Головна сторінкаМельник Ірина Степанівна, асистент кафедри нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури, кандидат юридичних наук робоча програмаМельник Ірина Степанівна, асистент кафедри нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури, кандидат юридичних наук робоча програма
Робоча програма навчальної дисципліни «Особливості виконання рішень судів в немайнових спорах» для студентів галузі знань «Право», напряму підготовки «Правознавство»
Програма 0.54 Mb. 3
читати
«скарлатина, псевдотуберкульоз»«скарлатина, псевдотуберкульоз»
Роботу над робочим зошитом слід починати з ознайомлення ключових питань з теми. На наступному етапі необхідно познайомитися з переліком джерел, в яких студент може знайти відповіді на поставлені питання
Протокол 107.55 Kb. 1
читати
Знання «Етики та етикету світових релігій як духовного феномена» є невід’ємною умовою становлення кожної людини як особистості і особливо студентської молоді майбутньої еліти державиЗнання «Етики та етикету світових релігій як духовного феномена» є невід’ємною умовою становлення кожної людини як особистості і особливо студентської молоді майбутньої еліти держави
Це стосується й функціонуючої конкретної духовної реальності – релігії як специфічного способу відображення дійсності за допомогою ідей, поглядів, уявлень, почуттів, переживань, нагромаджених людством в процесі історичного розвитку і таких
5.04 Mb. 24
читати
Програма для студентів спеціальності 040103 геологія ЗатвердженоПрограма для студентів спеціальності 040103 геологія Затверджено
Вона читається протягом 4 семестру в обсязі 2,5 кредитів, у тому числі 90 годин аудиторних занять, з них 34 години лекцій, 17 годин лабораторних занять і 39 годин самостійної роботи. Завершується вивчення дисципліни заліком у кінці 4
Програма 244.5 Kb. 1
читати
Торгівля, комерція, підприємництво (№17)Торгівля, комерція, підприємництво (№17)
Основні досягнення з наукової роботи професорсько-викладацького складу, аспірантів та студентів Академії за звітний період можна під­су­му­вати таким чином
175.66 Kb. 1
читати
Кафедра земельного та аграрного праваКафедра земельного та аграрного права
Правове регулювання господарської діяльності в агропромисловому комплексі України. Навчально-методичний комплекс / Коваленко Т. О., Марченко С. І. – Київ нац ун-т ім. Тараса Шевченка / юрид ф-т. – К., 2013. – 96 с
Протокол 1.69 Mb. 11
читати
Код модуля: вм 6033 С01 Тип модуля: обов‘язковий СеместрКод модуля: вм 6033 С01 Тип модуля: обов‘язковий Семестр
Знати властивості диференційовних функцій одної змінної, методи знаходження границь, диференціювання (похідна та диференціали), знаходження невизначених та визначених і невластивих інтегралів
16.7 Kb. 1
читати
Xviii. Історична необхідністьXviii. Історична необхідність
Україна” часто-густо зникають з поля зору питання, надзвичайно важливі для розуміння сутності історичної долі українського народу
410.3 Kb. 1
читати
Тема: Основні послуги глобальної ережі Інтернет: гіпертекстові сторінки, електронна пошта, телеконференції, файлові архіви, інтерактивне спілкування. Програне забезпечення роботи в глобальній ережі Інтернет. МетаТема: Основні послуги глобальної ережі Інтернет: гіпертекстові сторінки, електронна пошта, телеконференції, файлові архіви, інтерактивне спілкування. Програне забезпечення роботи в глобальній ережі Інтернет. Мета
Мета: познайомити учнів з можливостяи використння основних послуг мережі Інтернет, видами програмного забезпечення, необхідного для роботи в глобальній мережі, також розширити знання учнів за допомогою ввведення сервісів Веб 0
63.15 Kb. 1
читати
Архiвацiя файлів. Архіви. Принципи стиснення інформації. Програми для роботи з архівами. Створення та робота з архівамиАрхiвацiя файлів. Архіви. Принципи стиснення інформації. Програми для роботи з архівами. Створення та робота з архівами
Мета: Ввести поняття архівування інформації. Ознайомити учнів з принципами стиснення інформації та найбільш широко вживаними програмами-архіваторами. Навчити створювати архіви та працювати з ними за допомогою програми WinRar
82.34 Kb. 1
читати
Обласна державна адміністрація обласна радаОбласна державна адміністрація обласна рада
Перший заступник начальника головного управління Пенсійного фонду України в Черкаській області
87.16 Kb. 1
читати
Конспект лекцій з дисципліни «безпека життєдіяльності» для студентів 2-5 курсів денної та заочної форм навчання спеціальностейКонспект лекцій з дисципліни «безпека життєдіяльності» для студентів 2-5 курсів денної та заочної форм навчання спеціальностей
Пцб, 092100 опб, 092100 мбг, 092100 торб, 070900 гіс; 092600 ввіОВ, 092100 тв; 092200 ет, 092200 опбет; 100400 тс, 100400 ор, 100400 оп; 092601 вв, 092108 тгв. /Авт. О. В. Овчаров. – Харків: хнамг, 2006. 132с
Конспект 1.35 Mb. 7
читати
Міністерство освіти І науки України Херсонський національний технічний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ Бібліографічний покажчик науковихМіністерство освіти І науки України Херсонський національний технічний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ Бібліографічний покажчик наукових
Бібліографічний покажчик наукових та науково-методичних праць викладачів Херсонського національного технічного університету (1999-2006 рр.). Вип. 2 / упоряд. Л. П. Рибалка, Л. А. Кащенко; ред. Л. П. Рибалка. Херсон : хнту, 2007
6.76 Mb. 23
читати
Міністерство освіти та науки, молоді та спорту україни дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка в. ЛазарянаМіністерство освіти та науки, молоді та спорту україни дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка в. Лазаряна
Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка в. Лазаряна
0.79 Mb. 4
читати
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького інформаційний пакетЛьвівський національний медичний університет імені Данила Галицького інформаційний пакет
Медичний факультет. Лікувальна справа. 2012/2013. Зіменковський Б. С., Львів. 2012. – 258 с
3.93 Mb. 19
читати
Психологічна просвіта батьків як складова превентивної діяльності психологічної служби дошкільної освітиПсихологічна просвіта батьків як складова превентивної діяльності психологічної служби дошкільної освіти
В статті представлений аналіз проблеми організації психологічної просвіти батьків в дошкільному закладі. Визначені роль та зміст просвітницької діяльності психологічної служби дошкільного освітнього закладу
145.18 Kb. 1
читати
«ревматичні хвороби»«ревматичні хвороби»
Державний заклад «дніпропетровська медична академія міністерства охорони здоровʹя україни»
346.43 Kb. 2
читати
Робоча програма навчальної дисципліни п нпм. 09 Основи паблік рилейшнз підготовки магістрівРобоча програма навчальної дисципліни п нпм. 09 Основи паблік рилейшнз підготовки магістрів
Робоча програма навчальної дисципліни «Основи Паблік Рилейшнз» для студентів спеціальності 03010201 «Психологія»
Робоча програма 276.19 Kb. 1
читати
Технологія розвитку критичного мислення — педагогічна система, спрямована на формування у школярів аналітичного мисленняТехнологія розвитку критичного мислення — педагогічна система, спрямована на формування у школярів аналітичного мислення
72.39 Kb. 1
читати
Повідомлення до аудиторії. Людський голос могутній засіб впливу на публіку. Завдяки красивому звучний голос оратор може з перших хвилин привернути увагу слухачів, завоювати їхню симпатію і довіруПовідомлення до аудиторії. Людський голос могутній засіб впливу на публіку. Завдяки красивому звучний голос оратор може з перших хвилин привернути увагу слухачів, завоювати їхню симпатію і довіру
Це той інструмент, за допомогою якого мовець доносить своє повідомлення до аудиторії. Людський голос могутній засіб впливу на публіку. Завдяки красивому звучний голос оратор може з перших хвилин привернути увагу слухачів
Повідомлення 204.73 Kb. 1
читати
Андріана Бойко Вплив Львівської державної учительської семінарії на формування особистості Костянтини МалицькоїАндріана Бойко Вплив Львівської державної учительської семінарії на формування особистості Костянтини Малицької
Сьменниці Костянтини Малицької – навчання у Львівській державній учительській семінарії. Окреслено основні етапи становлення й розвитку цього навчального закладу
102.34 Kb. 1
читати
На Всеукраїнський конкурс-захист сучасної моделі навчального закладу Школи сприянню здоров’юНа Всеукраїнський конкурс-захист сучасної моделі навчального закладу Школи сприянню здоров’ю
Всеукраїнський конкурс-захист сучасної моделі навчального закладу – Школи сприянню здоров’ю
0.77 Mb. 3
читати
Затверджено на методичній Учбовий предметЗатверджено на методичній Учбовий предмет
Медичне страхування — вид страхування, при якому його об'єктом є витрати, зв'язані з наданням медичної допомоги і відновленням здоров'я
Лекція 225.29 Kb. 1
читати
Інформація про виконання Розділ Організація роботи щодо забезпечення надходжень платежів до загального та спеціального фондів державного бюджету та місцевих бюджетівІнформація про виконання Розділ Організація роботи щодо забезпечення надходжень платежів до загального та спеціального фондів державного бюджету та місцевих бюджетів
Розділ Організація роботи щодо забезпечення надходжень платежів до загального та спеціального фондів державного бюджету та місцевих бюджетів
Інформація 263.28 Kb. 1
читати
Методичні вказівки з організації самостійної роботи для студентів 1 2 курсів денної форми навчанняМетодичні вказівки з організації самостійної роботи для студентів 1 2 курсів денної форми навчання
Біологія і екологія людини. Ч. Загальна біологія: Методичні вказівки з організації самостійної роботи
Методичні вказівки 473.29 Kb. 3
читати
Title / назва: xixth International Open Dance Sport Competitions kyiv open 2014Title / назва: xixth International Open Dance Sport Competitions kyiv open 2014
73.77 Kb. 1
читати
Комунальний заклад херсонської обласної радиКомунальний заклад херсонської обласної ради
187.11 Kb. 1
читати
Програма вступних випробувань на здобуття освітньо ступеня «Магістр» Галузь знань 02 «Культура І мистецтво»Програма вступних випробувань на здобуття освітньо ступеня «Магістр» Галузь знань 02 «Культура І мистецтво»
На дану спеціальність приймаються особи, які мають вищу освіту за освітнім ступенем «Бакалавр» 020204 «Музичне мистецтво», 020104 «Народна художня творчість» та освітньо-кваліфікаційним рівнем «Спеціаліст» 02020401 «Музичне мистецтво»
Програма 444.25 Kb. 2
читати
Прекрасний новий світПрекрасний новий світ
Присадкуватий сірий будинок всього тільки на тридцять чотири поверхи. Над головним входом напис: “головний лондонський інкубаторій І кондиціювальний центр”, а на геральдичному щиті девіз Світової Держави: “спільність, ідентичність
2.17 Mb. 10
читати
Робоча програма з дисциплини Електродинаміка. Частина I. Електродинаміка вакуумаРобоча програма з дисциплини Електродинаміка. Частина I. Електродинаміка вакуума
Робоча програма 263.34 Kb. 1
читатиБаза даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

Головна сторінка