1. Нормативно-правова база консультування дітей з обмеженими можливостями в розвиткуСкачати 386.54 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації20.11.2016
Розмір386.54 Kb.
  1   2   3
План


 1. Нормативно-правова база консультування дітей з обмеженими можливостями в розвитку в ПМПК.

2. Організація роботи міських(районних) ПМПК

3. Обстеження дітей в умовах ПМПК

Медичне

ПсихологічнеПедагогічне

Логопедичне


1. Нормативно-правова база консультування дітей з обмеженими можливостями в розвитку.
Обласна, міські(районні) психолого-медико-педагогічні консультації планують свою роботу згідно наказів, положень Міністерства освіти і науки України, Управління освіти і науки Донецької облдержадміністрації, нормативно-правової бази ПМПК.
Нормативні документи.

 1. Конституція України, ст. 53;

 2. Закон України «Про загальну середню освіту», «Інформаційний збірник Міністерства освіти України», №15, серпень, 1999 р.;

 3. Закон України «Про реабілітацію інвалідів в Україні», «Відомості Верховної Ради України», 2006 р., № 2-3, стр. 36;

 4. Постанова Кабінету Міністрів України від 08.12.2006 р. № 16/86 «Про затвердження Державної типової програми реабілітації інвалідів»;

 5. Концепція державного стандарту фахової освіти дітей з обмеженими можливостями «Інформаційний збірник Міністерства освіти України», №19, жовтень, 1999 р.;

 6. Положення про центральну та республіканську (Автономна Республіка Крим), обласні, Київську та Севастопольську міські, районні (міські) психолого-медико-педагогічні консультації, Наказ МОН від 07.07.2004 р. № 569/38

 7. Положення про спеціальну загальноосвітню школу-інтернат (школу, клас) України для дітей з порушеннями фізичного або розумового розвитку, Наказ МОН від 15.09.2008 р. № 852;

 8. Наказ Міністерства освіти і науки України та Міністерства України у справах сім’ї, дітей та молоді № 747/460 від 21.09.2004р. «Про затвердження Положення про дитячі будинки і загальноосвітні школи – інтернати для дітей сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування», «Інформаційний збірник Міністерства освіти України»,№ 1-2 , січень 2005 р.

 9. Наказ Міністерства освіти і науки України № 732 від 20.12.2002 р. «Про затвердження Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних заставах»;

 10. Наказ Міністерства освіти і науки України № 797 від 18.10.2004р. «Про внесення змін до Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах»;

 11. Положення про шкільну психолого-медико-педагогічну комісію, «Інформаційний збірник Міністерства освіти України», №16 від 20 серпня 1996 р.;

 12. Наказ Міністерства освіти і науки України № 569/38 від 07.07.2004 «Про затвердження Положення про центральну та республіканську (Автономна Республіка Крим), обласні, Київську та Севастопольську міські, районні (міські) психолого-медико-педагогічні консультації»;

 13. Наказ Міністерства освіти і науки України № 661 від 17.08.2004р. «Про організацію діяльності регіональних психолого-медико-педагогічних консультацій»;

 14. Наказ Міністерства освіти і науки України № 691 «Про створення умов щодо забезпечення права на освіту осіб з інвалідністю»;

 15. Наказ Міністерства освіти і науки України № 240/165 від 27.03.2006р. «Про затвердження Порядку комплектування дошкільних навчальних закладів (груп) компенсуючого типу», «Інформаційний збірник Міністерства освіти України», № 15, травень 2006 р.

 16. Накази управління освіти і науки Донецької облдержадміністрації «Про роботу обласної міських (районних) психолого-медико-педагогічних консультацій», випускаються щороку.


2. Організація роботи міських(районних) ПМПК
Загальні положення
Психолого-медико-педагогічні консультації (ПМПК) є державними діагностико-корекційними структурами, що функціонують у системі освіти і науки України та Академії педагогічних наук України.

У своїй діяльності центральна та республіканська (Автономна Республіка Крим), обласні, Київська та Севастопольська міські, районні(міські) ПМПК керуються Конституцією України, Конвенцією ООН про права дитини, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, рішеннями відповідних органів виконавчої влади, Положенням про центральну та республіканську (Автономна Республіка Крим), обласні, Київську та Севастопольську міські, районні(міські) ПМПК та власними статутами.

Діяльність ПМПК спрямована на:


 • виявлення, облік, діагностичне обстеження дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, віком до 18 років;

 • направлення їх до спеціальних дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів, лікувальних закладів відповідного типу, установ та закладів системи праці та соціального захисту населення;

 • надання індивідуальної корекційної допомоги та добір відповідних програм навчання цієї категорії дітей;

 • консультування батьків (осіб, які їх замінюють), педагогів, медичних працівників з питань навчання, виховання, соціальної адаптації та інтеграції у суспільне життя дітей з відхиленнями в психофізичному розвитку;

 • просвітницьку діяльність серед населення.

Обласна ПМПК підпорядкована і підзвітна управлінню освіти і науки обласної державної адміністрації, методично – центральній ПМПК.

Районна(міська) ПМПК створюється при районних (міських) центрах практичної психології і соціальної роботи або методичних кабінетах відділів освіти місцевих державних адміністрацій. Районна(міська) ПМПК підзвітна обласній ПМПК,Районна(міська) ПМПК не має прав юридичної особи.
Основні завдання


 • Своєчасне виявлення, облік дітей з вадами розвитку (як тих, які перебувають на обліку в дитячих медичних закладах, так і з числа дітей із труднощами у навчанні в дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах), визначення для них адекватних форм соціально-педагогічної чи медичної допомоги.

 • Попередній збір даних про стан здоров’я та розвиток дитини з метою направлення її на діагностичне вивчення в ПМПК.

 • Здійснення психолого-медико-педагогічного обстеження дітей з метою виявлення порушень їхнього психофізичного розвитку, установлення діагнозу і визначення умов реабілітації, корекційного навчання, виховання, лікування, соціально-трудової адаптації.

 • Направлення дітей із складними для діагностики порушеннями психофізичного розвитку на обстеження обласною ПМПК для встановлення остаточного діагнозу і визначення адекватних умов навчання, виховання, лікування, соціально-трудової адаптації.

 • Консультативно-методична допомога батькам (особам, які їх замінюють), педагогам, лікарям, працівникам соціально-психологічних служб з питань виховання, навчання і лікування дітей з відхиленнями в розвитку, з девіантною поведінкою, у тому числі тих, які не підлягають направленню до спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів.

 • Проведення роз’яснювальної роботи серед населення, працівників закладів освіти, охорони здоров’я, установ та закладів системи праці та соціального захисту населення тощо про необхідність раннього виявлення та організації своєчасної допомоги дітям з відхиленнями в розвитку.

 • Організація, координація, консультативно-методична допомога шкільним психолого-медико-педагогічним комісіям та контроль за їх роботою.

 • Участь у розробці пропозицій щодо розвитку мережі спеціальних навчальних закладів для дітей дошкільного і шкільного віку, створення умов для інтегрованого навчання дітей з особливими освітніми потребами.

 • Підготовка аналітичної звітності для обласної ПМПК.

Діяльність міських(районних) ПМПК
Районні(міські) ПМПК здійснюють активне виявлення дітей з порушеннями психофізичного розвитку спільно з відділами охорони здоров’я районних(міських) державних адміністрацій.
Діагностичне обстеження дітей здійснюється з ініціатива районних(міських) ПМПК, адміністрації (за поданням фахівців соціально-психологічної служби, педагогічних працівників) загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладів, а також за заявами батьків( осіб, які їх замінюють).
Обстеження дітей здійснюється в присутності батьків( осіб, які їх замінюють).
Районна(міська) ПМПК проводить діагностичне обстеження дітей відповідно до графіка, погодженого з обласною ПМПК та з участю її представника. Видані районною(міською) ПМПК документи завіряються печаткою ПМПК, якій вона методично підпорядкована.
На основі даних обстеження дитини робиться висновок про характер відхилень у її розвитку, приймається колегіальне рішення про форму організації корекційного навчання, виховання і лікування дитини з урахуванням її психофізичних можливостей та індивідуальних особливостей.
У разі, якщо остаточний діагноз може бути встановлений лише в процесі навчання, ПМПК дає рекомендацію про направлення дитини до відповідного навчального закладу на пробне навчання терміном на один навчальний рік і стежить за динамікою її розвитку з наступним переглядом попереднього діагнозу.
Висновок ПМПК має рекомендаційний характер і є підставою для направлення дітей органами управління освітою, охорони здоров’я, установ та закладів системи праці та соціального захисту населення до відповідних навчальних або лікувальних закладів за згодою батьків (осіб, які їх замінюють).
Виїзні засідання районної(міської) ПМПК у загальноосвітні чи дошкільні навчальні заклади дозволяється проводити у скороченому складі (але не менше 3-х фахівців) з обов’язковою участю дитячого лікаря-психіатра, учителя-дефектолога, практичного психолога.

СКЛАД

центральної, республіканської, обласної, міської та районної

психолого-медико-педагогічних консультацій


 • Завідувач – кваліфікований фахівець із зазначених нижче дефектологічних спеціальностей.

Планує та організує роботу ПМПК.

 • Лікарі – психіатр (дитячий), лікар - невролог.

Формують лікарський висновок (діагноз).

- Практичні психологи: • практичний психолог – фахівець з питань інтелектуального розвитку дитини;

 • практичний психолог-фахівець з питань девіантної поведінки .

Здійснюють психологічний супровід консультативно - діагностичної роботи. Встановлюють рівень та особливості інтелектуального розвитку, емоційно-вольової сфери, особистих особливостей дитини.

 • Учителі - дефектологи: олігофренопедагог, сурдопедагог, тифлопедагог.

Виявляють особливості пізнавальної діяльності, відповідність знань дитини освітній програмі.

- Учитель-логопед, виявляє особливості мовленнєвого розвитку дитини. • Секретар, веде документацію ПМПК.

 • Бухгалтер та обслуговуючий персонал (в ПМПК з правами юридичної особи)

Для роботи в регіональних ПМПК можуть запрошуватися фахівці системи освіти, охорони здоров’я, закладів системи праці й соціального захисту населення.
Комплект робочої документації для діяльності психолого-медико-педагогічної служби.

 1. Журнал обліку дітей.

 2. Книга протоколів діагностичного засідання ПМПК.

 3. Картка стану здоров’я і розвитку дитини.

 4. Картка індивідуально - корекційної роботи з дитиною.

 5. Бланки виклику на діагностичне засідання ПМПК.

 6. Витяг з протоколу діагностичного засідання ПМПК.

 7. Плани індивідуально - корекційної роботи з дітьми (робоча документація конкретного фахівця) (форма довільна).

 8. Журнал обліку консультацій батькам, вчителям, медпрацівникам (форма довільна).

 9. План роботи ПМПК на навчальний рік.

 10. Дидактичні матеріали та методики, що використовує ПМПК для діагностичного обстеження дітей.

________________________________________________________________

(назва територіального органу управління освітою)

________________________________________________________________

психолого-медико-педагогічна консультація

Місцезнаходження(адреса)________________________________________________________________ Телефон ___________________________________
Виклик на діагностичне обстеження

Шановний(на)______________________________________________________

Ваша дитина______________________________________________________

буде обстеження на діагностичному засіданні ПМПК «_____» ___________________ 200__р.

о ______год. _________хв.

Просимо Вас прибути з дитиною за вказаною адресою.

Необхідно мати такі документи:


 1. Свідоцтво про народження дитини.

 2. Картку стану здоров’я і розвитку дитини.

 3. Зошити з математики та рідної мови ( якщо дитина навчається ), малюнки.

4. Витяг з протоколу діагностичного засідання регіональної ПМПК (для Центральної

ПМПК


Обстеження дітей проводиться в присутності батьків (осіб, які їх замінюють) або педагогічних працівників (за письмовою згодою батьків).

Секретар ПМПК __________________ ____________

(підпис) (ПІБ)

__________________________________________________________________

(назва територіального органу управління освітою)
__________________________________________________________________

психолого - медико - педагогічна консультація


КНИГА ПРОТОКОЛІВ ДІАГНОСТИЧНОГО ЗАСІДАННЯ ПМПК 1. Дата засідання.

 2. Присутні члени діагностичного засідання, їх підписи.

 3. Порядковий номер запису дитини, яка обстежується.

 4. Реєстраційний номер запису дитини з журналу обліку.

 5. Прізвище, ім’я, вік дитини на час обстеження.

 6. Хід обстеження:

  1. Номер та назва (умовна, робоча) завдання (запитання бесіди), що пропонується дитині.

  2. Відповіді на запитання, стисла оцінка та якісна характеристика процесу виконання діагностичних завдань.

 1. Психолого-медико-педагогічний висновок та рекомендації щодо навчально-корекційної роботи чи лікування .

Члени діагностичного засідання:


___________________________ ______________________

(підпис) (ПІБ) __________________________ _______________________

(підпис) (ПІБ)


КАРТКА СТАНУ ЗДОРОВ’Я І РОЗВИТКУ ДИТИНИ*

(дані попереднього обстеження)

Назва ПМПК __________________________________________________________________

Місцезнаходження(адреса)___________________________________________

Телефон___________________________________________________________
Загальні відомості про дитину


 1. Прізвище, ім’я, по батькові_________________________________________________________

__________________________________________________________________

 1. Дата народження ________________, вік на час обстеження _______р.

 2. Місце проживання_______________________________________________

__________________________________________________________________

 1. У яких закладах виховувалась і навчалась_________________________

_______________________________________________________________

 1. Ким направлена на обстеження ________________________________

 2. Мета обстеження, скарги ________________________________________

Стислі відомості про сім’ю дитини та умови виховання ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Основні медичні висновки
1.Педіатра (розгорнуті анамнестичні дані з історії розвитку дитини та стан її здоров’я) __________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.Психіатра__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3.Офтальмолога______________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________

4.Отоларинголога (висновки аудіограми при зниженні слуху) _____________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

5.Невролога________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

6. Хірурга (у разі потреби)____________________________________________

_______________________________________________________________________________________

7. Медико-генетичної консультації (у разі потреби)_____________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________

8. Іншого фахівця ___________________________________________________

__________________________________________________________________
Дані логопедичного обстеження

(загальна характеристика спілкування: жестами, окремими словами, фразовим мовленням; словниковий запас, граматична будова мовлення, вимова і розпізнавання звуків, читання, письмо)_________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Висновок про наявність специфічних мовленнєвих порушень (алалія, дислалія, заїкання, дизартрія, ринолалія, дисграфія, дислексія, фонетико-фонематичне недорозвинення, загальне недорозвинення мовлення) та рекомендації що до їх корекції

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________дата _______________________підпис ________


Результати психологічного обстеження
(Адекватність поведінки, особливості контакту, наявність інтересу до співпраці з дорослим, характеристика предметно-практичних дій, працездатності, здатність зосереджуватися, аналізувати предмети, виділяти суттєві ознаки, окремі частини, установлювати схоже і відмінне, узагальнювати, здійснювати класифікацію, переносити вміння в нові пізнавальні ситуації, міра самостійності, характер необхідної допомоги, навчуваність, здатність міркувати, установлювати причиново-наслідкові зв’язки, робити умовиводи, стан емоційно-вольової сфери, особливості формування особистості) ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

Практичний психолог_______________підпиc_______________дата______Педагогічна характеристика

(характеристика знань, умінь, навичок, інтересів, труднощі в навчанні, особливості поведінки)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Педагог______________________ ___________________ __________

(ПІБ) (підпис) (дата)


 • Картка дійсна для заповнення в усіх закладах освіти, охорони здоров’я, установ та закладів системи праці та соціального захисту населення України

________________________________________________________________

(назва територіального органу управління освітою)


________________________________________________________________

психолого - медико - педагогічна консультація
КАРТКА ІНДИВІДУАЛЬНО – КОРЕКЦІЙНОЇ РОБОТИ З ДИТИНОЮ

(заповнюється на тих дітей, яким надаватиметься корекційно-педагогічна допомога в умовах психолого-медико-педагогічної консультації) 1. Прізвище, ім’я, вік дитини.

 2. Місце виховання чи навчання дитини (сім’я, дошкільний чи загальноосвітній навчальний заклад).

 3. Скарги педагогів чи батьків.

 4. Ким направлена дитина (з власної ініціативи батьків, учителями, районною ПМПК, шкільною психолого-медико-педагогічною комісією).

 5. Характеристика проблем дитини.

 6. Дані додаткових консультацій в окремих фахівців (уразі потреби).

 7. Дати занять.

 8. Результати обстеження дитини після наданої корекційно-педагогічної допомоги

Завідувач ПМПК _____________________________ ______________

(ПІБ) (підпис)

Фахівець ПМПК ______________________________ ________________

(ПІБ) (підпис)
__________________________________________________________

(назва територіального органу управління освітою)


________________________________________________________________

психолого - медико - педагогічна консультація


Місцезнаходження (адреса) _________________________________________

Телефон ___________________________________

ВИТЯГ

з протоколу діагностичного засідання ПМПК
_______________ від «______» ________________200____р.
Виданий _________________________________________________________

Прізвище, ім’я, по батькові дитини ____________________________________________________________________________________________________________________________________

Число, місяць, рік народження_______________________________________

Діагноз: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Рекомендовано: __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Завідувач ПМПК ______________________ ___________________

(підпис) (ПІБ)

Секретар ПМПК ______________________ ___________________

(підпис) (ПІБ)

М.П.
ЗАТВЕРДЖУЮ:

____________________________

Начальник управління (відділу) освіти і науки

обласної (районної, міської) держадміністрації «______» ____________ 20 ___ г.


План роботи психолого-медико-педагогічної консультації

__________________________________________________________

(область, район, місто)

на 20___ - 20 ___ навчальний рік


з/п


Основні напрями роботи

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальний

1

Діагностична робота (виявлення та обстеження дітей)


2

Консультативна робота


3

Індивідуально-педагогічна

і медична просвіта (з учителями початкових класів, вихователями дошкільних навчальних закладів, логопедами, педіатрами, практичними психологами)
5

Координація й узагальнення діяльності роботи районних (міських) ПМПК та шкільних комісій


6

Методична робота


7

Підвищення кваліфікаційного рівня фахівців


8

Робота з батьками, діти яких мають тяжкі порушення психофізичного розвитку і не охоплені спеціальним навчанням


9
(назва територіального органу управління освітою)


психолого-медико –педагогічна консультація

ЖУРНАЛ

обліку дітей, обстежених ПМПКз/п


ПІБ

дитини, дата народження,домашня адресаПрізвище супровідника дитини

Місце навчання (перебування) дитини

Причина звернення, попередній діагноз

Висновок ПМПК

(діагноз і рекомендації)Примітки3. Обстеження дітей в умовах ПМПК. Медичне обстеження.
Медичне обстеження повинне здійснюватися в першу чергу. Фахівці ПМПК повинні ознайомитися з наявною медичною документацією, висновками фахівців: отоларинголога, офтальмолога, педіатра, психіатра, лабораторними даними та ін.; звертається увага на зниження слуху, зору, особливості опорно-рухового апарату, інші характеристики розвитку дитини. Якщо необхідно уточнення діагнозу, проводиться дообстеження у відповідних лікувальних установах.
  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка