1. Результати наукової діяльності державної установи «Кримський державний медичний університет імені С. І. Георгієвського» у 2013 роціСторінка1/3
Дата конвертації11.05.2017
Розмір0.52 Mb.
  1   2   3


1. Результати наукової діяльності державної установи «Кримський державний медичний університет імені С. І. Георгієвського»

у 2013 році.

У 2013 році в проведенні наукових досліджень брав участь професорсько-викладацький склад Державної установи «Кримський державний медичний університет імені С.І. Георгієвського» у кількості 883 осіб, зокрема 104 доктора наук і 445 кандидатів наук. Штатних працівників науково-педагогічної діяльності працювало 737 осіб, з яких 93 – доктора наук, 401 – кандидати наук. На сьогодні серед викладачів закладу: 1 член-кореспондент НАМН України, 4 Академіки наук вищої школи України, 6 Заслужених діячів науки і техніки України та 15 Заслужених діячів науки і техніки АР Крим; 14 Заслужених лікарів України і 34 Заслужених лікаря АР Крим, 3 Заслужені працівники освіти України і 13 Заслужених працівників освіти АР Крим; 1 Заслужений працівник культури України; 2 Заслужених працівника культури АР Крим; 1 Заслужений юрист АР Крим; 17 фахівців КДМУ є академіками й член-кореспондентами зарубіжних і міжнародних академій. 20 фахівців університету є лауреатами різноманітних премій АР Крим.

У 2013 році у КДМУ імені С. І. Георгієвського на 57 кафедрах 5 факультетів виконувалось 57 науково-дослідних кафедральних тем, з яких 9 завершились, 44 – перехідні. 5 конкурсних наукових робіт із найбільш актуальних напрямків виконувались у межах програм, що фінансуються МОЗ України в обсязі 345,0 тисяч гривень, у тому числі з програми фундаментальних досліджень – 48,0 тис. грн. і з програми прикладних досліджень – 297,0 тис. грн. У 2013 році заплановано виконання 13 нових наукових тем. Проводилися наукові дослідження на госпдоговірній та грантовій основі, загальна вартість яких за 2013 рік склала 724,9 тис. грн.

У 2013 році в університеті буде виконуватися 49 науково-дослідних робіт і планується почати ще 10 наукових програм. У межах цих колективних тем виконуються понад 200 індивідуальних дисертаційних та пошукових робіт. Виконуються ці роботи на базі ЦНДЛ, профільних кафедральних лабораторій при комплексації з провідними науково-дослідними та клінічними лабораторіями України та зарубіжних країн. Відмічається тенденція до міжнародного комплексування наукових досліджень навколо актуальних і пріоритетних напрямків розвитку медичної науки.

Виконання основних наукових досліджень виконується на базі центральної науково-дослідної лабораторії та відділення лабораторних досліджень навчально-науково-лікувального комплексу КДМУ, які атестовані на проведення вимірювань у сфері розповсюдження державного метрологічного контролю. Лабораторії атестовані у грудні 2012 році на 5 років (Свідоцтва про атестацію 021/12 та 022/12 від 12 грудня 2012 року). В рамках ЦНДЛ атестовано 11 відділень, які забезпечують проведення наукових досліджень і виконання діагностичних тестів в різноманітних наукових галузях. Крім того, Державна установа «Кримський державний медичний університет імені С. І. Георгіївського» отримала свідоцтво про внесення до Державного реєстру наукових установ, яким надається підтримка держави (Свідоцтво ВВ № 01724 від 28 листопада 2012 р.).

На базі університету протягом року проведено згідно з реєстром МОЗ України 8 наукових конференцій державного і міжнародного рівні. У роботі цих форумів прийняло участь більше 1900 фахівців, з яких понад 700 іногородніх та іноземних учасників з 11 країн світу. Окрім того проведені факультетські наукові конференції, а також кафедральні та між кафедральні наукові симпозіуми за різноманітними напрямками.1.1. Технічне забезпечення наукової бази, розвиток інфраструктури та придбання обладнання.
Площа, на якій розташовано університет, складає загалом 16,518 га. Загальна площа 16 корпусів, які обліковуються на балансі закладу, становить 62930 кв. м., площі кафедр на клінічних базах налічують 42722,4 кв. м. Аудиторна навчальна площа складає 34985,2 кв. м. У навчальних корпусах на території закладу розташовані 27 кафедр, 12 лекційних аудиторій, великий і малий актові зали, наукова бібліотека, 3 електронні читальні зали, 26 комп’ютерних класів і інші підрозділи.

З метою підвищення якості освіти і з урахуванням розвитку новітніх навчальних технологій у КДМУ імені С. І. Георгієвського постійно вдосконалюється забезпечення навчального процесу сучасними засобами – комп’ютерами, проекторами тощо. Лекції супроводжуються презентаціями за допомогою мультимедійних проекторів. На даний час комп’ютерний парк КДМУ імені С.І. Георгієвського налічує 1037 комп’ютерів, у навчальному процесі використовується 827, до мережі Internet підключено 381 комп’ютер. Таким чином, на 100 студентів припадає 19,7 комп’ютерів.

Сьогодні комп’ютери всіх навчальних корпусів університету об'єднані в єдину корпоративну мережу, яка постійно модернізується з метою прискорення дії. У закладі створено Тестовий центр, комп’ютери якого оснащено тестовою Win-оболонкою, що розроблена фахівцями закладу і дозволяє студентам готуватися до тестових іспитів.

Для забезпечення проведення лекцій на сучасному рівні за допомогою мультимедійних презентацій в університеті використовуються проектори, чисельність яких щорічно зростає. На цей час їх кількість складає 65 штук.

З 2005 року у КДМУ імені С.І. Георгієвського функціонує власна клініка – навчально-науково-лікувальний комплекс, який розташований на території закладу і займає площу 6237,5 кв. м. Клініка відповідає всім сучасним стандартам медицини та не поступається клінікам при інших університетах країни. Завдяки найсучаснішому медичному обладнанню проводяться різноманітні діагностичні дослідження, лабораторні дослідження здійснюються в унікальній імунологічній лабораторії. У клініці працюють провідні фахівці та викладачі університету. Студенти вузу мають можливість набути найважливіших сучасних знань і навичок при навчанні на базі цієї клініки.

38 клінічних кафедр КДМУ імені С.І. Георгієвського розташовано на 51 клінічної бази. Відділення міських і республіканських лікарень, диспансерів, спеціалізованих центрів, клінічних санаторіїв на базах яких розміщено ці кафедри, оснащено сучасним лікувально-діагностичним обладнанням.

Наукове обладнання включає понад 2500 одиниць загальною вартістю понад 17,0 млн.грн. Протягом останніх років і у 2013 році зміцнювалася матеріально-технічна база наукових лабораторій. Наукові дослідження виконуються з використанням найсучаснішого проточного цитофлуориметра, атомного абсорбціометра, трасмісійного і растрового електронних мікроскопів. Для автоматичного аналізу та візуалізації морфологічних досліджень використовуються сучасні цифрові цитоморфологічні комплекси, скануючий спектрофотометр, обладнання для УЗД діагностики, кардіомоніторування та інше сучасне обладнання. Придбані новий сучасний мікроскоп для проведення імуногістохімічних досліджень, нові ендоскопічні відеосистеми, мікроскопи, гематологічний аналізатор, автоклав та інше обладнання. Всього за 2013 рік придбано лікувально-діагностичне і лабораторне устаткування на суму понад 3 млн грн. Крім того, для проведення наукових робіт придбано реактивів вартістю понад 100 тис. грн. Все це дозволяє оптимізувати рівень наукових досліджень, перевести їх на новій якісний рівень.

1.2. Підготовка наукових і науково-педагогічних кадрів

У 2013 році співробітниками КДМУ імені С.І. Георгієвського захищено 6 докторських і 31 кандидатська дисертація. Затверджено ВАК України 6 докторських і 47 кандидатських дисертацій, ще 4 докторські і 15 кандидатських дисертаційних робіт знаходяться на розгляді в експертних вчених радах ДАК.

У вузі протягом року на бюджетної основі в очній і заочній аспірантурі навчається 44 громадяни України; у магістратурі – 53 громадянина України; у клінічній ординатурі – 87 громадян України. У 2013 році аспірантуру закінчили 11 аспірантів, які подали до захисту або захистили дисертаційні роботи. Магістратуру закінчили 22 магістранта. Клінічну ординатуру успішно закінчили 37 осіб. Виконано план прийому до аспірантури, магістратури та клінічної ординатури на 2013 рік. В очну аспірантуру прийнято 11 осіб, у заочну аспірантуру – 3 особи, у магістратуру 14 інтернів, у клінічну ординатуру 30 осіб.

Крім того, на комерційній основі навчалось в аспірантурі 1 громадянин України і 5 іноземних громадян, в магістратурі – 1 громадянин України і 10 іноземних громадян, в клінічної ординатурі – 1 громадянин України і 56 іноземних громадян. З них у 2013 році успішно закінчив аспірантуру 1 громадянин України, магістратуру – 6 іноземних магістрантів. Зараховано до аспірантури у 2013 році на комерційний основі 1 громадянин України і 2 іноземних громадянина, до магістратури – 1 громадянин України і 6 іноземних громадян, до клінічної ординатури – 1 громадянин України і 19 громадян іноземних держав.

Починаючи з 2012 року в університеті працюють 3 спеціалізовані вчені ради.

Вчена рада Д 52.600.01 затверджена наказом МОН України № 893 від 04.07.2013 р. У раді проводиться захист докторських і кандидатських дисертацій зі спеціальностей: 14.01.02 – внутрішні хвороби; 14.01.10 – педіатрія; 14.01.11 – кардіологія. Склад ради: 19 осіб, із них докторів наук – 18 (за спеціальністю «Внутрішні хвороби» - 7 осіб, за спеціальністю «Педіатрія» - 6 осіб, за спеціальністю «Кардіологія» - 6 осіб.

Голова: доктор медичних наук, професор Каладзе Миколай Миколайович.

Вчений секретар: кандидат медичних наук, доцент Смуглов Євген Павлович.

За 2013 рік на засіданнях спеціалізованої вченої ради відбувся захист 5 кандидатських дисертацій.Вчена рада Д 52.600.02 затверджена наказом МОН України № 893 від 04.07.2013 р. У раді проводиться захист докторських і кандидатських дисертацій зі спеціальностей: 14.03.01 – нормальна анатомія; 14.03.02 – патологічна анатомія; 14.03.09 – гістологія, цитологія й ембріологія. Склад ради: 18 осіб, із них докторів наук – 18 (по 6 осіб кожної спеціальності).

Голова: доктор медичних наук, професор Бабанін Анатолій Андрійович.

Вчений секретар: доктор медичних наук, доцент Мороз Геннадій Олександрович.

За 2013 рік на засіданнях спеціалізованої вченої ради відбувся захист 2 кандидатських дисертацій.

Починаючи з 2012 року в КДМУ імені С.І, Георгієвського функціонує спеціалізована вчена рада Д 53.610.01, яка відкрита спільно з КРУ «НДІ фізичних методів лікування і медичної кліматології імені І.М. Сеченова» і затверджена наказом МОН України № 1049 від 26.09.12 р. Термін дії затверджено на 2 роки з правом проведення захисту докторських і кандидатських дисертацій зі спеціальностей: 14.01.27 – пульмонологія і 14.01.33 – медична реабілітація, фізіотерапія та курортологія.

Склад ради: 15 осіб, з яких 14 - доктора наук з певних спеціальностей. (за спеціальністю «Пульмонологія» – 8 осіб і «Медична реабілітація, фізіотерапія та курортологія» – 7 осіб).

Голова: доктор медичних наук Савченко Валентин Михайлович.

Вчений секретар: кандидат медичних наук, доцент П’янков Олександр Федорович.

За 2013 рік на засіданнях спеціалізованої вченої ради відбувся захист 3 докторських та 7 кандидатських дисертацій.

1.3. Наукові публікації, видавнича діяльність та наукова бібліотека
Результати наукових досліджень співробітників КДМУ опубліковано у 2013 році у вигляді 20 монографій, 11 підручників, 107 навчальних посібників та інших навчальних видань, 27 з яких видано англійською мовою. Затверджено та видано 3 методичні рекомендації і 11 інформаційних листів. В реєстрі галузевих нововведень опубліковано 40 нововведень. Також результати опубліковані у вигляді 1192 статей у журналах і збірках, переважно фахових віданнях ВАК України, і у 1112 тезах конференцій. В закордонних виданнях опубліковано 213 статей та 205 тез у матеріалах закордонних конференцій.

За останній рік з листопада 2012 року по жовтень 2013 року значно збільшилась (на 11,3 %) кількість наукових публікацій провідних вчених КДМУ, що відображаються в наукометричної базі Scopus (з 99 до 112). Причому кількість посилань на наукові статі співробітників університету за цій період виросла на 42 відсотка (з 161 до 228), що свідчить про значне підвищення інтересу до наукових результатів, отриманих при проведенні наукових досліджень вченими КДМУ. В зв’язку з цім сумарний індекс Гіршу університету у базі Scopus підвісився з 7 до 8, а КДМУ піднявся в рейтинги університетів України за даними наукометрічної базі Scopus з 50 на 48 місце.

На виконання наказу МОЗ України від 22.06.2010 № 502 стосовно підготовки національних підручників викладачі КДМУ імені С.І. Георгієвського беруть участь у створенні навчальної літератури спільно з викладачами інших медичних ВНЗ.

За звітний період видана наступна навчальна література, яка отримала відповідні грифи на видання МОЗ і МОН України, співавторами яких є професора та доценти університету.

Підручник «Dermatology. Venereology» під ред. проф. Степаненко М.І., співавтори – завідувач кафедри шкірних та венеричних хвороб професор Притуло О.О., доцент цієї кафедри Прохоров Д.С.

Підручник «Клиническая фармакология» під ред. проф.


О.Я. Бабака, проф. О.М. Біловола, проф. І.С. Чекмана, співавтор – завідувач кафедри клінічної фармації, фармакотерапії доцент Коняєва О.І.

Підручник «Основи екології» за ред. проф. Бардова В.Г., проф. Федоренко В.І. – співавтор завідувач кафедри гігієни загальної з екологією професор Шибанов С.Е.

Навчальний посібник «Внепищеводные и атипичные проявления гастроэзофагеальной рефлюксной болезни» – автори професор Ткач С.М., завідувач кафедри терапії та сімейної медицини професор Кляритська І.Л., асистент цієї кафедри к.м.н. Балабанцева Г.П.

Підручник «Епідеміологія» за ред. проф. Колеснікової І.П. – співавтор професор кафедри інфекційних хвороб Гафарова М.Т.

Навчальний посібник «Практикум по обучению письменной речи» викладачів КДМУ імені С.І. Георгієвського Шаповалової О.Ю., Лугіна І.А., Фільцової М.С., Білик М.П., Суржиної В.А., Журомської Л.І., Журочко О.І., Павленко М.І., Пономаренко О.О.

«Ембріологічний словник» – співавторами є завідувач кафедри нормальної анатомії професор Пикалюк В.С., асистент Макаліш Т.П.

Перший і третій томи підручника «Анатомия человека» під ред. проф. Ковешнікова В.Г. – співавтор завідувач кафедри нормальної анатомії професор Пикалюк В.С.

Підручник «Фізіотерапія» за ред. проф. О.А. Владимирова, проф. Г.М. Пономаренко, а також завідувача кафедри фізіотерапії професор В.В. Єжова.

Підручник «Фармакология» під ред. проф. І.С. Чекмана – співавтор завідувач кафедри фармакології професор Сапегін І.Д.

Підручник «Фармакотерапия» під ред. проф. Крайдашенко О.В., Купновицької І.Г., Кліща І.Н., Лизогуба В.Г. – співавтори завідувач кафедри клінічної фармації, фармакотерапії доцент Коняєва О.І., доцент цієї кафедри Матвєєв О.В.

Підручник «Психіатрія» під ред. Козідубової В.М., Кузнецова В.М., Вербенко В.А., Юр’євої Л.М., Фільца О.О., Бабюка І.О. – співавтор завідувач кафедри психіатрії, наркології, психотерапії професор Вербенко В.А.

Підручник «Пропедевтика ортопедичної стоматології» під ред. П.С. Фліса. – співавтор завідувач кафедри ортопедичної стоматології професор Жадько С.І.

Перероблені, доповнені та видані навчальні посібники з грифом МОН України «History of Medicine» (доцент Сухарєва І.О.. Григор’янц А.В.), «History of Ukrainian Culture» і «Культурологія» (завідувач кафедри українознавства доцент Сугробова Ю.Ю.

Протягом 2013 року співробітниками КДМУ отримано 74 патенту на корисні моделі та винаходи, подано 96 заявок на передбачувані корисні моделі. Ще 32 наукові розробки, що захищена патентами і мають важливе медичне і соціальне значення, як нововведення університету подано до Реєстру медико-біологічних і науково-технічних нововведень.

З метою більш повного та своєчасного оприлюднення результатів наукових досліджень, насамперед, співробітників Кримського державного медичного університету ім. С. І. Георгіївського, продовжувалось у 2013 році видання науково-медичних журналів, які внесено до переліку наукових фахових видань.

Журнал «Таврический медико-биологический вестник» засновано в 1998 році як видання для публікацій актуальних наукових праць (статей, оглядів) з проблем теоретичної та практичної медицини, а також питань сучасної біології. Видання з 2010 року внесено до нового переліку фахових видань України. Журнал має власну сторінку на сайті (http://www.csmu.edu.ua) у всесвітній мережі Internet, поштову електронну скриньку (tmbv@csmu.strace.net), надсилається у провідні наукові бібліотеки України й інше. Журнал входить до наукометричної бази «Google Академія». Загальний тираж за рік складає 2000 примірників.

Замість збірнику наукових праць «Проблеми, досягнення та перспективи розвитку медико-біологічних наук і практичної охорони здоров`я» в 2010 році зареєстровано нове видання «Кримський журнал експериментальної та клінічної медицини» (Свідоцтво КВ № 17219-5989Р від 25.10.2010 р.), який являється правоприємником заснованої в 1932 році збірки університету. У 2011-2012 році видано перші номери журналу, присвоєно міжнародний код ISSN 2224-6444 та видання подано втрете для внесення його до переліку фахових видань України. В 2013 році до роботи в редакційній колегії залучені провідні іноземні науковці з США, Японії, Канади, Польщі, що значно покращить рецензування наукових статей і допоможе інтегруватись на міжнародних наукометричних баз. Крім цього для більш широкої міжнародної наукової інтеграції з 2013 року всі номери журналу публікуються на англійській мові.

За участю Кримського державного медичного університету продовжено регулярний випуск фахових видань з біології та медицини — журналів «Вісник фізіотерапії та курортології», «Асклепій», «Таврійський журнал психіатрії», «Кримський терапевтичний журнал». Спільно з товариством морських лікарів продовжено видання науково-практичного журналу «Вестник морского врача».

Оптимальні умови для навчання студентів створено й у бібліотеці університету. Наукова бібліотека закладу займає площу 999,9 кв. м., книгосховище – 120,4 кв. м, площа великого читального залу складає 342,7 кв. м. Наукова бібліотека має 7 читальних залів на 284 посадкових місця, у т.ч. 3 електронних читальних зали на 38 робочих місць.

Довідково-інформаційний фонд наукової бібліотеки складає більш як півмільйона (577325 прим.) книг, періодичних і реферативних видань. Фонд літератури на іноземних мовах становить 76723 прим. У поточному році придбано 3754 прим. нової літератури і університет отримував 139 найменувань періодичних видань. Упродовж року послугами бібліотеки користуються 8500 читачів.


1.4. Патентно-ліцензійна діяльність
У 2013 році вченими університету було подано до ДП «Український інститут промислової власності» 96 заявок на винаходи та корисні моделі, було отримано 74 патента України. Співробітниками університету також подано 35 заявок на реєстрацію авторського права на наукові твори та отримано 27 свідоцтв про реєстрацію авторського права в Державної службі інтелектуальної власності України. Запатентовані наукові розробки стосуються нових методів діагностики, лікування, пристроїв та речовин. Вони містять основні результати як науково-дослідних робіт, що фінансуються за рахунок держбюджету, так і ініціативних НДР.

За останні рокі успіхи вчених університету у сфері інтелектуальної власності підтверджені наступними міжнародними нагородженнями у різних номінаціях.

24 квітня 2013 року у Державному підприємстві «Український інститут промислової власності» відбулися урочистості з нагоди святкування Міжнародного дня інтелектуальної власності, де за результатами Всеукраїнського конкурсу "Винахід року-2012" співробітники ДУ "Кримський державний медичний університет імені С. І.Георгіївського" проф. Пикалюк В.С. та Шадуро Д.В. отримали грамоти та кубок переможців конкурсу в регіональній номінації. Ця нагорода свідчить про визнання наукових розробок науковців нашого університету та про їх високий інтелектуальний потенціал, поліпшує імідж університету та його винахідників.

У вересні 2013 р. в м.Севастополь пройшов IX Міжнародний салон винаходів і нових технологій "Новий час" і IX Міжнародноий конкурс молодіжних інновацій і розробок, в якому брали активну участь новатори з більш ніж з 42 країн світу. На цьому конкурсі ДУ «КДМУ імені С.І.Георгієвського» були представлені 4 інновації, які захищені патентами України та одержані науковцями нашого університету.

Професор В.С. Пикалюк, А.О. Столоногов отримали диплом та золоту медаль на IX міжнародному салоні винаходів і нових технологій «Новий час» м. Севастополь, 2013 р.

Асистент Сатаева Т.П. була нагороджена 2-ма золотими медалями за участь у міжнародних виставкових салонах "Новий час", м. Севастополь та International Warsaw Invention Show - 2013.

Це високе міжнародне визнання досягнень ДУ «Кримський державний медичний університет імені С.І.Георгієвського» у сфері інтелектуальної власності.

Науковці університету представили свої проекти, що захищені патентами України, на щорічну Ярмарку інноваційних технологій, м. Сімферополь, що проходила у квітні 2013 р., був отриманий диплом за плідну науково-дослідну роботу в галузі медицини.

У цьому році співробітники ДУ «КДМУ імені С.І.Георгієвського» також прийняли участь у Всеукраїнському конкурсі „Винахід року - 2013”. На конкурс до Державної службі інтелектуальної власності було подано 15 найбільш вагомих і перспективних наукових розробок, що захищені чинними патентами України.

В рамках участі V міжнародного симпозіуму «Трансфер технологій: від науки до бізнесу», що був проведений у м. Алушта 15-21 вересня, 2013 р. науковці університету презентували свої інноваційні проекти: «Економічне обгрунтування впровадження біолюмінесцентних технологій на основі світних бактерій Чорного та Азовського морів та фармацевтичний аналіз», автори Кацев А.М., Сафронюк С.Л., Прилепа Л.М.,


«Інноваційні розробки в медицині: проблеми впровадження і можливості трансферу технологій» Кубишкін А.В., Плотнікова М.А., Бісюк Ю.А., Матвєєв О.В. та інш.

В рамках участі у XVIII міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми і перспективи інноваційного розвитку економіки», що проходила з 30 вересня по 6 жовтня 2013 р. в рамках Міжнародного економічного форуму «Нова економіка», м. Ялта, науковцями університету були представлені доклади, що стосуються найбільш перспективних інноваційних розробок, що захищені патентами України на корисні моделі та винаходи.

Співробітники ДУ «КДМУ імені С.І. Георгієвського» також брали активну участь у ХVII Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання розвитку інноваційної діяльності», вересень 2013 р., м.Алушта, де були розглянуті питання стану, проблем та перспектив інноваційної політики держави і регіонів, комерціалізації інтелектуальної власності, досвіду створення інноваційних структур, ролі міжнародної технічної допомоги в інноваційному розвитку регіонів та
ролі вищої школи в розвитку інноваційної діяльності, практичні питання інноваційної діяльності та інш.

Були представлені доповіді на ХVI Міжнародної науково-практичної конференції «Захист прав інтелектуальної власності», 11-15 червня 2013, м. Алушта, де були розглянуті наступні питання: особливості правової охорони об'єктів права інтелектуальної власності у медицині та фармацевтики, комерціалізація об'єктів права інтелектуальної власності, трансфер технологій, особливості викладання у вищих навчальних закладах дисципліни «Інтелектуальна власність».

В 2013 р. ДУ «КДМУ імені С.І. Георгієвського» приймав участь у фестивалі науки, м. Сімферополь, у якому брали участь більш 20 співробітників університету, отриманий диплом за плідну науково-дослідну роботу в галузі медицини.

У 2013 році в Реєстре медико-биологічних та науково-технічних нововведень було опубліковано 40 наукових розробок співробітників ДУ «КДМУ імені С.І. Георгієвського», що захищені патентами та які мають важливе медичне та соціальне значення, а також економічну ефективність.

У 2013 році 32 наукові розробки, що захищені патентами та були розглянути і узгоджені профільними проблемними комісіями, додані до Реєстру медико-биологічних та науково-технічних нововведень як нововведення ДУ «Кримський державний медичний університет імені С.І.Георгієвського», які будуть опубліковані у 2014 р.

Наукові співробітники ДУ «КДМУ імені С.І.Георгієвського» постійно беруть участь в різних міжнародних та вітчизняних конкурсах, виставках, форумах і ярмарках винаходів і інновацій з метою популяризації своїх наукових розробок та подальшого впровадження результатів своєї інтелектуальної праці, що сприяє залученню до винахідницької діяльності молодих науковців, залученню до них уваги вітчизняних та іноземних інвесторів.

Найбільш активними у винахідницької діяльності за 2013 рік були наступні кафедри:

кафедра травматології та ортопедії з курсом нейрохірургії (зав. каф. - проф. Куценко С.М. ), співробітники якої подалі 8 заявок на винаходи та корисні моделі, отримано 9 патентів, отримано 6 свідоцтв про реєстрацію авторського права на наукові твори;

кафедра хирургії № 2 – (зав. каф. - проф. Ільченко Ф.М.), співробітники якої патентують наукові результати поглиблених досліджень людей із різними формами хірургічних ендокринних захворювань, що дозволить покращити діагностику та лікування цієї складної категорії хворих. Було отримано у 2013 р. 7 патентів України на корисні моделі, подано до Укрпатенту 7 заявок на винаходи та корисні моделі;

кафедра внутрішньої медицини спільно з лабораторією клінічної імунології та лабораторією морфології ЦНДЛ ( зав.каф. – проф. Білоглазов В.А., зав. лаб. к.б.н. Гордієнко А.І.), співробітники якої подалі у 2013 році до Укрпатенту 3 заявки на корисні моделі та отримали 1 патент, 4 свідоцтва про реєстрацію авторського права на наукові твіри;

кафедра патологічної фізіології (зав.каф. – проф. Кубишкін А.В.), науковці якої патентують способи діагностики й лікування системних патологічних станів; методів оцінки розвитку синдрому системної запальної реакції, що сприяє покращенню діагностики і прогнозу розвитку екстремальної патології та оцінки ефективності використання лікувальних заходів, що в свою чергу дозволить підвищити якість діагностики і лікування хворих, вони подали до Укрпатенту 4 заявки на корисні моделі, отримано 1 патент;

кафедра хирургії № 1 (зав. каф. - проф. Костирной В.В.), співробітники якої патентують розробки, що відносяться до діагностики та лікування хірургічних захворювань черевної стінки, черевної порожнини та їх найважливіших ускладнень (7 патентів України на корисні моделі, 4 заявки на корисні моделі та винаході);

кафедра нормальної фізіології спільно з лабораторією фізіології й екологічної медицини ЦНДЛ (зав.каф. – проф. Євстаф’єва О.В.) здійснюють патентування способів комплексної оцінки екологічного ризику для здоров`я людини, вони подали до Укрпатенту 3 заявки на корисні моделі та одержали 1 патент;

кафедра мікробіології (зав.каф. – проф. Криворутченко Ю.Л.), співробітники якої подалі 2 заявки на корисні моделі, що стосуються використання штамів, а також нових мікробіологічних критеріїв оцінки ризику виникнення та характеру розвитку опортуністичних інфекцій у хворих на вторинні імунодефіцити, у тому числі ВІЛ-інфікованих і хворих на важку терапевтичну та хірургічну патологію. Було одержано у 2013 році співробітниками кафедри 2 патента;

кафедра нормальної анатомії (зав. каф. - проф. Пикалюк В.С.), співробітники якої патентують розробки, що відносяться до онтогенетичних особливостій морфофункціональних характеристик і регенераторних потенцій різних органів і систем при введенні ксеногенної спинномозкової рідини (отримано 2 патента України, подано 2 заявки на корисні моделі);

кафедра педіатрії з курсом фізіотерапії ( зав.каф. - професор Каладзе М.М.) та кафедра педіатрії з курсом дитячих інфекційних хвороб (зав.каф. - проф. Лагунова Н.В.) (4 патента України на корисні моделі, 3 заявки на винаходи та корисні моделі, 4 свідоцтва про реєстрацію авторського права на наукові твори);

кафедра шкірних та венеричних хвороб (зав.каф. - професор Притуло О.О.), співробітники якої проводять дослідження, що стосуються діагностики, лікування та реабілітації деяких шкірних і венеричних захворювань (отримано 2 патента України, подано 2 заявки на корисні моделі, 2 свідоцтва про реєстрацію авторського права на наукові твори);

кафедра хірургічних хвороб ФПО (зав.каф. - професор Старосек В.М.), співробітники якої здійснюють розробку перспективних методів профілактики, діагностики та лікування періопераційних ускладнень захворювань та травм у невідкладній абдомінальній хірургії (отримано 2 патента України, подано 3 заявки на корисні моделі);

кафедра нервових хвороб з курсом неврології ФПО (зав.каф. - професор Корсунська Л.Л.), співробітники якої проводять дослідження, що стосуються розробки і удосконалення методів діагностики, лікування і профілактики захворювань нервової системи (отримано 2 патента України, подано 3 заявки на корисні моделі);

кафедра дитячої стоматології (зав.каф. - доцент Колесник К.О.), співробітники якої проводять дослідження епідеміології, тактикаилікування та профілактики основних стоматологічних захворювань у дітей соматичною патологією - 2 патента України на корисну модель, 5 заявок на корисні моделі);

кафедра хірургічної стоматології (зав.каф. - професор Безруков С.Г.), співробітники якої проводять дослідження, що стосуються комплексної профілактики ускладнень хірургічного лікування стоматологічних хворих (2 патента України на корисні моделі, 2 заявки на корисні моделі);

кафедра стоматології ФПО (зав. каф. - проф. Романенко І.Г.), співробітники якої розроблюють нові засоби лікування та профілактики стоматологічних захворювань ( 2 патента України на корисні моделі, 1 заявку на корисну модель);

кафедра психіатрії, наркології і психотерапії з курсом загальної і медичної психології (зав.каф. – проф. Вербенко В.А.), співробітники якої проводять дослідження клінічного та патогенетичного поліморфізму психічних та поведінкових розладів ( 3 заявки на корисні моделі);

кафедра терапії та сімейної медицини (зав.каф. – проф. Кляритська І.Л.), співробітники якої патентують способи діагностики, лікування і профілактики захворювань органів травлення і сукупної патології та проводять дослідження, що стосуються оптимізації діагностики, лікування та профілактики поєднанної патології в клініці внутрішніх хвороб (1 патент України на корисну модель, 2 заявки на корисні моделі);

кафедра онкології (зав.каф. – проф. Пащенко С.М.) (4 патента України на корисні моделі, 3 заявки на корисні моделі);

кафедра терапевтичної стоматології (зав.каф. - доцент Дурягіна Л.Х.), співробітники якої займаються проблемами профілактики, клінічними особливостями й лікуванням стоматологічних захворювань у пацієнтів з фоновою патологією ( 2 заявки на корисні моделі);

кафедра ортопедичної стоматології (зав. каф. - проф. Жадько С.І.), співробітники якої патентують розробки, що відносяться до сучасних технологій ортопедичного лікування часткової та повної відсутності зубів із супутньою патологією (1 патент України на корисну модель, 1 заявка);

кафедра фтизіатрії і пульмонології (зав.каф. – проф. Гришин М.М.), співробітники якої займаються розробкою методів діагностики й реабілітації хворих на туберкульоз і неспецифічні захворювання легень у поєднанні з патологією інших органів і систем (3 патента України на корисні моделі, 3 заявки на корисні моделі);

кафедра фізіотерапії та курортології (зав.каф. – проф.Єжов В.В.) патентує нові методи еферентної і адітівної фізіотерапії у відновлювальному лікуванні і профілактиці метаболічного синдрому при поєднаной кардіальной патології (2 патента України на корисні моделі, 2 заявки на корисні моделі, 2 свідоцтва про реєстрацію авторського права на наукові твори);

кафедра пропедевтики внутрішньої медицини (зав.каф. – проф. Круті-ков Є.С.), співробітники якої займаються розробкою методів діагностики, лікування та профілактики захворювань органів травлення і нирок, поєднаних із порушенням інших органів і систем (1 патент України на корисну модель, 1 заявку на корисну модель);

кафедра лікувальної фізкультури і спорт. медицини з курсом фізіотерапії (зав. каф. - проф. Мороз Г.О.), співробітники якої патентують розробки, що відносяться до використання фізіотерапевтичних факторів та ЛФК для підвищення ефективності адаптації та реабілітації дії з урахуванням конституціонального і генетичного поліморфізму (3 заявки на корисні моделі, 3 свідоцтва про реєстрацію авторського права на наукові твори);

кафедра медичної фізики і інформатики (зав.каф. – д.б.н. Григор’єв П.Є.), співробітники якої займаються вивченням функціонального стану й механізмів реакцій фізіологічних систем організму людини на дію електромагнітних полів і випромінювань пристроїв та мобільного зв'язку , а також проблемами інформаційно-комунікаційних веб-платформ як основного елементу сучасного освітнього простору (1 заявка на корисну модель, 1 патент України на корисну модель);

кафедра біохімії (зав. каф. - професор Єфетов К.О.), співробітники якої проводять дослідження, що стосуються застосування молекулярних методів для вирішення еволюцiйно-біологічних проблем i вивчення імуноглобулінів людини (1 заявка на корисну модель, 1 патент України на корисну модель);

кафедра біології медичної (зав. каф. – проф. Кутя С.А.), співробітники якої проводять дослідження з пластичності і реактивності тканинних структур деяких органних систем в умовах зміненого гомеостазу, а також стану гіпертрофічних і регенераторних процесів деяких органів (яєчника, нирки і печінки) в умовах застосування антиоксидантної корекції поліфенолами винограду (1 заявка на корисну модель, 1 патент України на корисну модель);

кафедра загальної гігієни (зав.каф. - професор Шибанов С.Е.), співробітники якої вивчають екологічні патології населення Криму (2 патента України на корисні моделі, 4 заявки на корисні моделі);

У 2013 році співробітниками університету подано 15 заявок на видачу патентів України за результатами закінчених науково-дослідних робіт, а отримано 38 патентів на винаходи та корисні моделі України, 4 з них стосуються НДР, що фінансується Міністерством охорони здоров’я України.


  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка