1. Назва модуля: Мікологія Код модуля: бмн 6 05 0 Тип модуляСкачати 30.81 Kb.
Дата конвертації28.12.2016
Розмір30.81 Kb.
1. Назва модуля: Мікологія

2. Код модуля: БМН_6_3.1.05_2.0

3. Тип модуля: нормативний

4. Семестр: 3

5. Обсяг модуля : загальна кількість годин – 72 (кредитів ЄКТС – 2.0).

аудиторні години – 34 (лекції – 14, лабораторні заняття – 20 )6. Лектор: к. біол. наук, доцент Чорна Галина Анатоліївна

7. Результати навчання:

У результаті вивчення модуля студент повинен:знати: особливості будови та живлення грибів як самостійного царства живих організмів (Fungi), поділ царства грибів на відділи, класи, порядки та роди; цикли розвитку та чергування поколінь, методи запобігання мікологічним інвазіям, роль грибів у екосистемах; проблеми фітопатології та медичної мікології.

вміти: визначати найбільш шкодичні паразитичні гриби ( трутовикові, сажкові, іржасті, ріжки); на основі будови гіменофорів визначити їстівні та отруйні шапинкові гриби.

8. Спосіб навчання: аудиторні заняття

9. Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: ботаніка, біологічна номенклатура, гістологія з основами цитології та ембріології.

10. Зміст модуля:

Гетеротрофне живлення і роль грибів у екосистемах. Факультативний та облігатний сапрофітизм і паразитизм. Симбіоз і мікориза. Розвиток грибниці та галуження гіфів. Відділи оомікотових, хітридіомікотових, зигомікотових, аскомікотових, базидіомікотових та ліхенізованих грибів.11. Рекомендована література:

  1. Костіков І.Ю., Джаган В.В., Демченко Е.М., Бойко О.А., Бойко В.Р., Романенко П.О. Ботаніка. Водорості та гриби: Навч. посіб. – К.: Арістей, 2006. – 476 с.

  2. Леонтьев Д.В., Акулов О.Ю. Загальна мікологія. – Харків: Основа, 2007. – 228 с.

  3. Оляніцька Л.Г., Турубара О.В. Нижчі рослини. К.: Фітосоціоцентр, 2006. – 154 с. (Розділи: Мікологія та Ліхенологія).

  4. Козак В. Гриби України – Тернопіль: Підручники і посібники, 2009. – 224 с.

12. Форма та методи навчання: лекції, лабораторні заняття, індивідуально-дослідне завдання, самостійна робота.

13. Методи та критерії оцінювання:

14. Мова навчання: українська

1. Назва модуля: Біологічна номенклатура

2. Код модуля: БМН_6_2.22_1.5

3. Тип модуля: факультативний (вибірковий)

4. Семестр: 1

5. Обсяг модуля: загальна кількість годин – 54 (кредитів ЄКТС – 1.5),

аудиторні години – 16 (лекцій – 6, лабораторні заняття - 10)6. Лектор: к. біол. наук, доцент Чорна Галина Анатоліївна

7. Результати навчання:

У результаті вивчення модуля студент повинен:знати: особливості класифікації та номенклатури біологічних об’єктів; таксономічну ієрархію; мати уявлення про Міжнародні кодекси ботанічної, зоологічної, синтаксономічної номенклатури; правила цитування авторів назв; синоніміку та зміни назв; особливі номенклатурні випадки щодо викопних рослин, культи варів, гібридів.

вміти: користуватися міжнародною мовою класифікації біологічних об’єктів – латиною, розрізняти видові та родові назви, а також назви таксонів вищих рангів; користуватися дихотомічними таблицями визначників.

8. Спосіб навчання: аудиторні заняття.

9. Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: ботаніка, зоологія, мікологія, мікробіологія з основами вірусології та імунології.

10. Зміст модуля:

Класифікація та номенклатура. Таксономічна ієрархія. Назви та кодекси. Призначення назв. Кодекси номенклатури. Зміни кодексів. Наукові назви. Алфавіт і мова. Цитування авторів назв. Прізвища авторів. Назви окремих родин.11. Рекомендована література:

  1. Зиман С.М., Дідух Я.П. та ін. Тримовний словник назв судинних рослин флори України. – К.: Фітоцентр, 2008. – 320 с.

  2. Смик Г.К. Корисні та рідкісні рослини України. Словник-довідник народних назв. – К.: Українська республіканська Енциклопедія імені М.П. Бажана. 1991. – 416 с.

  3. Алексеев Е.Б., Губанов И.А., Тихомиров В.Н. Ботаническая номенклатура. – М.: Изд-во МГУ, 1989. – 168 с.

  4. Джеффри Ч. Биологическая номенклатура. – М.: Мир, 1980.- 120 с.

12. Форми та методи навчання: лекції, лабораторні заняття, індивідуально-дослідне завдання, самостійна робота.

13. Методи і критерії оцінювання:

  • поточний контроль (70%): усне опитування, домашня самостійна робота

  • підсумковий контроль (30%) – залік

14. Мова навчання: українська


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка