1. Назва модуля: Дитяча література Код модуля: улу 6 1 8 1,5 Тип модуляСкачати 22.76 Kb.
Дата конвертації01.01.2017
Розмір22.76 Kb.
1.Назва модуля: Дитяча література

2. Код модуля: УЛУ_6_3.1.2.8_1,5

3. Тип модуля: обов’язковий

4. Семестр: 2

5. Обсяг модуля: загальна кількість годин – 54; аудиторні – 18 (лекції – 10, семінарські – 8)

6. Лектори: к. п. н., доц. Новаківська Людмила Володимирівна

7. Результати навчання:

У результаті вивчення модуля студент повинен:знати: дитячу літературу як про цілком самостійне історико-літературне явище, що відображає загальні тенденції розвитку вітчизняної і світової культури, літератури, а також педагогічної думки; специфіку жанрів дитячої літератури; основні етапи життєвого і творчого шляху відомих дитячих письменників, як українських, так і зарубіжних; сучасні дитячі періодичні видання;

уміти: робити ідейно-тематичний та ідейно-художній аналіз літературного тексту, який має своїм адресатом дитину або підлітка; характеризувати образи, особливості індивідуального стилю письменника; визначати проблематику художнього твору, його виховну, пізнавальну та естетичну цінність; декламувати художні тексти, які необхідні для роботи з дітьми.

8. Спосіб навчання: аудиторні заняття

9. Необхідні попередні та супутні модулі: педагогіка; психологія; фольклор; історія української літератури; історія зарубіжної літератури.

10. Зміст навчального модуля: Особливості і завдання дитячої літератури. Поезія пестування та дитячий ігровий фольклор. Позаігрові пісенні та віршовані жанри. Пареміографія. Загадки. Народні казки. Українська дитяча література першої половини 19 ст. Утвердження літератури для дітей та юнацтва як повноцінної й органічної частини художньої літератури в українському літературному процесі(2 пол. 19ст.) Дитяча література і дитяче читання кінця 19 - початку 20ст. Дитяча література новітнього періоду (20-30 роки ХХ століття). Дитяча література 40-50 років ХХст. Дитяча література 60-80 років ХХ ст. Література для дітей та юнацтва в сучасних умовах. Зарубіжна література 17 – початку 20 століття в перекладах і переробках для дітей. Зарубіжна література 20 – початку 21 століття у дитячому читанні. Російська література для дітей 19 століття. Російська література для дітей 20 – початку 21 століття.

11. Рекомендована література:

  1. Зарубежная литература для детей и юношества. В 2 ч. / Под ред. Н.К. Мещеряковой, И.С. Чернявской. – М., 1989.

  2. Кіліченко Л., Лещенко П., Проценко І. Українська дитяча література. – К.: Вища школа, 1979.

  3. Новаківська Л., Пархета Л. Дитяча література. Навчально-методичний комплекс. Умань, 2007. – 112 с.

  4. Рідне слово. Українська дитяча література: Хрестоматія: У 2 кн. / Упоряд. З. Варавкіна, А. Мовчун, М. Черній. – К.: Либідь,1999.

  5. Русская детская литература / Под. общ.ред. Ф.И. Сетина. – М., 1982.

  6. Cивачук Н.П. Український дитячий фольклор. ― К.: Деміург, 2003.

  7. Українська дитяча література: Антологія / Упоряд. Л. Козачок. – К.: Вища школа, 2005. – 519 с.

12. Форми і методи навчання: лекції, семінарські заняття, самостійна робота.

13. Методи і критерії оцінювання:

  • Поточний контроль (40%): усне опитування, реферати, конспекти.

  • Підсумковий контроль (60%): контрольні завдання.

14.Мова навчання: українська


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка