

1

Наукові публікації у періодичному виданні, яке включено до наукометричних баз:

 1. Жарких В.Ю. Социализация личности в современных условиях //Збірник наукових праць. Гуманітарний часопис №4, 2014. Харківський авіаційний інститут.

 2. Жарких В.Ю. Факторы, влияющие на качество социализации личности // Збірник наукових праць. Гуманітарний часопис №3/4. Харківський авіаційний інститут.-С. 37-43, 2015

2

Статті у фахових виданнях:

 1. Жарких В.Ю. Гуманістичні тенденції в процесах взаємодії людини і суспільства. Збірник наукових праць. Гуманітарний часопис №4, 2012. Харківський авіаційний інститут. –С.11-14,2012

 2. Жарких В.Ю. Современные культурологические тенденции в практике биографических описаний. Культурологічний та мистецтвознавчий журнал «Аркадіа», -С. 22-26, Одеса, 2012.

 3. Жарких В.Ю. Смех в контексте человеческого жизненного опыта // . ДОКСА. Збірник наукових праць з філософії та філології. Вип.1 (18): Техне як джерело цивілізації. – Одеса: ОНУ ім. І.І. Мечникова, 2013.

 4. Жарких В.Ю. Человек в культуре своего времени // . ДОКСА. Збірник наукових праць з філософії та філології. Вип. 1 (19): Гуманітарні науки і (або) гуманітарне знання. – Одеса: ОНУ ім. І.І. Мечникова, 2014.

 5. Жарких В.Ю. Концепция смеха в философии прагматизма. // . ДОКСА. Збірник наукових праць з філософії та філології. Вип. 2 (19): О природе смеха. – Одеса: ОНУ ім. І.І. Мечникова, 2015.

3

Навчальні посібники:

 1. Жарких В.Ю. Правознавство: Навч. посібник для студентів неюридичних спеціальностей. К.: Каравела, 2013. - 200с.Гриф. МОН. (особистий внесок -35%)

 2. Жарких В.Ю. Правове регулювання інформаційної діяльності. Навч. посібник. К.: Каравела, 2013. – 232 с. Гриф МОН. (особистий внесок -35%)

 3. Жарких В.Ю., Афанасьев А.И. Методология и организация научного исследования. – Одесса: Освіта України, 2014. –212 с. (особистий внесок -50%)

4. Жарких В.Ю., Афанасьев А.И. Методология и организация научного исследования. – Одесса: Освіта України, 2015. –216 с. (особистий внесок -50%)

Монографії:

5. Жарких В.Ю. Медиация – философия компромисса. Монографія. Освіта України, 2014. – 230 с.

6. Жарких В.Ю. Аргументативная коммуникация в социуме (постмодернистский подход)», (особистий внесок -20%) – 198 с.8

 1. Головний редактор редакційної колегії наукового видання «Філософія та гуманізм», включеного до переліку наукових фахових видань України

 2. Член редколегії періодичного збірника наукових праць: DOXA. ДОКСА. Збірник наукових праць з філософії та філології).

10

Завідуючій кафедрою філософії та методології науки

12

Присудження вченого звання професора у 2014 році

14

 1. Методичне введення до курсу «Методологія та організація наукових досліджень» для студентів магістратури 5 курсу ОНПУ // Одесса: ОНПУ, 2014. – 10 с.

 2. Філософія. Методичні вказівки до контрольних робіт студентів заочної форми навчання. Одеса, Наука і техніка, 2014. – 24с.

 3. Методичні вказівки по самостійному вивченню курсу «Методологія та організація наукової діяльності» для магістрів . – Одеса, 2016. – с. 30.

 4. Методичні рекомендації для аспірантів щодо підготовки до кандидатських іспитів з філософії // Одесса: ОНПУ, 2016. – 24 с.

 5. Методичні вказівки по самостійному вивченню курсу «Філософія» для студентів // – Одеса, 2016. – с. 35.

Афанасьєв Олександр Іванович

2

 1. Афанасьев А.И. Два типа социо-гуманитарных теорий // Сборник научных трудов Sworld. – Вып. 2.– Т. 24: философии и филология. – Одесса: Куприенко, 2013. – ЦИТ: 213-076. (Indexed RSCI)

 2. Афанасьев А.И. Гуманитаристика: научные притязания // Гуманитарные научные исследования. – Май, 2013 [Электронный ресурс]. URL: http://human.snauka.ru/2013/05/3222 (Indexed RSCI)

 3. Афанасьев А.И. Гуманитаристика и ее парадигмы. // Гуманитарные научные исследования. – Июнь, 2013 [Электронный ресурс]. URL: http://human.snauka.ru/2013/06/3353 (Indexed RSCI)

 4. Афанасьев А.И., Василенко И.Л. Каноны научности и гуманитаристика // Сборник научных трудов SWorld.-Вып.1.Т.23.- Иваново: Маркова А.Д., 2014.- С.9-13 (Indexed RSCI)

 5. Афанасьев А.И., Василенко И.Л., Терентьева Л.Н. Инновационные подходы к развитию литературы, лингвистики, культуры, искусства и философии. Монография. – Одесса: Куприенко С.В., 2015. – 129 с. (Indexed RSCI)

3

Навчальні посібники:

 1. Афанасьев А.И., Жарких В.Ю. Методология и организация научного исследования. – Одесса: Освіта України, 2014. –212 с. (особистий внесок -50%)

 2. Афанасьев А.И., Жарких В.Ю. Методология и организация научного исследования. – Одесса: Освіта України, 2015. –216 с. (особистий внесок -50%)

Монографії:

 1. Афанасьев А.И. Гуманитарное знание и гуманитарные науки: монография. - Одесса: Бахва, 2013. – 288 с.

 2. Афанасьев А.И., Василенко И.Л., Терентьева Л.Н. и др. Инновационные подходы к развитию литературы, лингвистики, культуры, искусства и философии. Монография. – Одесса: Куприенко С.В., 2015. – 129 с. (особистий внесок -20%)

8

Виконання функцій члена редакційної колегії наукового видання «Філософія та гуманізм», включеного до переліку наукових фахових видань України

9

Голова Апеляційної комісії ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з філософських наук (2015 р.)

10

Заступник завідуючого кафедрою філософії та методології науки

11

участь в атестації наукових кадрів:

– як офіційного опонента

–як члена спеціалізованої вченої ради з захисту докторських дисертацій Д 41.051.09 в Одеському національному університеті імені І.І.Мечникова


12

присудження наукового ступеня доктора наук та присвоєння вченого звання професора

Денисова

Алла Євсіївна1

Scopus


1. A.E. Denysova, A.S. Mazurenko, A.S. Denysova Installation of potable water supply and heat supply at base of subsoil water //Renewable Energy and Environmental Sustainability.-2016. Vol 1

Index DOI10.1051/rees/2016046https://saga.edpsciences.org/article/rees/rees160046-s/document/download/iddoc/1701478

https://saga.edpsciences.org/article/rees/rees160046-s

2


ВСЬОГО 174 публікацій наукових і навчально-методичних публікацій,

в т.ч. за останні 3 роки опубліковано:

1 підручник, 2016 р.

1 монографія, 2016 рік

32 статті, в тому числі – 1 SCOPUS (п.1), 8 закордонних (пп.14,15,17,18, 24,26,27,28 ) і 7 статттей,що входять до наукометричних баз даних (пп. 3,12,13, 19,20,21, 31):

Підручник – 1:

1.1 Товажнянський Л.Л., Бухкало С.І., Денисова А.Є., Демідов І.М., Капустенко П.О., Арсеньєва О.П.,

Білоус О.В., Ольховська О.І. Загальна технологія харчової промисловості у прикладах і задачах (Інноваційні приклади)/ Підручник. К.: Центр навчальної літератури, 2016. – 468 с. ISBN 966-364-093-6

Монографія – 1:Монографія – 1

1.2. Denysova Alla Diagnostics of onvestment and exploitation processes of the selected power engineering devices/in English/Red.Z.Kabza, S.Zator//Author Denysova Alla (Chapter 6, 7, 8 and 9). –P.87-136). Poland– Opolska Polytechnica, 2016. –174 p. ISSN 1429-6063, ISBN 978-83-65235-39-8Статті SCOPUS - 1 :

1. A.E. Denysova, A.S. Mazurenko, A.S. Denysova Installation of potable water supply and heat supply at base of subsoil water //Renewable Energy and Environmental Sustainability.-2016. Vol 1

Index DOI10.1051/rees/2016046

https://saga.edpsciences.org/article/rees/rees160046-s/document/download/iddoc/1701478

https://saga.edpsciences.org/article/rees/rees160046-s

1. Климчук О.А., Денисова А.Є., Юрковський С.Ю., Ольховська О.Ю. Опыт применения прикладных программ ПЭВМ для оценки эффективности работы комбинированных систем теплоснабжения //Матеріали V міжнародної конференції магістрів, аспірантів та науковцівців «Безпека людини у сучасних умовах. Проблеми підвищення безпеки життєдіяльності – шляхи вирішення, перспективи», ХПИ, 2014.– С. 22 – 24

2. Denisowa Alla, Zdzisław Kabza, Ngo Minh Hieu. Biogazowa instalacja energetyczna// Матеріали V міжнародної конференції магістрів, аспірантів та науковцівців «Управління проектами: іновації, нелінійність, синергетика».– 2014. –Т. 2. – С. 1 –4

3. Denysova A.E., Mazurenko A.S., Denysova A.S. Thermal Efficiency of Power Module “Boiler with Solar Collectors as Additional Heat Source” For Combined Heat Supply System // Journal of the Academy of Sciences of Moldova “Problemele energeticii regionale. Seria Termoenergetică”. – 2015.– 1 (27) 2015. P.44 – 50.

4. Денисова А.Е., Агеев К.В. Струйно-вихревые рекуператоры как промышленные теплотехнические агрегаты с активными гидрогазодинамическими режимам//Материалы XI между-народной научно-практи-ческой конференции «Найновите постижения на европейската наука 2015» Т.13 «Технологии сельского хазяйства, здания и архітектура».София, Болгария «Бял ГРАД-БГ» ООД

5. Mazurenko A.S, Denysova A.S. Installation of potable water supply and heat supply at base of subsoil waters // Proc. World Renewable Energy Congress’14 “WREC XIV” University Politechnicа of Bucharest-Romania/ June 8- 12, 2015.–P.235-245

6. Denysova A.E., Bodnar I.A., Denysova A.S. Heat pump using subsoil waters as low temperature heat source// Problemele energeticii regionale termoenergetică.2015–N.2(28).– Р.69–76

7. Denysova A.E., Mazurenko A.S,, Denysova A.S. Efficiency Growth of Interaction of Combined-cycle Cogeneration Plant with the Heat Supply System// Problemele energeticii regionale termoenergetică.2015–N.2(28).–Р.89–95.

8. Денисова А.Е., Агеев К.В. Струйно-вихревые рекуператоры для энергосберегающих технологий //Холодильна техніка і технологія, 2015. – № 4(51). – С.76–82

9. Денисова А.Е., Агеев К.В. Струйно-вихревые рекуператоры для печных агрегатов химических производств в контуре металлургического комбината//Збірник праць ХXІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я (MICROCAD-2015)», 2015. – С.275.

10. Денисова А.Е., Агеев К.В. Струминно-вихрові рекуператори як апарати з активними гідро газодинамічними режимами// Енергетика: економіка, технології, екологія, 2015.– № 2(40). –С. 113–122

11. Денисова А.Е., Агеев К.В. Повышение эффективности работы рекуператоров для технологических агрегатов// Вісник Дніпродзержинського державного технічного університету, 2015.– № 1(26). – С. 121–1283


1. Товажнянський Л.Л., Бухкало С.І., Денисова А.Є., Демідов І.М., Капустенко П.О., Арсеньєва О.П.,

Білоус О.В., Ольховська О.І. Загальна технологія харчової промисловості у прикладах і задачах (Інноваційні приклади)/ Підручник. К.: Центр навчальної літератури, 2016. – 468 с. ISBN 966-364-093-64


Наукове керівництво аспірантами і здобувачами 2012 –2016, які одержали документ про присудження наукового ступеня:

1 Троїцький О.М. Тема « Підвищення ефективності використання енергії ґрунту та скидних вод

на базі теплонасосної установки», захист 27 вересня 2012, рішення про присудження канд.техн.наук листопад 2012

2 Котов П.О. Тема «Промислова поліструктурна теплонасосна система теплопостачання з використанням двигуна Стирлінга», захист 17 січня 2013, рішення про присудження канд.техн.наук березень 2013 р

3 Нго Мінь Хієу Тема «Біогазові енергоустановки для умов В’єтнаму», захист 30 липня 2015, рішення про присудження канд.техн.наук вересень 2015 р

4 Агєєв К.В. Тема «Рекуперативні теплообмінники на основі струминно-вихрової технології в технологічних процесах та апаратах», захист 28 грудня 2015, рішення про присудження канд.техн.наук березень 2016 р6


Дисципліна Альтернативні джерела енергії 2016 р. 54 ауд годин ОНПУ

Лекції з Інноваційних технологій енергозбереження за програмою Erazmus Plus – 8 годин Люблінська політехніка, квітень 2016 р.

Всього 62 годин


8


2011–2015 – відповідальний виконавець держбюджетної теми «Ефективні технології генерації і споживання енергоресурсів», РН № 0111U006721

2010 – 2011 рр. – науковий керівник держбюджетної теми «Оптимізація параметрів інтегрованих теплонасосних систем альтернативного теплопостачання на базі двох різнорідних відновлювальних джерел». РН№ 0109U008462

2012 – 2013 – відповідальний виконавець держбюджетної теми «Оптимізація режимів роботи інтегрованих теплонасосних систем альтернативного енергозабезпечення широкого призначення з використанням різнорідних відновлювальних джерел енергії та когенераційної установки малої потужності»

РН № 0111U010456

2015 – 2016 – відповідальний виконавець держбюджетної теми «Дослідження та аналіз режимів акумулювання в комбінованих системах енергопостачання з використанням відновлювальних ресурсів енергії», РН №0115U000412


10

З 2014 року по теперішній час є завідувачем кафедри теплових електричних станцій та енергозберігаючих технологій

З 2013 директор українсько-польського навчального центру Одеського національного політехнічного університету.11

Заступник голови спеціалізованої вченої ради Д 41.052.04 із спеціальності 05.14.06 «Технічна теплофізика та промислова теплоенергетика».

14

1. Конспект лекцій (в двох частинах) з дисципліни "Професійно-орієнтована польська мова", частина 1, для студентів усіх спеціальностей усіх форм навчання / Укл.: О.В. Савченко, А.Є.Денисова.- Одеса: ОНПУ, 2014. - 68 с.

2. Конспект лекцій (в двох частинах) з дисципліни "Професійно-орієнтована польська мова", частина 2, для студентів усіх спеціальностей усіх форм навчання / Укл.: О.В. Савченко, А.Є.Денисова. - Одеса: ОНПУ, 2015.- 77 с.Гогунський

Віктор Дмитрович1

 1. [SCOPUS] Project management theory as a basis for the development of new practices A.Kolesnіkov, V.Gogunskii, K.Kolesnіkova, D. Lukianov, T. Olekh Eastern-European Journal of Enterprise Technologies.   2016.   № 5/9 (83). – P. 20 – 26 doi: 10.15587/1729-4061.2016.80769

 2. [SCOPUS]"Lifelong learning" is a new paradigm of personnel training in enterprises / V. Gogunskii, A. Kolesnіkov, K. Kolesnіkova, D. Lukianov // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies.   2016.   № 4/2 (82). – P. 4 – 10 http://dx.doi.org\10.15587/1729-4061.2016.74905

 3. [SCOPUS] Otradskaya, T/ Development process models for evaluation of performance of the educational establishments T. Otradskaya V. Gogunskii Eastern-European Journal of Enterprise Technologies.   2016.  № 3/3 (81). – С. 12 – 22. http://dx.doi.org\10.15587/1729-4061.2016.66562

2

 1. Гогунський, В. SCOPUS: пошук публікацій університету / В. Гогунський, О. Колесніков // Вища школа.   2016.   № 2 (139). – С. 99-101. http://dx.doi.org\10.13140/RG.2.2.35559.85925

 2. Gogunskii, V. Calculation of equilibrium in the system «metal – slag» the smelting of steel in electric arc furnace / K. Kolesnikova V. Gogunskii Tetiana Olekh // Metallurgical and mining industry.  2016.   № 6, Р. 8 13. http://dx.doi.org\10.13140/RG.2.1.5002.3926

 3. Москалюк, А. Ю. Моделювання ініціації проектів з охорони праці за допомогою ланцюгів маркова / А. Ю. Москалюк, В.Д. Гогунский, В.Н. Пурич // Technology audit and production reserves — № 3/2(29), 2016. – S. 35 -39. http://dx.doi.org\10.15587/2312-8372.2016.71834

 4. Москалюк, А. Ю. Cистемный подход к анализу уровня охраны труда в задачах проектно-ориентированного менеджмента / А. Ю. Москалюк, Ю.С.Чернега, В.Д. Гогунский // Электротехнические и компьютерные системы. – 2016. - № 23 (99 ). – 168-174 http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.1.2868.1840

 5. Концептуальна модель управління проектами // Колеснікова К.В. Гогунський В.Д. Негрі А.О., Олех Г.С. // Электротехнические и компьютерные системы. – 2016.   №  23 (99 ). – 175-179 http://dx.doi.org\10.13140/RG.2.1.4094.1045

 6. Дослідження марківських ланцюгів за допомогою фундаментальної матриці Т. М. Олех, В. Д. Гогунський, Ю. C. Барчанова, К. М. Дмитренко // Вісник НТУ «ХПІ». Стратегічне управління.  2016.   № 2(1174). – С.17-21. http://dx.doi.org/10.20998/2413-3000.2016.1174.4

4

За останні 5 років наукове керівництво 5 канд. дисертацій: Власенко О.В. (2014); Олех Т.М. (2015);

Яковенко Є.О. (2015); Коляда А.С. (2015); Москалюк А.Ю. (2016).

Наукове консультування 2-х докт. дисертацій: С.В. Руденко (2012); Миргород В.Ф. (2013)


7

- Член експертної ради з питань проведення експертизи дисертацій МОН України (Інформатика, кібернетика, приладобудування).

8

Науковоий керівник науково- дослідної роботи № 696-32;

- член редакційної колегії 2 наукових видань, включених до переліку наукових фахових видань України (Праці Одеського політехн. ун-ту; Управління розвитком складних систем)10

Завідувач кафедри УСБЖД

11

Член спеціалізованої вченої ради Д 41.052.09

Бочковський

Андрій
Петрович1

[SCOPUS] Бочковский, А. П. Analysis of the labour protection and industrial safety in ukraine: problems of transition and perspective ways of development / А. П. Бочковский, Н. Ю. Сапожникова, В. Д. Гогунский // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies.   2016.   № 6/9 (84). – С. 12 – 20

2

 1. Бочковський, А.П. Теоретичні аспекти методології аналізу небезпечних і шкідливих виробничих факторів // Зб. наук. праць ОНАХТ. – Одеса: ОНАХТ,2014. – вип. 46. – т. 1. - С. 286 – 292.

 2. Бочковський, А.П. Пріоритетні напрямки удосконалення системи управління охороною праці на підприємствах // Зернові продукти і комбікорми. – Одеса. ОНАХТ., 2014. – № 2(54), с. 11-16.

 3. Бочковський, А.П. «Людський фактор» та професійний ризик: випадковість чи закономірність // Зернові продукти і комбікорми. – Одеса. ОНАХТ., 2014. – № 4(56), с. 7-13

 4. Бочковський, А.П. Актуалізація охорони праці та промислової безпеки у сталому розвитку людства // Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування. - Івано-Франківськ., 2015. - №1 (11), с. 117 – 126.

 5. Бочковський, А.П. Онтологічні та гносеологічні аспекти ризику виникнення небезпек // Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності. – Львів., 2015. №11, с.137-143

 6. Бочковський, А.П. Теоретичні аспекти критеріальної оцінки потенціалу ефективності системи управління охороною праці // Вісник Львівського держ. університету безпеки життєдіяльності. – Львів., 2015. №12, с.163-170.

3

 1. Бочковський, А.П. Охорона праці при проектуванні технічних систем. Автоматизовані системи управління процесами. [Навч. посіб. рекомендований Вченою Радою ОНПУ] / БочковськийА.П. – Одеса : «Юридична література», 2016. – 204 с.

 2. Бочковський, А.П. Охорона праці при проектуванні технічних систем. Менеджмент, маркетинг і логістика [Навч. посіб. рекомендований Вченою Радою ОНПУ] / А.П. Бочковський, Н.Ю. Сапожнікова. – Одеса : «Юридична література», 2016. – 225 с.

 3. Бочковський, А.П. «Людський фактор» та ризик виникнення небезпек: випадковість чи закономірність [Монографія]   Одеса : Юридична література, 2015. – 136 с.

7

2013 рік, був членом робочої групи з розробки Типової навчальної програми для вищих навчальних закладів України з дисципліни «Основи охорони праці» для студентів ОКР «бакалавр»

13

 1. Патент України№ 97894 МПКG06F3/048 10.04.2015, бюл. № 7. Система автоматизованого контролю за умовами праці на робочих місцях і управління санітарно-гігієнічними параметрами виробничого середовища. Автори - БочковськийА.П., СапожніковаН.Ю.

 2. Патент України№ 93386 МПКG06F3/048 25.09.2014, бюл. № 18. Система автоматизованого контролю і управління санітарно-гігієнічними параметрами виробничого середовища. Автори - БочковськийА.П., СапожніковаН.Ю.

 3. Патент України№107315 МПКG06F17/00, G08В23/00 25.05.2016, бюл. № 10. Система автоматизованого контролю безпеки виробництв. Автори - БочковськийА.П., СапожніковаН.Ю.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка