1. Мал. 1 зображує ідею вічної круговерті, безконечного переродження всіх живих створінь, де смерть означає не повне знищення живої істоти, а перетворення в іншу, цеСкачати 159.07 Kb.
Дата конвертації14.05.2017
Розмір159.07 Kb.
1. Мал.1 зображує ідею вічної круговерті, безконечного переродження всіх живих створінь, де смерть означає не повне знищення живої істоти, а перетворення в іншу, - це...

A. Закон карми.

B. Концепція Мокші.

C. Практика йоги.

D. Закон заперечення заперечення.

E. Закон Сансари.

ANSWER: E
2. У своїх творах філософ, фрагмент книги якого на мал. 3, досліджує проблему „надлюдини”. Хто така „ надлюдина ” за його вченням?

A. Володар всіх земних благ.

B. Людина, яка відкидає християнство.

C. Людина, яка переборює свою волю.

D. Бог.

E. Людина, яка пройшла процес самореалізації від „ раба ” до „ аристократа ”.ANSWER: E
3. Завершіть думку німецького філософа: „Недолік, проти якого немає ліків, - це...”. Мал.4

A. Філософія.

B. Геніальність.

C. Краса.

D. Розум.

E. Дурість.

ANSWER: E
4. Завершіть думку німецького філософа: „Не думок треба вчити, а ... „. Мал.4.

A. Мудрості.

B. Філософії.

C. Любові.

D. Розуму.

E. Думати.

ANSWER: E
5. Назвіть мислителя епохи Відродження, який вважав, що сила розуму і знань, творчі здібності людини уподібнюють її до Бога і вона здатна створювати нове, робота якого на мал. 2.

A. Джотто.

B. Рафаель.

C. Тиціан.

D. Рубенс.

E. Леонардо до Вінчі.

ANSWER: E
6. Назвіть представників верхніх щаблів ієрархічної драбини стародавнього суспільства, кастовий поділ якого зображений на мал. 5.

A. Кшатрії.

B. Вайш”ї.

C. Шудри.

D. Селяни.

E. Брахмани.

ANSWER: E
7. Назвіть ім'я бога - Творця світу, однієї з ранніх національних релігій, символіка якої зображена на мал. 6.

A. Йога.


B. Будда.

C. Вішну.

D. Шива.

E. Брахма.

ANSWER: E
8. Назвіть ім'я бога Сонця країни Стародавнього Світу, прославляння якого зображено на мал. 7.

A. Осіріс.

B. Тот.

C. Апіс.D. Птах.

E. Ра.


ANSWER: E
9. На мал. 8 зображено представника народу, у давніх віруваннях якого, людина наділялася кількома душами. Назвіть країну Стародавнього Світу в якій культивувалася ця віра.

A. Стародавній Китай.

B. Вавилон.

C. Стародавня Індія.

D. Ассирія.

E. Стародавній Єгипет.

ANSWER: E
10. На мал. 9 зображено один із символів культури країни Стародавнього Світу, де відбувалися певні дійства. Назвіть ім'я бога, який очолював пантеон богів цих дійств.

A. Марс.


B. Арей.

C. Гермес.

D. Посейдон.

E. Зевс.

ANSWER: E
11. На мал. 12 зображено автора слів : „Пан повинен бути паном, сановник - сановником, батько - батьком, син - сином ”. Хто висловив таку думку?

A. Лао-цзи.

B. Спіноза.

C. Мен-цзи.

D. Аристотель.

E. Конфуцій.

ANSWER: E
12. Мал. 13 зображає подорож душі після смерті, потойбічне життя. Саме тому, цей стародавний народ поховання своїх повелителів здійснював у...

A. Катакомбах.

B. Курганах.

C. Могилах.

D. Зрубах.

E. Пірамідах.

ANSWER: E
13. На мал. 14 зображено автора вислову: „ Я знаю те, що я нічого не знаю ”. Цей афоризм виражає...

A. Релятивізм Геракліта.

B. Абсолютизм Парменіда.

C. Етику софістів.

D. Кордоцентризм Сковороди.

E. Іронію Сократа.

ANSWER: E
14. Античний філософ, мал.14, основну увагу у своїх міркуваннях приділяв...

A. Космосу та законам його розвитку.

B. Співвідношенню світу ідей та світу речей.

C. Атомістичній теорії.

D. Вченню про державу.

E. Людині та внутрішнім чинникам її дій.

ANSWER: E
15. Де, на думку цього філософа, знаходиться істина? Мал.14.

A. У голові кожної окремої людини.

B. У Бога.

C. У глибинах природи.

D. На небі.

E. В процесі діалогу між людьми.

ANSWER: E
16. На мал.10 зображено бога доброти і милосердя однієї зі світових релігій. Закінчіть положення релігійної етики цієї віри: „Нема вогню більшого, ніж пристрасть, нема біди більшої, ніж...”

A. Любов.

B. Пліткарство.

C. Мовчання.

D. Навчання.

E. Ненависть.

ANSWER: E
17. Мал. 11 відображає різну символіку одного і того ж поняття, для якого характерно відокремлення образу і реальності, внаслідок чого пізнається два різні світи (природний і надприродний, фізичний і духовний), - це...

A. Міфологія.

B. Освіта.

C. Наука.

D. Філософія.

E. Релігія.

ANSWER: E
18. „Не роби людям того, чого не бажаєш собі, і тоді і в державі, і в сім’ї до тебе не будуть відчувати ворожнечі...” Це один з головних принципів вчення філософа, зображеного на мал. 12. Назвіть це вчення.

A. Брахманізм.

B. Ведизм.

C. Буддизм.

D. Джайнізм.

E. Конфуціанство.

ANSWER: E
19. Назвіть ім'я античного філософа, який переосмислив призначення філософії не як вивчення природи, а як вивчення людини. Мал.14.

A. Аристотель.

B. Платон.

C. Плотін.

D. Епікур

E. Сократ.

ANSWER: E
20. Наполягання на тому, що знання є основою правильних вчинків, було характерним для філософа зображеного на мал. 14. Хто це?

A. Сенека.

B. Геракліт.

C. Демокріт.

D. Фалес.

E. Сократ.

ANSWER: E
21. Як цей філософ називав мистецтво вести дискусію? Мал. 14.

A. Еклектика.

B. Метафізика.

C. Філософія.

D. Ідеологія.

E. Діалектика.

ANSWER: E
22. Назвіть основне вчення філософії цього мислителя. Мал.15.

A. Вчення про душу.

B. Вчення про пізнання.

C. Вчення про речі.

D. Вчення про любов.

E. Вчення про ідеї.

ANSWER: E
23. З яких суспільних станів, на думку цього філософа, складається держава? Мал.15.

A. Монархи, аристократи, землероби.

B. Правителі, армія, демократи.

C. Землероби, воїни, ремісники.

D. Багаті і бідні.

E. Філософи, воїни, ремісники і землероби.

ANSWER: E
24. Для ілюстрації вчення про ідеї цей античний філософ порівнював життя людей з... Мал.15.

A. Життям у темному лісі.

B. Життям на горі Олімп.

C. Життям у прекрасному палаці.

D. Життям в ідеальній державі.

E. Життям у темній печері.

ANSWER: E
25. У чому, на думку цього античного філософа, причини захворювань людини? Мал.15.

A. В неправильному світобаченні.

B. В неправильному харчуванні.

C. В порушенні гармонії людини і природи.

D. У невірі в Бога.

E. В порушеннях взаємовідношень між душею і тілом.

ANSWER: E
26. Чому, на думку цього античного філософа, тіло не є надійним предметом для любовного потягу? Мал.15.

A. Воно не завжди красиве.

B. Воно не відповідає ідеалу всіх.

C. Воно є прикритим, не завжди видимим.

D. Воно гріховне.

E. Воно смертне, тобто щезає.

ANSWER: E
27. На мал.16 зображено відомого філософа, вчителя імператора Нерона. Вкажіть його ім’я.

A. Арістотель.

B. Епікур.

C. Зенон.

D. Демокріт.

E. Сенека .

ANSWER: E
28. Хто з відомих філософів еллінізму, прикладом власного життя довів свою належність до школи стоїків? Мал.16.

A. Зенон.

B. Кітіон.

C. Епікур.

D. Нерон.

E. Сенека.

ANSWER: E
29. Чим, за вченням цього античного філософа, розумна душа відрізняється від рослинної і тваринної? Мал.17.

A. Здатністю до розмноження.

B. Вмінням досягнути потойбічне благо.

C. Вмінням розуміти явища і процеси.

D. Любов’ю.

E. Спроможністю до логічного мислення і висловлення суджень.

ANSWER: E
30. Котре із дуалістичних протиставлень характерне для філософії мислителя, зображеного на мал.17?

A. Буття і небуття.

B. Атомів і пустоти.

C. Ідеї і матерії.

D. Руху і спокою.

E. Матерії і форми.

ANSWER: E
31. Назвіть останню із чотирьох якостей, які цей філософ вважав найогиднішою після жорстокості, грубості, розбою....Мал.19.

A. Несправедливість.

B. Брехня.

C. Любов.

D. Дурість.

E. Скупість.

ANSWER: E
32. Назвіть ім'я філософа, вчення якого схематично показане на мал.23.

A. Птолемей.

B. Арістотель.

C. Джордано Бруно.

D. Парацельс.

E. Микола Копернік.

ANSWER: E
33. На мал.18 зображено філософську школу стародавньої країни. У котрому рядку правильно названо 5 елементів світу за версією філософів цієї школи ?

A. Дерево, вогонь, порох, земля, вода.

B. Дерево, земля, вода, повітря, вогонь.

C. Земля, вода, повітря, вогонь, порох.

D. Земля, вода, холод, дерево, тепло.

E. Дерево, вогонь, земля, метал, вода.

ANSWER: E
34. Всеохоплююче світоглядне поняття, незмінне, безформенне, яке є непізнаваним началом всіх речей, філософ країни Стародавнього Світу називав...Мал.20.

A. Де.


B. Інь.

C. Янь


D. Цзи.

E. Дао.

ANSWER: E
35. На мал.21 зображено земного бога країни Стародавнього Сходу. Де і коли виникає, створена ним, філософсько-релігійна система ?

A. 2. ст. н. е. в Індії.

B. І тис. до н.е. в Японії.

C. І тис. до н.е. в Китаї.

D. І тис до н. е. в Єгипті.

E. І тис. до н.е. в Древній Індії.

ANSWER: E
36. Мал.22 зображує систему світу, запропоновану царем Єгипту, відомим мудрецем і математиком. Назвіть його ім'я.

A. Рамзес.

B. Тутанхамон.

C. Аменхотеп.

D. Атон.

E. Птолемей.

ANSWER: E
37. Назвіть видатного датського астронома і мислителя, який стверджував, що навколо Землі обертається Місяць, потім - Сонце, і на кінець сфера незмінних зір, що схематично показано на мал.24.

A. Птолемей.

B. Коперник.

C. Епікур.

D. Піфагор.

E. Браге.

ANSWER: E
38. Мал.25 символізує специфічну форму суспільної свідомості, узагальнення досвіду діяльності людського духу, що знаходить прояв у певній теоретичній системі цінностей та їх розумінні, - це...

A. Наука.

B. Освіта.

C. Переконання.

D. Інтелігентність.

E. Філософія.

ANSWER: E
39. Мал.26 символічно зображає основні риси філософії певної епохи. У котрому ряду правильно вказані ці риси?

A. Теоцентризм, геоцентризм, теодицея, персоналізм.

B. Покаяння, теодицея, апокаліпсис, телеологізм.

C. Свобода вибору, апокаліпсис, геоцентризм, теодицея.

D. Соціалізм, комунізм, апокаліпсис.

E. Теоцентризм, теодицея, телеологізм, персоналізм.

ANSWER: E
40. Назвіть мислителя епохи Відродження, який звертається до традиції неоплатонізму, що протиставляє Єдине (Бога) і множинний світ? Мал.27.

A. Босх.


B. Парацельс.

C. Дюрер.

D. Роттердамський.

E. Кузанський.

ANSWER: E
41. Назвіть ім'я найвпливовішого мислителя німецького Відродження, який поклав початок протестантизму. Мал.28.

A. Галілео Галілей.

B. Жан Кальвін.

C. Еразм Роттердамський.

D. Микола Кузанський

E. Мартін Лютер.

ANSWER: E
42. Назвіть ім'я філософа з творчістю якого пов’язані винаходи Високого Відродження. Мал.30.

A. Джорджоне.

B. Рафаель.

C. Тиціан.

D. Рубенс.

E. Леонардо да Вінчі.

ANSWER: E
43. Хто з мислителів Відродження є автором думки „ Нехай правитель робить те, що треба буде, щоб перемогти і утримати державу, а засоби завжди будуть достойними, і кожен їх схвалить ”. Мал.29.

A. Жан Боден.

B. Т. Кампанелла.

C. Т.Мор.

D. Мірандолла.

E. Н. Макіавеллі.

ANSWER: E
44. Цей мислитель є автором теорії, згідно якої Земля не перебуває в центрі Всесвіту, а повертається навколо своєї осі і навколо Сонця. Мал.31. Назвіть його ім'я.

A. Птолемей.

B. Аристотель.

C. Джордано Бруно.

D. Парацельс.

E. Микола Копернік.

ANSWER: E
45. Назвіть науковця, який стверджував, що природа створена у відповідності до математичних правил, і обов’язок вченого - зрозуміти їх. Мал.32.

A. Мор.


B. Коперник.

C. Галілей.

D. Бекон.

E. Кеплер.

ANSWER: E
46. Назвіть автора схеми, зображеної на мал.33, суть якої у тому, що світ можна пізнати лише через багатокутники, які є основою планет.

A. Коперник.

B. Галілей.

C. Бекон.

D. Мор.

E. Кеплер.ANSWER: E
47. Кому із мислителів Відродження належать слова „ А все-таки вона обертається ” ? Мал.34.

A. Миколі Кузанському.

B. Еразму Роттердамському.

C. Мартіну Лютеру.

D. Парацельсу.

E. Галілео Галілей.

ANSWER: E
48. Хто із відомих англійських філософів Нового Часу, автор теорії ''чистої дошки'', любив повторювати: „ Дії людей - найкращі перекладачі їхніх думок ”? Мал.35.

A. Б. Паскаль.

B. Ф. Бекон.

C. Р.Декарт.

D. Лейбніц.

E. Дж. Локк.

ANSWER: E
49. Цей філософ-просвітник був членом Французької академії, проте на її засіданнях бував дуже рідко, присвятивши себе збору матеріалів для написання праці „ Дух законів ” і їздив у закордонні поїздки, щоб познайомитися з політичним устроєм інших народів ? Мал.36.

A. Вольтер.

B. Ж.-Ж. Руссо.

C. Д. Дідро.

D. Бекон.

E. Монтеск’є.

ANSWER: E
50. Що є вихороподібним переміщенням атомів у пустоті, на думку цього філософа, в результаті якого виникають та гинуть світи ? Мал.37.

A. Плинність буття.

B. Процес пізнання.

C. Свідчення існування вищої сили.

D. Скерування.

E. Рух.

ANSWER: E
51. В чому, на думку цього античного філософа, представника атомістичної школи, полягає відмінність живого і неживого? Мал.37.

A. В наявності розуму.

B. В наявності голови.

C. В наявності друзів.

D. В наявності грошей.

E. В наявності душі.

ANSWER: E
52. Чим, за вченням цього античного філософа, представника атомістичної школи, людина відрізняється від тварини? Мал.37.

A. Розумом.

B. Серцем.

C. Особливими атомами тілобудови.

D. Вмінням заробляти.

E. Особливим розташуванням атомів душі.

ANSWER: E
53. Яка мета філософії, на думку цього античного філософа, представника школи епохи еллінізму? Мал.38.

A. Допомогти людині проникнути у таємниці Всесвіту.

B. Допомогти людині осягнути вічне.

C. Допомогти людині пізнати себе.

D. Допомогти повірити в Бога.

E. Допомогти людині досягнути стану безтурботності, духовної насолоди і звільнитися від смерті.

ANSWER: E
54. У чому суть вчення цього філософа, представника школи скептицизму. Мал.39.

A. Відкидає можливість людського розуму.

B. Заперечує існування добра і зла.

C. Не вірить в Бога.

D. Не вірить у людські можливості.

E. Відкидає не лише можливість пізнання світу, а й необхідність такого пізнання.

ANSWER: E
55. Особливі з’єднання вогняних атомів, які нелегко руйнуються, але все ж не вічні, здатні позитивно або негативно впливати на людину, за вченням цього філософа, - це... Мал.37.

A. Гедоністи.

B. Батьки.

C. Діти.


D. Філософи.

E. Боги.

ANSWER: E
56. Головним благом людського життя цей античний філософ, представник школи епохи еллінізму вважав... Мал.38.

A. Пізнання.

B. Волю.

C. Творчість.

D. Щастя.

E. Насолоду.

ANSWER: E
57. Назвіть головний моральний принцип школи епохи еллінізму, основоположник якої зображений на мал.38.

A. Прожити весело.

B. Прожити у любові.

C. Прожити спокійно.

D. Прожити щасливо.

E. Прожити непомітно.

ANSWER: E
58. Назвіть ім'я цього філософа, представника школи стоїцизму. Мал.40.

A. Аристотель.

B. Платон.

C. Сенека.

D. Піррон.

E. Зенон.

ANSWER: E
59. Основоположним началом світу цей філософ, автор думки, що все у світі змінне, вважав... Мал.41.

A. Повітря.

B. Воду.

C. Апейрон.

D. Сонце.

E. Вогонь.

ANSWER: E
60. Назвіть ім'я філософа, якому належить вислів: „ Двічі в одну річку не ввійдеш ”. Мал. 41.

A. Т.Г.Шевченко.

B. Софокл.

C. Кант.


D. Бекон.

E. Геракліт.

ANSWER: E
61. Хто з античних філософів вважав, що сутністю світу є число? Мал.43.

A. Геракліт.

B. Парменід.

C. Сократ.

D. Емпедокл.

E. Піфагор.

ANSWER: E
62. Назвіть ім'я філософа, якому належить думка про те, що „ Людина - міра всіх речей ”. Мал.42.

A. Епікур.

B. Аристотель.

C. Платон.

D. Сократ.

E. Протагор.

ANSWER: E
63. Кому з античних філософів приписують афоризми „Звичка - друга натура”, „ Життя коротке, але слава може бути вічною ”, „Красномовство - це світло, яке надає блиску розуму ”, „Яка людина, така і її мова ”? Мал. 44.

A. Сократу.

B. Платону.

C. Сенеці.

D. Фалесу.

E. Цицерону.

ANSWER: E
64. Чим, на думку цього філософа, створений Земний град? Мал.45.

A. Любов’ю до Бога.

B. Любов’ю до ближнього.

C. Любов’ю до краси.

D. Любов’ю до природи

E. Любов’ю до себе.

ANSWER: E
65. Хто з перших філософів намагався створити вчення про людину на основі християнських догматів? Мал. 46.

A. Філон.

B. Фома Аквінський.

C. Августин.

D. Оккам.

E. Оріген.

ANSWER: E
66. В роботі котрого середньовічного філософа вперше було систематизоване християнське віровчення? Мал.46.

A. Августина Аврелія.

B. Фоми Аквінського.

C. Ансельм Кентерберійського.

D. Оккама.

E. Орігена.

ANSWER: E
67. Кому із середньовічних філософів може належати вислів: ” Вчення наше найдревніше, а тому воно істинне ” ? Мал.47.

A. Августину.

B. Фомі Аквінському.

C. Уільяму Оккаму.

D. Данте Алігієрі.

E. Тертуліану

ANSWER: E
68. Девізом якого середньовічного філософа були слова :” Вірую, тому що абсурдно ”? Мал.47.

A. Августина.

B. Фоми Аквінського.

C. Філона Александрійського.

D. Оккама.

E. Тертуліана.

ANSWER: E
69. Основним вченням котрого середньовічного філософа, представника схоластики, була ідея єдності науки і релігії, знання і віри ? Мал.48.

A. Орігена.

B. Тертуліана.

C. Ансельма Кентерберійського.

D. Оккама.

E. Фоми Аквінського.

ANSWER: E
70. Хто із середньовічних філософів вважав, що для того, щоб досягнути гармонії, спокою душі, треба пережити три стани - буття, очищення і оновлення, - яким відповідають три світи: пекло, чистилище і рай ? Мал.49.

A. Фома Аквінський.

B. П’єр Абеляр.

C. Росцелін.

D. Оккам.

E. Данте.

ANSWER: E
71. Назвіть філософа, який висловив думку про те, що найкращий лікар одночасно - філософ. Мал.50.

A. Гіппократ.

B. Абеляр.

C. Аристотель.

D. Фома Аквінський.

E. Гален.

ANSWER: E
72. Що нового, в порівнянні з середньовіччям, внесло твердження цього філософа про можливість з’єднання людини з Творцем? Мал.51.

A. Твердження про розуміння Творцем потреб людини.

B. Свідоме ставлення людини до Бога.

C. Твердження про прихильне ставлення Бога до людини.

D. Твердження про єдиного Бога.

E. Твердження про творчу активність людини в процесі злиття з Богом.

ANSWER: E
73. Назвіть автора твору ''Похвала глупоті'', якого ще називають Сократом епохи Відродження. Мал.53.

A. М. Кузанський.

B. М. Фічіно.

C. М. Лютер.

D. Копернік.

E. Е. Роттердамський.

ANSWER: E
74. „ Мені кажуть, що я своїми твердженнями хочу перевернути світ догори дном. Але хіба було б погано перевернути перевернутий світ?”, - говорив відомий італійський філософ ХVІ ст., засуджений до страти. „ Ваш вирок більше страшний для вас, ніж для мене. Спалити - не означає спростувати!” Про кого йдеться? Мал.52.

A. Г. Галілея.

B. М.Кузанського.

C. Парацельса.

D. Миколу Коперніка.

E. Дж. Бруно.

ANSWER: E
75. Назвіть філософа, автора трактату "Утопія", портрет якого на мал. 55.

A. Ф.Бекон.

B. Н.Макіавеллі.

C. Т. Кампанелла.

D. Г.Галілей.

E. Т. Мор.

ANSWER: E
76. Хто з представників епохи Відродження став прототипом доктора Фауста, виступивши проти авторитетів у медицині (Гіппократа, Галена, Авіценни), принципово відмовившись від латини, вважаючи, що для лікаря важливими є емпіричні дослідні набуття, ніж книжкова мудрість? Мал.54.

A. Бекон.

B. Лютер.

C. Ібн Сіна.

D. Копернік.

E. Парацельс.

ANSWER: E
77. Назвіть автора соціалістичної утопії „Місто сонця ”, портрет якого на мал. 56.

A. Боецій.

B. Макіавеллі.

C. П. Абеляр.

D. Ф. Бекон.

E. Т. Кампанелла.

ANSWER: E
78. Назвіть мислителя, якого вважають засновником філософії Нового Часу. Мал. 57.

A. Жан-Поль Сартр.

B. Мішель Монтень.

C. Леонардо да Вінчі.

D. Рене Декарт.

E. Френсіс Бекон.

ANSWER: E
79. На мал.58 зображено мислителя, якому належить теза: „ Я мислю, отже, я існую ”. Хто це ?

A. Френсіс Бекон.

B. Жан-Поль Сартр.

C. Мішель Монтень.

D. Леонардо да Вінчі.

E. Рене Декарт.

ANSWER: E
80. Хто з видатних представників Нового Часу у головній своїй праці „ Етика ” визначив, що любов до Бога, помножена на пізнання причинних зв’язків природи, - єдиний спосіб досягнення свободи ? Мал.59.

A. Г. Лейбніц.

B. Б. Паскаль.

C. Р. Декарт.

D. Бекон.

E. Б. Спіноза.

ANSWER: E
81. На мал. 60 зображено мислителя, який вперше вжив термін „ Просвітництво ”.

A. Кант.


B. Локк.

C. Юм.


D. Ніцше.

E. Вольтер.

ANSWER: E
82. Філософська концепція цього мислителя складається з таких основних вчень... Мал.62.

A. Про життєве щастя людини та природу речей.

B. Про три натури, два світи і споріднену працю.

C. Про пошук ідеалу у спорідненій праці.

D. Про закони діалектики, про побудову суспільства.

E. Про дві натури, три світи, про споріднену працю.

ANSWER: E
83. Назвіть ім'я теоретика українського націоналізму. Мал.63.

A. Дмитро Чижевський.

B. Тарас Шевченко.

C. Пантелеймон Куліш.

D. Володимир Винниченко.

E. Дмитро Донцов.

ANSWER: E
84. Назвіть представника епохи Просвітництва, автора праць „Суспільний договір ”, „ Міркування про походження і основи нерівності між людьми ”, портрет якого на мал. 61.

A. Дідро.

B. Гольбах.

C. Монтеск’є.

D. Ламетрі.

E. Руссо.

ANSWER: E
85. Чому цей твір є пам’яткою філософської літератури ? Мал. 64.

A. Тому, що описує історичні події.

B. Тому, що включає події позачасової священної історії.

C. Тому що містить безліч цікавого матеріалу.

D. Тому що показує ідеал суспільного життя.

E. Тому що осмислює буття, пояснює факти, шукає їх витоки і робить висновки.

ANSWER: E
86. Завершіть думку відомого українського гуманіста: „Філософія робить із селянина мешканця міста, дикуна - сумирним, варвара - вченим, а самих людей...” Мал.67.

A. Людьми.

B. Добрими.

C. Цікавими співрозмовниками.

D. Щасливими.

E. Богами.

ANSWER: E
87. У котрому рядку правильно названі представники ренесансно-гуманістичних та реформаційних ідей першої братської школи, зображення якої на мал. 68 ?

A. Лаврентій Зизаній, Петро Могила, Іван Вишенський.

B. Йов Княгиницький, Касіян Сакович, Лазар Баранович.

C. Іван Вишенський, Памво Беринда, Лазар Баранович.

D. Лазар Баранович, Інокентій Гізель, Георгій Кониський.

E. Стефан Зизаній, Мелетій Смотрицький, Касіян Сакович.

ANSWER: E
88. Хто з представників української філософської думки ХV ст. мав ступінь професора медицини та астрономії Краківського університету, був ректором Болонського університету, зображення якого на гравюрі "Лекція з медицини"? Мал. 66.

A. К. Транквіліон-Ставровецький.

B. С. Оріховський.

C. Ш. Фіоль.

D. М. Коперник.

E. Ю. Дрогобич.

ANSWER: E
89. Хто з представників першої класичної філософської школи України, зображення якої на мал. 69, впроваджував у життя погляди, що духівництво має бути освіченим і передувати в науках?

A. Інокентій Гізель.

B. Феофан Прокопович.

C. Стефан Яворський.

D. Іоасаф Кроковський.

E. Петро Могила.

ANSWER: E
90. В чому суть „ хутірської ” філософії мислителя, портрет якого на мал.70 ?

A. Треба категорично боротися з хуторами і селами, прагнути йти „в місто”.

B. Хутір заважає українцям „йти в Європу”.

C. Тільки на хуторах можна знайти справжніх патріотів.

D. Повага до хутора поверне повагу інших народів до України.

E. Справжнім охоронцем українського народного духу є селянин, хуторянин, тому у своєму поступі треба орієнтуватися на нього.

ANSWER: E
91. Яка з названих ідей є головною філософською ідеєю українського мислителя, портрет якого на мал.71 ?

A. Ідея Бога.

B. Філософія серця.

C. Філософія трагедії.

D. Ідея націоналізму.

E. Ідея героя.ANSWER: E


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка