10 грудня 2016 р в паперовому та електронному виглядіСкачати 342.03 Kb.
Дата конвертації05.03.2017
Розмір342.03 Kb.
Інформацію представити до 10 грудня 2016 р. в паперовому та електронному вигляді

зав. науково-організаційним відділом Кісєль І.Г. (кімн. 316 тел. 85-60)


Проректор Д.В.Дмитришин

Інформація про наукову діяльність

за січень – грудень 2016 року

Інститут (факультет) Гуманітарний факультет


Кафедра Філософії та методології науки
1. На кафедрі виконується фундаментальна науково-дослідна робота регістраційний № 10-79 на тему: «Філософсько-методологічні засади природничо-наукового гуманітарного та технічного пізнання» (01.01.15 – 31.12.20),. Науковий керівник доктор філос. наук, проф. Жарких В.Ю. Відповідальний виконавець доктор філос. наук, проф. Афанасьєв О.І.

Результаті роботи використовуються для обновлення читаємих викладачами кафедри навчальних курсів, та розробки нових, а також при написанні навчальних посібників, курсів лекцій, курсів дистанційного навчання і іншого методичного забезпечення учбових процесів.

Кафедра активно займається науково-публікаційною діяльністю. Протягом 2015-2016 н. року опрацьовано чотири випуски кафедрального наукового збірника «Філософія і гуманізм».
2. Розробки, які впроваджено у 2016 році за межами ОНПУ


№ з/п

Назва та автори розробки

Важливі показники, які характеризують рівень отриманого наукового результату; переваги над аналогами, економічний, соціальний ефект

Місце впровадження (назва організації, відомча належність, адреса)

Дата акту впровадження

Практичні результати, які отримано ВНЗ/науковою установою від впровадження

(обладнання, обсяг отриманих коштів, налагоджено співпрацю для подальшої роботи тощо)1.

Освітній проект «Почуття простору».

Доц. Барановськая О.М.Впровадження авторського курсу що поеднує філософію і теорію мистецтва, естетику,герменевтику семіологію.

Мае просвітницький, соціо-культурний ефектОдеський музей західного та східного мистецтва. Управління культури Одеської обладміністрції. Одеса, Пушкинська, 9.

8.05.2016 – 3.07.2016; 4.09.2016 - 25.12.2016

Налагоджено співпрацю з музеем для подальшої практичної роботи зі студентами ГФ ОНПУ.

2.

Бескоштовні научно-популярні лекції: «Логіка: міфи в аргументації». Доц. Бородіна Н. В.

Соціальний ефект: популяризації науки

ImpuktHub, Грецька, 1а

https://www.facebook.com/events/2208366309302342/


20.10. 2016

Налагоджено співпрацю для подальшої роботи

3.

Науково-популярна лекція до Всесвітнього дня філософії: «Філософія життя та бізнесу в працях А.Уйомова та А.Цофнаса»

Доц. Іванова Є.М.Соціальний ефект: популяризація філософії

Impact Hub Odessa

вул. Грецька, 1аhttp://aafedorov.wixsite.com/17-11-2016
https://www.facebook.com/events/546322445561253/


17.11.2016

Налагоджено співпрацю для подальшої роботи


3. Кількість аспірантів, здобувачів -__1____, докторантів - _____.

Захищено кандидатських - ______, докторських дисертацій - _____.


№ з/п

Автор

Назва дисертації

Дата захисту


4. Список наукових праць, опублікованих та прийнятих редакцією до друку у 2016 році у зарубіжних виданнях, які мають імпакт-фактор, за формою:№ з/п

Автори

Назва роботи

Назва видання, де опубліковано роботу

Том, номер (випуск, перша-остання сторінки роботи

Статті

1

Статті, прийняті редакцією до друку

1


5. Видавнича діяльність


№ з/п

Автори

Назва роботи

Назва видання, де опубліковано роботу

з них, з грифом МОН

всього обліково-видавничих аркушів

монографії

1

Жарких Володимир Юрійович

«Аргументативная коммуникация в социуме (постмодернистский подход)»

Колективна монографія: рекомендовано до друку 21.03. 2016 г. науково-координаційноюрадою ПГУ ім. Т.Г.Шевченка за рахунок ПГУ.
11,0

2

Афанасьєв Олександр Іванович

Перспективные

тренды развития науки: философия, литература и лингвистика, культура и искусство, архитектура и строительство, история.Колективна монографія. – Одеса: Куприенко С.В., 2016. – 136с.

http://eadnurt.diit.edu.ua/bitstream/123456789/8888/1/monograph.pdf

Indexed RSCI (РІНЦ) SCIENCE INDEX


8,0

підручники

1
навчальні посібники

1

Жарких В.Ю, Бородіна Н. В.

Електронний навчальний курс для самостійної підготовки студентів до семінарських занять з курсу «Логіка».

Бібліотека ОНПУ, 2016р
5,0

2

Янушевич І.А.,

Жарких В.Ю.Учбово-довідковий посібник для самостійної підготовки студентів до семінарських занять з курсу «Філософія».

Бібліотека ОНПУ, 2016р
5,0

публікації (статті)

1

Жарких Володимир Юрійович

Гуманистический прагматизм и значение диалога.

«Філософія та гуманізм» Одеський національний політехнічний ун-т, Вип 3. http://www.philhum.esy.es/, 2016.
0,5

2

Жарких Володимир Юрійович.

Проблема слушания/говорения в структуре человеческих взаимоотношений (в контексте философии прагматизма)

«Філософія та гуманізм» Одеський національний політехнічний ун-т, Вип 4. http://www.philhum.esy.es/, 2016.
0,5

3

Афанасьєв Олександр Іванович

Общенаучные идеалы и гуманитарные науки

Интегративная антропология. – № 2 (26).– Одесса: ОНМедУ, 2016, С.23-28.

фахова

0,5

4

Афанасьєв Олександр Іванович

Ирония в пространстве детективного дискурса

Симпозиум SWorld, сентябрь 2016. – http://www.sworld.education/index.php/ru/c216-5/28016-%D1%81216-008

Indexed RSCI (РІНЦ) SCIENCE INDEX

2,0

5

Афанасьєв Олександр Іванович

Трансдисциплинарность и профессионализм

«Філософія та гуманізм» Одеський національний політехнічний ун-т, Вип 3. http://www.philhum.esy.es/, 2016.
0,5

6

Афанасьєв Олександр Іванович

Ирония и смех

. ДОКСА. Збірник наукових праць з філософії та філології. Вип. 1 (25).–Одеса: ОНУ ім. І.І. Мечнікова, 2016

фахова

0,5

7

Афанасьєв Олександр Іванович

Постнеклассическая социология и идеалы науки

«Філософія та гуманізм» Одеський національний політехнічний ун-т, Вип 4. http://www.philhum.esy.es/, 2016.
0,5

8

Афанасьєв Олександр Іванович

Діалектика раціонального та ірраціонального

SWorldJournal, 2016

http://www.sworld.com.ua/index.php/ru/e-journal/sworld-journal/2227-6920

Indexed RSCI (РІНЦ) SCIENCE INDEX

0,5

9

Барановская Ольга Миколаївна

Эстетика и искусствоведение: нормативные основания и практика исследования художественного языка

«Філософія та гуманізм» Одеський національний політехнічний ун-т, Вип 3. http://www.philhum.esy.es/, 2016.
0,5

10

Барановская Ольга Миколаївна

Visual Studies: why is it so difficult to perceive form

«Філософія та гуманізм» Одеський національний політехнічний ун-т, Вип 4. http://www.philhum.esy.es/, 2016.
0,5

11

Бородіна Наталія В`ячеславівна.

Філософія у мережі віртуальних освітніх технологій

«Філософія та гуманізм» Одеський національний політехнічний ун-т, Вип 3. http://www.philhum.esy.es/, 2016.
0, 5

12

Бородіна Наталія В`ячеславівна

«Возможные миры Тарантино»: анализ методологических подходов

«Філософія та гуманізм» Одеський національний політехнічний ун-т, Вип 4. http://www.philhum.esy.es/, 2016.
0,5

13

Бородіна Наталія В`ячеславівна

Мем как симулякр смеха в социальных сетях

Докса ВИП. 1 (25)

фахова

0, 5

14

Бородіна Наталія В`ячеславівна

Перспективы трансдциплинарности в применении частнонаучных методов

Докса ВИП. 2 (26)

фахова

0, 5

15

Іванова Євгенія Михайлівна

Права человека в системном понимании


Філософія та гуманізм» Одеський національний політехнічний ун-т, Вип 3. http://www.philhum.esy.es/, 2016.
0, 5

16

Іванова Євгенія Михайлівна

Философия и универсальное образование

«Філософія та гуманізм» Одеський національний політехнічний ун-т, Вип 4. http://www.philhum.esy.es/, 2016.
0, 5

17

Рибка Наталія Миколаївна

Праксеологічний сенс традицій мандрування

Філософія та гуманізм» Одеський національний політехнічний ун-т, Вип 3. http://www.philhum.esy.es/, 2016.
0, 5

18

Рибка Наталія Миколаївна

Почуття самотності як нерозуміння людської сутності

«Філософія та гуманізм» Одеський національний політехнічний ун-т, Вип 4. http://www.philhum.esy.es/, 2016.
0, 5

19

Рибка Наталія Миколаївна

Творчість, креативність та філософські теорії гумору

Докса: Збірник наукових праць з філософії та філології. Вип. . Гносеологічні й антропологічні виміри сміху. – Одеса: ООО Студія «Негоціант», 2016.


фахова

0,5

20

Рибка Наталія Миколаївна

«Креативна деструкція» як управлінська технологія

Перспективи. – 2016. – №.1.

фахова

0,5

21

Рибка Наталія Миколаївна

Ірраціональність та творчість як складові освітньої діяльності

Культурологічний альманах: Випуск 2. Інноваційні технології в культурній галузі. – Вінниця: ТОВ Нілан-ЛТД, 2016. – С.220-222. http://filosof.npu.edu.ua/images/newifon/2016/vydannya/kulturologichnyi-almanah-2016-vypusk2-A5.pdf
0,5

22

Рибка Наталія Миколаївна

Креативность как модус творчества в эпоху глобализации

Творчество как национальная стихия. Смысл творчества: инновации и Dasein: сборник статей / под ред Г.Е. Аляева, О.Д. Маслобоевой. СПб.: Изд-во СПбГЭУ, 2016, – С.140-147.

Indexed RSCI (РІНЦ) SCIENCE INDEX

0,5

23

Янушевич Ірина Анатоліївна


Особенности рефлексии одесского юмора

Докса: Збірник наукових праць з філософії та філології. Вип. . Гносеологічні й антропологічні виміри сміху. – Одеса: ООО Студія «Негоціант», 2016.

фахова

0,5

24

Янушевич Ірина Анатоліївна

Використання феноменологічного аналізу як методології перекладу

Перспективи,

видавництво Південоукраїнський національний. пед. университет ім. Ушинського, 2016г, С.146-152фахова

0,5

25

Янушевич Ірина Анатоліївна

Politician and contemporary tactics of sophistry

«Politicus», Південноукраїнський національний ун-т ім Ушинського жовтень 2016

фахова

0,5

26

Янушевич Ірина Анатоліївна

Особливості правової культури сучасного українського суспільства

«Філософія та гуманізм» Одеський національний політехнічний ун-т, Вип 3. http://www.philhum.esy.es/, 2016.
0,5

27

Янушевич Ірина Анатоліївна

Consciousness, language and problems of communication

«Філософія та гуманізм» Одеський національний політехнічний ун-т, Вип 4. http://www.philhum.esy.es/, 2016.
0,5

публікації (статті) за кордоном

1

Іванова Євгенія Михайлівна

Социальная работа как общественный феномен: эволюция ценностных оснований

«Социальная онтология в структурах теоретического знания». – Ижевск: «Удмуртский университет», 2016.
0,5

в тому числі, у міжнародних науковометричних базах даних (Scopus)
5.1.

Кількість цитувань у виданнях, що входять до науково-метричних баз даних (Scopus)

6. Участь у конференціях, семінарах:

Вид конферен-ції, семінару

Назва конференції, семінару, місто і час проведення

ОНПУ як організатор (співорганізатор)

ОНПУ як учасник

У т.ч. зареєстровані у

МОН


Кіль-кість учас-ників

Кіль-кість доповідей

ПІБ, назва доповіді

Міжнародна

XVIІ Міжнародна науково-практична конференція. «Людина, культура, техніка в новому тисячолітті». Харківський авіаційний інститут,19-20 квітеня, 2016.


2

2

Жарких В.Ю.

Значимость философии прагматизма в условиях современной УкраиныІванова Е.М. Сильные и слабые образовательные системы
Матеріали науково-практичної конференції «Актуальні питання державно - правового розвитку сучасної України» 23-25 червня 2016, ОНПУ.


1

1

Жарких В.Ю.

On plasticity of law in classical legal pragmatism


ХІІ Міжнародна науково-теоретична конференція «О природе смеха».– Одеса, ОНПУ, 21-22 квітня 2016 р.

ОНПУ

ОНПУ
3

3

Жарких В.Ю.

Концепція смеха в философии прагматизма.Барановська О.М.

«Ирония и троллинг в визуальном искусстве»Бородіна Н. В. Мем как симулятор смеха в социальных сетях
Міжнародна науково – практична конференція «Проблеми культурної ідентичності в актуальному мистецтві та музейній практиці». Одеса, 14-16 вересня 2016 р. ОНПУ

ОНПУ2

2

Жарких В.Ю.

Принципи прагматизма в ситуации культурного.Барановська О.М.

«Теоретичні основи художньої критики».

Михаило-Архангельские чтения: Сборник материалов XVII международной научно-практической конференции. листопад, 2016р. Рибница.

1

1

Жарких В.Ю.

Прагматические аспекты проблемы выбора


Міжнародна науково – практична конференція «Актуальні питання державно-правового розвитку сучасної України»:23-25 червня 2016, Одеса.

ОНПУ

ОНПУ
1

1

Афанасьев О.І. Менталитет и правосознание
ІІI Міжнародна науково-практична конференція «Знання. Освіта. Освіченість.»– Вінниця, вересень 2016.


1

1

Афанасьев О.І. Проблема профессиона-лизма в трансдисципли-нарных стратегиях
XII Міжнародні Пригожинськи читання: «Постнеклассическое знание и наследие И. Пригожина, вопросы мышления и познания», ОНМУ, ОНПУ, 30 травня 2016г.

ОНПУ

ОНПУ
4

4

Афанасьев О.І. Гуманитарное знание и стандарты научности. Вып. 12. – Одесса: Печатный дом, 2016.– С.136-141.

Афанасьев О.І. Нарративное объяснение и его сбъекту.

С. 141-147Іванова Є.М. Когнитивная простота и сложность в теории личностных конструктов Дж.Келли

Янушевич І.А. Синергетичес-кий подход к пониманию иноязычного текста.

С.199-205


Міжнародна наукова конференція

другі танчерівські читання

«Спадщина Аристотеля та аристотелізм в історії релігієзнавчої думки»1

1

Бородіна Н. В. Освітня парадигма Аристотеля: чи повинно навчання бути засмученням?
VIII Krakowska Konferencja Kognitywistyczna. - 19-20 marca 2016 roku w Instytucie Psychologii UJ przy ul. Ingardena 6 w Krakowie


1

1

Бородіна Н.В. «Myślenie klipowe” i kreatywność»
Международная научная конференция «Философское знание и вызовы цивилизационного развития» (К 85-летию Института философии Национальной академии наук Беларуси). – М.: ИФНАН Беларуси, 2016


1

1

Бородіна Н.В. Философия как «принятие решений» в игровых образователь-ных методиках
Konferencja Pojęcia - Myślenie - Informacja (PMI) Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 2016-02-27 do 2016-02-271

1

Бородіна Н.В. „Myślenie klipowe” oraz problem efektywności podejmowania decyzji
Konferencja: Film - zwierciadłem duszy rosyjskiej (25 II 2016 r.) Koło Naukowe Kultury Rosyjskiej Uniwersytetu Opolskiego


1

1

Бородіна Н.В. Problem oryginalności w rosyjskim kinie
Міжнародна наукова конференція

«Філософія. Нове покоління», Київ, НаУКМА, 25 березня,

2016р1

1

Бородіна Н.В. Філософія в техничному ВНЗ
Przeszłość i przyszłość prawicy. - Uniwersytet kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydzial nauk historycznych i społecznych. - 13.02.2016.1

1

Бородіна Н.В. Prawica: ukraińskie realia i europejskie tradycje polityczne

С.4-5.

Международная научная конференция «Философское знание и вызовы цивилизационного развития» (К 85-летию Института философии Национальной академии наук Беларуси). Минск, 20161

1

Іванова Є.М.

Философия по расписанию


VIII Международная научно-практическая конференция

«Социальная онтология

в структурах теоретического знания», Ижевск, 20161

1

Іванова Є.М.

Социальная работа как общественный феномен: эволюция ценностных оснований


ІV Научные чтения памяти профессора А. И. Уёмова, посвященные 88-й годовщине со дня его рождения и 50-й годовщине создания Одесской школы системных исследований, 4-5 апреля 2016, Одесса


2

2

Іванова Є.М.

Системно-параметрический анализ рекурсивных систем.Бородіна Н. В. Мова тернарного опису та деякі структуралістські мови опису казкових наративів
Ювілейна ХХІ Міжнародна науково-методична конференція «Удосконалення підготовки фахівців» 21-22 квітня 2016 – Одеса


1

1

Рибка Н.М. Вимога часу: доктор філософії без знання філософії! Частина І, С.123-124.
ІІІ Міжнародна наукова конференція «Методологія та технологія сучасного філософського пізнання». Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського. – Одеса, 2016.


1

1

Рибка Н.М. «Креативна деструкція» української економіки та політики: спроба філософської рефлексії, С.156-158

http://www.edu-trends.info/wp-content/uploads/2016/04/%D0%A0%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0.pdf?c6a0f6
Міжнародна науково-практична конференція: «Філософська антропологія, психоаналіз та арт-терапія: перспективність взаємодії: підхід філософської антропології як метаантропології»,

30–31 березня 2016 р.
1

1

Рибка Н.М. Актуалізація психотерапев-тичної функції філософії К.: Інтерсервіс, 2016. – 206с. С.139-141.

http://www.ifon.npu.edu.ua/ua/vydannia/543-filosofska-antropolohiia-psykhoanaliz-ta-art-terapiia-perspektyvnist-vzaiemodii
II Міжнародна наукова конференція «Смысл творчества: инновации и Dasein» Санкт-Петербург,

16-17 июня 2016 г.
1

1

Рибка Н.М. Креативность как модус творчества в эпоху глобализации
Міжнародна наукова конференція, присвяченої 25-річчю незалежності України: «Актуальні питання державно-правового розвитку сучасної України»,

23-25 червня 2016 р.,

Одеса, Каравела, 172с.


ОНПУ

ОНПУ
3

3

Жарких В.Ю. On plasticity of law in classical legal pragmatism

Рибка Н.М. Проблеми організації роботи наукових колективів в умовах трансформації науки в Україні – м. С. 84-87.

Янушевич І.А.

Пути формирования единых теоретических основ вхождения Украины в систему правовых стандартов ЕС.

С 33-37

III Міжнародна науково-практична конференцїя:

«Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук», видавництво «Молодий вчений», Київ

28-29 жовтня 2016г.1

1

Янушевич І.А. Проблемы истины и правды в современном изобразитель-ном искусстве info@molodyvcheny.in.ua С.143-146
Міжнародна науково-практична конференцїя «Людське співтоваристство, актуальні питання наукових досліджень», Дніпропетровськ,

20 лютого 2016.
1

1

Янушевич І.А. Поведінкові стратегії людини у синиргетично організованому світі

«Відкрите суспільство» -111с., С. 89-92,


XXI Міжнародна науково-практична конференцїя «Управление качеством подготовки специалистов», Одеська державна академія будови та архитектури, 21-22 квітня 2016р


1

1

Янушевич І.А. Викладання філософії іноземною мовою для студентів технічних ВНЗ С. 66-69.
ІІІ Міжнародна науково-практична конференцїя «Людина, суспільство, політика:актуальні виклики сучасності», Одеська юридична академія,12-13лютого ,16.


1

1

Янушевич І.А. Глобальний розвиток та проблеми побудови державності в Україні

С. 122-125.Всеукраїнська

Матеріали науково-практичної конференції «Інформаційна освіта та професійно-комунікаційні технології ХХІ століття», Одеса,

8-9 вересня 2016 р.ОНПУ1

1

Жарких В.Ю.

Кроссультурное взаимодействие в контексте философии гуманистичес-кого прагматизма


Матеріали Всеукраїнської підсумкової науково-практичної конференції за міжнародною участю, Реформування публічного управління: теорія, практика, міжнародний досвід. 28 жовтня 2016 р. - Одеса: ОРІДУ НАДУ.


1

1

Жарких В.Ю.

Проблема «непосредствен-ной и реальной угрозы» в постулатах философии прагматизма


Матеріали Всеукраїнської підсумкової науково-практичної конференції «Феномен тоталітаризму, його прояви та шляхи подолання».– Одеса, ОНУ ім. Мечникова, 13-16 квітня 2016 р.
ОНПУ
1

1

Барановська О.М.

«Відповідальність вченого»


Philosophy: Between Science and Humanities // Національний університет Києво-Могилянська академія. – апрель 2016.


1

1

Бородіна Н. В. Роль філософії в техничному ВНЗ

С. 31-33.


Дни науки философского факультета, – КНУ, 2016.1

1

Бородіна Н. В. Трансформация понятия «креативности» в различных видах мышления

Регіональ-на

II міжнародний науково-методичний круглий стол

«Філософія: Що? Як? Коли?», Одеса, 29 листопада, 2016р.ОНПУ7

7

Жарких В.Ю.

Философия. Что? Где? Когда?Афанасьєв О.І «К вопросу о самостоятель-ной работе студентов»,

Барановська О.М. « Этика, єстетика та логика»
Бородіна Н. В. Ігрові методики викладання філософії

Іванова Є.М.

Философия в интелектуальном пространствеРибка Н.М.

« Філософська єкскурсия як відродженя традеціїної форми викладання»Янушевич І А. «Викладання філософії у ВНЗ»


7. Участь у виставках:

Вид

виставки


(національна, міжнародна)

Назва виставки, місто і час проведення

ОНПУ як організатор

(співорганізатор)ОНПУ як учасник

Кількість експонатів, та назва експоната

Кількість нагород

Кількість експонатів, та назва експоната

Кількість нагород8. Наукове та науково-технічне співробітництво із закордонними організаціями

Детальні дані щодо тематики співробітництва з зарубіжними партнерами (окремо по кожній країні) викласти за формою:Країна партнер (за алфавітом)

Установа - партнер

Тема співробітництва

Документ, в рамках якого здійснюється співробітництво, термін його дії

Практичні результати від співробітництва

Польща

Люблінська політехніка

Дослідження польської мови

Сертификат стажування у обсязі 60 годин

Налагодження зв’язків з університетом Люблінська політехніка

Литва

Университет Витовта Великого

Філософські дослідження

Меморандум про академічну співпрацю №114-006 от 17.12 2014р.

Налагодження зв’язків з університетом Витовта Великого

Росія

Російський гуманітарний ун-т

Гуманітарні дослідження

Рамкова угода на 2014-16 рік

Участь у наукових конференціях

Росія

Санкт-Пітербургський державний ун-т

Гуманітарні дослідження

Усна домовленість об академічних обмінах

Участь у наукових конференціях

Німеччина

Німецький університет Мартіна Лютера м. Галле- Віттенберг

Гуманітарні дослідження

Усна домовленість об академічних обмінах

Налагодження зв’язків з університетом Мартіна Лютера м. Галле- Віттенберг

9.

9.1. Подано заявок на видачу охоронних документів, усього одиниць ─

в тому числі:

- в Україні ─

з них: патентів на винаходи


- за кордоном ─

з них: патентів на винаходи9.2. Отримано охоронних документів, усього одиниць, ─

в тому числі:

- в Україні ─

з них: патентів на винаход

- за кордоном ─

з них: патентів на винаходи


10. Молоді вчені (до 35 років)

10.1.

Чисельність молодих учених, усього

 

10.1.1.

з них: - докторів наук

 

10.1.2.

1 - кандидатів наук

 

10.1.3.

- аспірантів

 

10.1.4.

- докторантів

 

10.1.5.

без ступеня

 

10.4.

Наукові праці, конференції

 

10.4.1.

Опубліковано монографій

 

1)

з них: – відповідно до вимог МОН

 

2)

– за кордоном

 

10.4.2.

Опубліковано підручників

 

1)

з них: – з грифом МОН

 

10.4.3.

Опубліковано навчальних посібників

 

1)

з них: – з грифом МОН

 

10.4.4.

Кількість публікацій (статей), усього одиниць:

 

1)

з них: – статей у зарубіжних виданнях

 

а)

в тому числі: – у міжнародних науковометричних базах даних (Scopus)
10.4.5.

Кількість цитувань у виданнях, що входять до науково-метричних баз даних (Scopus)
10.4.6.

Взято участь у наукових заходах (семінарах, конференціях, симпозіумах)
1)

з них: – всеукраїнських
2)

– міжнародних, всього

Зав. кафедри _____________ проф. Жарких В.Ю.


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка