1. Назва модуля: Математика Код модуляСкачати 18.81 Kb.
Дата конвертації02.04.2017
Розмір18.81 Kb.
1. Назва модуля: Математика

2. Код модуля: ТПН _6_2.01_8

3. Тип модуля: обов‘язковий

4. Семестр: 1 – 2

5. Обсяг модуля: загальна кількість годин — 240 (кредитів ЄКТС — 8) аудиторні години — 136 (лекції — 26, лабораторні — 90, семінарські - 28)

6. Лектори: к. п. н., доц. Коберник Галина Іванівна

7. Результати навчання:

У результаті вивчення модуля студент повинен:знати: елементи теорії множин; елементи математичної логіки; кортежі, комбінаторика; відповідності, відношення, відображення; теоретико-множинну і аксіоматичну побудову теорії цілих невід’ємних чисел та натуральних чисел, що розглядаються як міри відрізків; різні системи числення; подільність цілих невід’ємних чисел; розширенне поняття числа; числові і буквенні вирази, рівняння і нерівності; елементи геометрії; величини і їх вимірювання;

уміти: теоретично обґрунтовувати математичні поняття початкового курсу математики; пов’язувати зміст початкового курсу математики зі змістом курсу “Математика” який вивчається на факультеті початкової освіти; самостійно творчо працювати з науковою та методичною літературою (добір цікавих, логічних, стародавніх задач та творчих завдань відповідно до шкільної програми з математики 1 - 4 класів).

8. Спосіб навчання: аудиторні заняття

9. Необхідні обов‘язкові попередні та супутні модулі: інформаційні технології навчання.

10. Зміст навчального модуля: Множини, операції над множинами. Відношення. Елементи математичної логіки. Цілі невід’ємні числа. Система числення і подільності. Розширення поняття числа. Рівняння і нерівності. Числові і буквенні вирази, рівняння і нерівності. Елементи геометрії. Величини.

11. Рекомендована література:

  1. Математика: посібник для студентів пед. факультетів/ О.М. Зуб, Г.І. Коберник, А.Д. Нещадим. – К.: Наук.світ, 2000. – 417с.

  2. Стойлова Л.П., Пышкало А.М. Основы начального курса математики. – М.: Просвещение, 1988.

  3. Математика. Множини. Логіка. Цілі числа. Практикум / В.М. Кухар, С.І.Тадіян, В.П.Тадіян. – К.: Вища школа. Головне видавництво, 1989.

  4. Задачник-практикум по математике / Н.Н.Лаврова, Л.П.Стойлова. – М.: Просвещение, 1985.

  5. Методичні вказівки з математики. Частини І-УІІ / О.М.Зуб, А.Ф.Нещадим, - Умань, УДПІ, 1989-1992.

12. Форми та методи навчання: лекції, лабораторні заняття, самостійна робота.

13. Методи та критерії оцінювання:

  • Поточний контроль (40%): опитування на лабораторних заняттях, виконання домашніх завдань.

  • Підсумковий контроль (60%, екзамен)

14. Мова навчання: українська


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка