1. Назва модуля: Анатомія людини Код модуля: онд. 14. Тип модуляСкачати 19.09 Kb.
Дата конвертації22.04.2017
Розмір19.09 Kb.
1. Назва модуля: Анатомія людини

2. Код модуля: ОНД.14.

3. Тип модуля: обов’язковий

4. Семестр: 2,3

5. Обсяг модуля: загальна кількість годин -150 (кредитів ЄКТС – 5);

аудиторні години – 70 годин, (лекцій - 20, практичних занять - 50)6. Лектор: Соколенко Людмила Степанівна кандидат пед..наук , доцент

7. Результати навчання:

У результаті вивчення модуля студент повинен:знати: анатомічну будову і функцію кісток; з’єднання кісток; будову скелетних м’язів та їх функції; м’язів голови і шиї; м’язів тулуба; м’язів верхніх і нижніх кінцівок;систему травлення; дихання; виділення; серцево-судинну систему; органи відтворення та ендокринні залози людини; будову нервової системи; аналізаторів і органів чуття;

уміти: оцінити будову і функції кісток; форму постави та склепіння стопи; дати аналіз рухів верхніх та нижніх кінцівок; оцінити будову і функції м’язів голови, шиї, хребта, тулуба, верхніх та нижніх кінцівок; зробити анатомічний аналіз вправ спортивної спеціалізації.

8. Спосіб навчання: аудиторні заняття

9. Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: біологія

10. Зміст модуля:

Анатомія, як наука і предмет викладання у вищих закладах освіти фізкультурного профілю. Опорно руховий апарат (будова і функції кісток; з’єднання кісток; скелетні м’язи їх будова та функції). Динамічна анатомія. Нутрощі (будова і функції органів травлення, дихання, сечової системи, ендокринні залози). Залози внутрішньої секреції. Судинна система (будова кровоносної системи, лімфатичної системи, органів кровотворення та імуногенезу). Нервова система (центральна нервова система, переферична нервова система, вегетативна нервова система, аналізатори і органи чуття).11. Рекомендована література:

1. Анатомія людини: підручник / Коляденко Г.І. - К.: Либідь, 2007. - 381с.

2. Анатомія, фізіологія дітей (з основами гігієни та фізичної культури): Підручник / Антонік В.І., Антонік І.П., Андріанов В.Є. - К.: Професіонал. Центр навчальної літератури, 2009. - 335с.

3. Атлас анатомии человека: Синельников Р.Д., Синельников Я.Р.: Учебное пособие. В 4-х.т. - М.: "Медицина", 1990. - 460с.12. Форми та методи навчання: лекції, практичні заняття, самостійна робота в бібліотеці, Інтернеті

13. Методи і критерії оцінювання:

  • Поточний контроль (80%): усне опитування, написання тестів

  • Підсумковий контроль (20 %, екзамен ):усне опитування

14. Мова навчання: українська


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка