1. Перша світова війна 1914-1918 рр. (2 г.)Скачати 145.85 Kb.
Дата конвертації12.05.2017
Розмір145.85 Kb.
Денна та заочна форми навчання

Соціально – гуманітарний факультет

Кафедра всесвітньої історії та методики навчання суспільствознавчих дисциплін

НОВІТНЯ ІСТОРІЯ ЄВРОПИ ТА АМЕРИКИ
Плани семінарських занять для студентів ІУ курсу
Тема 1. Перша світова війна 1914-1918 рр. (2 г.)

 1. Причини війни, її характер, наміри сторін, рухомі сили

 2. План Шліффена. Воєнні дії 1914/15 рр.

 3. Кампанії 1916/17 рр.

 4. Стратегія на морі. Підводна війна.

 5. Закінчення війни, її наслідки

Теми рефератів:

 1. «Сараєвське» вбивство

 2. Військова могутність учасників війни

Питання до самоконтролю:

 1. Визначте наміри сателітів Німеччини?

 2. Хто, на вашу думку, переміг у війні?

Тема 2. Облаштування післявоєнного світу (2 г.)

 1. Ком’єнське перемир’я. Паризька мирна конференція.

 2. Створення Ліги Націй

 3. Українське питання на конференції. Протиріччя Версальської системи.

 4. Вашингтонська конференція. Суперництво великих держав на Далекому сході

 5. Завершення створення Версальсько-Вашингтонської системи її сильні і слабкі сторони.

Теми рефератів:

 1. Постать Вудро Вільсона в історії

 2. наука й техніка як важіль перемог

Питання до самоконтролю

 1. Яким чином «малі» війни провокують великі події?

 2. Чи досягла мета організація Ліги Націй?


Тема 3. Західні демократії в 20-30 рр. ХХ ст. ( 4 год.)

 1. Лібералізм, його становлення й розвиток

 2. Консерватизм, його походження, розвиток і пріоритети. Неоконсерватизм.

 3. ЗМІНИ СТАТУСУ США У СВІТІ ПІСЛЯ ПЕРШОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ. Період «проспериті»( процвітання) США. «Велика депресія»

 4. «Новий курс» Ф. Рузвельта

 5. Соціально-економічне становище Великобританії після війни. Реформи кабінету Д. Ллойд Джорджа.

 6. Лейбористські уряди у Великобританії. Депресія.

 7. Суспільний розвиток Франції після війни. Наростання фашистської загрози.

 8. Формування та прихід до влади народного фронту у Франції.

Теми рефератів:

 1. Ф.Рузвельт

 2. Лейбористські уряди в Англії. У.Черчіль

 3. М.Торез - генеральний секретар ФКП

Питання до самоконтролю:

 1. У чому особливості «процвітання» США?

 2. Чому у Франції не знайшли підтримку фашистські настрої?


Тема 4. Розвиток культури, науки та техніки у період

між двома світовими війнами (4 г.)

 1. Науково-технічні досягнення

 2. Розвиток науки, освіти, «загальна» освіта.

 3. Мистецтво – як аргумент цивілізаційного розвитку

 4. Наукові досягнення – як лакмус війни та миру

Теми рефератів

 1. Нові напрямки в мистецтві 20-30 рр. ХХ ст.

 2. Реформатори мистецтва

Питання для самоконтролю:

 1. Чим «модернізм» відрізняється від «романтизму»?

 2. Що таке «імпресіонізм» та «постімпресіонізм»?

Тема 5. Міжнародні стосунки у 20/30-ті рр. ХХ ст. ( 4 год.)

 1. Незадоволення окремих країн післявоєнним поділом території і сфер впливу

 2. Генуезька конференція. Рурський конфлікт. План Дауеса.

 3. Найважливіші рішення Гаазької, Лозаннської та Локарнської конференцій.

 4. Значення пакту Бріана-Келлога

 5. Передумови виникнення тоталітаризму. Його основні риси.

 6. Різновиди тоталітаризму.

 7. Комуністичний рух. Створення і діяльність Комінтерну

 8. Уроки історії. Мюнхенський договір

Теми рефератів:

 1. Тоталітаризм – феномен ХХ ст.

 2. Б.Муссоліні

 3. А.Гітлер

 4. Й.Сталін

Питання до самоконтролю:

 1. Скільки держав підписали пакт Бріана-Келлога?

 2. В якому розі Німеччина розірвало Локарнські угоди і ремілітаризувала Рейнську зону?

 3. Коли і хто уклав Рапалльський договір?

Тема 6. Напередодні Другої світової війни ( 4год.)

 1. Наслідки Першої світової війни для Італії. Прихід фашистів до влади. Фашизація країни. Б.Муссоліні.

 2. Веймарська республіка в Німеччині, Ії криза. Шлях нацистів до влади. А.Гітлер.

 3. Іспанія після Першої світової війни. Диктатура М. Прімо де Рівери

 4. Громадянська війна 1836-1939 рр. Втручання тоталітарних держав у події в Іспанії.

 5. Пакт Ріббентропа-Молотова.

Теми рефератів:

 1. Третій рейх

 2. Ф. Франко

Питання до самоконтролю:

 1. Що таке «антисемітизм»?

 2. Коли відбувалась іспанська революція?

Тема 7. Друга світова війна (4 год.)

 1. Причини, характер та початок Другої світової війни

 2. Хід війни. Перелом у другій світовій війни.

 3. Завершальний етап війни.

 4. Її підсумки та наслідки

Теми рефератів:

Перл-Харбор

Відкриття другого фронту

Питання до самоконтролю:

Коли і як закінчилась радянсько-фінська війна?Які прорахунки було допущено всіма учасниками війни?

Тема 9. Післявоєнне облаштування світу. ООН, План Маршала (2)

 1. Міжнародні конференції, військові трибунали

 2. Мета та завдання створення ООН

 3. План Маршалла для переможних держав

 4. Створення НАТО та Організації Варшавського договору

Теми рефератів:

 1. Чоловічий чинник у проведенні міжнародних трибуналів

 2. Структура й діяльність ООН

Питання до самоконтролю

 1. Скільки країн підключились до плану Маршалла?

 2. Проаналізуйте місію НАТО та ОВД на той час і сьогодні

Тема10. Утворення демократичних держав у Західній та Центральній Європі ( 4г)

 1. «Німецьке питання» після Другої світової війни. Утворення ФРН та НДР

 2. Ґенеза післявоєнної Італії.

 3. Франція та Англія на шляху демократичних перетворень

 4. Єдина Європа: міф чи реальність?

Теми рефератів:

  1. Спільний ринок

  2. М.Тетчер – історична постать

Питання до самоконтролю

   1. У чому сутність італійського та німецького «чуда»?

   2. Як чим чином складувались політичні стосунки між Заходом та Сходом?

ІІ півріччя

Тема 11. США, Канада та країни Латинської Америки у другій половині ХХ ст. - на початку ХХІ ст. (2г)

 1. США після Другої світової війни. Причини сталого розвитку. Періоди криз.

 2. Рейганомика: її позитивні та негативні наслідки

 3. Канада як стала держава

 4. Країни Латинської Америки: Кубинська революція, Нікарагуанська та Чілійська революції, їх резонанс в країнах Центральної Європи.

Теми рефератів

 1. Останні президенти США

 2. Видатні діячі Латиноамериканських революцій

Питання до самоконтролю

 1. Чому в 50-60 –ті рр. ХХ ст. у країнах Латинської Америки відбувався натиск консервативних сил?

 2. У чому зміст політичного курсу Б.Клінтона?


Тема 12 . Міжнародні відносини у другій половині ХХ – на поч. ХХІ ст.(2г.)

 1. «Холодна війна»: її причини та наслідки

 2. «Берлінська стіна». Об’єднання Німеччини

 3. Революція в Угорщині 1956 р. Я. Кадар

 4. Чехословацька криза 1968 р.( Празька весна») та її вплив на міжнародні стосунки

 5. Підписання та значення Гельсінської угоди

 6. Перші спроби врегулювання радянсько-американських стосунків

 7. Паритет у зброї: міф чи реальність?

 8. Війна США у В’єтнамі

Теми рефератів:

  1. Карибська криза

  2. Договори ПРО

Питання до самоконтролю

 1. У чому полягає зміст панамериканської політики?

 2. Що включає в себе гасло «партнерство за ради миру»


Тема 15. Політика протекціонізму розвинутих країн світу. Постіндустріальне суспільство ( 2 г)

 1. «Буря в пустелі»

 2. Неоколоніалізм –як сучасне явище

 3. Європейський союз

 4. Інтеграційні процеси, їх значення для економічної та політичної стабілізації в світі

Теми рефератів:

 1. Сучасний європейський союз: переваги та проблеми

 2. Постіндустріальне суспільство

Питання до самоконтролю

 1. Визначте недоліки світової інтеграції

 2. Що таке «Шенгенська» угода

Тема 16. Культура, наука та техніка на межі двох століть ХХ та ХХІ.( 2 г)

 1. Науково-технічній прогрес: його переваги та недоліки

 2. Новітні досягнення в фізиці, електроніці. Вік космічних перспектив

 3. Освіта, література, мистецтво – їх роль у сталому розвитку суспільства

 4. Глобальні проблеми сучасності

Теми рефератів:

 1. Видатні діячі культури та мистецтва сучасності. Нобелі

 2. Екологічні кризи

Питання до самоконтролю

  1. Що включає в себе програма «зіркові війни»

  2. Які, на ваш погляд, перспективи у кінематографії?

Питання до заліку для студентів заочної форми навчання


 1. Міжнародні відносини в кінці ХІХ – на початку ХХ ст.

 2. Балканські війни (1912-1923 р.)

 3. Утворення і діяльність «Антанти»

 4. Перша світова війна (1914 -1918 рр.)

 5. Утворення та діяльність Ліги Націй

 6. Революція і Австро-Угорщині

 7. Листопадова революція в Німеччині

 8. Облаштування післявоєнного світу. Паризька мирна конференція 1919-1920 рр. Вашингтонська конференція.

 9. Західні демократії в 20-30 ті рр. ХХ ст.

 10. Новий курс Ф. Рузвельта

 11. Політичний курс У.Черчілля

 12. Тоталітаризм – феномен ХХ століття

 13. Основні напрямки розвитку культури у 30-ті -40 рр. ХХ ст.

 14. Міжнародні стосунки в 30-ті рр. ХХ ст.

 15. Міжнародні угоди напередодні Другої світової війни. Пакт Ріббентропа-Молотова.

 16. Друга світова війна: рухомі сили; наміри, переваги та недоліки воюючих сторін; основні події; підсумки та наслідки Другої світової війни.

 17. Міжнародні трибунали після Другої світової війни.

 18. Утворення та діяльність ООН.

 19. Американсько-радянські відносини у другій половини ХХ ст.

 20. Країни Латинської Америки у другій половині ХХ ст.

 21. Розвиток культури, науки та техніки країн Європи та Америки у другій половині ХХ ст.

 22. Канада у другій половині ХХ ст.

 23. Країни Західної Європи у другій половині ХХ ст.

 24. Країни Центральної та Східної Європи у другій половині ХХ ст.

 25. Міжнародні відносини у другій половині ХХ ст.

 26. Європейський Союз

 27. НАТО: утворення, діяльність; за та проти.

 28. Глобальні проблеми сучасності.

 29. Культура, наука та техніка країн Європи та Америки у другій половині ХХ ст. – на початку ХХ ст.

 30. Місце України у сучасному світовому розвитку


Питання для самоперевірки


 1. Міжнародні відносини в кінці ХІХ – на початку ХХ ст.

 2. Балканські війни (1912-1923 р.)

 3. Утворення і діяльність «Антанти»

 4. Перша світова війна (1914 -1918 рр.)

 5. Утворення та діяльність Ліги Націй

 6. Революція і Австро-Угорщині

 7. Листопадова революція в Німеччині

 8. Облаштування післявоєнного світу. Паризька мирна конференція 1919-1920 рр. Вашингтонська конференція.

 9. Західні демократії в 20-30 ті рр. ХХ ст.

 10. Новий курс Ф. Рузвельта

 11. Політичний курс У.Черчілля

 12. Тоталітаризм – феномен ХХ століття

 13. Основні напрямки розвитку культури у 30-ті -40 рр. ХХ ст.

 14. Міжнародні стосунки в 30-ті рр. ХХ ст.

 15. Міжнародні угоди напередодні Другої світової війни. Пакт Ріббентропа-Молотова.

 16. Друга світова війна: рухомі сили; наміри, переваги та недоліки воюючих сторін; основні події; підсумки та наслідки Другої світової війни.

 17. Міжнародні трибунали після Другої світової війни.

 18. Утворення та діяльність ООН.

 19. Американсько-радянські відносини у другій половини ХХ ст.

 20. Країни Латинської Америки у другій половині ХХ ст.

 21. Розвиток культури, науки та техніки країн Європи та Америки у другій половині ХХ ст.

 22. Канада у другій половині ХХ ст.

 23. Країни Західної Європи у другій половині ХХ ст.

 24. Країни Центральної та Східної Європи у другій половині ХХ ст.

 25. Міжнародні відносини у другій половині ХХ ст.

 26. Європейський Союз

 27. НАТО: утворення, діяльність; за та проти.

 28. Глобальні проблеми сучасності.

 29. Культура, наука та техніка країн Європи та Америки у другій половині ХХ ст. – на початку ХХ ст.

 30. Місце України у сучасному світовому розвитку


Питання до іспиту з курсу «Нова та Новітня історія»


 1. Що вивчає історія Нового часу

 2. Великі географічні відкриття

 3. Реформація в Європі. Контрреформація.

 4. Нідерландська революція

 5. Франція в ХУІ-ХУІІ ст. Гугенотські( громадянські) війни.

 6. Становлення абсолютизму у Франції

 7. Англія в епоху Тюдорів. Англіканська церква

 8. Тридцятилітня війна ( 1618-1648 рр.)

 9. Культура та наука в країнах Європи в ХУІ-ХУІІ ст.

 10. Англія в ХУІІ-ХУІІІ ст.

 11. Англійська буржуазна революція. Славна революція 1688 р.

 12. Промисловий переворот в Англії

 13. Північна Америка в ХУІІІ ст. Війна за незалежність.

 14. Конституційні процеси в США. Прийняття конституції.

 15. Велика Французька революція.

 16. Прихід Наполеона до влади. Наполеонівські війни

 17. Віденський конгрес. Священний союз

 18. Країни Європи в 1815-1847 р.

 19. Революції 1848-1849 рр. в Європі.

 20. Утворення національних держав в Італії та Німеччині.

 21. Англія в 50-50 рр. ХІХ ст.

 22. Громадянська війна в США

 23. Робітничий і соціалістичний рух у країнах Європи.

 24. Культура, наука та техніка в кінці ХУІІІ – першій пол. ХІХ ст.

 25. Культура на межі двох сторіч ХІХ-ХХ.

 26. Завершення формування індустріального суспільства в передових країнах ( 1870-1914 рр.)

 27. Наукові досягнення кінця ХІХ –початку ХХ століття.

 28. Завершення формування індустріального суспільства в передових країн ( 1870-1914 рр.)

 29. Міжнародні відносини в кінці ХІХ – на початку ХХ ст.

 30. Балканські війни (1912-1923 р.)

 31. Утворення і діяльність «Антанти»

 32. Перша світова війна (1914 -1918 рр.) Причини, характер, рухомі сили.

 33. Події Першої світової війни. Підсумки та наслідки війни.

 34. Утворення та діяльність Ліга Націй

 35. Революція і Австро-Угорщині

 36. Листопадова революція в Німеччині

 37. Облаштування післявоєнного світу. Паризька мирна конференція 1919-1920 рр.

 38. Вашингтонська конференція.

 39. Пакт Келлога-Бріана (1928 р)

 40. Західні демократії в 20-30 ті рр. ХХ ст.

 41. Новий курс Ф. Рузвельта

 42. Політичний курс У.Черчілля

 43. Тоталітаризм – феномен ХХ століття

 44. Основні напрямки розвитку культури у 30-ті -40 рр. ХХ ст.

 45. Міжнародні стосунки в 30-ті рр. ХХ ст.

 46. Міжнародні угоди напередодні Другої світової війни. Пакт Ріббентропа-Молотова.

 47. Друга світова війна: рухомі сили; наміри, переваги та недоліки воюючих сторін; основні події; підсумки та наслідки Другої світової війни.

 48. Міжнародні трибунали після Другої світової війни.

 49. Утворення та діяльність ООН.

 50. Американсько-радянські відносини у другій половини ХХ ст.

 51. Країни Латинської Америки у другій половині ХХ ст.

 52. Розвиток культури, науки та техніки країн Європи та Америки у другій половині ХХ ст.

 53. Канада у другій половині ХХ ст.

 54. Країни Західної Європи у другій половині ХХ ст.

 55. Країни Центральної та Східної Європи у другій половині ХХ ст.

 56. Міжнародні відносини у другій половині ХХ ст.

 57. Європейський Союз

 58. НАТО: утворення, діяльність; за та проти.

 59. Глобальні проблеми сучасності.

Теми курсових робіт з історії Нової та Новітньої історії

для студентів 1У курсу соціально-гуманітарного факультету


 1. Міжнародні відносини в кінці ХІХ – на початку ХХ ст.

 2. Балканські війни (1912-1923 р.)

 3. Утворення і діяльність «Антанти»

 4. Перша світова війна (1914 -1918 рр.)

 5. Утворення та діяльність Ліги Націй

 6. Революція і Австро-Угорщині

 7. Листопадова революція в Німеччині

 8. Облаштування післявоєнного світу. Паризька мирна конференція 1919-1920 рр. Вашингтонська конференція.

 9. Західні демократії в 20-30 ті рр. ХХ ст.

 10. Новий курс Ф. Рузвельта

 11. Політичний курс У.Черчілля

 12. Тоталітаризм – феномен ХХ століття

 13. Основні напрямки розвитку культури у 30-ті -40 рр. ХХ ст.

 14. Міжнародні стосунки в 30-ті рр. ХХ ст.

 15. Міжнародні угоди напередодні Другої світової війни. Пакт Ріббентропа-Молотова.

 16. Друга світова війна: рухомі сили; наміри, переваги та недоліки воюючих сторін; основні події; підсумки та наслідки Другої світової війни.

 17. Міжнародні трибунали після Другої світової війни.

 18. Утворення та діяльність ООН.

 19. Американсько-радянські відносини у другій половини ХХ ст.

 20. Країни Латинської Америки у другій половині ХХ ст.

 21. Розвиток культури, науки та техніки країн Європи та Америки у другій половині ХХ ст.

 22. Канада у другій половині ХХ ст.

 23. Країни Західної Європи у другій половині ХХ ст.

 24. Країни Центральної та Східної Європи у другій половині ХХ ст.

 25. Міжнародні відносини у другій половині ХХ ст.

 26. Європейський Союз

 27. НАТО: утворення, діяльність; за та проти.

 28. Глобальні проблеми сучасності.

 29. Культура, наука та техніка країн Європи та Америки у другій половині ХХ ст. – на початку ХХ ст.

 30. Місце України у сучасному світовому розвитку


Список літератури з дисципліни Новітня історія Європи та Америки 1. Bcecвiтня icтopия. — Дoвiдник cтyдeнтa. — Дoнeцьк, 2006- 484 c.

 2. Kpипякeвич I. Bcecвiтня icтopiя,- K., 1995

 3. Bceмиpнaя иcтopия в X т., M., 1959-1862

 4. Hoвaя иcтopия. M., 1956

 5. Bcecвiтня icтopiя. Haвчaльний пociбник piд peд Я.M.Бepдичeвcькoгo.- 3aпopiжжя, 2005

 6. Bceмиpaя иcтopия / пoд peд. пpoф. H.A.Cмиpнoвa, H.A.Epoфeeвa. –M., 2006. - 820 c.

 7. Hoвaя и Hoвeйшaя иcтopия ( 1870-1992): yчeбник для cпeц.yч.зaвeдeний / P.B.Дoлгилeвич, пoд peд E.И.Пoпoвa. .- 2-e изд.,1984, –407c.

 8. Aптeкep Г.P. Иcтopия aмepикaнcькoгo нapoдa. Koлoниaльнaя эpa. M.- 1961

 9. Aмepикaнcкaя peвoлюция (1763-1783 гг)—M., 1962

 10. Ю.Бeлянcкaя A.И. Фpaнклин –дeятeль нaциoнaльнo-ocвoбoдитeльнoгoдвижeния aинpикaнcкoгo нapoдa. / Boпpocы иcтopии. M.,1956 N« 5 11.Гoнчapoв Л.H. K иcтopии пoлитичecкoй cвoбoды в CШA зa «Биль опpaвax» в 1789-1891 гг. –M, 1058

 11. A.Poчecтep. Aмepикaнcкий кaпитaлизм 1907-1800 . —M., 1999

 12. Фypceнкo A.A. Aмepикaнcкaя peвoлюция XУШШ cт. - M., 1980

 13. Гpaждaнcкaя вoйнa в CШA. —M., 1999

 14. Вoлxoвитoв С.A. Teppитopиaльнaя экcпaнcия СШA в

начaлe XIX cт./Hoвaя и нoвeйшaя иcтopия. –M., 1958, N« 9

16.Гpexeм И.П. Фpeдepик Дyглac. –M., 1970

17.Дeмeнтьeв И.П. Эвoлюция aиepикaнcкoйбypжyaзнoй иcтopиoгpaфии

гpaждaнcкoй вoйны 1861-1865 гг. /Boпpocы иcтopии, JN`y 9

18.ДюбyaУ. ДжoнБpayн. –M, - 1960

19.Бoбилeвa C.Й. Icтopiя Hiмeччини.- Днiпpoпeтpoвcьк, 2005. -544 c.

20. Иcтopия Eвpoпы. - M., 1992

21. Meйep B.E. Дepeвня и гopoд в Гepмaнии. - Л., 1979

22.Oчepки иcтopии Гepмaнии c дpeвниx вpeмeн дo 1918 г. — M., 1959
23.Cмиpнин M.M. Гнpмaния eпoxи Peфopмaции. - M. 1962

24. Соколов Б.В. Вторая мировая. Историческое расследование.- М., 200724. Coлoвьeв Э.Ю. Heпoбeждeнный epeтик: Mapтин Лютep и eгo вpeмя. - M., 1984

25.Штeкли A.Э. Toмac Mюнцep. –M.,1961


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка