1. Робоча програма з дисципліни розділена на змістовні модуліСторінка1/10
Дата конвертації31.12.2016
Розмір0.63 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ
Факультет харчових технологій та управління якістю продукції АПК
Кафедра гігієни тварин та санітарії ім. професора

А.К. Скороходька

ЗАТВЕРДЖУЮ”

Декан факультету

харчових технологій та управління якістю продукції АПК

д.т.н.___________Баль-Прилипко Л.В.

“______”_______________2015 р.


НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКСз диcципліни „Ветеринарна санітарія та гігієна переробки продукції тваринництва ”
для підготовки фахівців ОКР „Магістр” ”
Спеціальність – 8.18010010 – “Якість, стандартизація та сертифікація„

Підготували: Кос´янчук Н.І., к. вет. н., доцентКИЇВ – 2015

ЗМІСТ

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОГО КОМПЛЕКСУ

1. Робоча програма з дисципліни розділена на змістовні модулі ..

2. Конспекти лекцій відповідального НПП за викладення дисципліни …..

3. Підручники, навчальні посібники, методичні рекомендації щодо

Вивчення дисципліни ……………………………………………………….

Форма № Н - 3.04
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І

ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ
Кафедра гігієни тварин та санітарії ім. професора А.К. Скороходька

ЗАТВЕРДЖУЮ”

Декан факультету

харчових технологій та управління якістю продукції АПК

д.т.н.___________Баль-Прилипко Л.В.

“______”_______________2015 р.
РОЗГЛЯНУТО І СХВАЛЕНО

на засіданні кафедри гігієни тварин

та санітарії ім. професора А. К. Скороходька

Протокол №9 від 06.05. 2015р.

Завідувач кафедри

_____________проф. Захаренко М.О.РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Ветеринарна санітарія та гігієна переробки продукції тваринництва

напрям підготовки 18.01 « Спеціальні категорії»

Спеціальність 8.18010010 – «Якість, стандартизація та сертифікація»

Факультет харчових технологій та управління якістю продукції АПК

Розробники: Кос’янчук Н.І.
Київ – 2015 р.

  1. Опис навчальної дисципліни

Ветеринарна санітарія та гігієна переробки продукції тваринництва )

Галузь знань, напрям підготовки, спеціальність, освітньо-кваліфікаційний рівень


Освітньо-кваліфікаційний рівень


ОКР Магістр

(бакалавр, спеціаліст, магістр)Напрям підготовки


18.01 « Спеціальні категорії»

Спеціальність

8.18010010 – “Якість, стандартизація та сертифікація„


Характеристика навчальної дисципліни


Вид

вибіркова

Загальна кількість годин

108

Кількість кредитів ECTS

3

Кількість змістових модулів

3

Форма контролю

залік


Показники навчальної дисципліни для денної форми навчання
денна форма навчання

заочна форма навчання

Рік підготовки

2015/2016

2015/2016

Семестр

3

3

Лекційні заняття

10

10

Практичні, семінарські заняття

____10__ год.

____10__ год.

Лабораторні заняттяСамостійна робота

88 год

88 год

Індивідуальні завдання

____.

Анотація робочої навчальної програми з дисципліни:

" Ветеринарна санітарія та гігієна переробки продукції тваринництва


для спеціальності - 8.18010010 – “Якість, стандартизація та сертифікація


Як самостійне направлення, дисципліна надає поглибленні знання методів встановлення обов’язкових санітарно-гігієнічних вимог до технології переробки м’ясо- та молокопродуктів, включаючи основну сировину, харчові добавки, допоміжні матеріали для їх вироблення, санітарні вимоги до процесів їх виробництва, зберігання і транспортування.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка