Головна сторінкаРубрика „Історія дебатів”Рубрика „Історія дебатів”
Дана рубрика буде присвячена цікавим подробицям з історії дебатів. Перші матеріали будуть присвячені історії виникнення та розвитку окремих форматів дебатів – Політичні дебати, Дебати Лінкольна-Дагласа, Парламентські дебати
298.36 Kb. 1
читати
Програма навчальної дисципліни \"Організаційна поведінка\" освітньо-професійної програми підготовки бакалаврівПрограма навчальної дисципліни "Організаційна поведінка" освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів
Моісєєв Артем Сергійович, асистент кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності
Програма 101.76 Kb. 1
читати
На допомогу аспіранту Бібліографічний список База даних: Електронний каталог наукової бібліотеки зну місце зберігання: наукова бібліотека знуНа допомогу аспіранту Бібліографічний список База даних: Електронний каталог наукової бібліотеки зну місце зберігання: наукова бібліотека зну
Білуха М. Т. Методологія наукових досліджень [Текст] : підручник для бакалаврів, магістрантів І аспірантів екон спец вищ навч закл освіти / Микола Тимофійович Білуха. — К. Абу, 2002. — 480 с рис
68.73 Kb. 1
читати
А. С. Макаренка Методичні матеріали щодо кредитно-модульної системи організації навчального процесу з курсуА. С. Макаренка Методичні матеріали щодо кредитно-модульної системи організації навчального процесу з курсу
Методичні матеріали щодо кредитно-модульної системи організації навчального процесу з курсу «Додаткові розділи квантової механіки» Для студентів ІV курсу спеціальності 070100 Фізика
Протокол 138.02 Kb. 1
читати
Навчальних закладахНавчальних закладах
Робота виконана в Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова, Міністерство освіти і науки України
Автореферат 0.9 Mb. 4
читати
Центр підтримки бізнесу нюбізнетЦентр підтримки бізнесу нюбізнет
Цільова група: керівники підприємств та структурних підрозділів, для тих, хто добре розуміє твердження “Кадри вирішують все” і прагне досконало оволодіти мистецтвом управління людьми
54.96 Kb. 1
читати
Програма для студентів спеціальності 040103 геологія ЗатвердженоПрограма для студентів спеціальності 040103 геологія Затверджено
Дисципліна викладається на ІІ курсі у ііі-му семестрі в обсязі 108 годин, з них лекції 36 годин, лабораторні роботи – 18 годин, самостійна робота – 54 години. Форма підсумкового контролю – іспит у ііі-му семестрі
Програма 0.57 Mb. 2
читати
Розвиток творчих здібностей учнів на уроках української мови та літератури (з досвіду роботи) Чугуїв – 2014 квнз «Харківська академія неперервної освіти»Розвиток творчих здібностей учнів на уроках української мови та літератури (з досвіду роботи) Чугуїв – 2014 квнз «Харківська академія неперервної освіти»
Перед освітянами сучасний процес навчання й виховання дітей висуває нові завдання, бо зараз не так уже й легко зацікавити учнів навчальними дисциплінами. Будь – яка діяльність людини починається з «першого кроку»
0.71 Mb. 3
читати
Програма для студентів спеціальності „Видавнича справа і редагування ЗатвердженоПрограма для студентів спеціальності „Видавнича справа і редагування Затверджено
Дисципліна „Історія України” є нормативним курсом, викладається на першому курсі в першому семестрі в обсязі 90 годин, з них лекцій – 36 год., семінарських 18 год., самостійної роботи 36 год.; форма підсумкового контролю – залік (2 кредити)
Програма 376.59 Kb. 1
читати
Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з курсу \"Господарське право\" для студентів за спеціальністюМетодичні вказівки до виконання контрольних робіт з курсу "Господарське право" для студентів за спеціальністю
Програма і методичні вказівки до виконання контрольних робіт з курсу "Господарське право" (укладач О. М. Міхатуліна) для студентів за спеціальністю 03040101 "Правознавство”
Методичні вказівки 383.44 Kb. 1
читати
Напрями діяльності, завдання та заходи Комплексної програми охорони навколишнього природного середовища міста Суми на 2016 – 2018 рокиНапрями діяльності, завдання та заходи Комплексної програми охорони навколишнього природного середовища міста Суми на 2016 – 2018 роки
Комплексної програми охорони навколишнього природного середовища м. Суми на 2016-2018 роки
256.91 Kb. 1
читати
Лекція Вступ до дисципліни \"Комп\Лекція Вступ до дисципліни "Комп'ютерні технології в юридичній діяльності"
Баженов В. А., Венгерський П. С., Горлач В. М., Левченко О. М. Лізунов П. П., Гарвона В. С., Ананьєв О. М., Інформатика. Комп’ютерна техніка. Комп’ютерні технології., підручник для студентів вищих закладів освіти.—Київ, “Каравела”, 2003
Лекція 113.19 Kb. 1
читати
Лекція Філдсовського лауреата Єфіма Зельманова 8 вересня 2016 року о 14. 00Лекція Філдсовського лауреата Єфіма Зельманова 8 вересня 2016 року о 14. 00
Філдсовського лауреата (аналог Нобелівської премії для математиків) Єфіма Зельманова на тему
Лекція 13.3 Kb. 1
читати
Суми Сумський державний університетСуми Сумський державний університет
Частота захворювання вища у високорозвинутих країнах. Близько 80% всіх випадків припадає на есенціальну гіпертензію (відсутня очевидна причина захворювання) та 20 на симптоматичну гіпертонію
Методичні вказівки 1.11 Mb. 6
читати
Лекція вікові особливості серцево-судинноїЛекція вікові особливості серцево-судинної
Через малу теплопровідність тка­нин передача тепла від органів людського тіла (печінка, м'язи, тощо) до шкіри і в навколишнє середовище здійснюється, головним чином, за рахунок кровообігу
Лекція 204.94 Kb. 1
читати
Міністерство внутрішніх справ україни національна академія внутрішніх справМіністерство внутрішніх справ україни національна академія внутрішніх справ
Робоча програма “Інформаційна безпека” для курсантів за напрямом підготовки “Правознавство”
Робоча програма 183.47 Kb. 1
читати
Лекція Тема 12. Методи практичної корекції ігротерапия загальна характеристика методу ігротерапіїЛекція Тема 12. Методи практичної корекції ігротерапия загальна характеристика методу ігротерапії
В основі різних методик, описуваних цим поняттям, лежить визнання того, що гра впливає на розвиток особистості
Лекція 441.63 Kb. 3
читати
Методичні вказівки до організації самостійної роботи з вивчення курсу для студентів всіх форм навчання спеціальності 050100 «Економіка підприємства»Методичні вказівки до організації самостійної роботи з вивчення курсу для студентів всіх форм навчання спеціальності 050100 «Економіка підприємства»
Філософія господарювання. Програма та методичні вказівки до організації самостійної роботи з вивчення курсу для студентів всіх форм навчання спеціальності 050100 «Економіка підприємства», 050100 «Облік І аудит»
Методичні вказівки 285.74 Kb. 1
читати
Тексти лекційТексти лекцій
Навчальна дисципліна «Практична стилістика» входить до програми професійної підготовки студентів-бакалаврів і є важливим структурним компонентом фахової компетентності
Лекція 1.03 Mb. 5
читати
Міністерство внутрішніх справ україни національна академія внутрішніх справМіністерство внутрішніх справ україни національна академія внутрішніх справ
Для фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр” галузі знань "Соціально-політичні науки" (0301)
1.65 Mb. 9
читати
Сіньова Людмила Миколаївна, асистент кафедри трудового права та права соціального забезпечення, кандидат юридичних наук робоча програмаСіньова Людмила Миколаївна, асистент кафедри трудового права та права соціального забезпечення, кандидат юридичних наук робоча програма
Робоча програма навчальної дисципліни «Зарубіжне право соціального забезпечення» для студентів галузі знань «Право», напряму підготовки «Правознавство»
Програма 360.85 Kb. 1
читати
Умовний оператор. Оператор вибору. ЦиклиУмовний оператор. Оператор вибору. Цикли
Якщо значення помилкове, але конструкція else опущена, то управління передається на оператор, наступний в програмі за оператором if. Приклад
Лекція 41.17 Kb. 1
читати
Конспект лекцій Чернівці Чернівецький національний університет 2010 (075. 8) Ббк 65. 9(4Укр)248. 95я73Конспект лекцій Чернівці Чернівецький національний університет 2010 (075. 8) Ббк 65. 9(4Укр)248. 95я73
Охорона праці в галузі: Конспект лекцій / укл.: Сівак В. К, Солодкий В. Д., Пантело І. М. Чернівці: Чернівецький нац ун-т, 2010. …с
Конспект 1.72 Mb. 9
читати
Наукова робота за темою: «формування механізму реструктуризації аеропортів»Наукова робота за темою: «формування механізму реструктуризації аеропортів»
В умовах передбачено мінливої ринкової кон’юктури та гострої конкурентної боротьби швидкість і адекватність реагування, точність та ефективність управлінських рішень, які підсилюють конкурентоспроможність підприємства
Реферат 201.32 Kb. 1
читати
Графік проведення семінарів територіальними органами Головного управління дфс в Одеській області на грудень 2016 рокуГрафік проведення семінарів територіальними органами Головного управління дфс в Одеській області на грудень 2016 року
50.61 Kb. 1
читати
Освіта. Виховання. Навчання андрущенко, ВікторОсвіта. Виховання. Навчання андрущенко, Віктор
Наш університет : Дорога до Храму / Віктор Андрущенко. [Київ] : [б в.], [2009]. 319 с. 175-й річниці від дня заснування університету
430.54 Kb. 3
читати
Програма курсу \"Соціологія\" (для студентів І курсу спеціальності \"політологія\" факультету політико-інформаційного менеджменту) Програма складена: доц., к.І. н. Інною Шостак \"Програма курсу "Соціологія" (для студентів І курсу спеціальності "політологія" факультету політико-інформаційного менеджменту) Програма складена: доц., к.І. н. Інною Шостак "
Такою наукою є соціологія – наука про суспільство, закономірності його розвитку, закономірності процесів і явищ тощо
Програма 0.58 Mb. 4
читати
Профілактика правопорушень серед неповнолітніхПрофілактика правопорушень серед неповнолітніх
Що сьогодні робиться в цьому плані? Небагато. Не все можливе робить і школа, хоч саме вона повинна нести моральну відповідальність за вчинки своїх вихованців
228.36 Kb. 1
читати
Для інженера передусім потрібна солідна наукова підготовка. Він повинен свідомо вивчити теоретичні предмети…Для інженера передусім потрібна солідна наукова підготовка. Він повинен свідомо вивчити теоретичні предмети…
Кпі уславнений учений професор В. Л. Кірпічов у виступі на відкритті Інституту говорив; “ Для інженера передусім потрібна солідна наукова підготовка. Він повинен свідомо вивчити теоретичні предмети…” у переліку ціх предметів у виступі Кірпічова значилась
170.17 Kb. 1
читати
Навчальний посібник для слухачів, курсантів та студентів вищих навчальних закладівНавчальний посібник для слухачів, курсантів та студентів вищих навчальних закладів
О. М. Загорка доктор військових наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України Київського національного університету оборони України
Навчальний посібник 1.55 Mb. 8
читатиБаза даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

Головна сторінка