Головна сторінкаУкраїнська академія банківської справи Національного банку УкраїниУкраїнська академія банківської справи Національного банку України
285.21 Kb. 1
читати
Методичні вказівки для студентів до теми вивчення апаратів І методів увч-терапії електричними І магнітними полями та вч-струмомМетодичні вказівки для студентів до теми вивчення апаратів І методів увч-терапії електричними І магнітними полями та вч-струмом
Ю розуміють цілий комплекс лікувальних методів, за допомогою яких на пацієнта діють різними фізичними полями високої
Методичні вказівки 51.67 Kb. 1
читати
Національного університету «Одеська юридична академія» Новітні наукові дослідження держави і права 2013 Збірник наукових праць Миколаїв Іліон 2013Національного університету «Одеська юридична академія» Новітні наукові дослідження держави і права 2013 Збірник наукових праць Миколаїв Іліон 2013
Директор Відокремленого структурного підрозділу «Миколаївський інститут права Національного університету «Одеська юридична академія»
6.4 Mb. 36
читати
Опис навчальної дисципліни «Біометричні методи в зоологіїОпис навчальної дисципліни «Біометричні методи в зоології
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить
172.86 Kb. 1
читати
Найджел Латта Прежде чем ваш ребенок сведет вас с умаНайджел Латта Прежде чем ваш ребенок сведет вас с ума
Также благодарю моих сыновей, которые были для меня самыми главными учителями. И далеко не в последнюю очередь благодарю все те многочисленные семьи, с которыми мне довелось повстречаться за эти годы
2.46 Mb. 11
читати
Теорія міжнародних відносин загальна кількість годин та кредитів ects: 180 год. / 6Теорія міжнародних відносин загальна кількість годин та кредитів ects: 180 год. / 6
Мета курсу: дати студентам необхідні знання про основні етапи розвитку, напрямки і концепції теорії міжнародних відносин
21.25 Kb. 1
читати
Гурткова робота – один із видів позакласної роботи у навчально-виховному процесіГурткова робота – один із видів позакласної роботи у навчально-виховному процесі
До проблеми підростаючого покоління в системі позашкільної освіти зверталися в своїх працях та пошуках видатні вчені-педагоги
166.69 Kb. 1
читати
Конспект уроку Предмет: Основи безпеки життєдіяльності Клас: 11 Тема: ПрофорієнтаціяКонспект уроку Предмет: Основи безпеки життєдіяльності Клас: 11 Тема: Профорієнтація
Розвивати прагнення до самовизначення та саморозвитку. Виховувати почуття відповідальності за своє життя
Конспект 336.14 Kb. 1
читати
Тема 14: Прийоми І правила стрільби зі стрілецької зброї. Ведення вогню з місця по нерухомим цілямТема 14: Прийоми І правила стрільби зі стрілецької зброї. Ведення вогню з місця по нерухомим цілям
Мета: Сформувати у студентів практичні навички ведення вогню із пневматичної гвинтівки по нерухомим цілям
73.97 Kb. 1
читати
Дипломної освіти навчально-методичний комплекс з дисципліни \" дослідження операцій в економіці\"Дипломної освіти навчально-методичний комплекс з дисципліни " дослідження операцій в економіці"
Дослідження операцій в економіці: Навчально-методичний комплекс для студентів економічних спеціальностей освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра. – К
Диплом 1.79 Mb. 9
читати
Л. П. Петрашко, д е. н., професорЛ. П. Петрашко, д е. н., професор
Опанування сучасного досвіду управління міжнародними (транснаціональними) корпораціями дозволяє не тільки успішно працювати випускникам вищих економічних навчальних закладів
1.21 Mb. 7
читати
Методичні рекомендації щодо організації та виконання самостійної роботи студентів з дисципліни «комплексні системи управління якістю послуг поштового зв’язку»Методичні рекомендації щодо організації та виконання самостійної роботи студентів з дисципліни «комплексні системи управління якістю послуг поштового зв’язку»
Комплексні системи управління якістю послуг поштового зв’язку: [методичні рекомендації щодо організації та виконання самостійної роботи студентів за спеціальностями 05090402, 05090402 «Автоматизовані системи управління та контролю»] / І
Методичні рекомендації 215.09 Kb. 1
читати
Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ ii. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Кафедра філології “затверджую” / JÓVÁhagyomЗакарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ ii. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Кафедра філології “затверджую” / JÓVÁhagyom
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить
Робоча програма 315.46 Kb. 1
читати
План-конспект лекційного заняття з теми №3 \" Культура українського модернізму та постмодернізму ХХ-ХХІ ст. \"План-конспект лекційного заняття з теми №3 " Культура українського модернізму та постмодернізму ХХ-ХХІ ст. "
Навчальна мета: Базуючись на фактологічному матеріалі, отриманому та систематизованому на лекційних і семінарських заняттях, досягти розуміння сутності основних тенденцій та еволюційних процесів в культурній сфері життя українського суспільства за
План-конспект 229.75 Kb. 1
читати
Лекція 10 Імітаційне моделювання в автоматизованому проектуванніЛекція 10 Імітаційне моделювання в автоматизованому проектуванні
Рівень деталізації імітаційної моделі може бути різним (залежно від поставлених цілей), що спрямовано на одержання потрібних характеристик. Ці характеристики виводяться до друку і використовуються як прямі або непрямі результати
Лекція 51.38 Kb. 1
читати
Методичні рекомендації до самостійної роботи, контрольні запитання та критерії оцінювання знань студентівМетодичні рекомендації до самостійної роботи, контрольні запитання та критерії оцінювання знань студентів
«Менеджмент» професійного спрямування 050200 – «Менеджмент організацій» (галузі знань 0306 – «Менеджмент І адміністрування» напряму підготовки 030601 – «Менеджмент»). Укл.: Нохріна Л. А., Александрова С. А. – Харків: хнамг, 2007. – 31 с
Методичні рекомендації 437.59 Kb. 3
читати
Особливості виховної роботи з важковиховуваними дітьми план Поняття важковиховуваності у сучасній психолого-педагогічній літературіОсобливості виховної роботи з важковиховуваними дітьми план Поняття важковиховуваності у сучасній психолого-педагогічній літературі
Термін "важковиховуваність" пройшов ряд перетворень. Ще у першій половині XIX ст. "важкими" вважали лише дітей з різко вираже­ними фізичними вадами: сліпих, глухих, глухонімих тощо
304.91 Kb. 1
читати
Бюлетень нових надходжень літературиБюлетень нових надходжень літератури
Суспільні науки. Статистика. Політика. Економіка. Торгівля. Право. Управління. Військова справа. Соціальне забезпечення. Страхування. Освіта. Етнографія
0.68 Mb. 2
читати
Лекція на тему: Новації чинного законодавства у боротьбі з корупційними правопорушеннямиЛекція на тему: Новації чинного законодавства у боротьбі з корупційними правопорушеннями
Протягом травня 2014 року Головним управлінням юстиції в області та його територіальними управліннями юстиції проведено ряд заходів, спрямованих на попередження вчинення корупційних діянь працівниками органів юстиції
Лекція 26.81 Kb. 1
читати
Робоча програма з дисципліни «Теорія галузевих ринків»Робоча програма з дисципліни «Теорія галузевих ринків»
Робоча програма 181.69 Kb. 1
читати
Лекція з «Кримінального права» (назва навчальної дисципліни) тема 2 \" Актуальні проблеми обставин, що виключають з лочинність діяння\"Лекція з «Кримінального права» (назва навчальної дисципліни) тема 2 " Актуальні проблеми обставин, що виключають з лочинність діяння"
Лекція 332.33 Kb. 1
читати
Річний план роботи соціального педагога хг №169 складено на підставі: Декларації про права дитини; Конвенції про права дитини; Конституції України (254 к/96-вр); Закону України «Про охорону дитинства»Річний план роботи соціального педагога хг №169 складено на підставі: Декларації про права дитини; Конвенції про права дитини; Конституції України (254 к/96-вр); Закону України «Про охорону дитинства»
Соціальний педагог навчального закладу у своїй професійній діяльності керується нормативно-правовою документацією, яка включає річний план роботи психологічної служби Харківської гімназії №169 Харківської міської ради Харківської області
Річний план 224.45 Kb. 1
читати
Професор омелян пріцак відродив історіософію в київському університетіПрофесор омелян пріцак відродив історіософію в київському університеті
Києві під керівництвом А. Кримського, коли приступив до вивчення «Слова о полку Ігоревім» у перекладі Василя Щурата, коли закладав фундамент українського сходознавства в діаспорі
173.7 Kb. 1
читати
Перекладацькі інноваціїПерекладацькі інновації
Перекладацькі інновації: матеріали ІV всеукраїнської студентської науково-практичної конференції, м. Суми, 13–14 березня 2014 р. / редкол.: С. О. Швачко, І. К. Кобякова, О. О. Жулавська та ін. – Суми : Сумський державний університет, 2014
2.42 Mb. 13
читати
Генетичний аналіз назва вибіркової дисципліниГенетичний аналіз назва вибіркової дисципліни
В курсі аналізується роль генотипу та чинників навколишнього середовища в модифікації основних формул розщеплення. Студенти знайомляться з методами локалізації генів визначення групи зчеплення, внутрішньогенного картування
22.17 Kb. 1
читати
Конспект лекцій для студентів факультету епес, напряму підготовки 051001 \"Метрологія, вимірювальна техніка та інформаційно-вимірювальні технології\"Конспект лекцій для студентів факультету епес, напряму підготовки 051001 "Метрологія, вимірювальна техніка та інформаційно-вимірювальні технології"
Електронна копія друкованого видання передана для внесення в репозитарій Луцького нту директор бібліотеки
Конспект 1.22 Mb. 6
читати
Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни «Соціологія (Основи соціології)» Київ – 2012 ПередмоваКомплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни «Соціологія (Основи соціології)» Київ – 2012 Передмова
Однією з ланок вирішення цієї проблеми є викладання дисципліни “Соціологія” у вищих навчальних закладах. Названий курс повинен дати цілісне уявлення про розвиток суспільства, його важливі закономірності і тенденції
Програма 337.51 Kb. 1
читати
Розвиток учнівського самоврядування, як інституту громадського суспільства м. ХмельницькийРозвиток учнівського самоврядування, як інституту громадського суспільства м. Хмельницький
До збірки увійшли матеріали з досвіду організації та розвитку органів учнівського самоврядування професійно-технічних навчальних закладів та загальноосвітніх навчальних закладів інших областей України
1.19 Mb. 6
читати
Робоча програма навчальної дисципліни інформаційні системи та технології в туризмі освітньо-кваліфікаційний рівень бакалаврРобоча програма навчальної дисципліни інформаційні системи та технології в туризмі освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр
Робоча програма навчальної дисципліни «інформаційні системи та технології» складена відповідно освітньо-професійної програми підготовки бакалавра напряму 020107
Робоча програма 389.86 Kb. 3
читати
Методичні вказівки щодо формування навчально-методичного комплексу з навчальної дисципліни \"Адміністративне право\"Методичні вказівки щодо формування навчально-методичного комплексу з навчальної дисципліни "Адміністративне право"
Тема лекції: Поняття адміністративного права та його місце в правовій системі України
Методичні вказівки 1.57 Mb. 9
читатиБаза даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

Головна сторінка