││ │ Навчальні │1 09;14-18. 09;28-02. 10; ││ 07-11. 09;21-25. 09;5-09. 10; │ тижні │12-16. 10;26-30. 10;09-13. 11;││ 19-23. 10;02-06. 11;16-20. 11;│Скачати 95.15 Kb.
Дата конвертації13.04.2017
Розмір95.15 Kb.


РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ 4 КУРСУ 7 СЕМЕСТРУ Проректор

ФАРМАЦЕВТИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ з науково-педагогічної роботи з 1 вересня по 26 січня 2016 року доцент О.В. Стеченко

ІНОЗЕМНІ СТУДЕНТИ „______”_______________2015р.

===========================================================================

Перший тиждень ││ Другий тиждень │

---------------------------││----------------------------│

Навчальні │1-4.09;14-18.09;28-02.10; ││ 07-11.09;21-25.09;5-09.10; │

тижні │12-16.10;26-30.10;09-13.11;││ 19-23.10;02-06.11;16-20.11;│

23-27.11;07-11.12;21-25.12;││ 30-04.12;14-18.12;28-30.12;│18-22.01 __││ 11-15.01;25-26.01 _│ =============================================││============================│

гр. │ Години │Понед│Вівт│Серед│Четв │Пятн││Понед│Вівт│Серед│ Четв│П'ятн ===========================================================================

8.30-10.10│ -- │ ОЕФ│ -- │ПТЛ/л│ ЛД ││ -- │ОЕФ │ -- │ПТЛ/л│ ЛД │

-----------│-----│----│-----│-----│----││-----│----│-----│-----│-----│

8 │11.10-12.50│ ЛД/л│ММФ │ ЕЛ │ ФХ │ ОБ ││ОЕФ/л│ММФ │ ЕЛ │ ФХ │ОБ/КМл│

ін │-----------│-----│----│-----│-----│----││-----│----│-----│-----│-----│

13.40-15.20│ ФХ/л│ММФл│ ПТЛ │ -- │ ЦЗ ││ ОЕФ │ -- │ ПТЛ │ -- │ ЦЗ/л│

-----------│-----│----│-----│-----│----││-----│----│-----│-----│-----│

16.00-17.40│ │ │ КМ │ │ ││ │ │ КМ │ │ │

ТРИВАЛIСТЬ СЕМЕСТРУ 01.09. - 30.12.2015р. та 11.01.- 26.01.2016р.(20 тижнiв).
ЗИМОВI КАНIКУЛИ:
31.12.2015р.- 10.01.2016р.та 27.01 - 07.02.2016р.( 23 дні).

ЛIЦЕНЗIЙНИЙ ІНТЕГРОВАНИЙ IСПИТ «КРОК 1.ФАРМАЦІЯ» - 01.10.2014р.


ЗАВЕРШЕННЯ ВИКЛАДАННЯ ДИСЦИПЛІН:
1.ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ЕКОНОМІКА ФАРМАЦІЇ-ПМК.2.КОМП’ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ У ФАРМАЦІЇ-ПМК.3.ЛАБОРАТОРНА ДІАГНОСТИКА-ПМК.4.ЦИВІЛЬНИЙ ЗАХИСТ-ЗАЛІК.5.ОСНОВИ БІОЕТИКИ ТА БІОБЕЗПЕКИ-ЗАЛІК.6.КУРС ЗА ВИБОРОМ-ЗАЛІК.

ПЕРЕХIДНI ДИСЦИПЛIНИ:
1.ФАРМАЦЕВТИЧНА ХІМІЯ. 2.ПРОМИСЛОВА ТЕХНОЛОГІЯ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ.3.МЕНЕДЖМЕНТ ТА МАРКЕТИНГ У ФАРМАЦІЇ.


ОЦІНКА З ДИСЦИПЛІН, ВИКЛАДАННЯ ЯКИХ ПОВНІСТЮ ЗАВЕРШУЄТЬСЯ В ЦЬОМУ СЕМЕСТРІ,ЗАНОСИТЬСЯ ДО ІНДИВІДУАЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ПЛАНУ СТУДЕНТА І ДО ВІДОМОСТІ УСПІШНОСТІ З ДИСЦИПЛІНИ.
69================================================================================

Г О Д И Н И │ │ │

├────────────────┤ │ ПРАКТИЧНI, │

вс│ау │ле│пр│С │ │ │Д И С Ц И П Л I Н И │ ьо│ди │кц│ак│Р │ Л Е К Ц І Ї │ СЕМІНАРСЬКІ │

го│то │ії│ти│С │ │ │

│ │рн │ │ч │ │ │ ЗАНЯТТЯ │

│ │і │ │ні│ │ │ │---------------------│----------------│------------------│---------------------│

ФХ │Фармацевтична │108│73 │18│55│35│Фармацевт.корпус, │Фармацевт.корпус, │

хімія │ │ │ │ │ │ кафедра │кафедра │ПТЛ│Промислова техно │85 │65 │20│45│20│Фармацевт.корпус, │Фармацевт.корпус, │

логія лiк.засобів│ │ │ │ │ │ кафедра │кафедра АТЛ │ММФ│Менеджмент та мар│105│70 │20│50│35│Фармацевт.корпус, │Фармацевт.корпус, │

кетинг у фармацiї│ │ │ │ │ │ кафедра ОЕФ │кафедра ОЕФ │ОЕФ│Органiзацiя та ек│164│104│20│84│60│Фармацевт.корпус, │Фармацевт.корпус, │

ономiка фармацiї │ │ │ │ │ │ кафедра ОЕФ │кафедра ОЕФ │ЛД │Лабораторна дiаг-│90 │40 │10│30│50│лiк.N3,каф.ПВМ №2 │лiк.N3,каф.проп.вн. │

ностика │ │ │ │ │ │П.Запорожця,26. │мед.№2,П.Запорожця,26│КМ │Комп’ютерне моде-│90 │40 │04│36│50│Фармацевт.корпус, │Фармацевт.корпус, │

лювання у фармац.│ │ │ │ │ │ кафедра │кафедра │ОБ │Основи біоетики │30 │20 │04│16│10│Морф.кор.,кафедри │ Морф.кор.,кафедри │

та біобезпеки │ │ │ │ │ │філос.та соціол., │ філософ.та соціол., │

│ │ │ │ │ │ │ каф.епідеміології│ каф.епідеміології │ ЦЗ │Цивільний захист │30 │10 │06│04│20│Сан.гiг.кор.,каф. │Сан.гiг.корп.,кафедра│

│ │ │ │ │ │ │гігієни та еколог.│ гігієни та екології │ЕЛ │Курс за вибором │120│60 │60ауд│60│ ---------- │Фарм.корпус,кафедри │

--------------------------------------------------------------------------------

ПРИМIТКА: ПЕРЕРВА ПIД ЧАС ЗАНЯТЬ - 10 ХВИЛИН.

- ПРАКТИЧНI ЗАНЯТТЯ: 2,5 академічні години 3,5 академічні години

ЛД, 1п│ 8.20-10.20│ ОЕФ, 1п│ 8.00-10.40│

ПТЛ, 2п│11.10-13.10│ ФХ 2п│11.00-13.40│

ЦЗ 3п│13.40-15.40│ 3п│14.00-16.40│
3 академічні години
ММФ,1п│ 8.20-10.40│

КМ, 2п│11.00-13.20│

ЕЛ 3п│13.40-16.00│

- ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ З ОБ: ПОЧАТОК І ЗАКІНЧЕННЯ ЗАНЯТЬ,В Т.Ч.│ 2 академічні

ЛЕКЦІЙ, УКАЗАНІ В СІТЦІ РОЗКЛАДУ │ години_____
- ЛЕКЦII З ПОЗНАЧКОЮ - ОБ/КМл - починаються з лекцii з ОСНОВ БІОЕТИКИ ТА БІОБЕЗПЕКИ

потiм чергуються з лекцiями з КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ФАРМАЦІЇ.
ЧИТАННЯ ЛЕКЦІЙ З ОСНОВ БІОЕТИКИ ТА БІОБЕЗПЕКИ ПОЧИНАТИ НА КАФЕДРІ ЕПІДЕМІОЛОГІЇ.
- ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ З ДИСЦИПЛІНИ «ЦИВІЛЬНИЙ ЗАХИСТ» ПОЧИНАЮТЬСЯ З 16.10.2015р.

ЛЕКЦIЇ ДЛЯ IНОЗЕМНИХ СТУДЕНТIВ ЧИТАЮТЬСЯ ОКРЕМИМ ПОТОКОМ В НАВЧАЛЬНИХ

КIМНАТАХ КАФЕДР.

ПЕРЕЛIК КУРСIВ ЗА ВИБОРОМ ДИВIТЬСЯ В ДЕКАНАТI З 01.09.2015р.
ЧИТАННЯ ЛЕКЦІЙ ТА ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З ОСНОВ БІОЕТИКИ ТА БІОБЕЗПЕКИ ПОЧИНАТИ НА КАФЕДРІ ЕПІДЕМІОЛОГІЇ, А ПОТІМ ПРОДОВЖУВАТИ НА КАФЕДРІ ФІЛОСОФІЇ ТА СОЦІОЛОГІЇ.
КАФЕДРИ, ЗАЗНАЧЕНI В РОЗКЛАДI, КОРИГУЮТЬ ПОЧАТОК ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

ПО ДИСЦИПЛIНАХ ДЛЯ ГРУП СТУДЕНТIВ, ПОГОДИВШИ З НАВЧАЛЬНИМ ВIДДIЛОМ.
ЗАНЯТТЯ ДЛЯ СТУДЕНТIВ, ЯКI УКЛАЛИ УГОДУ НА ПРОХОДЖЕННЯ ВIЙСЬКОВОI ПІДГОТОВКИ ЗА ПРОГРАМОЮ ОФІЦЕРІВ МЕДИЧНОЇ СЛУЖБИ ЗАПАСУ, ПРОВОДЯТЬСЯ ЗА РОЗКЛАДОМ УКРАЇНСЬКОЇ ВІЙСЬКОВО-МЕДИЧНОЇ АКАДЕМІЇ.
Клочкова 235-23-92 Навчально-методичний вiддiл


РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ 4 КУРСУ 7 СЕМЕСТРУ В.о. проректора

ФАРМАЦЕВТИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ з науково-педагогічної роботи з 1 вересня по 29 січня 2016 року доцент О.В. Стеченко

АНГЛОМОВНІ СТУДЕНТИ „______”_______________2015р.

===========================================================================

Перший тиждень ││ Другий тиждень │

---------------------------││----------------------------│

Навчальні │1-4.09;14-18.09;28-02.10; ││ 07-11.09;21-25.09;5-09.10; │

тижні │12-16.10;26-30.10;09-13.11;││ 19-23.10;02-06.11;16-20.11;│

23-27.11;07-11.12;21-25.12;││ 30-04.12;14-18.12;28-30.12;│18-22.01 __││ 11-15.01;25-26.01 _│ =============================================││============================│

гр. │ Години │Понед│Вівт│Серед│Четв │Пятн││Понед│Вівт│Серед│ Четв│П'ятн ===========================================================================

8.30-10.10│ОБ/КТл│ ФХ │ ПТЛ │ММФ/л│ КМ ││ -- │ ФХ │ ПТЛ │ОЕФ/л│ КМ │

-----------│-----│----│-----│-----│----││-----│----│-----│-----│-----│

7 │11.10-12.50│ЦЗ/л │ПТЛл│ ЕЛ │ ММФ │ ОБ ││ ЛД/л│ПТЛл│ ЕЛ │ ММФ │ ОЕФ │

ан. │-----------│-----│----│-----│-----│----││-----│----│-----│-----│-----│

13.40-15.20│ ЦЗ │ ЛД │ -- │ ОЕФ │ -- ││ ФХ/л│ ЛД │ -- │ ОЕФ │ -- │

-----------│-----│----│-----│-----│----││-----│----│-----│-----│-----│

16.00-17.40│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │

ТРИВАЛIСТЬ СЕМЕСТРУ 01.09. - 30.12.2015р. та 11.01.- 26.01.2016р.(20 тижнiв).
ЗИМОВI КАНIКУЛИ:
31.12.2015р.- 10.01.2016р.та 27.01 - 07.02.2016р.(3 тижні).

ЛIЦЕНЗIЙНИЙ ІНТЕГРОВАНИЙ IСПИТ «КРОК 1.ФАРМАЦІЯ» - 01.10.2014р.

ЗАВЕРШЕННЯ ВИКЛАДАННЯ ДИСЦИПЛІН:
1.ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ЕКОНОМІКА ФАРМАЦІЇ-ПМК.

2.КОМП’ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ У ФАРМАЦІЇ-ПМК.

3.ЛАБОРАТОРНА ДІАГНОСТИКА-ПМК.

4.ЦИВІЛЬНИЙ ЗАХИСТ-ЗАЛІК.

5.ОСНОВИ БІОЕТИКИ ТА БІОБЕЗПЕКИ-ЗАЛІК.6.КУРС ЗА ВИБОРОМ-ЗАЛІК.


ПЕРЕХIДНI ДИСЦИПЛIНИ:
1.ФАРМАЦЕВТИЧНА ХІМІЯ.

2.ПРОМИСЛОВА ТЕХНОЛОГІЯ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ.

3.МЕНЕДЖМЕНТ ТА МАРКЕТИНГ У ФАРМАЦІЇ.


ОЦІНКА З ДИСЦИПЛІН, ВИКЛАДАННЯ ЯКИХ ПОВНІСТЮ ЗАВЕРШУЄТЬСЯ

В ЦЬОМУ СЕМЕСТРІ,ЗАНОСИТЬСЯ ДО ІНДИВІДУАЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО

ПЛАНУ СТУДЕНТА І ДО ВІДОМОСТІ УСПІШНОСТІ З ДИСЦИПЛІНИ.
68================================================================================

Г О Д И Н И │ │ │

├────────────────┤ │ ПРАКТИЧНI, │

вс│ау │ле│пр│С │ │ │Д И С Ц И П Л I Н И │ ьо│ди │кц│ак│Р │ Л Е К Ц І Ї │ СЕМІНАРСЬКІ │

го│то │ії│ти│С │ │ │

│ │рн │ │ч │ │ │ ЗАНЯТТЯ │

│ │і │ │ні│ │ │ │---------------------│----------------│------------------│---------------------│

ФХ │Фармацевтична │108│73 │18│55│35│Фармацевт.корпус, │Фармацевт.корпус, │

хімія │ │ │ │ │ │ кафедра │кафедра │ПТЛ│Промислова техно │85 │65 │20│45│20│Фармацевт.корпус, │Фармацевт.корпус, │

логiя лiк.засобів│ │ │ │ │ │ кафедра │кафедра АТЛ │ММФ│Менеджмент та мар│105│70 │20│50│35│Фармацевт.корпус, │Фармацевт.корпус, │

кетинг у фармацiї│ │ │ │ │ │ кафедра ОЕФ │кафедра ОЕФ │ОЕФ│Органiзацiя та ек│164│104│20│84│60│Фармацевт.корпус, │Фармацевт.корпус, │

ономiка фармацiї │ │ │ │ │ │ кафедра ОЕФ │кафедра ОЕФ │ЛД │Лабораторна дiаг-│90 │40 │10│30│50│лiк.N3,каф.ПВМ №2 │лiк.N3,каф.проп.вн. │

ностика │ │ │ │ │ │П.Запорожця,26. │мед.№2,П.Запорожця,26│КМ │Комп’ютерне моде-│90 │40 │04│36│50│Фармацевт.корпус, │Фармацевт.корпус, │

лювання у фармац.│ │ │ │ │ │ кафедра │кафедра │ОБ │Основи біоетики │30 │20 │04│16│10│Морф.кор.,кафедри │ Морф.кор.,кафедри │

та біобезпеки │ │ │ │ │ │філос.та соціол., │ філософ.та соціол., │

│ │ │ │ │ │ │ каф.епідеміології│ каф.епідеміології │ ЦЗ │Цивільний захист │30 │10 │06│04│20│Сан.гiг.кор.,каф. │Сан.гiг.корп.,кафедра│

│ │ │ │ │ │ │гігієни та еколог.│ гігієни та екології │ЕЛ │Курс за вибором │120│60 │60ауд│60│ ---------- │Фарм.корпус,кафедри │

--------------------------------------------------------------------------------

ПРИМIТКА: ПЕРЕРВА ПIД ЧАС ЗАНЯТЬ - 10 ХВИЛИН.

- ПРАКТИЧНI ЗАНЯТТЯ: 2,5 академічні години 3,5 академічні години

ЛД, 1п│ 8.20-10.20│ ОЕФ 1п│ 8.00-10.40│

ПТЛ, 2п│11.10-13.10│ 2п│11.00-13.40│

ЦЗ 3п│13.40-15.40│ 3п│14.00-16.40│
3 академічні години 4 академічні години
ММФ,1п│ 8.20-10.40│ ФХ 1п│ 8.00-11.10│

КТ, 2п│11.00-13.20│ 2п│11.20-14.30│

ЕЛ 3п│13.40-16.00│ 3п│14.40-16.50│

- ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ З ОБ: ПОЧАТОК І ЗАКІНЧЕННЯ ЗАНЯТЬ,В Т.Ч.│ 2 академічні

ЛЕКЦІЙ, УКАЗАНІ В СІТЦІ РОЗКЛАДУ │ години_____
- ЛЕКЦII З ПОЗНАЧКОЮ - ОБ/КТл - починаються з лекцii з ОСНОВ БІОЕТИКИ ТА БІОБЕЗПЕКИ

потiм чергуються з лекцiями з КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ФАРМАЦІЇ.
ЧИТАННЯ ЛЕКЦІЙ З ОСНОВ БІОЕТИКИ ТА БІОБЕЗПЕКИ ПОЧИНАТИ НА КАФЕДРІ ЕПІДЕМІОЛОГІЇ.
- ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ З ДИСЦИПЛІНИ «ЦИВІЛЬНИЙ ЗАХИСТ» ПОЧИНАЮТЬСЯ З 12.10.2015р.

ЛЕКЦIЇ ДЛЯ IНОЗЕМНИХ СТУДЕНТIВ ЧИТАЮТЬСЯ ОКРЕМИМ ПОТОКОМ В НАВЧАЛЬНИХ

КIМНАТАХ КАФЕДР.

ПЕРЕЛIК КУРСIВ ЗА ВИБОРОМ ДИВIТЬСЯ В ДЕКАНАТI З 01.09.2015р.
ЧИТАННЯ ЛЕКЦІЇ З ПРОМИСЛОВОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ЛІКІВ ПОЧИНАТИ О 13.00год.
КАФЕДРИ, ЗАЗНАЧЕНI В РОЗКЛАДI, КОРИГУЮТЬ ПОЧАТОК ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

ПО ДИСЦИПЛIНАХ ДЛЯ ГРУП СТУДЕНТIВ, ПОГОДИВШИ З НАВЧАЛЬНИМ ВIДДIЛОМ.
ЗАНЯТТЯ ДЛЯ СТУДЕНТIВ, ЯКI УКЛАЛИ УГОДУ НА ПРОХОДЖЕННЯ ВIЙСЬКОВОI ПІДГОТОВКИ ЗА ПРОГРАМОЮ ОФІЦЕРІВ МЕДИЧНОЇ СЛУЖБИ ЗАПАСУ, ПРОВОДЯТЬСЯ ЗА РОЗКЛАДОМ УКРАЇНСЬКОЇ ВІЙСЬКОВО-МЕДИЧНОЇ АКАДЕМІЇ.
Клочкова 235-23-92 Навчально-методичний вiддiлБаза даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка