Головна сторінкаЛекція до теми \" Управлінський облік для прийняття рішень\"Лекція до теми " Управлінський облік для прийняття рішень"
Головною задачею обліку є надання фінансової та нефінансової інформації для осіб, які приймають рішення
Лекція 41.71 Kb. 1
читати
Технологія приготування бульйонівТехнологія приготування бульйонів
Сприйняття та первинне усвідомлення нової навчальної інформації учнями з теми «Технологія приготування бульйонів»
Урок 75.33 Kb. 1
читати
А. О. Ворох, Є. В. Коваль інноваційні стратегії дистанційної освіти: coursera постановка проблемиА. О. Ворох, Є. В. Коваль інноваційні стратегії дистанційної освіти: coursera постановка проблеми
Безкоштовні навчальні курси від провідних вищих навчальних закладів світу стали реальністю, а отже виникла негайна потреба для вітчизняних навчальних закладів вивчати та впроваджувати сучасний досвід використання он-лайн ресурсів у
137.78 Kb. 1
читати
Міністерство освіти і науки України Харківський національний університет імені В. Н. КаразінаМіністерство освіти і науки України Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
Програма навчальної дисципліни «Хімія вуглеводневих енергоносіїв» складена відповідно до освітньо-професійної (освітньо-наукової) програми підготовки
Програма 133.17 Kb. 1
читати
Музичне культура Русі IX-XVII століттяМузичне культура Русі IX-XVII століття
Русская музыкальная литература /Сост и ред. Э. Л. Фрид. – Вып – Л. «Музыка», 1979
136.11 Kb. 1
читати
Лекція з «Теорії кваліфікації злочинів» (назва навчальної дисципліни) тема №1 \" Поняття та значення кваліфікації злочинів. Склад злочину юридична підстава кваліфікації\"Лекція з «Теорії кваліфікації злочинів» (назва навчальної дисципліни) тема №1 " Поняття та значення кваліфікації злочинів. Склад злочину юридична підстава кваліфікації"
Поняття та значення кваліфікації злочинів. Склад злочину – юридична підстава кваліфікації”
Лекція 0.8 Mb. 5
читати
Розклад занять ор бакалавр спеціальність 081 ПравоРозклад занять ор бакалавр спеціальність 081 Право
89.85 Kb. 1
читати
Тема 9: Перша медична допомога при пораненнях. Правила накладання пов’язокТема 9: Перша медична допомога при пораненнях. Правила накладання пов’язок
Табельні засоби при наданні першої медичної допомоги. Загальна техніка накладання пов’язок
375.29 Kb. 1
читати
Мультимедійний проектор «epson eb-w8/X8»Мультимедійний проектор «epson eb-w8/X8»
Мета роботи: Ознайомлення з технічнічними характеристиками та елементами керування відеопроектору «epson eb-w8/X8», методикою використання відеопроекторів у навчально-виховному процесі
184.36 Kb. 1
читати
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни \" конструкція двигунів \" для студентів денної та заочної форм навчанняМетодичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни " конструкція двигунів " для студентів денної та заочної форм навчання
Затверджено методичною радою Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського
Методичні вказівки 242.12 Kb. 1
читати
Лекція №1 Роль методології в науковому пізнанні Зміст Сутність поняття «методологія». Методологічні принципиЛекція №1 Роль методології в науковому пізнанні Зміст Сутність поняття «методологія». Методологічні принципи
У сучасному тлумаченні методологія являє собою засібдосягнення, дійовий механізм побудови наукового знання
Лекція 0.76 Mb. 4
читати
Лекція «Про шкідливість нікотину, алкоголю та наркотичних речовин»Лекція «Про шкідливість нікотину, алкоголю та наркотичних речовин»
Уживання без медичної необхідності дуже швидко призводить до наркоманії, хоча медична необхідність за тривалого вживання призводить до того ж результату
Лекція 84.12 Kb. 1
читати
Інформація кафедри психології щодо проведення консультативної та інструктивної роботи зі студентами та забезпечення їх навчально-методичної інформацієюІнформація кафедри психології щодо проведення консультативної та інструктивної роботи зі студентами та забезпечення їх навчально-методичної інформацією
Швалб. Ю. М., Муханова І. Ф. Возрастная психология. – Д: Норд-Пресс, 2005. – С. 97 – 192
Інформація 190.44 Kb. 1
читати
Програма навчальної дисципліни з мікробіології, вірусології та імунології для студентів вищих медичних закладів освітиПрограма навчальної дисципліни з мікробіології, вірусології та імунології для студентів вищих медичних закладів освіти
О. О. Богомольця академіком нан україни, членом-кореспондентом намн україни, професором Широбоковим В. П., професором Войцеховським В. Г., професором Салатою О. В., доцентами Якименко А.І., Шиловим М. В
Програма 1.35 Mb. 7
читати
Навчальний посібник для студентів 2-го курсу з розділу \" Фізіологія вищої нервової діяльності\"Навчальний посібник для студентів 2-го курсу з розділу " Фізіологія вищої нервової діяльності"
Найбільшу площу займає кора у приматів – 2200 с в них найкраще розвинені борозни та звивини. Функції кори повністю забезпечують пристосування до життя та вищу психічну діяльність. Видалення великих півкуль призводить до втрати здатності до
Навчальний посібник 0.59 Mb. 4
читати
1. Витяг з освітньо-кваліфікаційної характеристики1. Витяг з освітньо-кваліфікаційної характеристики
Анотація навчальної дисципліни зі структурно-логічною схемою
0.96 Mb. 7
читати
Асланов стеллас АнтиповичАсланов стеллас Антипович
Розділ теоретико-методологічні засади дослідження етнополітичної стабільності держави
4.96 Mb. 22
читати
Лекція Методологія і методи сучасної етнопсихологічної наукиЛекція Методологія і методи сучасної етнопсихологічної науки
З якими складними проблемами зіткнулись дослідники у крос культурних дослідженнях?
Лекція 207.33 Kb. 1
читати
Конспект лекцій Суми Видавництво Сумду 2010 міністерство освіти І науки україни сумський державний університетКонспект лекцій Суми Видавництво Сумду 2010 міністерство освіти І науки україни сумський державний університет
Тема 1 Концептуальні основи діяльності фінансових посередників
Конспект 1.94 Mb. 29
читати
Стандарт з української мови як іноземної І середній рівень (B 1)Стандарт з української мови як іноземної І середній рівень (B 1)
Запропонований загальноосвітній стандарт покликаний стати основою системи стандартів з української мови як іноземної. У ньому висвітлені мінімальні основні вимоги до I середнього рівня володіння українською мовою
376.35 Kb. 1
читати
Програма навчальної дисципліни за вільним вибором студента «Основи міжкультурної комунікації»Програма навчальної дисципліни за вільним вибором студента «Основи міжкультурної комунікації»
Цей стандарт не може бути повністю або частково відтворений і розповсюджений без дозволу Національного гірничого університету
Програма 113.87 Kb. 1
читати
«Сільський туризм в Україні»«Сільський туризм в Україні»
У світі найбільшого розвитку сільський туризм досяг у країнах Північної Америки та Європи. Так, єс розглядає сільський туризм як спосіб «прив’язки» трудових ресурсів до проживання й праці в сільській місцевості
126.93 Kb. 1
читати
Методичні рекомендації до підготовки до практичних (семінарських) занять з дисципліни «Порівняльне правознавство»Методичні рекомендації до підготовки до практичних (семінарських) занять з дисципліни «Порівняльне правознавство»
Семінарські заняття виконують такі основні функції
Методичні рекомендації 309.35 Kb. 1
читати
Розчин і його компоненти. Розчинність, її залежність від різних факторів. Класифікація розчинівРозчин і його компоненти. Розчинність, її залежність від різних факторів. Класифікація розчинів
Тема: Розчин і його компоненти. Розчинність, її залежність від різних факторів. Класифікація розчинів
Урок 0.51 Mb. 3
читати
Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни «Міжнародна інформація» Київ – 2012 Передмова Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни розробленоКомплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни «Міжнародна інформація» Київ – 2012 Передмова Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни розроблено
Зауваження враховані. Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни відповідає стандартам вищої освіти, вимогам монмолодьспорт України та Університету
Протокол 288.96 Kb. 4
читати
Педагогічне спілкуванняПедагогічне спілкування
Останнім часом все частіше говорять про те, що занепад суспільства і мовленнєвої культури багато в чому обумовлений тим, що освіта перестає бути частиною культури
191.91 Kb. 1
читати
Тема лекції «Надзвичайні ситуації» Надзвичайна ситуаціяТема лекції «Надзвичайні ситуації» Надзвичайна ситуація
Надзвичайна ситуація – порушення нормальних умов життя і діяльності людей на об’єкті або території, спричинене аварією, катастрофою, стихійним лихом чи іншою небезпечною подією, яка призвела
97.3 Kb. 1
читати
Методичні рекомендації для студентів галузі знань 0302 «Міжнародні відносини»Методичні рекомендації для студентів галузі знань 0302 «Міжнародні відносини»
Рецензент: Тихомирова Є. Б. доктор політичних наук, професор, завідувач кафедри міжнародної інформації Волинського національного університету імені Лесі Українки
Методичні рекомендації 1.17 Mb. 10
читати
Тип заняття, лекція. Методи проведенняТип заняття, лекція. Методи проведення
Навчальна мета, навчити учнів виконувати складальні креслення та грамотно читати їх
44.59 Kb. 1
читати
Вісник куратораВісник куратора
Соціально-псхологічні особливості студентської групи: Вікові властивості студентів
479.52 Kb. 2
читатиБаза даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

Головна сторінка