Головна сторінкаПрограма для студентів спеціальності 070201 «Радіофізика І електроніка»Програма для студентів спеціальності 070201 «Радіофізика І електроніка»
Кредитно-Трансферною Системою ects, в тому числі: 68 години аудиторних занять (з них 34 годин лекцій, 34 години семінарських занять) І 76 години самостійної роботи. Підсумковий контроль проводиться у формі іспиту
Програма 258.24 Kb. 1
читати
Захарченко Петро Павлович Історія українського права робоча навчальна програмаЗахарченко Петро Павлович Історія українського права робоча навчальна програма
Програма 337.64 Kb. 1
читати
Робоча програма навчальної дисципліни Відходи тваринництва та їх переробкаРобоча програма навчальної дисципліни Відходи тваринництва та їх переробка
Розробники: зав кафедри, д б н, професор. Захаренко, проф. Шевченко Л. В., доценти: М. О., Поляковський В. М., Михальська В. М., Малюга Л. В
Робоча програма 0.5 Mb. 4
читати
Найменування навчальної дисципліниНайменування навчальної дисципліни
Забезпечення підручниками, навчальними посібниками, довідковою та іншою навчальною літературою зі спеціальності 183 «Технології захисту навколишнього середовища»
0.55 Mb. 4
читати
Конспект лекцій з дисципліни «Основи ергономіки та дизайну автомобілів»Конспект лекцій з дисципліни «Основи ергономіки та дизайну автомобілів»
Предмет, задачі та методика вивчення дисципліни. Історія розвитку ергономіки та дизайну. Основні поняття про ергономіку, дизайн, художнє проектування. Роль та значення ергономіки та дизайну в створені автомобілів та тракторів
Конспект 39.86 Kb. 1
читати
Затверджено вченою радоюЗатверджено вченою радою
Програма кандидатського іспиту з філософії адресується аспірантам, стажистам та здобувачам наукового ступеня кандидата у відповідній галузі
Програма 410.07 Kb. 3
читати
Вікова та педагогічна психологіяВікова та педагогічна психологія
О. В. Скрипченко,Л. В. Долинська, З. В. Огороднійчукта ін.— К.: Просвіта, 2001.— 416 с
Навчальний посібник 1.54 Mb. 9
читати
Програма «Цивільна та господарська юстиція»Програма «Цивільна та господарська юстиція»
Вивчаючи дану тему, насамперед студенту необхідно усвідомити саме поняття Особливої ​​частини кримінального права, а також поняття того, що становить єдність Загальної та Особливої ​​частини кримінального
Програма 1.79 Mb. 11
читати
Міністерство освіти і науки України Полтавський національний педагогічний університетМіністерство освіти і науки України Полтавський національний педагогічний університет
«традиції та інновації менеджменту навчальних закладів І реалізація управлінських проектів»
4.17 Mb. 20
читати
Задоя Костянтин Петрович, доцент кафедри кримінального права та кримінології, кандидат юридичних наук робоча програмаЗадоя Костянтин Петрович, доцент кафедри кримінального права та кримінології, кандидат юридичних наук робоча програма
Робоча програма навчальної дисципліни «Проблеми кваліфікації співучасті та інших особливих форм вчинення злочину» для студентів галузі знань „Право”, напряму підготовки „Правознавство”, денної форми навчання
Програма 398.33 Kb. 2
читати
Особливості виховної роботи з важковиховуваними дітьми план Поняття важковиховуваності у сучасній психолого-педагогічній літературіОсобливості виховної роботи з важковиховуваними дітьми план Поняття важковиховуваності у сучасній психолого-педагогічній літературі
Термін "важковиховуваність" пройшов ряд перетворень. Ще у першій половині XIX ст. "важкими" вважали лише дітей з різко вираже­ними фізичними вадами: сліпих, глухих, глухонімих тощо
304.91 Kb. 1
читати
Плани лекційних занять для студентів інституту прокуратури та слідстваПлани лекційних занять для студентів інституту прокуратури та слідства
Тема 2 Злочинність: поняття, характеристики та показники. Кримінологічна характеристика злочинності в Україні та світі
203.45 Kb. 1
читати
Комунальний заклад херсонської обласної ради «обласна наукова медична бібліотека»Комунальний заклад херсонської обласної ради «обласна наукова медична бібліотека»
Верткин, А. Л. Особенности действий бригады смп в криминальных ситуациях [Текст] / А. Л. Верткин, А. С. Скотников, М. А. Фельдман // Справочник фельдшера и акушерки. 2013. N с. 56-61
428.8 Kb. 3
читати
З навчальної роботиЗ навчальної роботи
Розробник: кандидат соціологічних наук, доцент кафедри галузевої соціології Петренко-Лисак Алла Олександрівна
Програма 89.36 Kb. 1
читати
Навчально-методичний посібник до практичних занять для студентів медичного та медико-психологічного факультетів (частина І) Під загальною редакцією професора Г.І. СтепанюкаНавчально-методичний посібник до практичних занять для студентів медичного та медико-психологічного факультетів (частина І) Під загальною редакцією професора Г.І. Степанюка
Г.І. Степанюк, Н.І. Волощук, Н.І. Іванова, В. В. Данильчук, О. С. Пашинська, Н. Г. Черноіван, О. П. Драчук, О. А. Ходаківський, О. М. Денисюк, Е. Г. Іванова
Навчально-методичний посібник 1.23 Mb. 7
читати
Міністерство охорони здоров’я україни центральний методичний кабінет з вищої медичної освіти національний фармацевтичний університет ПогодженоМіністерство охорони здоров’я україни центральний методичний кабінет з вищої медичної освіти національний фармацевтичний університет Погоджено
Афанасьєва В. А. доцент кафедри товарознавства та експертизи якості товарів Харківського торговельно-економічного інституту кнеу, к т н
Програма 0.98 Mb. 7
читати
Політологія: п ідручники І посібникиПолітологія: п ідручники І посібники
Політологія: Підручник для студентів вищих навчальних закладів / За ред. О. В. Бабкіної, В. П. Горбатенка. К.: Видавничий центр «Академія», 2002. 528 с. (Альма-матер)
73.93 Kb. 1
читати
О. В. Гнидіна (координатор Л. Л. Халецька), Полтавська облО. В. Гнидіна (координатор Л. Л. Халецька), Полтавська обл
Тема види І мова мистецтва о. В. Гнидіна (координатор Л. Л. Халецька), Полтавська обл
5.74 Mb. 37
читати
Моніторинг змі щодо реформи місцевого самоврядування та територіальної організації владиМоніторинг змі щодо реформи місцевого самоврядування та територіальної організації влади
Децентралізація владних повноважень в Україні, у порівнянні з деякими іншими реформами, що проводяться в Україні, займає лідируючі позиції
270.02 Kb. 1
читати
Тема. Роман «Портрет Доріана Грея» пам’ятка декадентської доби й автопортрет естета й інтелектуала Оскара Вайльда. МетаТема. Роман «Портрет Доріана Грея» пам’ятка декадентської доби й автопортрет естета й інтелектуала Оскара Вайльда. Мета
Тема. Роман «Портрет Доріана Грея» пам’ятка декадентської доби й автопортрет естета й інтелектуала Оскара Вайльда
154.19 Kb. 1
читати
Київський національний торговельно-економічний університет Кафедра психології затверджено вченою радою (пост п. від 2016 р.) Ректор А. А. Мазаракі етнопсихологія в підприємницькій діяльності програмаКиївський національний торговельно-економічний університет Кафедра психології затверджено вченою радою (пост п. від 2016 р.) Ректор А. А. Мазаракі етнопсихологія в підприємницькій діяльності програма
Мета, завдання та результати вивчення дисципліни (компетенції), її місце у навчальному процесі
Програма 440.89 Kb. 1
читати
Лекція Хімічні властивості та біологічна роль d-металівЛекція Хімічні властивості та біологічна роль d-металів
В даний час установлено, що цинк відноситься до числа металів, що є обов'язковим компонентом багатьох ферментів і нуклеопротеїдних комплексів
Лекція 146.91 Kb. 1
читати
Українська академія банківської справи Національного банку УкраїниУкраїнська академія банківської справи Національного банку України
Методичні вказівки 0.56 Mb. 5
читати
«Географічні інформаційні системи» Назва дисципліни – «Географічні інформаційні системи»«Географічні інформаційні системи» Назва дисципліни – «Географічні інформаційні системи»
Кількість кредитів: 3; академічних годин 108
75.75 Kb. 1
читати
Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів при підготовки до практичного заняттяМетодичні рекомендації для самостійної роботи студентів при підготовки до практичного заняття
Наказом мон україни від 16. 05. 2003 р. №239 І експериментально учбового плану, який розроблений на принципах Європейської кредитно-модульної системи І затверджений Наказом моз україни від 31. 01. 2005 р. №52
Методичні рекомендації 1.16 Mb. 4
читати
Тип модуля: вибірковий Семестр: 7 Обсяг модуляТип модуля: вибірковий Семестр: 7 Обсяг модуля
Обсяг модуля: загальна кількість годин –60 (кредитів єктс – 2); аудиторні години – 18
26.41 Kb. 1
читати
Звіт з виховної роботи щодо реалізації програми «Основні орієнтири виховання учнів 1-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів України» у І семестрі 2011-2012 н р. Результати аналізу виховного процесуЗвіт з виховної роботи щодо реалізації програми «Основні орієнтири виховання учнів 1-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів України» у І семестрі 2011-2012 н р. Результати аналізу виховного процесу
Концепції виховання дітей та молоді в національній системі освіти, національній програмі „Діти України”, Комплексної програми профілактики злочинності
Звіт 0.66 Mb. 4
читати
Кз хор обласна науковаКз хор обласна наукова
Бойко, Г. Б. Бактеріальний вагіноз: сучасний погляд на проблему [Текст] / Г. Б. Бойко // Український медичний часопис. 2012. N с. 91-93
36.7 Kb. 1
читати
Курс лекцій для студентів Центру заочної, дистанційної та вечірньої форми навчанняКурс лекцій для студентів Центру заочної, дистанційної та вечірньої форми навчання
Логістика: курс лекцій / Укладачі: О. А. Біловодська, О. О. Суярова. – Суми: Вид-во СумДУ, 2010. – 113 с
Курс лекцій 1.5 Mb. 5
читати
Кафедра менеджменту зовнішньоекономічної діяльності підприємствКафедра менеджменту зовнішньоекономічної діяльності підприємств
Тимчасового Положення про організацію навчального процесу за кредитно-модульною системою (в умовах педагогічного експерименту)" та "Тимчасового Положення про рейтингову систему оцінювання", затверджених наказом ректора від 15
462.69 Kb. 3
читатиБаза даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

Головна сторінка